OpenTTD


Galician (gl_ES) - Status of Strings

Download Lang File
21 Missing 0 Invalid 0 Outdated 0 Unknown 4266 Correct


Missing

 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER
 • STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE
 • STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED
 • STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP
 • STR_SCREENSHOT_CAPTION
 • STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT
 • Invalid

  No strings in this category

  Outdated

  No strings in this category

  Unknown

  No strings in this category

  Correct

 • STR_ABANDON_GAME_CAPTION
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_CAPTION :{WHITE}Saír da partida
 • STR_ABANDON_GAME_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}Estás seguro de que queres saír desta partida?
 • STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Estás seguro de que desexas saír deste escenario?
 • STR_ABBREV_ALL
 • (Correct) STR_ABBREV_ALL :{TINY_FONT}TODO
 • STR_ABBREV_BATTERIES
 • (Correct) STR_ABBREV_BATTERIES :{TINY_FONT}PI
 • STR_ABBREV_BUBBLES
 • (Correct) STR_ABBREV_BUBBLES :{TINY_FONT}BU
 • STR_ABBREV_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_ABBREV_CANDYFLOSS :{TINY_FONT}AL
 • STR_ABBREV_COAL
 • (Correct) STR_ABBREV_COAL :{TINY_FONT}CA
 • STR_ABBREV_COLA
 • (Correct) STR_ABBREV_COLA :{TINY_FONT}CO
 • STR_ABBREV_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_COPPER_ORE :{TINY_FONT}CO
 • STR_ABBREV_DIAMONDS
 • (Correct) STR_ABBREV_DIAMONDS :{TINY_FONT}DI
 • STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS :{TINY_FONT}BE
 • STR_ABBREV_FOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_FOOD :{TINY_FONT}CO
 • STR_ABBREV_FRUIT
 • (Correct) STR_ABBREV_FRUIT :{TINY_FONT}FR
 • STR_ABBREV_GOLD
 • (Correct) STR_ABBREV_GOLD :{TINY_FONT}OU
 • STR_ABBREV_GOODS
 • (Correct) STR_ABBREV_GOODS :{TINY_FONT}ME
 • STR_ABBREV_GRAIN
 • (Correct) STR_ABBREV_GRAIN :{TINY_FONT}GR
 • STR_ABBREV_IRON_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_IRON_ORE :{TINY_FONT}FE
 • STR_ABBREV_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_ABBREV_LIVESTOCK :{TINY_FONT}GA
 • STR_ABBREV_MAIL
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIL :{TINY_FONT}CO
 • STR_ABBREV_MAIZE
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIZE :{TINY_FONT}MI
 • STR_ABBREV_NONE
 • (Correct) STR_ABBREV_NONE :{TINY_FONT}NON
 • STR_ABBREV_NOTHING
 • (Correct) STR_ABBREV_NOTHING :
 • STR_ABBREV_OIL
 • (Correct) STR_ABBREV_OIL :{TINY_FONT}PE
 • STR_ABBREV_PAPER
 • (Correct) STR_ABBREV_PAPER :{TINY_FONT}PA
 • STR_ABBREV_PASSENGERS
 • (Correct) STR_ABBREV_PASSENGERS :{TINY_FONT}PX
 • STR_ABBREV_PLASTIC
 • (Correct) STR_ABBREV_PLASTIC :{TINY_FONT}PL
 • STR_ABBREV_RUBBER
 • (Correct) STR_ABBREV_RUBBER :{TINY_FONT}CA
 • STR_ABBREV_STEEL
 • (Correct) STR_ABBREV_STEEL :{TINY_FONT}AC
 • STR_ABBREV_SUGAR
 • (Correct) STR_ABBREV_SUGAR :{TINY_FONT}AZ
 • STR_ABBREV_SWEETS
 • (Correct) STR_ABBREV_SWEETS :{TINY_FONT}LA
 • STR_ABBREV_TOFFEE
 • (Correct) STR_ABBREV_TOFFEE :{TINY_FONT}TO
 • STR_ABBREV_TOYS
 • (Correct) STR_ABBREV_TOYS :{TINY_FONT}XO
 • STR_ABBREV_VALUABLES
 • (Correct) STR_ABBREV_VALUABLES :{TINY_FONT}VA
 • STR_ABBREV_WATER
 • (Correct) STR_ABBREV_WATER :{TINY_FONT}AU
 • STR_ABBREV_WHEAT
 • (Correct) STR_ABBREV_WHEAT :{TINY_FONT}MI
 • STR_ABBREV_WOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_WOOD :{TINY_FONT}MA
 • STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT}2002-{STRING} O equipo de OpenTTD
 • STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :Acerca de 'OpenTTD'
 • STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Depuración IA/script do xogo
 • STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Información de área de terreo
 • STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Captura de pantalla
 • STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
 • STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE :Mostrar frame rate
 • STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER :Aliñador de sprites
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES :Activa/desactiva caixas delimitadoras
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :(Des)Activar consola
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS :Activa/desactiva o coloreado de bloques modificados
 • STR_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_OPENTTD :{WHITE}Acerca de OpenTTD
 • STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT
 • (Correct) STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT :{BLACK}Copyright orixinal {COPYRIGHT} 1995 Chris Sawyer, Tódolos dereitos reservados
 • STR_ABOUT_VERSION
 • (Correct) STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD versión {REV}
 • STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION :Construción de aeroportos
 • STR_AIRPORT_CITY
 • (Correct) STR_AIRPORT_CITY :Cidade
 • STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS :Aeroportos para helicópteros
 • STR_AIRPORT_CLASS_HUB
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HUB :Aeroportos centrais
 • STR_AIRPORT_CLASS_LARGE
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_LARGE :Aeroportos grandes
 • STR_AIRPORT_CLASS_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_SMALL :Aeroportos pequenos
 • STR_AIRPORT_COMMUTER
 • (Correct) STR_AIRPORT_COMMUTER :Intercambiador
 • STR_AIRPORT_HELIDEPOT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIDEPOT :Helihangar
 • STR_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT :Heliporto
 • STR_AIRPORT_HELISTATION
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION :Heliestación
 • STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL :Intercontinental
 • STR_AIRPORT_INTERNATIONAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERNATIONAL :Internacional
 • STR_AIRPORT_METRO
 • (Correct) STR_AIRPORT_METRO :Metropolitano
 • STR_AIRPORT_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_SMALL :Pequeno
 • STR_AI_CONFIG_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AI :{SILVER}IAs
 • STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP :{BLACK}As IAs que serán cargadas na próxima partida
 • STR_AI_CONFIG_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CAPTION :{WHITE}Configuración IA / scripts do xogo
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}Seleccionar{STRING}
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI :IA
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT :Script do xogo
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE :
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP :{BLACK}Cargar outro script
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Configurar
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP :{BLACK}Configura-los parámetros do script
 • STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}O script de xogo que se cargará na próxima partida
 • STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT :{SILVER} Script do xogo
 • STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Xogador humano
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Baixar
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP :{BLACK}Mover a IA seleccionada hacia abaixo na lista
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Subir
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP :{BLACK}Mover a IA seleccionada cara arriba na lista
 • STR_AI_CONFIG_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_NONE :(ningunha)
 • STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :IA aleatoria
 • STR_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_AI_DEBUG :{WHITE}Depuración IA/script do xogo
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL :{BLACK}Pausar en:
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Activar / desactivar pausa cando unha mensaxe de log da IA coincide coa cadena de parada
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE :{BLACK}Pausar en
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}Cando unha mensaxe de log da IA coincide con esta cadea, a partida páusase
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE :{BLACK}Continuar
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP :{BLACK}Quita-la pausa e continua-la IA
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE :{BLACK}Coincidir maiúsculas
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Alterna a coincidencia de maiúsculas ao comparar as mensaxes no log da IA coa cadea de parada
 • STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION :{BLACK}{STRING} (v{NUM})
 • STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Nome do script
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD :{BLACK}Recargar IA
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP :{BLACK}Mata-la IA, recargar o script e reinicia-la IA
 • STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP :{BLACK}Ve-la saída da depuración desta IA
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS :{BLACK}Configuración
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-la configuración do script
 • STR_AI_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT :{BLACK}Script do xogo
 • STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP :{BLACK}Comproba o log do script do xogo
 • STR_AI_LIST_ACCEPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT :{BLACK}Aceptar
 • STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-lo script marcado
 • STR_AI_LIST_AUTHOR
 • (Correct) STR_AI_LIST_AUTHOR :{LTBLUE}Autor: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_CANCEL
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Cancelar
 • STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Non cambia-lo script
 • STR_AI_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION :{WHITE}Dispoñíbel {STRING}
 • STR_AI_LIST_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_AI :IAs
 • STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT :Scripts do xogo
 • STR_AI_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para seleccionar un script
 • STR_AI_LIST_URL
 • (Correct) STR_AI_LIST_URL :{LTBLUE}URL: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_VERSION
 • (Correct) STR_AI_LIST_VERSION :{LTBLUE}Versión: {ORANGE}{NUM}
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parámetros
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI :IA
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT :Script do xogo
 • STR_AI_SETTINGS_CLOSE
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CLOSE :{BLACK}Pechar
 • STR_AI_SETTINGS_RESET
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_RESET :{BLACK}Restablecer
 • STR_AI_SETTINGS_SETTING
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SETTINGS_START_DELAY
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :Número de días para iniciar esta IA despois da anterior: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SPEED_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_FAST :Rápido
 • STR_AI_SPEED_MEDIUM
 • (Correct) STR_AI_SPEED_MEDIUM :Medio
 • STR_AI_SPEED_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_SLOW :Lento
 • STR_AI_SPEED_VERY_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_FAST :Moi rápido
 • STR_AI_SPEED_VERY_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_SLOW :Moi lento
 • STR_BAGS
 • (Correct) STR_BAGS :{COMMA} saco{P "" s}
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION :Graficos da edición orixinal de Transport Tycoon Deluxe para DOS.
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION :Graficos da edición orixinal (alemá) de Transport Tycoon Deluxe para DOS.
 • STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION :Graficos da edición orixinal de Transport Tycoon Deluxe para Windows.
 • STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION :Música da edición orixinal de Transport Tycoon Deluxe para DOS.
 • STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION :Un conxunto de músicas sen ningunha música.
 • STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION :Temazos orixinais da edición DOS de Transport Tycoon.
 • STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION :Música da edición orixinal de Transport Tycoon Deluxe para Windows.
 • STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION :Sons da edición orixinal de Transport Tycoon Deluxe para DOS.
 • STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION :Un conxunto de sons sen ningún son
 • STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION :Sons da edición orixinal de Transport Tycoon Deluxe para Windows.
 • STR_BLACK_1
 • (Correct) STR_BLACK_1 :{BLACK}1
 • STR_BLACK_2
 • (Correct) STR_BLACK_2 :{BLACK}2
 • STR_BLACK_3
 • (Correct) STR_BLACK_3 :{BLACK}3
 • STR_BLACK_4
 • (Correct) STR_BLACK_4 :{BLACK}4
 • STR_BLACK_5
 • (Correct) STR_BLACK_5 :{BLACK}5
 • STR_BLACK_6
 • (Correct) STR_BLACK_6 :{BLACK}6
 • STR_BLACK_7
 • (Correct) STR_BLACK_7 :{BLACK}7
 • STR_BLACK_COMMA
 • (Correct) STR_BLACK_COMMA :{BLACK}{COMMA}
 • STR_BLACK_DATE_LONG
 • (Correct) STR_BLACK_DATE_LONG :{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_BLACK_INT
 • (Correct) STR_BLACK_INT :{BLACK}{NUM}
 • STR_BLACK_RAW_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_RAW_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLACK_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLUE_COMMA
 • (Correct) STR_BLUE_COMMA :{BLUE}{COMMA}
 • STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL :Voladizo, aceiro
 • STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE :Formigón
 • STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL :Vigas, aceiro
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE :Colgante, formigón
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL :Colgante, aceiro
 • STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL :Tubular, aceiro
 • STR_BRIDGE_NAME_WOODEN
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_WOODEN :Madeira
 • STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON
 • (Correct) STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON :Tubular, silicio
 • STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}O tren '{VEHICLE}' pertencente a '{COMPANY}' ten unha lonxitude inválida. Isto está causado probabelmente por problemas con NewGRFs. O xogo pode desincronizarse ou colgarse
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orientación do depósito de estrada
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Seleciona-la orientación do depósito de vehículos de estrada
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orientación do depósito de trens
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-la orientación do depósito de ferrocarrís
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orientación do depósito de tranvías
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a orientación do depósito de tranvías
 • STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION :{WHITE}Selección de sinais
 • STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Convertir sinal{}Cando está seleccionado, convertirá o sinal no que se pinche ao tipo e variante seleccionados, Ctrl+click cambiará a variante existente. Shift+click amosa o custo estimado de conversión
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Diminuír a distancia de sinais ao arrastrar
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Aumentar a distancia de sinais ao arrastrar
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Distancia de sinais ao arrastrar
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Sinal combo (eléctrico){}O sinal combo funciona coma un sinal de entrada e saída. Esto permíteche crear "árbores" grandes de sinais avanzados
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de entrada (eléctrico){}Verde mentras haxa un ou máis sinais de saída verdes na seguinte sección de vía. Noutro caso estará vermella.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de saída (eléctrico){}Actúa igual que un sinal de bloqueo pero é necesaria para activar a cor correcta nas combinacións de sinal avanzado + sinal de entrada
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de bloqueo (eléctrico){}Este é o tipo máis básico de sinal, permite só un tren no mesmo cantón ao mesmo tempo.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de ruta de sentido único (eléctrico){}Un sinal de ruta permite entrar a máis dun tren nun cantón ao mesmo tempo, se o tren pode atopar unha ruta a un punto de parada seguro. Os de un sentido non se poden atravesar en sentido contrario.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de ruta (eléctrico){}Un sinal de ruta permite entrar a máis dun tren nun cantón ao mesmo tempo, se o tren pode atopar unha ruta a un punto de parada seguro. Os sinais de ruta estándar poden rebasarse en sentido contrario.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Sinal combo (mecánico){}O sinal combo funciona coma un sinal de entrada e saída. Esto permíteche crear "árbores" grandes de sinais avanzados
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de entrada (mecánico){}Verde mentras haxa un ou máis sinais de saída verdes na seguinte sección de vía. Noutro caso estará vermella.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de saída (mecánico){}Actúa igual que un sinal de bloqueo pero é necesaria para activar a cor correcta nas combinacións de sinal avanzado + sinal de entrada
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de bloqueo (mecánico){}Este é o tipo máis básico de sinal, só permite un tren no mesmo cantón ao mesmo tempo.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de ruta de sentido único (mecánico){}Un sinal de ruta permite entrar a máis dun tren nun cantón ao mesmo tempo, se o tren pode atopar unha ruta a un punto de parada seguro. Os de un sentido non se poden rebasar en sentido contrario.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Sinal de ruta (mecánico){}Un sinal de ruta permite entrar a máis dun tren nun cantón ao mesmo tempo, se o tren pode atopar unha ruta a un punto de parada seguro. Os sinais de ruta estándar poden rebasarse en sentido contrario.
 • STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Centrar a vista principal na localización da boia. Ctrl+Click abre unha nova ventá na localización da boia
 • STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Cambiar o nome da boia
 • STR_BUS
 • (Correct) STR_BUS :{BLACK}{BUS}
 • STR_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Cancelar
 • STR_BUTTON_CATCHMENT
 • (Correct) STR_BUTTON_CATCHMENT :{BLACK}Cobertura
 • STR_BUTTON_DEFAULT
 • (Correct) STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Por defecto
 • STR_BUTTON_LOCATION
 • (Correct) STR_BUTTON_LOCATION :{BLACK}Situación
 • STR_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_BUTTON_OK :{BLACK}OK
 • STR_BUTTON_RENAME
 • (Correct) STR_BUTTON_RENAME :{BLACK}Renomear
 • STR_BUTTON_SORT_BY
 • (Correct) STR_BUTTON_SORT_BY :{BLACK}Ordenar por
 • STR_BUY_COMPANY_MESSAGE
 • (Correct) STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Buscamos unha compañía de transportes para adquiri-la nosa compañía{}{}Queres mercar{COMPANY} por {CURRENCY_LONG}?
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar e redeseñar aeronave
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Merca e remodela a aeronave resaltada. Shift+Click amosa o custo estimado sen mercar
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar aeronave
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar a aeronave seleccionada. Shift+click mostra o custo estimado sen mercar
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION :Novas aeronaves
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Tocar agochar/amosar o tipo de aeronave
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Agochar
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de selección de avións - pincha nun avión para obter información
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON :{BLACK}Renomear
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Renomea-lo tipo de avión
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Visualización
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION :Novos vehículos de estrada
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar e modificar vehículo
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar e modificar o vehículo de estrada seleccionado. Shift+click mostra o custo estimado sen realizar a compra
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar vehículo
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar o vehículo de estrada seleccionado. Shift+click mostra o custo estimado sen realizar a compra
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION :Novos vehículos de estrada
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Trocar agochar/amosar tipo de vehículo rodado
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Agochar
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de selección de vehículos de estrada - pincha nun vehículo para obter información
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON :{BLACK}Renomear
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Renomea-lo tipo de vehículo de estrada
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Visualización
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar e redeseñar barco
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Merca e remodela o barco seleccionado. Shift+Click amosa o custo estimado sen mercar
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar barco
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar o barco seleccionado. Shift+click mostra o custo estimado sen mercar
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION :Novos barcos
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Trocar agochar/amosar tipo de barco
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Agochar
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de selección de barcos - pincha nun barco para obter información
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON :{BLACK}Renomear
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Renomear tipo de barco
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Visualización
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION :Novos vehículos ferroviarios
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar e modificar vehículo
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar e modificar o vehículo ferroviario seleccionado. Shift+click mostra o custo estimado sen realizar a compra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mercar vehículo
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar o vehículo ferroviario seleccionado. Shift+click mostra o custo estimado sen realizar a compra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION :Novos vehículos ferroviarios eléctricos
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Trocar agochar/amosar tipo de tren
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Agochar
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de selección de vehículos ferroviarios - pincha nun vehículo para obter información
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION :Novos vehículos de levitación magnética (Maglev)
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION :Novos vehículos de monorraíl
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION :Novos vehículos ferroviarios
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON :{BLACK}Renomear
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Renomea-lo tipo de vehículo de ferrocarril
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Visualización
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION :Novo material rodante para tranvías
 • STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES :Pilas
 • STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES :Burbullas
 • STR_CARGO_PLURAL_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY :Lambetadas
 • STR_CARGO_PLURAL_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL :Carbón
 • STR_CARGO_PLURAL_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA :Cola
 • STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :Mineral de cobre
 • STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY :Algodón de azucre
 • STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS :Diamantes
 • STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS :Bebidas gaseosas
 • STR_CARGO_PLURAL_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD :Comida
 • STR_CARGO_PLURAL_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT :Froita
 • STR_CARGO_PLURAL_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD :Ouro
 • STR_CARGO_PLURAL_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS :Mercadorías
 • STR_CARGO_PLURAL_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN :Gran
 • STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE :Mineral de ferro
 • STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK :Gando
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL :Correo
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE :Millo
 • STR_CARGO_PLURAL_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_NOTHING :
 • STR_CARGO_PLURAL_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL :Petróleo
 • STR_CARGO_PLURAL_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER :Papel
 • STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS :Pasaxeiros
 • STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC :Plástico
 • STR_CARGO_PLURAL_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER :Caucho
 • STR_CARGO_PLURAL_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL :Aceiro
 • STR_CARGO_PLURAL_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR :Azucre
 • STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE :Toffee
 • STR_CARGO_PLURAL_TOYS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS :Xoguetes
 • STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES :Valores
 • STR_CARGO_PLURAL_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER :Auga
 • STR_CARGO_PLURAL_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT :Trigo
 • STR_CARGO_PLURAL_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD :Madeira
 • STR_CARGO_RATING_APPALLING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_APPALLING :Pésima
 • STR_CARGO_RATING_EXCELLENT
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Excelente
 • STR_CARGO_RATING_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_GOOD :Boa
 • STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE :Mediocre
 • STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Excepcional
 • STR_CARGO_RATING_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_POOR :Pobre
 • STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD :Moi boa
 • STR_CARGO_RATING_VERY_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Moi pobre
 • STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :Pila
 • STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE :Burbulla
 • STR_CARGO_SINGULAR_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY :Lambetada
 • STR_CARGO_SINGULAR_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL :Carbón
 • STR_CARGO_SINGULAR_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA :Cola
 • STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Mineral de cobre
 • STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY :Algodón de azucre
 • STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND :Diamante
 • STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK :Bebida gaseosa
 • STR_CARGO_SINGULAR_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD :Comida
 • STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :Froita
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD :Ouro
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS :Mercadorías
 • STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN :Gran
 • STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :Mineral de ferro
 • STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :Gando
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL :Correo
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :Millo
 • STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING :
 • STR_CARGO_SINGULAR_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL :Petróleo
 • STR_CARGO_SINGULAR_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER :Papel
 • STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER :Pasaxeiro
 • STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC :Plástico
 • STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER :Caucho
 • STR_CARGO_SINGULAR_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :Aceiro
 • STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR :Azucre
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE :Toffee
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY :Xoguete
 • STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Valores
 • STR_CARGO_SINGULAR_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER :Auga
 • STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT :Trigo
 • STR_CARGO_SINGULAR_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :Madeira
 • STR_CHEATS
 • (Correct) STR_CHEATS :{WHITE}Trampulladas
 • STR_CHEATS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}As caixas de confirmación indican se usaches esta trampa antes
 • STR_CHEATS_WARNING
 • (Correct) STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Coidado! Estás a piques de traizoar aos teus competidores. Ten en conta que un escándalo coma este vai ser lembrado eternamente
 • STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Xogando coma compañía: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE :{LTBLUE}Cambiar data: {ORANGE}{DATE_SHORT}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Cambiar o ano actual
 • STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS
 • (Correct) STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Os túneis poden cruzarse entre eles: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL :{LTBLUE}Trocar a altura máxima do mapa: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT :{WHITE}Trocar a altura máxima dos montes do mapa
 • STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE
 • (Correct) STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Escavadora máxica (elimina industrias, obxectos non eliminables): {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_MONEY
 • (Correct) STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Incrementar os cartos en {CURRENCY_LONG}
 • STR_CHEAT_NO_JETCRASH
 • (Correct) STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Os avións jet non se estrelarán (frecuentemente) nos aeroportos pequenos: {ORANGE} {STRING}
 • STR_CHEAT_SETUP_PROD
 • (Correct) STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Permitir a modificación dos valores de producción: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :Paisaxe subártica
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :Paisaxe subtropical
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE :Paisaxe temperada
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE :Paisaxe xoguetelandia
 • STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE :Hostil
 • STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE :Permisiva
 • STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT :Tolerante
 • STR_COLOUR_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_BLUE :Azul
 • STR_COLOUR_BROWN
 • (Correct) STR_COLOUR_BROWN :Marrón
 • STR_COLOUR_CREAM
 • (Correct) STR_COLOUR_CREAM :Crema
 • STR_COLOUR_DARK_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_BLUE :Azul escuro
 • STR_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_GREEN :Verde escuro
 • STR_COLOUR_DEFAULT
 • (Correct) STR_COLOUR_DEFAULT :Por defecto
 • STR_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_GREEN :Verde
 • STR_COLOUR_GREY
 • (Correct) STR_COLOUR_GREY :Gris
 • STR_COLOUR_LIGHT_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_LIGHT_BLUE :Azul claro
 • STR_COLOUR_MAUVE
 • (Correct) STR_COLOUR_MAUVE :Malva
 • STR_COLOUR_ORANGE
 • (Correct) STR_COLOUR_ORANGE :Laranxa
 • STR_COLOUR_PALE_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_PALE_GREEN :Verde pálido
 • STR_COLOUR_PINK
 • (Correct) STR_COLOUR_PINK :Rosa
 • STR_COLOUR_PURPLE
 • (Correct) STR_COLOUR_PURPLE :Morado
 • STR_COLOUR_RANDOM
 • (Correct) STR_COLOUR_RANDOM :Ao chou
 • STR_COLOUR_RED
 • (Correct) STR_COLOUR_RED :Vermello
 • STR_COLOUR_WHITE
 • (Correct) STR_COLOUR_WHITE :Branco
 • STR_COLOUR_YELLOW
 • (Correct) STR_COLOUR_YELLOW :Amarelo
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS :{WHITE}Aeroportos
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS :{WHITE}Canles
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}Infraestrutura de {COMPANY}
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT :{GOLD}Segmentos de vía de ferrocarril:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT :{GOLD}Segmentos de estrada:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS :{WHITE}Sinais
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS :{WHITE}Cadros de estación
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT :{GOLD}Estacións:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT :{GOLD}Partes de tranvía:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT :{GOLD}Cadros de auga:
 • STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME :{ORANGE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM} '{STRING}'
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN :Director
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE :Xefe Executivo
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR :Maquinista
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER :Enxeñeiro
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT :Presidente
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR :Supervisor de Ruta
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER :Xestor de Tráfico
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR :Coordinador de Transportes
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON :Magnate
 • STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION :{WHITE}Cadro da liga de compañías
 • STR_COMPANY_MONEY
 • (Correct) STR_COMPANY_MONEY :{WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME :{COMPANY}
 • STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM :{COMPANY} {COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL :{BLACK}Non grava-lo contrasinal introducido
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Contrasinal da compañía
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT :{BLACK}Contrasinal por defecto para a compañía
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP :{BLACK}Usar o contrasinal desta compañía por defecto para as novas compañías
 • STR_COMPANY_PASSWORD_OK
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_OK :{BLACK}Asignar á compañía o novo contrasinal
 • STR_COMPANY_SOMEONE
 • (Correct) STR_COMPANY_SOMEONE :alguén
 • STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT :{WHITE} {COMMA} aeronave{P "" s}
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON :{BLACK}Construír sede
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Construír a sede da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON :{BLACK}Mercar un 25% das accións da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Mercar un 25% das accións desta compañía. Shift+Click mostra o custo estimado sen mercar ningunha acción
 • STR_COMPANY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON :{BLACK}Esquema de cor
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE :{GOLD}Esquema de cor:
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-la cor dos vehículos da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON :{BLACK}Nome da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Nome da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar o nome da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE :{GOLD}Valor da compañía: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE :{GOLD}Inaugurado: {WHITE}{NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE :{GOLD}Infraestrutura:
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT :{WHITE}{COMMA} aeroporto{P "" s}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Detalles
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE :{WHITE}Ningún
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL :{WHITE}{COMMA} segmento{P "" s} de vías de ferrocarril
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD :{WHITE}{COMMA} segmento{P "" s} de estrada
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION :{WHITE}{COMMA} cadro{P "" s} de estación
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Ver contas detalladas de infraestrutura
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER :{WHITE}{COMMA} cadro{P "" s} de auga
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN :{BLACK}Unirse
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Unirse e xogar coma esta compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nova cara
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-la nova cara do presidente
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD :{BLACK}Contrasinal
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Protexe a túa compañía cun contrasinal para evitar que usuarios non autorizados se unan
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE :{WHITE}{PRESIDENT_NAME}{}{GOLD}(Presidente)
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON :{BLACK}Nome do presidente
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar o nome do presidente
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Nome do presidente
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}Recontruí-la sede da compañía en calquera outro lugar cun custo do 1% do valor da compañía. Shift+click mostra o custo estimado sen reubica-la sede
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}Reposicionar sede
 • STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES :{WHITE}{COMMA} vehículo{P "" s} de estrada
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON :{BLACK}Vender un 25% das accións da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Vender un 25% das accións desta compañía. Shift+Click mostra o custo estimado sen vender ningunha acción
 • STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD :{BLACK}Establece o contrasinal da compañía
 • STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY :{WHITE}({COMMA}% propiedade de {COMPANY})
 • STR_COMPANY_VIEW_SHIPS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHIPS :{WHITE}{COMMA} barco{P "" s}
 • STR_COMPANY_VIEW_TRAINS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_TRAINS :{WHITE}{COMMA} tren{P "" s}
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE :{WHITE}Ningún
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE :{GOLD}Vehículos:
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON :{BLACK}Ver sede
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Ver a sede da compañía
 • STR_CONFIG_ERROR
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR :{WHITE}Erro co arquivo de configuración...
 • STR_CONFIG_ERROR_ARRAY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_ARRAY :{WHITE}... erro no vector '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}... ignorando '{STRING}' en NewGRF: ID de GRP duplicada con '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND :{WHITE}...ignorando o set de gráficos básicos '{STRING}': non atopado
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND :{WHITE}...ignorando o set de música básico '{STRING}': non atopado
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND :{WHITE}...ignorando o set de sons básicos '{STRING}': non atopado
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF :{WHITE}... ignorando '{STRING}' invlálido en NewGRF: {STRING}
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE :incompatible con esta versión de OpenTTD
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND :non atopado
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM :sistema NewGRF
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN :descoñecido
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE :non é seguro para uso estático
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM :{WHITE}...o formato de partida gravada '{STRING}' non está dispoñíbel. Voltando a '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL :{WHITE}... nivel de compresión '{STRING}' non válido
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE :{WHITE}...'{STRING}' non é un valor válido para '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY :{WHITE}Memoria esgotada
 • STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG :{WHITE} Fallo ao reservar {BYTES} de caché de sprites. A caché de sprites reduciuse a {BYTES}. Isto reducirá o rendemento de OpenTTD. Para reducir os requisitos de memoria podes tentar deshabilitar os gráficos 32bpp e/ou niveles de zoom
 • STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS :{WHITE}... caracteres en branco ao final da opción '{STRING}'
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION :{WHITE}Cambiar produción (múltiplo de 8, ata 2040)
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL :{WHITE}Cambiar o nivel de produción (porcentaxe, ata 800%)
 • STR_CONFIG_SETTINGS_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTINGS_NONE :{WHITE}- Ningún -
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS :{ORANGE}Desastres / Accidentes
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING :{ORANGE}Contabilidade
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS :Usa-la lista avanzada de vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT :Habilita-lo uso da lista avanzada de vehículos para agrupalos
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS :{ORANGE}Novas / Conselleiros
 • STR_CONFIG_SETTING_AI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Competidores
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT :Deshabilita-los avións para a computadora: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT :Activando esta opción, o xogador controlado pola computadora non pode construir avións
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES :Deshabilita-los vehículos de estrada para a computadora: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Activando esta opción, o xogador controlado pola computadora non pode construir vehículos de estrada
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS :Deshabilita-los navíos para a computadora: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT :Activando esta opción, o xogador controlado pola computadora non pode construir navíos
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS :Deshabilita-los trens para o ordenador: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT :Activando esta opción, o xogador controlado pola computadora non pode construir trens
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Permitir IA en multixogador: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Permitir aos xogadores controlados pola computadora participar en partidas multixogador
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Xogadores da computadora
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE :Configuración por defecto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY :Fácil
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD :Difícil
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT :Escolle a configuración para usar en IAs aleatorias ou para valores iniciais ao engadir unha nova IA ou un novo script do xogo
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM :Medio
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE :Permiti-la compra de dereitos de transporte exclusivos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT :Se unha compañía compar os dereitos de transporte exclusivos nunha cidade, as estacións dos opoñentes (pasaxeiros e mercadorías) non recibirán ningunha carga durante un ano enteiro
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS :Permitir a financiación de edicifios: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT :Permite ás compañías dar cartos ás cidades para finiacia-la construción de novos edificios
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD :Permitira a financiación da reconstrución das estradas locáis: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT :Permite ás compañías dar cartos ás cidades para a reconstrución de estradas saboteando os servizos de transporte por carretera na cidade
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Permiti-lo envío de diñeiro a outras compañías: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT :Permite transferencias de diñeiro entre compañías en modo multixogador
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Permiti-la compra de accións de outras compañías: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Cando se activa, permite comprar ou vender accións da compañía. As accións só estarán dispoñíbeis para compañías que acaden certa idade
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS :As cidades poden construir pasos a nivel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT :Activando esta opción, as cidades poden construir pasos a nivel
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS :Permitir ás poboacións construír estradas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT :Permitir ás poboacións construír estradas. Desactiva esta opción para evitar que as cidades constrúan novas estradas
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY :Diñeiro mínimo necesario para a autorenovación: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT :Cantidade mínima de diñeiro que debe quedar no banco antes de considerar auto-renovar vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS :Autorenovar vehículos {STRING} da idade máxima
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT :Idade relativa na que un vehículo debería ser considerado para a auto-renovación
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER :{COMMA} mes{P 0 "" es} despois
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE :{COMMA} mes{P 0 "" es} antes
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE :Autorenova-los vehículos cando vaian vellos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT :Cando se activa, un vehículo que se achega ao fin da súa vida útil é reemprazado automáticamente se se cumplen as condicións de renovación
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE :Autogravado: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT :Selecciona o intervalo entre gravados automáticos das partidas
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL :Desplaza-la fiestra cando o ratón esté no borde: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED :Descativado
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT :Tódalas vistas
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT :Cando se activa, a vista desprazarase cando o punteiro se achegue ao borde da ventá
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT :Vista principal
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN :Vista principal e pantalla completa únicamente
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE :Permitir modificacións do terreo baixo edificios, vías, etc. (autopendente): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT :Permite modificar o terreo baixo edificacións e vías sen retiralos
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE :Permiti-lo soborno ás autoridades locales: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT :Permite ás compañías intentar sobornar á autoridade local. Se o soborno é descuberto por un inspector, a compañía non poderá actuar na cidade durante seis meses
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT :Permitir áreas de captación máis realistas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT :Áreas de influencia e captación de diferentes tamaños para os diferentes tipos de estacións e aeroportos
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES :{BLACK}Amosa todos os resultados de procura por configuración{}{SILVER}Categoría {BLACK}a {WHITE}{STRING} {BLACK}e {SILVER}Tipo {BLACK}a {WHITE}Todos os tipos de configuración
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES :{BLACK}Amosa todos os resultados da procura por configuración{}{SILVER}Categoría {BLACK}a {WHITE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL :Actitude das autoridades locáis cara a restruturacións de áreas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT :Escolle ata que punto o ruido e danos medioambientais producidos polas compañias afectan á súa valoración municipal e ás próximas actividades construtivas na súa área
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER :Multiplicador inicial do tamaño da cidade: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT :Relación entre o tamaño medio das cidades e o dos pobos ao inicio da partida
 • STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL :{BLACK}Minimizar todos
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Data de aparición das novas en cor: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Ano no que os avisos dos xornais son impresos en cor. Antes deste ano, emprégase monocromo branco e negro
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL :Permitir {STRING} durante pausa
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS :Tódalas accións
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION :Tódalas accións non construtivas
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING :Tódalas accións excepto as referidas a modificacións da paisaxe
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT :Selecciona que accións poderán ser realizadas cando a partida estea pausada
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS :Sen accións
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL :Tódalas compañías
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF :Off
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN :Propia compañía
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY :{ORANGE}Compañía
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR :Cor inicial da compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT :Escolle a cor inicial da túa compañía
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Custos de construción: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Fixa o nivel de custos de construción e compra
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Velocidade de construción: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Limita a cantidade de accións construtivas das IAs
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Todas
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL :Só normais
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Só sinais de ruta
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Circular polos tipos de sinais: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Selecciona os tipos de sinal polos que rodará o cursor ao facer Ctrl+clic
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES :Empregar o formato de data {STRING} para os nomes das partidas gravadas
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT :Formato da data nos nomes das partidas gravadas
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO :ISO (2008-12-31)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG :longo (31 Dec 2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT :curto (31-12-2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE :Carril por defecto (despois denova partida/cargar partida): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST :O primeiro dispoñíbel
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT :Tipo de carril seleccionado despois de comezar ou cargar unha partida. "o primeiro dispoñíbel" selecciona o tipo de vías máis antigo, "último dispoñíbel" selecciona o último dispoñíbel e "o máis usado" selecciona o tipo que se está a usar máis
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST :O último dispoñíbel
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED :O máis usado
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL :De bloqueo (normais)
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS :Sinais de ruta
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY :Sinais de ruta de sentido único
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE :Tipo de sinal a construír por defecto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT :Tipo de sinal por defecto
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE :{LTBLUE}Valor por defecto: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE :Efecto da distancia na demanda: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT :Se o fixas nunha cantidade maior que 0, a distancia entre a estación de orixe A dalgunha carga e o posíbel destino B influirá na cantidade de carga enviada de A a B. Canto máis lonxe estea B de A, menos carga será enviada. Canto máis alto sexa o valor, menos carga será enviada a estacións lonxanas e máis a estacións cercanas.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE :Cantidade de carga a retornar en modo simétrico: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT :Fixar esta opción a menos do 100% fai que a distribución simétrica se comporte máis coma a asimétrica. Enviarase menos cantidade de carga de volta á forza se unha certa cantidade se envía a unha estación. Se o fixas no 0% a distribución simétrica compórtase coma a asimétrica.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLED :Deshabilitado
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS :Desactivar vías electrificadas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT :Cando estea activado, desactívase o requerimento de electrifica-las vías para o funcionamento de vehículos eléctricos
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING :Desactivar construción de infraestruturas cando non haxa vehículos adecuados dispoñíbels: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT :Cando estea activado, unha infraestrutura estará dispoñíbel se hai tamén vehículos dispoñíbels, previndo desperdicios de tempo e cartos nunha infraestrutura inutilizábel
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS :Desastres: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT :Activa os desastres, que ocasionalmente poderían bloquear ou destruír vehículos ou infraestrutura
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS :Permitir a unión de estacións non adxacentes {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT :Permite engadir partes a unha estación sen que estén en contacto directo coas partes existente. Necesita facer Ctrl+Click ao colocar as partes novas
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED :Modo de disitribución para o tipo de mercadoría BLINDADO: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT :A calse de mercadoría BLINDADA contén obxectos de valor nos clima morno, diamantes no subtropical ou ouro no clima subártico. Os NewGRFs poden cambiar isto. "simétrico" significa que máis ou menos a mesma cantidade de esta mercadoría será enviadas dende a estación A cara a estación B así como da estación B para a A. "asimétrico" significa que calquera cantidade de esta mercadoría pode ser enviada en calquera dirección. "manual" significa que non haberá distribución automática para esta mercadoría. Recoméndase elixir asimétrico ou manual cando se xoguen mapas subárticos, xa que os bancos non van enviar ouro de volta ás minas. Para climas mornos e subtropicais podes escoller tamén simétrico xa que os bancos retornan valores aos bancos de orixe dalgunha carga de valores.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC :asimétrica
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT :Xeito de distribución para outros tipos de mercadoría: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT :"asimétrico" significa que calquera cantidade de mercadorías pode ser enviada en calquera dirección. "manual" significa que non haberá distribución automática para estas mercadorías.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL :Modo de distribución para correo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT :"simétrico" significa que máis ou menos a mesma cantidade de correo vai ser enviada da estación A cara a estación B como da estación B cara a A. "asimétrico" signigica que calquera cantidade de correo pode ser enviado en calquera dirección. "manual" significa que non hai distribución automática para o correo.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL :manual
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX :Modo de distribución para pasaxeiros: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT :"simétrico" singinfica que máis ou menos o mesmo número de pasaxeiros irán dende a estación A cada a estación B e tamén da B cara a A. "asimétrico" significa que calquera número de pasaxeiros pode ir en calquera dirección. "manual" significa que non haberá distribución automática para os pasaxeiros.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC :simétrica
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Colocar sinais cada {STRING} ao arrastrar
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT :Controla a distancia entre sinais nunha vía en construción ata o seguinte obstáculo (sinal, cruce) se se arrastran os sinais
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE :{COMMA} cadro{P 0 "" s}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE :Ao arrastrar, manter a distancia fixa entre sinais: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT :Selecciona o comportamento da ferramenta de colocación de sinais para Ctrl+arrastrar. Se se desactiva, os sinais colócanse nos extremos dos túneis ou das pontes para evitar cantóns largos. Se se activa, os sinais colócanse cada N cadros, facilitando o aliñamento dos sinais en vías paralelas
 • STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES :{WHITE}Non é posíbel mudar esta opción cando hai vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY :{WHITE}Un ou máis cadros no borde Norte non están baleiros
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER :{WHITE}Un ou máis cadros nun dos bordes non é auga
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI :Activa-la GUI de sinais: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT :Mostra unha xanela para escoller o tipo de sinais que se van a construir, en vez da rotación sen xanela con Ctrl+clic
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT :{ORANGE}Contorno
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES :{ORANGE}Autoridades
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Distribución da carga
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Industrias
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS :{ORANGE}Cidades
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION :Duración das mesaxes de erro: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT :Duración das mesaxes de erro que aparecen nunha ventá vermella. Ten en conta que algunhas mesaxes de errores (críticos) non se pechan automáticamente despois deste tempo, senón que deben ser pechadas manualmente
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE :{COMMA} segundo{P 0 "" s}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL :{BLACK}Expandir todos
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Agrupa-los gastos na ventá de finanzas da compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Define a apariencia da ventá de gastos da compañía
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE :Permiti-la eliminación de máis estradas, pontes e túneis de titularidade municipal: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT :Facilita a destrución de infraestrutura e edificacións de titularidade municipal
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Colocación de árbores durante a partida: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL :En todas partes
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Controla a aparición aleatoria de árbores durante a partida. Isto pode afectar ás industrias que dependan do crecemento arbóreo, por exemplo o serradoiro
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE :Ningún {RED}(rompe o serradoiro)
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST :Só nos bosques
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Porcentaxe do beneficio parcial a pagar en sistemas transitivos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Porcentaxe dos beneficios asignados ás partes intermedias da ruta en sistemas transitivos, dando un maior control sobre os ingresos
 • STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtrar texto:
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG :Prohibir xiros de 90° a trens: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT :Os xiros de 90 graos ocorren cando unha vía horizontal vai seguida directamente dun tramo vertical no cadro adxancete, facendo que o tren vire 90 graos cando pasa o límite do cadro en vez dos 45 graos habituais noutras combinacións de vías.
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS :Multiplicador de peso para carga para simular trens pesados: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT :Fixa o impacto de transportar carga por ferrocarril. Un valor máis alto fai que levar a carga sexa máis dificultoso para os trens, especialmente nas rampas
 • STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD :{ORANGE}Xeración do mundo
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS :{ORANGE}Gráficos
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Grosor das liñas dos gráficos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Ancho de liña nos gráficos. Unha liña fina lese con máis precisión, unha liña grosa é máis doada de ver e as cores son máis fáciles de distinguir
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION :Rotación do mapa de alturas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE :Horario
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE :Antihorario
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER :Centro
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT :Esquerda
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT :Dereita
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY :Amosar consellos sobre as ferramentas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED :Clic dereito
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT :Retardo antes de que os consellos aparezan ao despraza-lo rato sobre algúns elementos da interface. Alternativamente, os consellos poden ser asignados ao botón dereito do rato
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE :Manter punteiro {COMMA} segundo{P 0 "" s}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Densidade industrial: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Establece cantas industrias deben xerarse e que nivel se debe manter durante o xogo
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM :Área plana ao redor das industrias: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Cantidade de espazo chan ao redor dunha industria. Isto asegura que quedará espazo vacío ao redor da industria para construir vías, etcétera
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION :Inflación: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT :Activa a inflación na economía, onde os custos medran sensibelmente máis rápido ca os pagos
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE :Mantemento de infraestrutura: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT :Cando se activa, a infraestrutura provoca custos de mantemento. O custo aumenta sobre-proporcionadamente co tamaño da rede, e afecta máis ás compañías máis grandes cás pequenas
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE :Taxa de interés: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :A taxa de interés do préstamo; controla tamén a inflación, se está activada
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE :{ORANGE}Interface
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION :{ORANGE}Construción
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL :{ORANGE}Xeral
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS :{ORANGE}Fiestras de visualización
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Paisaxe: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :As paisaxes definen escenarios de xogo con diferentes requirimentos de mercadorías e de crecemento da poboación. Ainda que os scripts de xogo e os NewGRF permiten máis control
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR :Xerador de terreo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT :O xerador orixinal depende do conxunto base de gráficos, e compón formas fixas de paisaxe. TerraGenesis é un xerador baseado no Ruido Perlin con maiores opcións de control
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL :Orixinal
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS :TerraGenesis
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS :Proporción de pobos que se convertirán en cidades: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED :Ningunha
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT :Cantidade de pobos que se convertirán en cidade. As cidades empezan sendo máis grandes e medran máis rápido
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE :1 entre {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS :{ORANGE}Limitacións
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY :Precisión da distribución: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT :Canto máis alto sexa o valor, máis tempo de CPU levará o cálculo de distribución. Se leva demasiado tempo podes experimentar retraso. Se sen embargo o fixas nun valor baixo, a distribución será imprecisa, e pode que a carga non sexa enviada aos destinos que ti queres.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL :Actualiza o gráfico de distribución cada {STRING}{NBSP}day{P 0:2 "" s}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT :Tempo entre recálculos subseguintes do gráfico de ligazóns. Cada recálculo calcula os plans para unha compoñente do gráfico. Isto non significa que un valor de X para esta opción supoña que o gráfico completo será actualizado cada X días. Só algunhas compoñentes o serán. Canto máis curto sexa, máis tempo de CPU será necesario para calculalo. Canto máis longo sexa, máis tempo levará ata que a distribución das mercadorías comeza para rutas novas.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME :Leva {STRING}{NBSP}día{P 0:2 "" s} recalcular o gráfico de distribución
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT :Tempo empregado para cada recálculo dunha compoñente do gráfico de ligazóns. Cando comeza un recálculo, creáse un fío que funciona por este número de días. Canto máis pequeno sexa este, é máis probable que o fío non remate cando se supón. Nese intre o xogo para para compensar este retardo. Canto máis longo sexa, máis tempo leva actualizar a distribución cando cambian as rutas.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR :Unir a barra de paisaxe ás barras de vía/estrada/auga/aeroporto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT :Cando se abre unha barra de construción para un tipo de transporte, tamén se abre a barra de modificar paisaxe
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES :Mostrar esquemas de cor das compañías: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL :Tódalas compañías
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT :Uso de esquemas de cor específicos para vehículos (en oposición a esquemas de cor da compañía)
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE :Ningunha
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN :Propia compañía
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS :Usar indicadores de carga: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT :Escolle se os indicadores de carga se amosan sobre os vehículos en carga/descarga
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION :{ORANGE}Localización
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE :Unidades para o esforzo tractor: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT :Cando o esforzo tractor, tamén coñecido coma forza tractriz, se amose na interfaz de usuario, facelo nas unidades seleccionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL :Imperial (lbf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC :Métrico (kgf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI :SI (kN)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT :Unidades para a altura (cota): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT :Cando as cotas se amosen na interfaz de usuario, facelo coas unidades seleccionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL :Imperial (ft)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC :Métrico (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI :SI (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Unidades de potencia dos vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Cando a potencia dun vehículo se amose na interfaz de usuario, facelo nas unidades seleccionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL :Imperial (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC :Métrico (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI :SI (kW)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY :Unidades de velocidade: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Cando unha velocidade apareza na interfaz de usuario, facelo nas unidades seleccionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Imperial (mph)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Métrico (km/h)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME :Unidades de volume: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT :Cando se amosen volumes na interfaz do usuario, facelo nas unidades seleccionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL :Imperial (gal)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC :Métrico (l)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI :SI (m³)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT :Unidades de peso: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT :Cando se amosen pesos na interfaz do usuario, facelo nas unidades seleccionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL :Imperial (t/ton curta)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC :Métrica (t/tonne)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI :SI (kg)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN :Crédito máximo inicial: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT :Cantidade máxima de cartos que unha compañía pode pedir (sen ter en conta a inflación)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT :Número máximo de avións por compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT :Número máximo de avíons que unha compañía pode ter
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT :Altura máxima de pontes: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT :Altura máxima para pontes construídas
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH :Luz máxima das pontes: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT :A máxima lonxitude das pontes
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL :Altura máxima do mapa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT :Establecer a altura máxima permitida para os montes do mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES :Número máximo de vehículos de estrada por compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Número máximo de vehículos de estrada que unha compañía pode ter
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS :Número máximo de navíos por compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT :Número máximo de navíos que unha compañía pode ter
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS :Número máximo de trens por xogador: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT :Número máximo de trens que unha compañía pode ter
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH :Lonxitude máxima de túnel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT :A máxima lonxitude dos túneis
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP :Mostrar medidas ao usar as ferramentas de construción: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT :Amosa as distancias en cadros e as diferencias de cota ao arrastrar durante as operacións de construción
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Idade mínima da compañía para compraventa de accións: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Establece a idade mínima dunha compañía para que outros poidan comprar e vender accións dela.
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN :Permitir múltiples industrias similares en cada cidade: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT :Normalmente, unha cidade non quere máis dunha industria de cada tipo. Con esta configuración, permitiranse varias industrias do mesmo tipo na mesma cidade
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS :Os aeroportos nunca caducan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT :Activar esta opción fai que cada tipo de aeroporto siga estando dispoñíbel para sempre dende a súa aparición
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES :Os vehículos nunca caducan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT :Cando se activa, tódolos modelos de vehículos seguen a estar dispoñíbeis para sempre dende a súa aparición
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS :Accidentes / desastres: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT :Amosa un xornal cando un accidente ou desastre ocurre
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE :Consello / información acerca dos vehículos da compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT :Mostra mensaxes sobre os vehículos que requiren atención
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER :Chegada do primeiro vehículo a estación dun opoñente: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT :Amosa un xornal cando o primeiro vehíchulo chegue a unha nova estacion dun opoñente
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN :Chegada do primeiro vehículo a estación do xogador: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT :Amosa un xornal cando o primeiro vehíchulo chegue a unha nova estacion
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE :Cambios na admisión de carga: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT :Mostra mensaxes sobre os cambios na aceptación de carga das estacións
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION :Información da compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT :Amosa un xornal cando unha nova compañía é creada, ou cando unha compañía está en risco de bancarrota
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES :Cambios na economía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT :Amosa no xornal os cambios globáis na economía
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION :Información xeral: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT :Amosa no xornal infoamación sobre acontecementos xerais, coma a compra de dereitos exclusivos ou o financiamento da reconstrucion das estradas
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY :Cambios de producción nas industrias servidas pola compañía: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT :Amosa no xornal cando os niveis de produción das industrias servidas pola compañía cambian
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER :Cambios na producción das industrias servidas polos competidores: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT :Amosa no xornal cando os niveis de produción das industrias servidas polos competidores cambian
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED :Cambios de producción doutras industrias: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT :Amosa no xornal cando os niveis de produción das industrias non servidas pola compañía ou polos competidores cambian
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE :Peche de industrias: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT :Amosa no xornal as industrias que pechan
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN :Apertura de industrias: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT :Amosa no xornal cando abre unha industria nova
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Completo
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF :Apagado
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY :Resumo
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES :Novos vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT :Amosa no xornal a dispoñibilidade de novos vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES :Subvencións: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT :Amosa no xornal información sobre os temas relacionados coas subvencións
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL :Permitir á cidade controla-lo nivel de ruído dos aeroportos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT :Cando esta opción estea desactivada, pode haber dous aeroportos por cidade. Coa opción activada, o número de aeroportos por cidade está limitada polo nivel de aceptación de ruido da cidade, o cal depende da población da cidade, do tamaño do aeroporto e da distancia
 • STR_CONFIG_SETTING_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONE :Ningún
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :As novas ordes son 'sen parada' por defecto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT :Normalmente, un vehículo parará en cada estación pola que pase, Activando esta opción, pasará por cada estación no camiño ata o seu destino final sen paradas. Ten en conta que esta opción só define un valor por defecto para as novas ordes. Pódense fixar ordes individuáis explícitamente para cada comportamento en calquera caso
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE :Deshabilita-lo mantemento cando as avarías están desactivadas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT :Cando estea activado, os vehículos non teñen mantemento no caso de que non poidan ter avarías
 • STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT :(sen explicación dispoñíbel)
 • STR_CONFIG_SETTING_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OFF :Off
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Distancia máxima das refinarías ao borde do mundo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Limita a qué distancia dos bordes do mundo as refinerías e pozos petrolíferos poden construirse. En mapas con illas asegura que estean situadas preto da costa. En mapas maiores de 256 unidades, o valor escálase acorde ao tamaño do mapa.
 • STR_CONFIG_SETTING_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ON :On
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW :Revisa-las ordes dos vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT :Si, mais exclúe os vehículos parados
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT :Cando se activa, as ordes dos vehículos son comprobadas periodicamente, e se informa cunha mensaxe cando se detectan algúns problemas obvios
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF :Non
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON :De tódolos vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL :Orixinal
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION :Teclado en pantalla: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED :Deshabilitado
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Dobre clic
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT :Selecciona o método para abrir o teclado en pantalla para introducir texto nos cadros editables usando o dispositivo sinalador exclusivamente. Para pequenos dispositivos sen teclado real
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Clic sinxelo (inmediatamente)
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Clic sinxelo (centrado)
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES :Buscador de ruta para vehículos de estrada: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Buscador de ruta empregado polos vehículos de estrada
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS :Buscador de ruta para barcos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT :Buscador de ruta empregado polos barcos
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS :Buscador de ruta para trens: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT :Buscador de ruta empregado polos trens
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Recomendado)
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME :Pausar automáticamente ó comezo dunha nova partida: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT :Cando estea activado, a partida pausarase automaticamente ao comezo dun novo xogo, permitindo un estudo detallado do mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE :{COMMA}%
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS :Mante-las ferramentas de construcción activas tralo uso: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT :Mante-las ferramentas de construción abertas para pontes, túneis, etc. tralo uso
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES :Número de accidentes de avión: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT :Establece a probabilidade de que ocorra un accidente aéreo.{}* Os avións de gran tamaño sempre teñen risco de accidente ao aterrar en aeroportos pequenos
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE :Ningún*
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL :Normal
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED :Reducido
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED :Factor de velocidade para avións: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT :Fixa a velocidade relativa dos avións comparada coa dos outros tipos de vehículos, para reduci-los ingresos do transporte aéreo
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE :1 / {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Mostra-la poboación da cidade na etiqueta do seu nome: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Amosa a poboación das cidades na súa etiqueta sobre o mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT :Preferencias de charla de equipo ao pulsar <ENTER>: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT :Cambia a asignación de chat interno da compañía ou público ás teclas <ENTER> resp. <Ctrl+ENTER>
 • STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION :{WHITE}Cambia-lo valor
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO :Creación rápida de ordes para vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT :Pre-selecciona o cursor "ir a" cando se abre a ventá de ordes
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD :Método de construción manual de industrias primarias: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT :Forma de financiar unha industria primaria. 'Ningún' significa que non é posíbel financiar ningunha, 'Prospección' significa que a financiación é posíbel, mais a construcion ten lugar nun punto aleatorio do mapa e pode fallar tamén. 'Coma as outras industrias' significa que as industrias de materias primas poden ser construidas polas compañias igual que as industrias transformadoras na posición desexada
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE :Ningún
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL :Coma as outras industrias
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING :Prospección
 • STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC :Realista
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Recesións económicas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT :Se está activado, a economía pode entrar en recesión cada poucos anos. Durante unha recesión tódalas producións son significativamente máis baixas (volvendo ao nivel anterior cando a recesión remata)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED :Configuración avanzada
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL :Configuración experta / tódalas configuracións
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC :Configuración básica
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY :{BLACK}Categoría:
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT :Axustes cun valor diferente ao por defecto
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW :Axustes cun valor diferente á túa nova configuración
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Restrinxe a seguinte lista amosando só os valores alterados
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE :{BLACK}Tipo:
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS :Cambio de sentido automático nos sinais: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT :Permite aos trens cambiar de sentido nun sinal, se agardaron durante moito tempo
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Emulación do botón dereito: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND :Tecla Command+Clic
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL :Ctrl+Clic
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Selecciona o método para emular clics co botón dereito do rato
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF :Apagado
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE :Pechar a fiestra con click dereito: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT :Pecha a fiestra facendo botón dereito dentro de ela. Deshabilita a axuda contextual facendo click-dereito!
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT :Cantidade de ríos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Escolle cantos ríos xerar
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE :Vehículos rodados: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT :Escolle o senso de circulación
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL :Modelo de aceleración para vehículos de estrada: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Selecciona o modelo físico de aceleración dos vehículos de carretera. O modelo "orixinal" penaliza as pendentes do mesmo xeito para tódolos vehículos. O modelo "realista" penaliza pendentes e curvas en función de varias propiedades do motor, por exemplo, o esforzo tractor
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS :Inclinación das pendentes para os vehículos de carretera: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Inclinación dun cadro en pendente para un vehículo de carretera. Valores máis elevados dificultan ascender unha colina
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Desigualdade do terreo (só TerraGenesis) : {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT :(só TerraGenesis) Escolle a frequencia de montes: Suaviza as paisaxes tendo menos montes e máis espallados. Paisaxes escarpadas teñen moitos outos, que poderían semellar repetitivos
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Escabroso
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH :Suave
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Moi escabroso
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH :Moi suave
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Custos de explotación: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Establece o nivel de mantemento e custo de operación de vehículos e infraestrutura
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY :Uso máximo de memoria por script: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT :Canta memoria pode consumir un só script antes de terminalo forzosamente. Pode que se necesite incrementar en mapas grandes
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE :{COMMA} MiB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :#opcodes antes de que os scripts sexan suspendidos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :Número máximo de operacións de computación que un scrpit pode realizar nun turno
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE :Comportamento do desprazamento das xanelas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT :Mover xanela co botón dereito do rato, posición do cursor bloqueada
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT :Comportamento cando te desplazas polo mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB :Move-lo mapa co botón esquerdo do rato
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB :Mover mapa co botón dereito do rato
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED :Mover mapa co botón dereito do rato, posición do cursor bloqueada
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER :Velocidade de desprazamento do mapa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT :Controla a sensibilidade do desprazamento coa roda do rato
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF :Desconectado
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL :Desprazar mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING :Función da roda do rato: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT :Habilitar desprazamento con rodas de rado bidimensionais
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM :Zoom no mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Construír sinais mecánicos automáticamente antes de: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Selecciona o ano no que se comezan a empregar sinais eléctricos nas vías. Antes de este ano, empregaranse sinais mecánicos (que teñen exactamente a mesma función, pero distinta apariencia)
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES :As estacións da compañía poden atender a industrias con estacións neutrais incorporadas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT :Cando se activa, as industrias con estacións incorporadas (coma plataformas petrolíferas) poden ser atendidas por estacións cercanas propiedade da compañía. Cando se desactiva, estas industrias só poden ser atendidas polas estacións incorporadas. Calquera estación cercana dunha compañía non poderá atendelas, e a estación incorporada non poderá servir a nada máis que á industria
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD :Face-lo servizo ós helicópteros no heliporto automáticam.: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT :Servizo aos helicópteros despois de cada aterraxe, incluso se non hai un depósito no aeroporto
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT :Intervalo de mantemento por defecto para avións: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT :Fixa o intervalo de mantemento por defecto para avións novos, o cal se empregará no caso de que non se defina explicitamente un novo intervalo de mantemento para o vehículo
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED :Desactivado
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT :Intervalos de servizo en porcentaxes: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT :Permite escoller se o mantemento de vehículos comezará debido ao tempo transcurrido dende o último mantemento ou por unha redución da fiabilidade cando se sobrepase unha porcentaxe determinado
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES :Intervalo de mantemento por defecto para vehículos de estrada: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Fixa o intervalo de mantemento por defecto para vehículos de estrada novos, o cal se empregará no caso de que non se defina explicitamente un novo intervalo de mantemento para o vehículo
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS :Intervalo de mantemento por defecto para navíos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT :Fixa o intervalo de mantemento por defecto para navíos novos, o cal se empregará no caso de que non se defina explicitamente un novo intervalo de mantemento para o vehículo
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS :Intervalo de mantemento por defecto para trens: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT :Fixa o intervalo de mantemento por defecto para trens novos, o cal se empregará no caso de que non se defina explicitamente un novo intervalo de mantemento para o vehículo
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE :{COMMA} día{P 0 "" s}/%
 • STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT :Nivel de altitude dun escenario plano: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION :Saturación de rutas curtas antes de empregar rutas con capacidade: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT :Frecuentemente hai múltiples rutas posíbeis entre dúas estacións dadas. En primero lugar intentarase satura-la ruta máis curta, para posteriormente satura-la segunda máis curta e así sucesivamente. A saturación está determinada por unha estimación de capacidade e uso planificado. Unha vez saturadas tódalas rutas, se aínda queda demanda, sobrecargaranse as rutas comezando por aquelas de maior capacidade. A maior parte das veces, o algoritmo non estimará a capacidade con precisión. Esta opción permite especificar ata que porcentaxe de saturación pode ter unha ruta curta na primeira volta do algoritmo antes de escolle-la seguinte máis curta. Fíxao en menos do 100% para evitar estacións sobrecargadas no caso de que se sobreestime a capacidade.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES :Mostra-la fiestra de finanzas ao final do ano: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT :Se se activa, a ventá de finanzas aparece ao final de cada ano para permitir unha inspección doada do estado financiero da compañía
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION :Mostra-las vías reservadas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT :Usa unha cor distinta para as vías reservadas para axudar en problemas de trens que refusan entrar en bloques baseados en rutas
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE :Amosar sinais: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE :No lado da condución
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT :Selecciona a que lado das vías se colocan os sinais
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT :Á esquerda
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT :Á dereita
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR :Cor para o terreo usado no minimapa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN :Verde escuro
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN :Verde
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT :Cor do terreo no minimapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET :Violeta
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT :Cantidade de fume/chispas producida por vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT :Controla canto fume e cantas chispas emiten os vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Habilita-la economía "estable" (máis cambios, pero máis pequenos): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Cando se activa, as producións industriais cambian máis frecuentemente, e a pasos máis curtos
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING :Desprazamento de vista suave: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT :Controla como a vista principal se despraza a unha posición específica cando se fai clic no minimapa ou cando se emprega un comando para desprazarse a un obxecto específico sobre o mapa. Se se activa, a vista desprázase suavemente, se se desactiva salta directamente
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS :Radio de fixación de fiestra: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED :Deshabilitado
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT :A distancia entre fiestras antes de que unha fiestra sexa movida é automaticamente aliñada ás fiestras próximas
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE :{COMMA} pixel{P 0 "" s}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Cota de neve: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Controla a que altitude comeza a nevar en paisaxes subárticas. A neve afecta tamén á xeración industrial e aos requirimentos de crecemento dos pobos
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT :Número máximo de fiestras non ancladas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED :Deshabilitado
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT :Número de fiestras abertas non ancladas antes de que se pechen as fiestras máis vellas para facer sitio para unha nova
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE :{COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND :{ORANGE}Efectos de son
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT :Son ambiente: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT :Reproducir efectos de son ambiente de paisaxe, industrias e cidades
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK :Click nos botóns: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT :Pitar cando se fai click nos botóns
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM :Construción: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT :Reproducir son para construcións rematadas exitosamente ou outras accións
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER :Desastres/accidentes: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT :Reproducir son para accidentes e desastres
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS :Xornal: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT :Reproducir son coas novas do xornal
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR :Fin do ano: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT :Reproducir un son ao final dun ano, comparando o resultado anual da empresa co do ano anterior
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Son coas novas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Reproducir son para as mensaxes abreviadas de novas
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE :Vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT :Reproducir efectos de son dos vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Data de comezo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD :Tamaño máximo de estación: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT :Área máxima que pode ocupar unha estación. Ten en conta que valores altos ralentizarán o xogo
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS :Posición da barra de estado: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT :Posición horizontal da barra de estado da parte inferior da pantalla
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Os trens paran por defecto no {STRING} do andén
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END :extremo lonxano
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT :Lugar onde un tren parará por defecto no andén. 'Extremo cercano' significa preto do punto de entrada, 'medio' significa no medio do andén e 'extremo lonxano' significa alonxado do punto de entrada. Ten en conta que esta configuración só define un valor por defecto para as novas ordes. Pódense dar ordes individuáis explícitas para cada comportamento en calquera caso.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE :medio
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END :extremo cercano
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD :Permitir estacións pasantes sobre estradas propiedade dos competidores: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT :Permite a construción de estacións pasantes sobre estradas propiedade das outras compañías
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD :Permiti-la construción de estacións pasantes nas rúas de titularidade municipal: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT :Permite a construcción de estacións pasantes sobre as rúas propiedade da cidade
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Multiplicador das subvencións: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Fixa canto se paga polas conexións subvencionadas
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Tipo de terreo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(TerraGenesis só) Cantidade de outeiros na paisaxe
 • STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH :{COMMA} cadro{P 0 "" s}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS :Mostra-lo horario en ticks en lugar de en días: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT :Mostra-los tempos de viaxe nos horarios en ticks en vez de en días
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE :Mostrar chegada e saída nos horarios: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT :Amosar chegadas e saídas anticipadas nos horarios
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Posición da barra de ferramentas principal: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT :Posición horizontal da barra de ferramentas principal da parte superior da pantalla
 • STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN :{WHITE}Non podes establecer a altura máxima do mapa a este valor. Canda menos un monte do mapa é maior
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE :Xeración de mercadorías da vila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT :Lineal
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT :Cantidade de mercadorías producidas nas casas da vila, segundo a poboación total da mesma.{}Crecemento cadrático: Unha vila o dobre de grande produce catro veces máis pasaxeiros.{}Linear growth: Unha vila o dobre de grande produce dúas veces máis pasaxeiros.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL :Cadrático (orixinal)
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING :Fundar cidades: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED :Permitido
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT :Permitido, patrón de estradas personalizado
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN :Prohibido
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT :Activando esta opción, os distintos xogadores poden fundar novas cidades
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH :Velocidade de crecemento das cidades: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST :Rápido
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT :Velocidade de crecemento das cidades
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE :Ningún
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL :Normal
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW :Lento
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST :Moi rápido
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Distribución das estradas en novas cidades: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID :Reixa 2x2
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID :Reixa 3x3
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS :Mellores estradas
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT :Por defecto
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Distribución da rede de estradas de cidades
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM :Aleatorio
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL :Modelo de aceleración dos trens: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Selecciona o modelo físico de aceleración dos trens. O modelo "orixinal" penaliza as pendentes do mesmo xeito para tódolos vehículos. O modelo "realista" penaliza pendentes e curvas en función de varias propiedades da composición, coma a lonxitude e o esforzo tractor
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH :Lonxitude máxima dos trens: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT :Fixa a máxima lonxitude dos trens
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING :Prohibir cambio de sentido de trens nas estacións: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT :Se está activado, os trens non poderán cambiar de sentido en estacións pasantes, aínda que o camiño ao seu próximo destino fose máis curto cambiando de sentido
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS :Inclinación das pendentes para os trens: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Inclinación dun cadro en pendente para un tren. Valores máis elevados dificultan ascender unha colina
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION :{WHITE}Opcións
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Algoritmo de colocación de árbores: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT :Escolle a distribución das árbores no mapa: 'Orixinal' pranta ábores uniformemente espalladas, 'Mellorado' as pranta en grupos
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED :Mellorado
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Ningún
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL :Orixinal
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE :{LTBLUE}Tipo de configuración: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT :Configuración de cliente (non se almacena nas partidas gravadas; afecta a tódalas partidas)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME :Configuración da compañía (almacénase nas partidas gravadas; afecta só á partida actual)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU :Configuración da compañía (almacénase nas partidas gravadas; afecta só ás novas partidas)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL :Tódalas configuracións
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT :Configuración de cliente (non se almacena nas partidas gravadas; afecta a tódalas partidas)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME :Configuración da compañía (almacénase nas partidas gravadas; afecta só á partida actual)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU :Configuración da compañía (almacénase nas partidas gravadas; afecta só ás novas partidas)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME :Configuración da partida (almacénase nas partidas gravadas; afecta só á partida actual)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU :Configuración da partida (almacénase nas partidas gravadas; afecta só ás novas partidas)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Restrinxe a seguinte a certos tipos de configuracións
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME :Configuración da partida (almacénase nas partidas gravadas; afecta só á partida actual)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU :Configuración da partida (almacénase nas partidas gravadas; afecta só ás novas partidas)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES :{BLACK}Amosa todos os resultados da procura por opción{}{SILVER}Tipo {BLACK}a {WHITE}Todos os tipos de configuración
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Distribución da variedade: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT :(só TerraGenesis) Controla se o mapa contén áreas montañosas ou chás. Como isto só fai o mapa máis chán, outras opcións deberan ser establecidas a montañosas
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES :{ORANGE}Vehículos
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS :{ORANGE}Física
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING :{ORANGE}Encamiñamento
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Avarías en vehículos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Controla a frecuencia coa que os vehículos mantidos inadecuadamente se avarían
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS :Activa-los límites de velocidade dos vagóns: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT :Cando estea activado, usar tamén os límites de velocidade dos vagóns para decidir a máxima velocidade do tren
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS :Avisar se os ingresos dun vehículo son negativos: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT :Cando se activa, envíase unha mensaxe cando un vehículo non xerara ningún beneficio durante un ano
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE :Avisar se un vehículo se perde {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT :Xera mensaxes acerca de vehículos que non son capaces de atopar un camiño ata o seu destino
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL :Normal
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X :8x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX :Nivel de redución de zoom máximo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT :Nivel máximo de redución de zoom para vistas. Un nivel de redución de zoom moi alto pode causar retrasos e dificultades na partida
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN :Nivel de ampliación de zoom máximo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT :Nivel máximo de ampliación de zoom para vistas. Habilitando un nivel de zoom maior, aumentan tamén os requisitos de memoria
 • STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES :{SILVER}Dependencias: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION :{SILVER}Descrición: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE :{SILVER}Tamaño da descarga: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_DETAIL_NAME
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_NAME :{SILVER}Nome: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF :{SILVER}Seleccionado porque: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE :{SILVER}Xa tes isto
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED :{SILVER}Esta dependencia foi seleccionada para descargar
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST :{SILVER}Este contido é descoñecido e non pode baixarse en OpenTTD
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED :{SILVER}Seleccionaches isto para descargalo
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED :{SILVER}Non seleccionaches isto para descargar
 • STR_CONTENT_DETAIL_TAGS
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TAGS :{SILVER}Etiquetas: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TITLE :{SILVER}INFORMACIÓN DO CONTIDO
 • STR_CONTENT_DETAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TYPE :{SILVER}Tipo: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}Esto é un reemprazo para o {STRING} existente
 • STR_CONTENT_DETAIL_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_URL :{SILVER}URL: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_VERSION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_VERSION :{SILVER}Versión: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION :{BLACK}Descargar
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Comezar a descarga-lo contido seleccionado
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE :{WHITE}Descarga completa
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE :{WHITE}Descargando {STRING} ({NUM} de {NUM})
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE :{WHITE}Solicitando arquivos...
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE :{WHITE}{BYTES} de {BYTES} descargados ({NUM} %)
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE :{WHITE}Descargando contido...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT :{WHITE}Non se pode conectar ó servidor de contidos...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD :{WHITE}Descarga fallida...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST :{WHITE}... perdeuse a conexión
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE :{WHITE}... arquivo non escribible
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT :{WHITE}Non se puido descomprimi-lo arquivo descargado
 • STR_CONTENT_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtro etiqueta/nome:
 • STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP :{BLACK}Pincha nunha liña para ve-los detalles{}Pincha na caixa para marcalo para descargar
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION :{BLACK}Nome
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Nome do contido
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB :{WHITE}OpenTTD non ten soporte para "zlib"...
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB :{WHITE}... non é posible descarga-lo contido!
 • STR_CONTENT_OPEN_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL :{BLACK}Visita a páxina web
 • STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP :{BLACK}Visita a páxina web para este contido
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL :{BLACK}Procurar sitios web externos
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER :{WHITE}Os termos e condicións cambian para descargar contidos de páxinas web externas.{}Terás que dirixirte aos sitios web externos para ter instruccións acerca de cómo instalar os contidos en OpenTTD.{}Queres continuar?
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION :{WHITE}Estás a saír de OpenTTD!
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP :{BLACK}Procurar contidos non dispoñíbeis no servidor de contidos de OpenTTD en sitios web non asociados con OpenTTD
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Seleccionar todo
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Marcar todo o contido para descargar
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION :{BLACK}Seleccionar actualizacións
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Marcar todo o contido que é unha actualización do existente para descargar
 • STR_CONTENT_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Descargando contidos
 • STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE :{SILVER}Tamaño total da descarga: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_TYPE_AI
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI :IA
 • STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY :Biblioteca IA
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS :Gráficos base
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC :Música base
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS :Sons base
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION :{BLACK}Tipo
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tipo de contido
 • STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT :Script do xogo
 • STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY :Biblioteca GS
 • STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP :Mapa de altura
 • STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF :NewGRF
 • STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO :Escenario
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Deseleccionar todo
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Marcar todo o contido para non descargar
 • STR_CRATES
 • (Correct) STR_CRATES :{COMMA} caixón{P "" s}
 • STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER
 • (Correct) STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER :{BLACK}Cambiar o parámetro de moeda personalizada
 • STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}10000 Libras esterlinas (£) na túa moeda
 • STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar ao Euro máis pronto
 • STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Disminuí-la cantidade da túa moeda por unha Libra esterlina (£)
 • STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE
 • (Correct) STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE :{LTBLUE}Taxa de cambio: {ORANGE}{CURRENCY_LONG} = £ {COMMA}
 • STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar ao Euro máis tarde
 • STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Incrementa-la cantidade da túa moeda por unha Libra esterlina (£)
 • STR_CURRENCY_PREFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREFIX :{LTBLUE}Prefixo: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_PREVIEW
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREVIEW :{LTBLUE}Vista previa: {ORANGE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_CURRENCY_SEPARATOR
 • (Correct) STR_CURRENCY_SEPARATOR :{LTBLUE}Separador: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP :{BLACK}Configura-lo prefixo para a túa moeda
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Configura-lo separador para a túa moeda
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP :{BLACK}Configura-lo sufixo para a túa moeda
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o ano no que se cambiará ao Euro
 • STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{G=n}{BLACK}Configura-lo cambio da túa moeda por unha Libra esterlina (£)
 • STR_CURRENCY_SUFFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_SUFFIX :{LTBLUE}Sufixo: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO :{LTBLUE}Cambiar a Euro: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER :{LTBLUE}Cambiar a Euro: {ORANGE}nunca
 • STR_CURRENCY_WINDOW
 • (Correct) STR_CURRENCY_WINDOW :{WHITE}Moeda persoalizada
 • STR_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_DATE_CAPTION :{WHITE}Establecer data
 • STR_DATE_DAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_DAY_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona día
 • STR_DATE_LONG_SMALL
 • (Correct) STR_DATE_LONG_SMALL :{TINY_FONT}{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_DATE_MONTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_MONTH_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona mes
 • STR_DATE_SET_DATE
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE :{BLACK}Establecer data
 • STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP :{BLACK}Utiliza a data seleccionada coma punto de partida do horario
 • STR_DATE_YEAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_YEAR_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona ano
 • STR_DAY_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_10TH :10º
 • STR_DAY_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_11TH :11º
 • STR_DAY_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_12TH :12º
 • STR_DAY_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_13TH :13º
 • STR_DAY_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_14TH :14º
 • STR_DAY_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_15TH :15º
 • STR_DAY_NUMBER_16TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_16TH :16º
 • STR_DAY_NUMBER_17TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_17TH :17º
 • STR_DAY_NUMBER_18TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_18TH :18º
 • STR_DAY_NUMBER_19TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_19TH :19º
 • STR_DAY_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_1ST :1º
 • STR_DAY_NUMBER_20TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_20TH :20º
 • STR_DAY_NUMBER_21ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_21ST :21º
 • STR_DAY_NUMBER_22ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_22ND :22º
 • STR_DAY_NUMBER_23RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_23RD :23º
 • STR_DAY_NUMBER_24TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_24TH :24º
 • STR_DAY_NUMBER_25TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_25TH :25º
 • STR_DAY_NUMBER_26TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_26TH :26º
 • STR_DAY_NUMBER_27TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_27TH :27º
 • STR_DAY_NUMBER_28TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_28TH :28º
 • STR_DAY_NUMBER_29TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_29TH :29º
 • STR_DAY_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_2ND :2º
 • STR_DAY_NUMBER_30TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_30TH :30º
 • STR_DAY_NUMBER_31ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_31ST :31º
 • STR_DAY_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_3RD :3º
 • STR_DAY_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_4TH :4º
 • STR_DAY_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_5TH :5º
 • STR_DAY_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_6TH :6º
 • STR_DAY_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_7TH :7º
 • STR_DAY_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_8TH :8º
 • STR_DAY_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_9TH :9º
 • STR_DEFAULT_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_DEFAULT_SIGN_NAME :Sinal
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Avións - pincha co botón dereito no avión para máis información
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centrar a vista principal na situación do hangar. Ctrl+click abrirá unha nova fiestra na situación do hangar
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Novas aeronaves
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mercar novo avión
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Arrastra o avión aquí para vendelo
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Autosubstituír tódolos avións no hangar
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Autosubstituír tódolos vehículos no depósito
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Autosubstituír tódolos barcos no depósito
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Autosubstituír tódolos trens no depósito
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION :{WHITE}Orientación do depósito de barcos
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-la orientación do depósito de barcos
 • STR_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_CAPTION :{WHITE}{DEPOT}
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT :{BLACK}Clonar aeronave
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW :{BLACK}Isto mercará unha copia dun avión. Pincha neste botón e despois nun avión dentro ou fóra do hangar. Ctrl+click comparte as ordes. Shift+Click mostra o custo estimado sen mercar
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Clonar vehículo
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO :{BLACK}Isto mercará unha copia dun vehículo de estrada. Pincha neste botón e despois nun vehículo de estrada dentro ou fóra do depósito. Ctrl+click comparte as ordes. Shift+Click mostra o custo estimado sen mercar
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP :{BLACK}Clonar barco
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO :{BLACK}Isto mercará unha copia dun barco. Pincha neste botón e despois nun barco dentro ou fóra do depósito. Ctrl+click comparte as ordes. Shift+Click mostra o custo estimado sen mercar
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN :{BLACK}Clonar tren
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO :{BLACK}Isto mercará unha copia dun tren incluídos tódolos vagóns. Pincha neste botón e despois nun tren dentro ou fóra do depósito. Ctrl+click comparte as ordes. Shift+Click mostra o custo estimado sen mercar
 • STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Arrastra a locomotora aquí para vender todo o tren
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para arrancar tódolos vehículos que hai no depósito
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para arrancar tódolos barcos que hai no depósito
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para arrancar tódolos trens que hai no depósito
 • STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para arrancar tódolos avións que hai no hangar
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para parar tódolos vehículos que hai no depósito
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para parar tódolos barcos que hai no depósito
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para parar tódolos trens que hai no depósito
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para parar tódolos avións que hai no hangar
 • STR_DEPOT_NAME
 • (Correct) STR_DEPOT_NAME :{DEPOT}
 • STR_DEPOT_NO_ENGINE
 • (Correct) STR_DEPOT_NO_ENGINE :{BLACK}-
 • STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION :Renomear depósito
 • STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar o nome do depósito
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vehículos - click dereito no vehículo para obter información
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centrar a vista principal na situación do depósito. Ctrl+Click abrirá unha nova fiestra na situación do depósito
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Novos vehículos
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mercar novo vehículo de estrada
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Arrastra un vehículo de estrada aquí para vendelo
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Vender tódolos avións do hangar
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Vender tódolos vehículos no depósito
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Vender tódolos barcos no depósito
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Vender tódolos trens do depósito
 • STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Vas vender tódolos vehículos do depósito. Estás seguro?
 • STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Barcos - pincha co botón dereito no barco para máis información
 • STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centrar a vista principal na situación do depósito. Ctrl+Click abrirá unha nova fiestra na situación do depósito
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Novos barcos
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mercar novo barco
 • STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Arrastra o barco aquí para vendelo
 • STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Trens - arrastra o vehículo co botón esquerdo para engadilo/quitalo do tren, pincha co botón dereito para obter información. Mantén pulsado Ctrl para aplicar ambas funcións á cadea seguinte
 • STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centrar a vista principal na situación do depósito. Ctrl+Click abrirá unha nova fiestra na situación do depósito
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Novos vehículos
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mercar novo vehículo ferroviario
 • STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Arrastra un vehículo do tren aquí para vendelo
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Obter una lista de tódolos avións con algún hangar deste aeroporto nas súas ordes
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Obter a lista de tódolos vehículos de estrada co depósito actual nas súas ordes
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Obter a lista de tódolos barcos co depósito actual nas súas ordes
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Obter a lista de tódolos trens co depósito actual nas súas ordes
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}{ENGINE}{STRING}
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO :{}{CARGO_LONG} ({CARGO_SHORT})
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN :{BLACK}{NUM} vehículo{P "" s}{STRING}
 • STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT
 • (Correct) STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT :Xogo de simulación baseado en Transport Tycoon Deluxe
 • STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS
 • (Correct) STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS :{LTBLUE}Nº máximo de opoñentes: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_DISASTER_NONE
 • (Correct) STR_DISASTER_NONE :Ningún
 • STR_DISASTER_NORMAL
 • (Correct) STR_DISASTER_NORMAL :Normal
 • STR_DISASTER_REDUCED
 • (Correct) STR_DISASTER_REDUCED :Reducido
 • STR_EDIT_SIGN_CAPTION
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_CAPTION :{WHITE}Edita-lo texto do rótulo
 • STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Ir ao seguinte rótulo
 • STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Ir ao rótulo anterior
 • STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE :{BLACK}Escribe un nome para o rótulo
 • STR_EDIT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Editar o nome do punto de ruta
 • STR_EMPTY
 • (Correct) STR_EMPTY :
 • STR_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_ENGINE_NAME :{ENGINE}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT :avión
 • STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION :{WHITE}Mensaxe dun fabricante de vehículos
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Velocidade máxima: {VELOCITY}{}Capacidade: {CARGO_LONG}{}Custo operativo: {CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Vel. Máxima: {VELOCITY}{}Tipo aeronave: {STRING}{}Capacidade: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Custo operativo: {CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Vel. Máxima: {VELOCITY}{}Tipo aeronave: {STRING}{}Capacidade: {CARGO_LONG}{}Custo operativo: {CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Vel. Máxima: {VELOCITY}{}Tipo aeronave: {STRING} Distancia: {COMMA} tiles{}Capacidade: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Custo operativo: {CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Vel. Máxima: {VELOCITY}{}Tipo Aeronave: {STRING} Autonomía: {COMMA} tiles{}Capacidade: {CARGO_LONG}{}Custo Operativo: {CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Peso: {WEIGHT_SHORT}{}Velocidade: {VELOCITY} Potencia: {POWER}{}Custo operativo: {CURRENCY_LONG}/ano{}Capacidade: {CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE :{BLACK}Custo: {CURRENCY_LONG} Peso: {WEIGHT_SHORT}{}Velocidade: {VELOCITY} Potencia: {POWER} Esforzo tractor máximo: {6:FORCE}{}Custo operativo: {4:CURRENCY_LONG}/ano{}Capacidade: {5:CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE :Locomotora eléctrica
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE :locomotora de maglev
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE :{GOLD}Acabamos de deseñar un novo {STRING} - Interésache probar este vehículo en exclusiva durante un ano, para ve-lo seu rendemento antes de facelo universalmente dispoñíbel?
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE :locomotora de monorraíl
 • STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE :locomotora de ferrocarril
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE :vehículo de estrada
 • STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP :barco
 • STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE :Vehículo de tranvía
 • STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Xunta máis dunha estación/área de carga existente
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY :{WHITE}Aeronave no camiño
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT :{WHITE}O avión está voando
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR :{WHITE}... debe estar parado dentro dun hangar
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Aeronave non dispoñíbel
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE :{WHITE}... o avión non ten autonomía suficiente
 • STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY
 • (Correct) STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}A fiestra de Depuración de IA só está dispoñíbel para o servidor
 • STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND :Non se atopou ningunha IA adecuada para cargar.{} Esta IA é parva e non vai facer nada.{}Podes descargar varias IAs no sistema de contidos online.
 • STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH
 • (Correct) STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Fallou unha das IA en execución. Por favor, informa ao autor desta IA cunha captura da Fiestra de Depuración de IA.
 • STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL :{WHITE}... xa está ao nivel do mar
 • STR_ERROR_ALREADY_BUILT
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_BUILT :{WHITE}... xa construído
 • STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED :{WHITE}... xa é plana
 • STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY :{WHITE}Hai outro túnel no camiño
 • STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER
 • (Correct) STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER :{WHITE}... a área é propiedade doutra compañía
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT :(límite de cartos)
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO :{WHITE}Non se aplicaron as regras de autosubstitución/renovación
 • STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Autogravado fallido
 • STR_ERROR_BMPMAP
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP :{WHITE}Non se pode carga-la paisaxe dende o BMP...
 • STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... non se puido converti-lo tipo de imaxe
 • STR_ERROR_BRIBE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_BRIBE_FAILED :{WHITE}O teu intento de soborno foi descuberto polo fiscal anticorrupción da comarca
 • STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT :{WHITE}Os estribos da ponte non están o mesmo nivel
 • STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}A ponte remataría fóra do mapa
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND :{WHITE}Despois a ponte sobre él será demasiado alta.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN :{WHITE}A ponte é demasiado alta para este terreo.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG :{WHITE}... ponte demasiado longa
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN :{WHITE}A ponte é demasiado baixa para o terreo
 • STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED
 • (Correct) STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED :{WHITE}Debes demole-lo edificio primeiro
 • STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY :{WHITE}... boia no camiño
 • STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE :{WHITE}... a boia está en uso por outra compañía!
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE :{WHITE}... só se pode construír sobre a cota de neve
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE :{WHITE}... só se pode construír baixo a cota de neve
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT :{WHITE}... só se pode construír en zonas desérticas
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS :{WHITE}... só se pode construir en terreos baixos
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST :{WHITE}... só se pode construír en zonas de selva tropical
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS :{WHITE}... só se pode construír nas vilas (reemprazando casas)
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200 :{WHITE}... só se pode construír en cidades cunha poboación de 1200 habitantes ou superior
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER :{WHITE}... só se pode construír preto do centro das vilas
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED :{WHITE}... só se pode emprazar preto dos bordes do mapa
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER :{WHITE}... o vehículo non pode ir a esa estación
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED :{WHITE}... un vehículo que comparte esta orde non pode ir a esa estación
 • STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY :{WHITE}Non se pode solicitar máis diñeiro...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE :{WHITE}Non se pode construír o aeroporto aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE :{WHITE}Non se pode construír un acueduto aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE :{WHITE}No se pode construír a ponte aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION :{WHITE}Non se pode construí-la estación de autobús...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS :{WHITE}Non se poden construír canles aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Non se pode construír a estación de tranvía de carga...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS :{WHITE}Non se pode construí-la sede
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE :{WHITE}Non se pode construí-lo peirao aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE :{WHITE}Non se pode construír {STRING} aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS :{WHITE}Non se poden construír esclusas aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT :{WHITE}Non se pode construír o obxecto...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL :{WHITE}... non se pode construír nunha canle
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER :{WHITE}... non se pode construír nun río
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA :{WHITE}... non se pode construír en mar aberto
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER :{WHITE}...non se pode construír na auga
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Non se pode construír a estación de tranvía de pasaxeiros...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION :{WHITE}Non se pode construír a estación de ferrocarril aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Non se pode construír vía ferroviaria aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT :{WHITE}Non se pode construír un depósito aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE :{WHITE}Non se pode construí-la estrada aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT :{WHITE}Non se pode construír un depósito de barcos aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE :{WHITE}Non se poden construír sinais aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT :{WHITE}Non se pode construír un depósito aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Non se pode construír un punto ruta de tren aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE :{WHITE}Non se pode construír tranvía aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT :{WHITE}Non se pode construír un depósito de tranvías aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION :{WHITE}Non se pode construí-la estacion de camións...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE :{WHITE}Non se pode construír un túnel aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS :{WHITE}Non se pode comprar un 25% das accións desta compañía...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT :{WHITE}Non se pode comprar o avión...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY :{WHITE}Non se pode compra-la compañía...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE :{WHITE}No se pode construí-lo vehículo de estrada...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP :{WHITE}Non se pode comprar o barco...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN :{WHITE}No se pode construí-lo vehículo ferroviario
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME :{WHITE}Non se pode cambia-lo nome da compañía...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT :{WHITE}Non se pode cambia-lo nome do presidente...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING :{WHITE}Non se pode cambia-lo intervalo de servizo...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME :{WHITE}Non se pode cambia-lo nome do sinal...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Non se pode cambia-lo nome do punto de ruta...
 • STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA :{WHITE}Non podes limpar esta área...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY :{WHITE}Non se pode construír este tipo de industria aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL :{WHITE}Non se pode converti-lo tipo de vía aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD :{WHITE}Non se pode convertir o tipo de estrada aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY :{WHITE}Non se pode converter o tipo de tranvía aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST :{WHITE}Non se pode copia-la lista de ordes...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER :{WHITE}... o vehículo non pode ir a tódalas estacións
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN :{WHITE}Non se pode borra-lo sinal...
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER :{WHITE}Non se pode borrar esta orde...
 • STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS :{WHITE}Non podes facer iso...
 • STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN :{WHITE}Non se pode expandi-la vila
 • STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE :{WHITE}Non se pode construír a cidade aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES :{WHITE}Non se poden xera-las industrias...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN :{WHITE}Non se poden construír cidades
 • STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER :{WHITE}Non se pode engadir unha nova orde...
 • STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE :{WHITE}Non se pode nivelar o terreo aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE :{WHITE}Non se pode baixar o terreo aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN :{WHITE}Non se pode facer que o vehículo dea a volta...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL :{WHITE}Non se pode facer que o tren rebase un sinal en perigo...
 • STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER :{WHITE}Non se pode modificar esta orde...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER :{WHITE}Non se pode mover esta orde...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE :{WHITE}Non se pode mover o vehículo...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS :{WHITE}Non se poden colocar ríos aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE :{WHITE}Non se pode situa-lo sinal aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE :{WHITE}Non se pode plantar unha árbore aí...
 • STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE :{WHITE}Non se pode coloca-la boia aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND :{WHITE}Non se pode comprar esta área de terreo...
 • STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE :{WHITE}Non se pode subir o terreo aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT :{WHITE}Non se pode modifica-lo avión...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Non se pode modifica-lo vehículo
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP :{WHITE}Non se pode modifica-lo barco...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN :{WHITE}No se pode modificar o tren...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION :{WHITE}Non se pode borrar a estación de autobús...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Non se pode quita-la estación de tranvía de carga...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION :{WHITE}Non se pode eliminar parte da estación...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Non se pode quita-la estación de tranvía de pasaxeiros...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Non se pode elimina-la vía ferroviaria de aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM :{WHITE}Non se pode elimina-la estrada aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM :{WHITE}Non se poden elimina-los sinais de aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Non se pode eliminar-lo punto de ruta aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM :{WHITE}Non se pode retira-lo tranvía de aquí...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION :{WHITE}Non se pode borra-la estación de camións...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT :{WHITE}Non se pode renomea-lo avión...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE :{WHITE}Non se pode renomear o tipo de avión...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT :{WHITE}Non se pode renomear o depósito...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Non se pode renomea-lo vehículo de estrada...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE :{WHITE}Non se pode renomear o tipo de vehículo de estrada...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP :{WHITE}Non se pode renomea-lo barco...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE :{WHITE}Non se pode renomear-lo tipo de barco...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION :{WHITE}Non se pode renomear a estación...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN :{WHITE}Non se pode renomear a cidade...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN :{WHITE}No se pode renomea-lo tren...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE :{WHITE}Non se pode renomea-lo tipo de vehículo ferroviario...
 • STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN :{WHITE}Non se pode devolve-lo préstamo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE :{WHITE}Non se pode inverti-la dirección do vehículo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS :{WHITE}... consiste en múltiples unidades
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN :{WHITE}No se pode cambia-lo sentido do tren...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN :{WHITE}Non se pode vender un 25% das accións desta compañía...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT :{WHITE}Non se pode vende-lo avión...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Non se pode vender o vehículo de estrada...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP :{WHITE}No se pode vende-lo barco...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN :{WHITE}Non se pode vende-lo vehículo ferroviario...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR :{WHITE}Non se pode enviar o avión ao hangar...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT :{WHITE}Non se pode enviar o vehículo ao depósito...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT :{WHITE}Non se pode enviar o barco ao depósito...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT :{WHITE}No se pode enviar o tren ao depósito...
 • STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST :{WHITE}Non se pode comparti-la lista de ordes...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER :{WHITE}Non se pode salta-la orde actual...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER :{WHITE}Non se pode salta-la orde seleccionada...
 • STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON :{WHITE}Non pode empezar e rematar na mesma posición
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST :{WHITE}Non se pode parar de compartir a lista de ordes...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT :{WHITE}Non se pode parar/arrancar o avión...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE :{WHITE}No se pode parar/arrancar o vehículo de estrada...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP :{WHITE}Non se pode parar/arrancar o barco...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN :{WHITE}No se pode parar/arrancar o tren...
 • STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE :{WHITE}Non se pode axusta-lo horario do vehículo...
 • STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED :{WHITE}... límite de cadros despexados alcanzado
 • STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN
 • (Correct) STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN :{WHITE}... sede dunha compañía no camiño
 • STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN :{WHITE}Xeración de mapas detida...{}... non hai emprazamentos para pobos adecuados
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL :{WHITE}Non se permiten pasos a nivel con este tipo de carril
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD :{WHITE}Pasos a nivel non permitidos para este tipo de estrada
 • STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD :{WHITE}A estrada é de sentido único ou está bloqueada
 • STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED :{WHITE}... precisas {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE :Tipo de depósito erróneo
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER :{WHITE}... as paradas pasantes non poden ter esquinas
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION :{WHITE}... a estrada vai na dirección incorrecta
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION :{WHITE}... as paradas pasantes non poder ter interseccións
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD :{WHITE}... esta rúa pertenece á cidade
 • STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH
 • (Correct) STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH :{WHITE}... ambos extremos da ponte deben estar en terra
 • STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE
 • (Correct) STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE :{WHITE}A excavación danaría un túnel
 • STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED :{WHITE}Precísase terreo chan
 • STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED
 • (Correct) STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED :{WHITE}... o bosque só se pode plantar sobre a cota de neve
 • STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED :{WHITE}O modo de pantalla completa fallou
 • STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED :{WHITE}Carga da partida fallida{}{STRING}
 • STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED :{WHITE}Gravación da partida fallida{}{STRING}
 • STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}{1:STRING} no camiño
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE :{WHITE}Non se poden engadir vehículos compartidos ó grupo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE :{WHITE}Non se pode engadir o vehículo a este grupo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE :{WHITE}Non se pode crear o grupo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE :{WHITE}Non se pode eliminar este grupo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES :{WHITE}Non se pode borrar tódolos vehículos deste grupo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME :{WHITE}Non se pode renomear o grupo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT :{WHITE}Non se pode establecer o grupo superior...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION :{WHITE}... non se permiten bucles na xerarquía do grupo
 • STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE
 • (Correct) STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE :{WHITE}... a imaxe é demasiado grande
 • STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION
 • (Correct) STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION :{WHITE}Combinación de vías imposíbel
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES :Tipos de carril incompatíbeis
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY :{WHITE}... tranvía incompatible
 • STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE
 • (Correct) STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE :{WHITE}... demasiado preto doutra industria
 • STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS
 • (Correct) STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS :{WHITE}Non podes da-lo diñeiro prestado polo banco...
 • STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION :{WHITE}Terreo inclinado na dirección incorrecta
 • STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED
 • (Correct) STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED :{WHITE}... non queda préstamo a devolver
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT :{WHITE}O concello de {TOWN} négase a permiti-la construción doutro aeroporto na cidade
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE :{WHITE}As autoridades do concello de {TOWN} rexeitan o permiso para o aeroporto debido a problemas de contaminación acústica
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS :{WHITE} O concello de {TOWN} négase a permitir isto
 • STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN :{WHITE}... o préstamo máximo permitido é de {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION :{YELLOW}Mensaxe
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY :{YELLOW}Mensaxe de {STRING}
 • STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER :{WHITE}... debe construírse sobre auga
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST :{WHITE}Debes demole-lo aeroporto primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST :{WHITE}Debes demole-la ponte primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST :{WHITE}Debes demole-la estación de autobús primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST :{WHITE}Debes demole-la canle primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Debes demole-la estación de carga primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST :{WHITE}Debes demole-lo peirao primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Debes demole-la estación de pasaxeiros primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD :{WHITE}Debes demole-la estación de ferrocarril primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST :{WHITE}Debes demole-la estación de camións primeiro
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST :{WHITE}Debes demole-lo túnel primeiro
 • STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST :{WHITE}... debes fundar unha vila primeiro
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Debes elimina-la vía de ferrocarril primeiro
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST :{WHITE}Débese retirar primeiro o punto de ruta para trenes
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST :{WHITE}debes quita-la estación de tren primeiro
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST :{WHITE}Debes elimina-la estrada primeiro
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST :{WHITE}Debes retira-la parada primeiro
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST :{WHITE}Debes retira-los sinais primeiro
 • STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE
 • (Correct) STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE :{WHITE}O nome debe ser único
 • STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED :{WHITE}Non permitido mentres a partida está en pausa
 • STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY :{WHITE}Cartos insuficientes - precisas {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS :{WHITE}Non hai espazo para máis ordes
 • STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN :{WHITE}... non queda máis espazo no mapa
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES :{WHITE}Non habían lugares axeitados para industrias '{STRING}'
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION :{WHITE}Cambia os parámetros de xeración de mapas para obter un mapa mellor
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Non hay vía de ferrocarril adecuada
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD :{WHITE}Estrada inválida
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY :{WHITE}Vía de tranvía inadecuada
 • STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO
 • (Correct) STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO :{WHITE}... non hai ningunha vila neste escenario
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL :{WHITE}Non haberá vehículos dispoñibles
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION :{WHITE}Cambia a túa configuración NewGRF
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET :{WHITE}Aínda non hai vehículos dispoñíbeis
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION :{WHITE}Comezar unha partida nova a partires de {DATE_SHORT} ou empregar un NewGRF que proporcione vehículos antigos
 • STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}Hai un obxecto no camiño
 • STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Fóra do borde do mapa
 • STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION :{WHITE}... as estradas dun sentido non poden ter cruces
 • STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN :{WHITE}... só se permite un por cidade
 • STR_ERROR_OWNED_BY
 • (Correct) STR_ERROR_OWNED_BY :{WHITE}... é propiedade de {STRING}
 • STR_ERROR_PNGMAP
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP :{WHITE}Non se pode cargar o terreo dende o PNG...
 • STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND :{WHITE}... arquivo non atopado
 • STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... non se puido convertir o tipo de imaxe. Necesítase unha imaxe PNG de 8 ou 24 bits
 • STR_ERROR_PNGMAP_MISC
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_MISC :{WHITE}... algo saíu mal (probabelmente o arquivo estea corrupto)
 • STR_ERROR_PROTECTED
 • (Correct) STR_ERROR_PROTECTED :{WHITE}Esta compañía aínda non é suficientemente antiga para comerciar con accións...
 • STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}O vehículo non está dispoñíbel
 • STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT
 • (Correct) STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT :{WHITE}A locomotora de cola sempre seguirá á de cabeza
 • STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED :{WHITE}Erro ao obter a lista de resolucións soportadas
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY :{WHITE}Hai un vehículo de estrada no camiño
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... debe estar parado dentro dun depósito
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}O vehículo non está dispoñíbel
 • STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS :{WHITE}Obras na estrada en curso
 • STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS :{WHITE}Gravación en progreso,{}por favor agarda ata que remate!
 • STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Captura de pantalla fallida!
 • STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY :{WHITE}Hai un barco no camiño
 • STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... debe estar parado dentro dun depósito
 • STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE :{WHITE}O barco non está dispoñíbel
 • STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE :{WHITE}Non se poden converti-los sinais aquí...
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE :{WHITE}... emprazamento inadecuado
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL :{WHITE}Emprazamento inadecuado para a boca do túnel
 • STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN :{WHITE}O inicio e o final deben estar aliñados
 • STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT
 • (Correct) STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT :{WHITE}... a estación ocupa demasiado
 • STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE
 • (Correct) STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE :{WHITE}... non hai ningún sitio adecuado para unha estatua no centro desta vila
 • STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED :{WHITE}... límite de movemento de terra alcanzado
 • STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS :{WHITE}... non hai ningún sinal
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK :{WHITE}... non hai ningunha vía ferroviaria
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD :{WHITE}... non hai ningunha estrada
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION :{WHITE}... non hai ningunha estación aquí
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY :{WHITE}... non hai ningún tranvía
 • STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE :{WHITE}Este vehículo non para nesta estación
 • STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS :{WHITE}Os vehículos só poden parar nas estacións
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT :{WHITE}Demasiado preto doutro aeroporto
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK :{WHITE}Demasiado preto doutro peirao
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN :{WHITE}... demasiado preto doutra cidade
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT :{WHITE}Demasiado preto doutro punto de ruta
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Demasiado preto do borde do mapa
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB :{WHITE}... demasiado preto do borde do mapa
 • STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION :{WHITE}... demasiado lonxe do destino anterior
 • STR_ERROR_TOO_HIGH
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_HIGH :{WHITE}... demasiado alto
 • STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS :{WHITE}Demasiadas paradas de autobús
 • STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES :{WHITE}... demasiadas industrias
 • STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS :{WHITE}... demasiados obxectos
 • STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS :{WHITE}Demasiadas ordes
 • STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS :{WHITE}... demasiados sinais
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING :{WHITE}Demasiadas estacións/áreas de carga
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS :{WHITE}Demasiadas partes de estación de tren
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS :{WHITE}... hai demasiadas cidades
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS :{WHITE}Demasiadas estacións de camións
 • STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME :{WHITE}Demasiados vehículos na partida
 • STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE :{WHITE}Non se pode borrar esta vila...{}Unha estación ou depósito está relacionado coa vila ou un cadro propiedade da vila non pode ser eliminado
 • STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS :{WHITE}O pobo non construirá estradas. Podes activar a función de construción de estradas en Opcións Avanzadas->Economía->Pobos
 • STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT :{WHITE}Os trens só se poden modificar cando estean parados nun depósito
 • STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY :{WHITE}Hai un tren no camiño
 • STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... debe estar parado dentro dun depósito
 • STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :O tren non ten potencia
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG :{WHITE}O tren é demasiado longo
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT :{WHITE}{VEHICLE} é demasiado longo despois do reemprazo
 • STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE :{WHITE}... xa hai unha árbore aí
 • STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED :{WHITE}... límite de árbores plantadas alcanzado
 • STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE :{WHITE}... terreo non adecuado para o tipo de árbore
 • STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}O túnel remataría fóra do mapa
 • STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG :{WHITE}... túnel demasiado longo
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE :{WHITE}Non se pode borra-lo arquivo
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND :{WHITE}Non se pode excava-lo terreo na outra boca do túnel
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT :{WHITE}No se pode atopar unha ruta ao depósito local
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO :{WHITE}No se pode atopar unha ruta a un depósito local
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE :{BLACK}No se pode lee-la unidade
 • STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED
 • (Correct) STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED :{WHITE}... o vehículo está destruído
 • STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Une máis dun punto de ruta existente
 • STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT
 • (Correct) STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT :{WHITE}... xa é da túa propiedade!
 • STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE :{WHITE}Vista {COMMA}
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Cambia a vista principal
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT :{BLACK}Copia a localización desta xanela na vista principal
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN :{BLACK}Cambiar xanela
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT :{BLACK}Copia-la sitaución da vista principal a esta vista
 • STR_FACE_ADVANCED
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED :{BLACK}Avanzado
 • STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP :{BLACK}Selección avanzada de cara
 • STR_FACE_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_AFRICAN :{BLACK}Africana
 • STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Cancela-la selección dunha nova cara
 • STR_FACE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_CAPTION :{WHITE}Selección de cara
 • STR_FACE_CHIN
 • (Correct) STR_FACE_CHIN :Queixo:
 • STR_FACE_CHIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CHIN_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-lo queixo
 • STR_FACE_COLLAR
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR :Colo:
 • STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-lo colo
 • STR_FACE_EARRING
 • (Correct) STR_FACE_EARRING :Pendentes:
 • STR_FACE_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_EUROPEAN :{BLACK}Europea
 • STR_FACE_EYEBROWS
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS :Cellas:
 • STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-las cellas
 • STR_FACE_EYECOLOUR
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR :Cor de ollos:
 • STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP :{BLACK}Cambia a cor de ollos
 • STR_FACE_FACECODE
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE :{BLACK}Número de cara
 • STR_FACE_FACECODE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_CAPTION :{WHITE}Ver e/ou establecer o número da cara do presidente
 • STR_FACE_FACECODE_ERR
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_ERR :{WHITE}Non se puido establecer o número de cara! - debe ser un número entre 0 e 4.294.967.295!
 • STR_FACE_FACECODE_SET
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_SET :{WHITE}Estableceuse o novo número de cara
 • STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP :{BLACK}Ver e/ou establecer o número da cara do presidente da compañía
 • STR_FACE_FEMALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_BUTTON :{BLACK}Muller
 • STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP :{BLACK}Seleccionar caras femininas
 • STR_FACE_GLASSES
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES :Lentes:
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP :{BLACK}Poñer lentes
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2 :{BLACK}Cambia-las lentes
 • STR_FACE_HAIR
 • (Correct) STR_FACE_HAIR :Pelo:
 • STR_FACE_HAIR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_HAIR_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar pelo
 • STR_FACE_JACKET
 • (Correct) STR_FACE_JACKET :Chaqueta:
 • STR_FACE_JACKET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_JACKET_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-la chaqueta
 • STR_FACE_LIPS
 • (Correct) STR_FACE_LIPS :Beizos:
 • STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-los beizos ou o mostacho
 • STR_FACE_LOAD
 • (Correct) STR_FACE_LOAD :{BLACK}Cargar
 • STR_FACE_LOAD_DONE
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_DONE :{WHITE}A túa cara favorita cargouse dende o arquivo de configuración de OpenTTD.
 • STR_FACE_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Carga-la cara favorita
 • STR_FACE_MALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_MALE_BUTTON :{BLACK}Home
 • STR_FACE_MALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MALE_TOOLTIP :{BLACK}Seleccionar caras masculinas
 • STR_FACE_MOUSTACHE
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE :Mostacho:
 • STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Activar mostacho ou pendentes
 • STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nova cara
 • STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Xerar unha nova cara aleatoriamente
 • STR_FACE_NO
 • (Correct) STR_FACE_NO :Non
 • STR_FACE_NOSE
 • (Correct) STR_FACE_NOSE :Nariz:
 • STR_FACE_NOSE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NOSE_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-lo nariz
 • STR_FACE_OK_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_OK_TOOLTIP :{BLACK}Acepta-la selección da nova cara
 • STR_FACE_RANDOM
 • (Correct) STR_FACE_RANDOM :{BLACK}Aleatorio
 • STR_FACE_SAVE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE :{BLACK}Gravar
 • STR_FACE_SAVE_DONE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_DONE :{WHITE}Esta cara gravarase coma favorita no arquivo de configuración de OpenTTD.
 • STR_FACE_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Gravar coma cara favorita
 • STR_FACE_SELECT_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_AFRICAN :{BLACK}Seleccionar caras africanas
 • STR_FACE_SELECT_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_EUROPEAN :{BLACK}Seleccionar caras europeas
 • STR_FACE_SIMPLE
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE :{BLACK}Sinxela
 • STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP :{BLACK}Selección sinxela de cara
 • STR_FACE_TIE
 • (Correct) STR_FACE_TIE :Garavata:
 • STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-la garavata ou os pendentes
 • STR_FACE_YES
 • (Correct) STR_FACE_YES :Si
 • STR_FEEDER
 • (Correct) STR_FEEDER :{YELLOW}Transferir: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST
 • (Correct) STR_FEEDER_COST :{YELLOW}Transferencia: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_COST_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Transferencia: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME :{YELLOW}Transferencia: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Ingreso: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Transferir: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Ingresos: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Transferir: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FILE_MENU_EXIT
 • (Correct) STR_FILE_MENU_EXIT :Saír
 • STR_FILE_MENU_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_LOAD_GAME :Cargar partida
 • STR_FILE_MENU_QUIT_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_QUIT_GAME :Abandonar partida
 • STR_FILE_MENU_SAVE_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SAVE_GAME :Gravar partida
 • STR_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE :{WHITE}Balance bancario
 • STR_FINANCES_BORROW_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_BUTTON :{BLACK}Pedir {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP :{BLACK}Incrementar o préstamo. CTRL+Click solicita o máximo posíbel
 • STR_FINANCES_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Finanzas {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE :{WHITE}Gastos/Ingresos
 • STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Infraestrutura
 • STR_FINANCES_LOAN_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_LOAN_TITLE :{WHITE}Préstamo
 • STR_FINANCES_MAX_LOAN
 • (Correct) STR_FINANCES_MAX_LOAN :{WHITE}Préstamo máximo: {BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME :{BLACK}-{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME :{BLACK}+{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_BUTTON :{BLACK}Devolver {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP :{BLACK}Pagar parte do préstamo. CTRL+Click paga tanto coma sexa posíbel
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME :{GOLD}Ingresos das aeronaves
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS :{GOLD}Custo operativo das aeronaves
 • STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION :{GOLD}Construción
 • STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST :{GOLD}Interese do préstamo
 • STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES :{GOLD}Novos vehículos
 • STR_FINANCES_SECTION_OTHER
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_OTHER :{GOLD}Outros
 • STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE :{GOLD}Mantemento de propiedades
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME :{GOLD}Ingresos dos vehículos de estrada
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS :{GOLD}Custo operativo dos vehículos de estrada
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME :{GOLD}Ingresos dos barcos
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS :{GOLD}Custo operativo dos barcos
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME :{GOLD}Ingresos dos trens
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS :{GOLD}Custo operativo dos trens
 • STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION :{WHITE}Total:
 • STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY :{BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_YEAR
 • (Correct) STR_FINANCES_YEAR :{WHITE}{NUM}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME :Boia de {TOWN}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :Boia de {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FORMAT_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(Compañía {COMMA})
 • STR_FORMAT_DATE_ISO
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_ISO :{2:NUM}-{1:STRING}-{0:STRING}
 • STR_FORMAT_DATE_LONG
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_LONG :{STRING} {STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_SHORT :{STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_TINY
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_TINY :{STRING}-{STRING}-{NUM}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT :{STATION} Hangar
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE :{TOWN} Depósito de Vehículos de Estrada
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :{TOWN} Depósito de Vehículos de Estrada #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP :{TOWN} Depósito de Barcos
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :{TOWN} Depósito de Barcos #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN :{TOWN} Depósito Ferroviario
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL :{TOWN} Depósito Ferroviario #{COMMA}
 • STR_FORMAT_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_GROUP_NAME :Grupo {COMMA}
 • STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{TOWN}: {STRING}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Punto de Ruta de {TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Punto de Ruta de {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FOUND_TOWN_CAPTION
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CAPTION :{WHITE}Xeración de cidades
 • STR_FOUND_TOWN_CITY
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY :{BLACK}Cidade
 • STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP :{BLACK}As cidades crecen máis rápido que os pobos{}Segundo a configuración, son máis grandes cando se fundan
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON :{BLACK}Grande
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON :{BLACK}Mediano
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON :{BLACK}Pequeno
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE :{YELLOW}Tamaño da cidade:
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tamaño da cidade
 • STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS :{BLACK}Moitas cidades aleatorias
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP :{BLACK}Pincha para introducir o nome da cidade
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE :{BLACK}Escribe o nome da poboación
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON :{BLACK}Nome aleatorio
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP :{BLACK}Xerar novo nome aleatoriamente
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE :{YELLOW}Nome da poboación:
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON :{BLACK}Nova cidade
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Fundar unha nova cidade. Shift+Click amosa o custo estimado
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP :{BLACK}Cubri-lo mapa con cidades colocadas aleatoriamente
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON :{BLACK}Cidade aleatoria
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Fundar cidade nun emprazamento aleatorio
 • STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT :{YELLOW}Disposición das estradas das poboacións:
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID :{BLACK}Grella 2x2
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID :{BLACK}Grella 3x3
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS :{BLACK}Mellores estradas
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL :{BLACK}Orixinal
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM :{BLACK}Aleatoria
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT :{BLACK}Selecciona a disposición das estradas para esta poboación
 • STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM :{BLACK}Aleatorio
 • STR_FRAMERATE_AI
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AI :{BLACK} AI {NUM} {STRING}
 • STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS :{BLACK} Total GS/AI:
 • STR_FRAMERATE_AVERAGE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AVERAGE :{WHITE}Media
 • STR_FRAMERATE_BYTES_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_BAD :{RED}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD :{LTBLUE}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_BYTES_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_WARN :{YELLOW}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_CAPTION
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION :{WHITE}Frame rate
 • STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL :{STRING}{WHITE} ({DECIMAL}x)
 • STR_FRAMERATE_CURRENT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CURRENT :{WHITE}Actual
 • STR_FRAMERATE_DATA_POINTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DATA_POINTS :{BLACK}Datos baseados en {COMMA} medicións
 • STR_FRAMERATE_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Renderizado de gráficos:
 • STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS :{BLACK} Xanelas globais:
 • STR_FRAMERATE_FPS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_BAD :{RED}{DECIMAL} frames por segundo
 • STR_FRAMERATE_FPS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} frames por segundo
 • STR_FRAMERATE_FPS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} frames por segundo
 • STR_FRAMERATE_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GAMELOOP :{BLACK}Total de loop do xogo:
 • STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT :{BLACK} Script do xogo:
 • STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT :{BLACK} Marcas na aeronave:
 • STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY :{BLACK} Manexo de mercadorías:
 • STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE :{BLACK} Marcas no mundo:
 • STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH :{BLACK} Retardo do gráfico de ligazóns
 • STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS :{BLACK} Marcas de vehículos de estrada:
 • STR_FRAMERATE_GL_SHIPS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_SHIPS :{BLACK} Marcas de barcos:
 • STR_FRAMERATE_GL_TRAINS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_TRAINS :{BLACK} Marcas de vehículos ferroviarios:
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} ms
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} s
 • STR_FRAMERATE_MEMORYUSE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MEMORYUSE :{WHITE}Memoria
 • STR_FRAMERATE_MS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_BAD :{RED}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER :{BLACK}Velocidade de refresco: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP :{BLACK}Número de frames renderizados por segundo.
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP :{BLACK}Velocidade de simulación: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP :{BLACK}Número de ticks do xogo simulados por segundo.
 • STR_FRAMERATE_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SOUND :{BLACK}Mestura de sons:
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR :{BLACK}Factor de velocidade do xogo actual: {DECIMAL}x
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP :{BLACK}Como de rápido está a correr o xogo, comparado coa velocidade esperada a unha velocidade de simulación normal.
 • STR_FRAMERATE_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Saída de vídeo:
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_AI :AI {NUM} {STRING}
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS :Scripts GS/AI totais
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING :Renderizado dos gráficos
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS :Renderizado da xanela do mundo
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP :Bucle do xogo
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT :Script do xogo
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT :Marcas de avións
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY :Manexo de mercadorías
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE :Marcas do mundo
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH :Acoplar retardo gráfico
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS :Marcas de vehículos de estrada
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS :Marcas de barcos
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS :Marcas de vehículos ferroviarios
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND :Mestura de son
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO :Saída de gráficos
 • STR_FUNDING_ONLY
 • (Correct) STR_FUNDING_ONLY :Só fundadas
 • STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Construír
 • STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Financiar unha nova industria
 • STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Financiar
 • STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST :{BLACK}Custo: {YELLOW}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES :Moitas industrias aleatorias
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP :{BLACK}Cubri-lo mapa con industrias colocadas aleatoriamente
 • STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Prospección
 • STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Elixe a industria apropiada desta lista
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS :Cada 12 meses
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH :Cada mes
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS :Cada 3 meses
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS :Cada 6 meses
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF :Apagado
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o intervalo entre autogravados
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME :{BLACK}Autogravado
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF :{BLACK}Conxunto básico de gráficos
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Información adicional sobre o conxunto de gráficos básico
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS :{RED}{NUM} arquivo{P "" s} inexistente{P "" s}/erróneo{P "" s}
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o conxunto de gráficos básico a empregar
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC :{BLACK}Conxunto de música base
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Información adicional sobre o conxunto de música base
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS :{RED}{NUM} arquivo{P "" s} corrupto{P "" s}
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o conxunto de música base a empregar
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX :{BLACK}Conxunto de sons base
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Información adicional sobre o conxunto de sons base
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o conxunto de sons base a empregar
 • STR_GAME_OPTIONS_CAPTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CAPTION :{WHITE}Opcións da partida
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS :Chelín austríaco (ATS)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF :Franco belga (BEF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL :Real brasileiro (BRL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF :Franco suízo (CHF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Renminbi chinés (CNY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM :Persoal...
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK :Coroa checa (CZK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM :Marco alemán (DEM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK :Coroa danesa (DKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK :Coroa estona (EEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP :Peseta española (ESP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR :Euro (€)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM :Marco finés (FIM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF :Franco francés (FRF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP :Libra esterlina (£)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL :Lari xeorxiano (GEL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD :Dracma grego (GRD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Dólar de Hong Kong (HKD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF :Florín húngaro (HUF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR :Real iraniano (IRR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK :Coroa islandesa (ISK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL :Lira italiana (ITL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY :Ien xaponés (¥)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW :Wŏn surcoreano (KRW)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL :Litas lituana (LTL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN :Peso mexicano (MXN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG :Florín neerlandés (NLG)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK :Coroa norueguesa (NOK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Novo dólar taiwanés (NTD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN :Złoty polaco (PLN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON :Leu rumano (RON)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB :Novo rublo ruso (RUB)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR :Rublo ruso (RUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK :Coroa sueca (SEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT :Tolar esloveno (SIT)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK :Coroa eslovaca (SKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY :Lira turca (TRY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Selección de unidades monetarias
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME :{BLACK}Unidades monetarias
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD :Dólar americano ($)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR :Rand sudafricano (ZAR)
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM :{BLACK}Tamaño da letra
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Tamaño doble
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Tamaño do cadro
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normal
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Escoller o tamaño de fonte da interfaz
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN :{BLACK}Pantalla completa
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP :{BLACK}Marca esta opción para xogar a OpenTTD en modo de pantalla completa
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Dobre tamaño
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Tamaño do cadro
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normal
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Seleciona o tamaño de elementos da interface a usar
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Tamaño da interface
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE :{BLACK}Lingua
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a lingua para a interface
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Resolución de pantalla
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :outra
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a resolución de pantalla a empregar
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Conducir pola esquerda
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Conducir pola dereita
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o lado da estrada polo que circularán os vehículos
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Vehículos de estrada
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o estilo dos nomes das cidades
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Nomes das cidades
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH :Inglés (Adicional)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN :Austríaco
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Catalán
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH :Checo
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH :Danés
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH :Neerlandés
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH :Finés
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH :Francés
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN :Alemán
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN :Húngaro
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN :Italiano
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN :Latino-Americano
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN :Noruegués
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH :Inglés (Orixinal)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH :Polaco
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN :Rumano
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY :Parvo
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK :Eslovaco
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH :Sueco
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS :Suízo
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH :Turco
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR :Erro interno: {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME :Partida gravada corrupta - {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED :Fallou a comprobación de integridade dos datos
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE :Arquivo ilexíbel
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE :Non se pode escribir no arquivo
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME :A partida gravouse cunha versión máis nova do xogo
 • STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE :<non dispoñíbel>
 • STR_GENERATION_ABORT
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT :{BLACK}Cancelar
 • STR_GENERATION_ABORT_CAPTION
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_CAPTION :{WHITE}Cancelar a xeración do mundo
 • STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE :{YELLOW}Estás seguro de querer cancelar a xeración?
 • STR_GENERATION_CLEARING_TILES
 • (Correct) STR_GENERATION_CLEARING_TILES :{BLACK}Xeración de áreas rochosas e escarpadas
 • STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION :{BLACK}Xeración de obxectos
 • STR_GENERATION_PREPARING_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_GAME :{BLACK}Preparando partida
 • STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT :{BLACK}Executando script
 • STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP :{BLACK}Executando bucle de cadros
 • STR_GENERATION_PROGRESS
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS :{WHITE}{NUM}% completado
 • STR_GENERATION_PROGRESS_NUM
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS_NUM :{BLACK}{NUM} / {NUM}
 • STR_GENERATION_RIVER_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_RIVER_GENERATION :{BLACK}Xeración de ríos
 • STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME :{BLACK}Configurando partida
 • STR_GENERATION_TREE_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_TREE_GENERATION :{BLACK}Xeración de árbores
 • STR_GENERATION_WORLD
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD :{WHITE}Xerando mundo...
 • STR_GENERATION_WORLD_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD_GENERATION :{BLACK}Xeración do mundo
 • STR_GOALS_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Obxectivos
 • STR_GOALS_COMPANY_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_COMPANY_TITLE :{BLACK}Obxectivos da compañía:
 • STR_GOALS_GLOBAL_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_GLOBAL_TITLE :{BLACK}Obxectivos globais:
 • STR_GOALS_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_NONE :{ORANGE}- Ningún -
 • STR_GOALS_PROGRESS
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE :{GREEN}{STRING}
 • STR_GOALS_SPECTATOR
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR :Obxectivos globais
 • STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Obxectivos globais
 • STR_GOALS_SPECTATOR_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_NONE :{ORANGE}- Non aplicábel -
 • STR_GOALS_TEXT
 • (Correct) STR_GOALS_TEXT :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER
 • (Correct) STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Pincha nun obxectivo para centra-la vista principal na industria/cidade/cadro. Ctrl+Click abre unha nova ventá na localización da industria/cidade/cadro
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT :Aceptar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL :Cancelar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE :Pechar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE :Continuar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE :Declinar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO :Ir
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE :Ignorar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT :Seguinte
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO :Non
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK :OK
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE :Pospoñer
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS :Anterior
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART :Reiniciar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY :Tentar de novo
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START :Comezar
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP :Stop
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER :Renderse
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES :Si
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :Erro
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :Información
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :Pregunta
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :Aviso
 • STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION :{WHITE}Unidades de carga entregadas
 • STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Desactivar todo
 • STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Activar todo
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO :{TINY_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION :{WHITE}Taxas de pago por carga
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Pagamento por transportar 10 unidades (ou 1.000 litros) de carga unha distancia de 20 cadros
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL :{TINY_FONT}{BLACK}Días en tránsito
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Amosar/ocultar gráfica para o tipo de carga
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL :{BLACK}Non amosar ningunha carga no gráfico de pagos por carga
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL :{BLACK}Amosar tódalas cargas no gráfico de pagos por carga
 • STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION :{WHITE}Puntuación de rendemento da compañía (máximo=1000)
 • STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION :{WHITE}Valor da compañía
 • STR_GRAPH_INCOME_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_INCOME_CAPTION :{WHITE}Gráfico de ingresos
 • STR_GRAPH_KEY_BUTTON
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_BUTTON :{BLACK}Lenda
 • STR_GRAPH_KEY_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_CAPTION :{WHITE}Lenda das gráficas da compañía
 • STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Pincha aquí para amosar/ocultar a entrada da compañía na gráfica
 • STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP :{BLACK}Amosa-la lenda das gráficas
 • STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES :Taxas de pago por carga
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE :Cadro da liga de compañías
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH :Gráfica de valor da compañía
 • STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH :Gráfica de carga entregada
 • STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING :Puntuación de rendemento detallada
 • STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE :Táboa de máximas puntuacións
 • STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH :Gráfica de ingresos
 • STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH :Gráfica de beneficio operativo
 • STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH :Gráfico histórico de rendemento
 • STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION :{WHITE}Gráfica de beneficio operativo
 • STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP :{BLACK}Amosar puntuacións de rendemento detalladas
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}{}{NUM}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER :{TINY_FONT}{COMMA}
 • STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP :{BLACK}Grupos - Pincha nun grupo para ver unha lista de tódolos vehículos dese grupo
 • STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE :Engadir vehículos compartidos
 • STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS :Tódolos avións
 • STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES :Tódolos vehículos de estrada
 • STR_GROUP_ALL_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_SHIPS :Tódolos barcos
 • STR_GROUP_ALL_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_TRAINS :Tódolos trens
 • STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP
 • (Correct) STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP :{TINY_FONT}{COMMA} (+{COMMA})
 • STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para crear un grupo
 • STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS :Avións sen agrupar
 • STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES :Vehículos de estrada sen agrupar
 • STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS :Barcos sen agrupar
 • STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS :Trens sen agrupar
 • STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT :{WHITE}Seguro que queres borrar este grupo e calquera descendente?
 • STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Borrar o grupo seleccionado
 • STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP :{BLACK}Mudar o deseño do grupo seleccionado
 • STR_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_GROUP_NAME :{GROUP}
 • STR_GROUP_OCCUPANCY
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY :Uso actual:
 • STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE :{NUM}%
 • STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR :Beneficio do último ano:
 • STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR :Beneficio este ano:
 • STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES :Borrar tódolos vehículos
 • STR_GROUP_RENAME_CAPTION
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_CAPTION :{BLACK}Renomear un grupo
 • STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Renomear o grupo seleccionado
 • STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP :{BLACK}Pincha para protexer a este grupo da autosubstitución global
 • STR_HIDDEN_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_HIDDEN_ENGINE_NAME :{ENGINE} (agochado)
 • STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{BLACK}{COMPANY} logra o status de '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_NAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_NAME :{PRESIDENT_NAME}, {COMPANY}
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :Home de negocios
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST :Capitalista
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :Emprendedor
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST :Industrial
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE :Magnate
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL :Mogul
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY :Magnate do Século
 • STR_HIGHSCORE_POSITION
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_POSITION :{BIG_FONT}{BLACK}{COMMA}.
 • STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{WHITE}{PRESIDENT_NAME} de {COMPANY} logra o status '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_STATS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_STATS :{BIG_FONT}'{STRING}' ({COMMA})
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME :{BIG_FONT}{BLACK}Cadro da liga de compañías en {NUM}
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Mellores compañías que chegaron a {NUM}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST :{RED}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL :{TINY_FONT}{RED}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME :{GREEN}Ingreso: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL :{TINY_FONT}{GREEN}Ingreso: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION :{WHITE}Cadea de industrias para a carga {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}Pincha na carga para ver os seus provedores e clientes
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS :{WHITE}Industrias clientes
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES :{WHITE}Casas
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Cadea de industrias para a industria {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Pincha na industria para ver os seus provedores e clientes
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP :{BLACK}Ligar ao mapa
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona as industrias que tamén se amosan no mapa
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS :{WHITE}Industrias provedoras
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO :{BLACK}Seleccionar carga
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a carga que queres mostrar
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY :{BLACK}Seleccionar industria
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Seleccionar a industria que queres mostrar
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Industrias
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% transportado){BLACK}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} e {NUM} máis...
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Nomes das industrias - pincha nun nome para centrar a vista nela. Ctrl+Click abre una nova fiestra na situación da industria
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Ningunha -
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN :{BLACK}Mostrar cadea
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP :{BLACK}Mostra-las industrias provedoras e clientes da carga
 • STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY :Financiar nova industria
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN :Cadeas industriais
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY :Directorio de industrias
 • STR_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME :{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK :Banco
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC :Banco
 • STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM :Granxa de pilas
 • STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR :Xerador de burbullas
 • STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY :Fábrica de lambetadas
 • STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE :Mina de carbón
 • STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS :Pozos de cola
 • STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE :Mina de cobre
 • STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST :Bosque de algodón de azucre
 • STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE :Mina de diamante
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY :Fábrica
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2 :Fábrica
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM :Granxa
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2 :Granxa
 • STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY :Fábrica de bebidas gaseosas
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT :Planta de procesado de alimentos
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST :Bosque
 • STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION :Plantación de froita
 • STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE :Mina de ouro
 • STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE :Mina de ferro
 • STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL :Aserradoiro
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY :Refinaría de petróleo
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG :Plataforma petrolífera
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS :Pozos petrolíferos
 • STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL :Fábrica de papel
 • STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS :Fontes de plástico
 • STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION :Central eléctrica
 • STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS :Imprenta
 • STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION :Plantación de sobreiras
 • STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL :Serradoiro
 • STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL :Siderúrxica
 • STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :Mina de azucre
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY :Canteira de toffee
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY :Fábrica de xoguetes
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP :Xoguetería
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY :Subministro de auga
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER :Torre de auga
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO :{YELLOW}{STRING}{BLACK}{3:STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT :{YELLOW}{STRING}{BLACK}: {CARGO_SHORT} agardando{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION :, {STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}A industria anunció un peche inminente
 • STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Centrar a vista principal na localización da industria. Ctrl+Click abre unha nova fiestra na localización da industria
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO :{BLACK}Produce: {YELLOW}{STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE :{BLACK}Produción no último mes:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Nivel de produción: {YELLOW}{COMMA}%
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES :{BLACK}Require:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO :{BLACK}Require: {YELLOW}{STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED :{YELLOW}{CARGO_LONG}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% transportado)
 • STR_INTRO_BASESET
 • (Correct) STR_INTRO_BASESET :{BLACK}A base gráfica seleccionada actualmente está perdendo {NUM} sprite{P "" s}. Por favor comproba se hai actualizacións para o conxunto base.
 • STR_INTRO_CAPTION
 • (Correct) STR_INTRO_CAPTION :{WHITE}OpenTTD {REV}
 • STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Opcións
 • STR_INTRO_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_GAME_OPTIONS :{BLACK}Opcións da partida
 • STR_INTRO_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_HIGHSCORE :{BLACK}Táboa das máximas puntuacións
 • STR_INTRO_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_LOAD_GAME :{BLACK}Cargar partida
 • STR_INTRO_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_MULTIPLAYER :{BLACK}Multixogador
 • STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Configuración NewGRF
 • STR_INTRO_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_NEW_GAME :{BLACK}Nova partida
 • STR_INTRO_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Comprobar contido online
 • STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Xogar mapa de alturas
 • STR_INTRO_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Xogar escenario
 • STR_INTRO_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_QUIT :{BLACK}Saír
 • STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Editor de escenarios
 • STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Configuración dos scripts de IA
 • STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Opcións de visualización
 • STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS :{BLACK}Mostra-las opcións da partida
 • STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE :{BLACK}Mostrar táboa das máximas puntuacións
 • STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME :{BLACK}Cargar unha partida gravada
 • STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER :{BLACK}Comezar unha partida multixogador
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Mostra-la configuración de NewGRF
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME :{BLACK}Comezar unha nova partida. Ctrl+Click para saltarse a configuración do mapa
 • STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Buscar contidos novos e actualizados para descargar
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Comezar una nova partida, usando un mapa de altura coma paisaxe
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Comezar unha nova partida, usando un escenario personalizado
 • STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT :{BLACK}Saír de 'OpenTTD'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Crear un mundo/escenario personalizado
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Motra-la configuración dos scripts de IA
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :{BLACK}Selecciona-lo estilo de paisaxe 'Subártico'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :{BLACK}Selecciona-lo estilo de paisaxe 'Subtropical'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE :{BLACK}Selecciona-lo estilo de paisaxe 'Temperado'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE :{BLACK}Selecciona-lo estilo da paisaxe 'Terra dos xoguetes'
 • STR_INTRO_TRANSLATION
 • (Correct) STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}A ista tradución fáltanlle {NUM} string{P "" s}. Por favor, axúdanos a mellorar OpenTTD rexistrándote coma tradutor. Bótalle un ollo ao readme.txt para máis detalles.
 • STR_INVALID_ORDER
 • (Correct) STR_INVALID_ORDER :{RED} (Orde Inválida)
 • STR_INVALID_VEHICLE
 • (Correct) STR_INVALID_VEHICLE :<vehículo inválido>
 • STR_ITEMS
 • (Correct) STR_ITEMS :{COMMA} ítem{P "" s}
 • STR_JOIN_STATION_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CAPTION :{WHITE}Unir estación
 • STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION :{YELLOW}Construír unha estación separada
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION :{WHITE}Unir punto de ruta
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT :{YELLOW}Constrúe un un punto de ruta separado
 • STR_JUST_BIG_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_BIG_RAW_STRING :{BIG_FONT}{STRING}
 • STR_JUST_CARGO
 • (Correct) STR_JUST_CARGO :{CARGO_LONG}
 • STR_JUST_CARGO_LIST
 • (Correct) STR_JUST_CARGO_LIST :{CARGO_LIST}
 • STR_JUST_CHECKMARK
 • (Correct) STR_JUST_CHECKMARK :{CHECKMARK}
 • STR_JUST_COMMA
 • (Correct) STR_JUST_COMMA :{COMMA}
 • STR_JUST_CURRENCY_LONG
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_LONG :{CURRENCY_LONG}
 • STR_JUST_CURRENCY_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_SHORT :{CURRENCY_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_ISO
 • (Correct) STR_JUST_DATE_ISO :{DATE_ISO}
 • STR_JUST_DATE_LONG
 • (Correct) STR_JUST_DATE_LONG :{DATE_LONG}
 • STR_JUST_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_DATE_SHORT :{DATE_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_TINY
 • (Correct) STR_JUST_DATE_TINY :{DATE_TINY}
 • STR_JUST_INT
 • (Correct) STR_JUST_INT :{NUM}
 • STR_JUST_NOTHING
 • (Correct) STR_JUST_NOTHING :Nada
 • STR_JUST_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_RAW_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING_STRING :{STRING}{STRING}
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT :Acueduto
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL :Ponte ferroviaria en voladizo de aceiro
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE :Ponte ferroviaria de formigón
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL :Ponte ferroviaria de vigas de aceiro
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE :Ponte ferroviaria colgante de formigón
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL :Ponte ferroviaria colgante de aceiro
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL :Ponte ferroviaria tubular
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN :Ponte ferroviaria de madeira
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL :Ponte de estrada en voladizo de aceiro
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE :Ponte de estrada de formigón
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL :Ponte de estrada de vigas de aceiro
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE :Ponte de estrada colgante de formigón
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL :Ponte de estrada colgante de aceiro
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL :Ponte de estrada tubular
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN :Ponte de estrada de madeira
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND :Terra deserta
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT :Deserto
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS :Leiras
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS :Herba
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS :Cons
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND :Terra árida
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND :Terra cuberta de neve
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS :Sede da compañía
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND :Terreo propiedade dunha compañía
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE :Faro
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER :Transmisor
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Vía de ferrocarril
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais combo
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais combo e de ruta monosentido
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais combo e de ruta
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais de saída
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de saída e combo
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais de saída e de ruta monosentido
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de saída e de ruta
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de ruta monosentido
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de bloqueo e combo
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de bloqueo e saída
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais de bloqueo e de ruta monosentido
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de bloqueo e de ruta
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais de bloqueo e pre-sinais
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de bloqueo
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de ruta
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais de ruta e de ruta monosentido
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais avanzados
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais avanzados e combo
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais avanzados e de saída
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS :Vía de ferrocarril con sinais avanzados e de ruta monosentido
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS :Vía de Ferrocarril con sinais avanzados e de ruta
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Depósito ferroviario de ferrocarril
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD :Estrada
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING :Paso a nivel para estrada/ferrocarril
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Depósito de vehículos de estrada
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS :Estrada con iluminación
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY :Vía de tranvía
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD :Estrada con árbores
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR :Hangar de aeronaves
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT :Aeroporto
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY :Boia
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION :Estación de autobús
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION :Estación de ferrocarril
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK :Peirao para barcos
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA :Área de carga de camións
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT :Punto de control
 • STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION :{STRING} (en construción)
 • STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS :Cactus
 • STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST :Selva tropical
 • STR_LAI_TREE_NAME_TREES
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_TREES :Árbores
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD :Túnel ferroviario
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD :Túnel de estrada
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL :Canle
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK :Beiramar ou ribeira fluvial
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK :Peche
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER :Río
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT :Depósito de barcos
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER :Auga
 • STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP :{BLACK}{BLACK}Nivela unha área de terreo á cota da primeira esquina de terreo seleccionada. Ctrl selecciona a área diagonalmente. Shift alterna entre construír e amosa-lo custo estimado
 • STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING :Paisaxe
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN :Colocar rótulo
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES :Plantar árbores
 • STR_LANDSCAPING_TOOLBAR
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLBAR :{WHITE}Movemento de terras
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Baixar unha esquina de terreo. Ao arrastrar báixase a primeira esquina seleccionada e nivela a área seleccionada á nova cota da esquina. Ctrl selecciona a área diagonalmente. Shift alterna entre construír e amosa-lo custo estimado
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND :{BLACK}Comprar terreo para usar no futuro. Shift alterna entre construír e amosa-lo custo estimado
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Elevar unha esquina de terreo. Ao arrastrar elévase a primeira esquina seleccionada e nivela a área seleccionada á nova cota da esquina. Ctrl selecciona a área diagonalmente. Shift alterna entre construír e amosa-lo custo estimado
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME :{BLACK}Nome do cadro do aeroporto: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS :{BLACK}Clase de aeroporto: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME :{BLACK}Nome do aeroporto: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE :{BLACK}Construído: {LTBLUE}{DATE_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Información dunha área de terreo
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED :{BLACK}Carga aceptada: {LTBLUE}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS :({COMMA}/8 {STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}Custo de limpar: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}Custo de limpar: {LTBLUE}N/D
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS :{BLACK}Coordenadas: {LTBLUE}{NUM} x {NUM} x {NUM} ({STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY :{BLACK}Autoridade local: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE :Ningunha
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME :{BLACK}NewGRF: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER :{BLACK}Propietario: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A :N/D
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER :{BLACK}Propietario da vía ferroviaria: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Ingresos cando se borre: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER :{BLACK}Propietario da estrada: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS :{BLACK}Clase de estación: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE :{BLACK}Tipo de estación: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER :{BLACK}Propietario da vía tranviaria: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT :{BLACK}Límite de velocidade da vía: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE :{BLACK}Tipo de vía: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT :{BLACK}Límite de velocidade da estrada: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE :{BLACK}Tipo de estrada: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT :{BLACK}Límite de velocidade do tranvía: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE :{BLACK}Tipo de tranvía: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL :{BLACK}Todos
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION :{BLACK}Lenda de tomar carga
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}{COMPANY}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE :{BLACK}Ningún
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED :{TINY_FONT}{BLACK}exceso de carga
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED :{TINY_FONT}{BLACK}saturado
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES :{BLACK}Selecciona as compañías para mostrar
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED :{TINY_FONT}{BLACK}en desuso
 • STR_LIST_FILTER_OSKTITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_OSKTITLE :{BLACK}Introducir cadea de texto a filtrar
 • STR_LIST_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtrar texto:
 • STR_LIST_FILTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TOOLTIP :{BLACK}Introduce unha palabra clave pola que filtra-la lista
 • STR_LITERS
 • (Correct) STR_LITERS :{COMMA} litro{P "" s}
 • STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Mostra-los esquemas de cor das aeronaves
 • STR_LIVERY_BUS
 • (Correct) STR_LIVERY_BUS :Autobús
 • STR_LIVERY_CAPTION
 • (Correct) STR_LIVERY_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Novo esquema de cor
 • STR_LIVERY_DEFAULT
 • (Correct) STR_LIVERY_DEFAULT :Esquemas de cor estándar
 • STR_LIVERY_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_DIESEL :Locomotora diésel
 • STR_LIVERY_DMU
 • (Correct) STR_LIVERY_DMU :Automotor diésel
 • STR_LIVERY_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_ELECTRIC :Locomotora eléctrica
 • STR_LIVERY_EMU
 • (Correct) STR_LIVERY_EMU :Automotor eléctrico
 • STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP :Cargueiro
 • STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM :Tranvía de carga
 • STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON :Vagón de carga
 • STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP :{BLACK}Mostra-los esquemas de cor xerais
 • STR_LIVERY_HELICOPTER
 • (Correct) STR_LIVERY_HELICOPTER :Helicóptero
 • STR_LIVERY_LARGE_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_LARGE_PLANE :Avión grande
 • STR_LIVERY_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_MAGLEV :Locomotora maglev
 • STR_LIVERY_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_MONORAIL :Locomotora de monorraíl
 • STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona un esquema de cor para cambialo, ou múltiples esquemas con CTRL+click. Pincha na caixa para cambia lo uso do esquema
 • STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP :Ferry de pasaxeiros
 • STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM :Tranvía de pasaxeiros
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL :Coche de pasaxeiros (diésel)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC :Coche de pasaxeiros (eléctrico)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV :Coche de pasaxeiros (maglev)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL :Coche de pasaxeiros (monorraíl)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM :Coche de pasaxeiros (vapor)
 • STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP :{BLACK}Elixe a cor primaria para o esquema seleccionado. Ctrl+Click aplicará esta cor a tódolos esquemas
 • STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mostra-los esquemas de cor dos vehículos de estrada
 • STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP :{BLACK}Elixe a cor secundaria para o esquema seleccionado. Ctrl+Click aplicará esta cor a tódolos esquemas
 • STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Mostra-los esquemas de cor dos barcos
 • STR_LIVERY_SMALL_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_SMALL_PLANE :Avión pequeno
 • STR_LIVERY_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_STEAM :Locomotora de vapor
 • STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Mostra-los esquemas de cor dos trens
 • STR_LIVERY_TRUCK
 • (Correct) STR_LIVERY_TRUCK :Camión
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Accións dispoñíbeis:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP :{BLACK}Lista de cousas para facer nesta cidade - pincha nun ítem para máis detalles
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE :Suborna-la autoridade local
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT :Compra-los dereitos exclusivos de transporte
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN :Gran campaña publicitaria
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN :Campaña publicitaria mediana
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS :Financiar novos edificios
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION :Financia-la reparación das fochancas nas rúas da cidade
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN :Pequena campaña publicitaria
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY :Construír unha estatua a Manuel Fraga
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Suborna-la autoridade local para mellora-la túa puntuación, co risco dunha gran penalización se o descobren.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Compra-los dereitos exclusivos de transporte na cidade durante 1 ano. A autoridade só permitirá que os pasaxeiros e as mercadorías usen as estacións da túa compañía.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Iniciar unha gran campaña de publicidade, para atraer máis pasaxeiros e mercadorías aos teus servizos de transporte.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING :{YELLOW}Iniciar unha campaña de publicidade mediana, para atraer máis pasaxeiros e mercadorías aos teus servizos de transporte.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW} Financia-la construción de novos edificios comerciais na cidade.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Financia-la reconstrución das rúas da cidade. Provoca unhas considerables interrupcións no tráfico durante seis meses.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING :{YELLOW}Iniciar unha campaña de publicidade pequena, para atraer máis pasaxeiros e mercadorías aos teus servizos de transporte.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Construír unha estatua en honor á túa compañía.{}Custo: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}Autoridade local de {TOWN}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Puntuacións das compañías de transporte:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON :{BLACK}Faino
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP :{BLACK}Executa-la acción marcada na lista superior
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Zona
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}Amosar a zona dentro dos límites do concello
 • STR_LORRY
 • (Correct) STR_LORRY :{BLACK}{LORRY}
 • STR_LTBLUE_STRING
 • (Correct) STR_LTBLUE_STRING :{LTBLUE}{STRING}
 • STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM :{BLACK}Forma libre
 • STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}Manual
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM :{BLACK}Aleatorio
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE :{BLACK}Aleatorio
 • STR_MAPGEN_BORDER_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_TYPE :{BLACK}Bordes do mapa:
 • STR_MAPGEN_BORDER_WATER
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_WATER :{BLACK}Auga
 • STR_MAPGEN_BY
 • (Correct) STR_MAPGEN_BY :{BLACK}*
 • STR_MAPGEN_DATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_DATE :{BLACK}Data:
 • STR_MAPGEN_GENERATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_GENERATE :{WHITE}Xerar
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Nome do mapa de alturas:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION :{BLACK}Rotación do mapa de alturas:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE :{ORANGE}{NUM} x {NUM}
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL :{BLACK}Tamaño:
 • STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR :{BLACK}Xerador de terreo:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE :{BLACK}Tamaño do mapa:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP :{BLACK} Selecciona o tamaño do mapa en cadros. O número de cadros dispoñíbeis será sensiblemente menor
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL :{BLACK}Altura máxima do mapa:
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN :{BLACK}Diminiuir a altura máxima dos montes do mapa en un
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT :{WHITE}Cambiar altura máxima do mapa
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP :{BLACK}Aumenta a altura máxima dos montes do mapa en un
 • STR_MAPGEN_NORTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHEAST :{BLACK}Nordés
 • STR_MAPGEN_NORTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHWEST :{BLACK}Noroeste
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES :{BLACK}Nº de industrias:
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS :{BLACK}Nº de cidades:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS :{BLACK}Ríos:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES :{BLACK}Nivel do mar:
 • STR_MAPGEN_SMOOTHNESS
 • (Correct) STR_MAPGEN_SMOOTHNESS :{BLACK}Suavidade:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN :{BLACK}Baixar a cota de neve unha altura
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT :{BLACK}Cota de neve:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT :{WHITE}Cambiar a altura da cota de neve
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP :{BLACK}Subir a cota de neve unha altura
 • STR_MAPGEN_SOUTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHEAST :{BLACK}Sueste
 • STR_MAPGEN_SOUTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHWEST :{BLACK}Suroeste
 • STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Cambia-lo ano de inicio
 • STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE :{BLACK}Tipo de terreo:
 • STR_MAPGEN_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_MAPGEN_TREE_PLACER :{BLACK}Algoritmo para árbores:
 • STR_MAPGEN_VARIETY
 • (Correct) STR_MAPGEN_VARIETY :{BLACK}Variedade:
 • STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION
 • (Correct) STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Xeración do mundo
 • STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT
 • (Correct) STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT :Xanela extra
 • STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND
 • (Correct) STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND :Lenda de tomar carga
 • STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD
 • (Correct) STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD :Mapa do mundo
 • STR_MAP_MENU_SIGN_LIST
 • (Correct) STR_MAP_MENU_SIGN_LIST :Lista de rótulos
 • STR_MEASURE_AREA
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA :{BLACK}Área: {NUM} x {NUM}
 • STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF :{BLACK}Área: {NUM} x {NUM}{}Diferencia de cota: {HEIGHT}
 • STR_MEASURE_LENGTH
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH :{BLACK}Lonxitude: {NUM}
 • STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF :{BLACK}Lonxitude: {NUM}{}Diferencia de cota: {HEIGHT}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST :{WHITE}Custo estimado: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME :{WHITE}Ingreso estimado: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_HISTORY
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY :{WHITE}Historial de mensaxes
 • STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP :{BLACK}Unha lista das mensaxes e novas recentes
 • STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT
 • (Correct) STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT :{STRING} - {STRING}
 • STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY
 • (Correct) STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Captura de pantalla gardada con éxito coma '{STRING}'
 • STR_MINIMAL
 • (Correct) STR_MINIMAL :Mínimo
 • STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT :{BLACK}Non, abandona OpenTTD
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION :{WHITE}Gráficos non atopados
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}OpenTTD require gráficos para funcionar que non foron atopados. Queres que OpenTTD descargue e instale estes gráficos?
 • STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD :{BLACK}Si, descarga os gráficos
 • STR_MONTH_ABBREV_APR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_APR :Abr
 • STR_MONTH_ABBREV_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_AUG :Ago
 • STR_MONTH_ABBREV_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_DEC :Dec
 • STR_MONTH_ABBREV_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_FEB :Feb
 • STR_MONTH_ABBREV_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JAN :Xan
 • STR_MONTH_ABBREV_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUL :Xul
 • STR_MONTH_ABBREV_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUN :Xuñ
 • STR_MONTH_ABBREV_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAR :Mar
 • STR_MONTH_ABBREV_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAY :Mai
 • STR_MONTH_ABBREV_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_NOV :Nov
 • STR_MONTH_ABBREV_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_OCT :Out
 • STR_MONTH_ABBREV_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_SEP :Set
 • STR_MONTH_APR
 • (Correct) STR_MONTH_APR :Abril
 • STR_MONTH_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_AUG :Agosto
 • STR_MONTH_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_DEC :Decembro
 • STR_MONTH_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_FEB :Febreiro
 • STR_MONTH_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_JAN :Xaneiro
 • STR_MONTH_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_JUL :Xullo
 • STR_MONTH_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_JUN :Xuño
 • STR_MONTH_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_MAR :Marzo
 • STR_MONTH_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_MAY :Maio
 • STR_MONTH_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_NOV :Novembro
 • STR_MONTH_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_OCT :Outubro
 • STR_MONTH_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_SEP :Setembro
 • STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Volume dos efectos de son
 • STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION
 • (Correct) STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION :{WHITE}Jazz Jukebox
 • STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Volume da música
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Todo
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1 :{TINY_FONT}{BLACK}Persoal 1
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2 :{TINY_FONT}{BLACK}Persoal 2
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET :{TINY_FONT}{BLACK}Ezy Street
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}New Style
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Old Style
 • STR_MUSIC_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Programa
 • STR_MUSIC_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_SHUFFLE :{TINY_FONT}{BLACK}Mesturar
 • STR_MUSIC_TITLE_NAME
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NAME :{TINY_FONT}{DKGREEN}"{STRING}"
 • STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC :{TINY_FONT}{DKGREEN}Non hai música dispoñible
 • STR_MUSIC_TITLE_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}------
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC :{BLACK}Arrastra os deslizadores para configura-los volumes da música e dos efectos de son
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM :{BLACK}Selecciona-lo programa 'Tódalas pistas'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED :{BLACK}Selecciona-lo programa 'Persoal 1' (definido polo usuario)
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED :{BLACK}Selecciona-lo programa 'Persoal 2' (definido polo usuario)
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE :{BLACK}Selecciona-lo programa 'Música Ezy Street'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC :{BLACK}Selecciona-lo programa 'Música new style'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC :{BLACK}Selecciona-lo programa 'Música old style'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION :{BLACK}Amosar a fiestra de selección de pista musical
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION :{BLACK}Saltar á pista seguinte da selección
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK :{BLACK}Saltar á pista anterior da selección
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Comeza-la reprodución da música
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Para-la reprodución da música
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE :{BLACK}Activar/desactivar programa aleatorio
 • STR_MUSIC_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK :{TINY_FONT}{BLACK}Pista
 • STR_MUSIC_TRACK_DIGIT
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_DIGIT :{TINY_FONT}{DKGREEN}{ZEROFILL_NUM}
 • STR_MUSIC_TRACK_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}--
 • STR_MUSIC_XTITLE
 • (Correct) STR_MUSIC_XTITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Título
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL :[Todos] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION :[Todos] :
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT :[Privado] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION :[Privado] {STRING}:
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY :[Equipo] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION :[Equipo] :
 • STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE :{BLACK}Escribe o texto para a parola en rede
 • STR_NETWORK_CHAT_SEND
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_SEND :{BLACK}Enviar
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT :[Privado] A {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY :[Equipo] A {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENT :Cliente
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN :Bloquear
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY :Dar cartos
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK :Chimpar
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL :Falar a todos
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT :Mensaxe privada
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY :Falar con compañía
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Lista de clientes
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION :{WHITE}Lista de clientes
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY :Nova compañía
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE :Observar
 • STR_NETWORK_CONNECTING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_1 :{BLACK}(1/6) Conectando..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_2 :{BLACK}(2/6) Autorizando...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_3
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_3 :{BLACK}(3/6)Agardando...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_4
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_4 :{BLACK}(4/6) Descargando mapa...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_5
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_5 :{BLACK}(5/6) Procesando datos...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_6
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_6 :{BLACK}(6/6) Rexistrando...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION :{WHITE}Conectando...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1 :{BLACK}Descargados {BYTES} ata agora
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2 :{BLACK}{BYTES} / {BYTES} descargados ata agora
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1 :{BLACK}Descargando información da partida...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2 :{BLACK}Descargando información da compañía...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING :{BLACK}{NUM} cliente{P "" s} diante de ti
 • STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT :{BLACK}Desconectar
 • STR_NETWORK_ERROR_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Non se permite facer trampas neste servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER :intentaba usar unha trampa
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH :compañía errónea nun DoCommand
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST :perdeuse a conexión
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC :erro de descincronización
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL :erro xeral
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION :{WHITE}Nos últimos {NUM} segundo{P "" s} non chegaron datos do servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION :{WHITE}Posible perda da conexión
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED :chimpado polo servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE :o nome xa está en uso
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH :NewGRF erróneo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED :non autorizado
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED :recibiuse un paquete inválido ou inesperado
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR :erro de protocolo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME :no se puido carga-lo mapa
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL :servidor cheo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}Non se puido conectar
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER :timeout xeral
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN :o procesado do mapa tardou demasiado
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP :a descarga do mapa tardou demasiado
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD :non recibiu ningún contrasinal a tempo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS :estaba mandando demasiados comandos
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD :contrasinal incorrecto
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION :revisión errónea
 • STR_NETWORK_ERROR_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_DESYNC :{WHITE}Sincronización da partida en rede fallida
 • STR_NETWORK_ERROR_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Chimpáronte da partida
 • STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION :{WHITE}Perdeuse a conexión da partida en rede
 • STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH :{WHITE}Non se pode conectar debido a un problema cos NewGRF
 • STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION :{WHITE}O servidor non respondeu á solicitude
 • STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER :{WHITE}Non se atoparon xogos en rede
 • STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE :{WHITE}Non se atoparon dispositivos de rede
 • STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR :{WHITE}Non se pode carga-la partida
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Non se che permite o acceso a este servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}Detectouse un erro de protocolo e pechouse a conexión
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}O servidor está cheo
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START :{WHITE}Non se puido inicia-lo servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}Conexión #{NUM} fóra de tempo
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER :{WHITE}A túa computadora é demasiado lenta para seguir a velocidade do servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN :{WHITE}A túa computadora tardou demasiado en unirse ao servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP :{WHITE}A túa computadora tardou demasiado en descarga-lo mapa
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Tardaches demasiado en introduci-lo contrasinal
 • STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Estiveches mandando demasiados comandos ao servidor
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Contrasinal incorrecto
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}A revisión deste cliente non é igual ca revisión do servidor
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION :{WHITE}Sala de espera de partida multixogador
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO :{SILVER}INFORMACIÓN DA COMPAÑÍA
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Unha lista de tódalas compañías nesta patida. Podes unirte a unha ou empezar unha nova se hai algún lugar libre
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME :{SILVER}Nome da compañía: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE :{SILVER}Balance actual: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR :{SILVER}Inauguración: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY :{BLACK}Unirse a unha compañía
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Axudar a dirixir esta compañía
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME :{SILVER}Ingresos do ano pasado: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY :{BLACK}Nova compañía
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Crear unha nova compañía
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE :{SILVER}Rendemento: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS :{SILVER}Xogadores: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN :{BLACK}Preparando para unirse: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME :{BLACK}Observar partida
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP :{BLACK}Observa-la partida coma espectador
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS :{SILVER}Estacións: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE :{SILVER}Valor da compañía: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES :{SILVER}Vehículos: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION :{WHITE}Introduce a cantidade de cartos que queres dar
 • STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS :Africano
 • STR_NETWORK_LANG_ANY
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ANY :Calquera
 • STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN :Brasileiro
 • STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN :Búlgaro
 • STR_NETWORK_LANG_CATALAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CATALAN :Catalán
 • STR_NETWORK_LANG_CHINESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CHINESE :Chinés
 • STR_NETWORK_LANG_CROATIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CROATIAN :Croata
 • STR_NETWORK_LANG_CZECH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CZECH :Checo
 • STR_NETWORK_LANG_DANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DANISH :Danés
 • STR_NETWORK_LANG_DUTCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DUTCH :Holandés
 • STR_NETWORK_LANG_ENGLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ENGLISH :Inglés
 • STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO :Esperanto
 • STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN :Estonio
 • STR_NETWORK_LANG_FINNISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FINNISH :Finés
 • STR_NETWORK_LANG_FRENCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FRENCH :Francés
 • STR_NETWORK_LANG_GALICIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GALICIAN :Galego
 • STR_NETWORK_LANG_GERMAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GERMAN :Alemán
 • STR_NETWORK_LANG_GREEK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GREEK :Grego
 • STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN :Húngaro
 • STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC :Islandés
 • STR_NETWORK_LANG_ITALIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ITALIAN :Italiano
 • STR_NETWORK_LANG_JAPANESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_JAPANESE :Xaponés
 • STR_NETWORK_LANG_KOREAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_KOREAN :Coreano
 • STR_NETWORK_LANG_LATVIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LATVIAN :Letón
 • STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN :Lituano
 • STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN :Noruegués
 • STR_NETWORK_LANG_POLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_POLISH :Polaco
 • STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE :Portugués
 • STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN :Rumano
 • STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN :Ruso
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVAK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVAK :Eslovaco
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN :Esloveno
 • STR_NETWORK_LANG_SPANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SPANISH :Español
 • STR_NETWORK_LANG_SWEDISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SWEDISH :Sueco
 • STR_NETWORK_LANG_TURKISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_TURKISH :Turco
 • STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN :Ucraniano
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN :*** {STRING} uniuse á compañía #{2:NUM}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW :*** {STRING} comezou unha nova compañía (#{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE :*** {STRING} uniuse aos espectadores
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED :*** {STRING} uniuse á partida
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID :*** {STRING} uniuse á partida (Cliente #{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING :saíndo
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT :*** {STRING} saiu da partida ({2:STRING})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** Diches a {1:STRING} {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} deu á túa companía {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE :*** {STRING} cambiou o seu nome a {STRING}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}O servidor estase a reiniciar...{}Agarda por favor...
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}O servidor pechou a sesión
 • STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}A compañía está protexida. Introduce o contrasinal
 • STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}O servidor está protexido. Introduce o contrasinal
 • STR_NETWORK_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER :Servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Engadir servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Engade un servidor á lista que será comprobado sempre para buscar partidas.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED :{BLACK}Anunciado
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO :Non
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP :{BLACK}Escolle entre unha partida con anuncios (internet) ou sen eles (LAN)
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES :Si
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Multixogador
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT :{BLACK}Pincha nunha partida da lista para seleccionala
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST :{BLACK}Pincha para selecciona-lo servidor no que xogaches a última vez
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS :{SILVER}Clientes: {WHITE}{COMMA} / {COMMA} - {COMMA} / {COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION :{BLACK}Clientes
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Clientes conectados / clientes máx.{}Compañías conectadas / compañías máx.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Data actual: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION :{BLACK}Data
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Data actual
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP :{BLACK}Introduce a dirección IP do servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Este é o nome polo que te identificarán os outros xogadores
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER :{BLACK}Procurar servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Buscar un servidor na rede
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO :{SILVER}INFORMACIÓN DA PARTIDA
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME :{BLACK}Nome
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Nome da partida
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE :{BLACK}{COMMA}/{COMMA} - {COMMA}/{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH :{SILVER}PROBLEMA CON NEWGRF
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP :{BLACK}Lingua, versión do servidor, etc.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Unirse á partida
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}Paisaxe: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE :{SILVER}Lingua: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER :{BLACK}O servidor público ao que te uniches a última vez:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}Tamaño do mapa: {WHITE}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION :{BLACK}Tamaño do mapa
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tamaño do mapa da partida{}Pincha para ordear por área
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT :{BLACK}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Protexido con contrasinal!
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Nome do xogador:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Escribe o teu nome
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Actualizar servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Actualiza-la información do servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Dirección do servidor: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}SERVIDOR CHEO
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}SERVIDOR DESCONECTADO
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Versión do servidor: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Data de comezo: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Iniciar servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Comezar o teu propio servidor
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH :{SILVER}VERSIÓN INCORRECTA
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION :{BLACK}Anos
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Número de anos que{}leva a partida funcionando
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE :*** {1:STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED :Partida en pausa ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :conectando clientes
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT :script do xogo
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL :manual
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :número de xogadores
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Partida aínda en pausa ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Partida aínda en pausa ({STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Partida aínda en pausa ({STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :Partida aínda en pausa ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Pausa rematada ({STRING})
 • STR_NETWORK_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_SPECTATORS :Espectadores
 • STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED :Si
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Comezar nova partida multixogador
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} cliente{P "" s}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT :{BLACK}{NUM} compañía{P "" s}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN :{BLACK}Idioma falado:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Outros xogadores saberán cal é o idioma que se fala no servidor
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME :{BLACK}Nome da partida:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Escribe un nome para a partida en rede
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}O nome da partida mostrarase a outros xogadores no menú de selección de partida multixogador
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Máximo de clientes:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP :{BLACK}Escolle o máximo número de clientes. Non tódolos ocos teñen que estar cubertos
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES :{BLACK}Número máx. de compañías:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP :{BLACK}Limita-lo servidor a unha certa cantidade de compañías
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS :{BLACK}Número máx. de espectadores:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP :{BLACK}Limita-lo servidor a unha certa cantidade de espectadores
 • STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Protexe a túa partida cun contrasinal se non queres ser accesible públicamente
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Establecer contrasinal
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT :{BLACK}{NUM} espectador{P "" es}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED :Non
 • STR_NEWGRF_BROKEN
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}O comportamento do NewGRF '{0:STRING}' pode causar desincronizacións e/ou colgues
 • STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Cambiou a capacidade do vehículo en '{1:ENGINE}' cando non está nun depósito ou modificándose
 • STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}Cambiou o estado 'vagón con potencia' para '{1:ENGINE}' fóra dun depósito
 • STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Cambiou a lonxitude do vehículo a '{1:ENGINE}' cando non está nun depósito
 • STR_NEWGRF_BUGGY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}O NewGRF '{0:STRING}' proporciona información incorrecta.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Información de carga/reforma para '{1:ENGINE}' difiire da lista de compra despois da construción. Isto pode causar que a renovación/reemprazo automáticos non reformen correctamente
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' produciu un bucle sen fin na chamada de retorno de produción
 • STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' tipo de produción inválido {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}A chamada {1:HEX} devolveu o resultado inválido ou descoñecido {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED :{ORANGE}Arquivo correspondente non atopado (cargouse GRF compatible)
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING :{WHITE}GRF(s) compatibles cargados para os arquivos que faltan
 • STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Estás a piques de facer cambios nunha partida en execución. Isto pode forzar o peche de Open ou romper o estado do xogoTTD. Non arquives informes acerca deste problema{}Estás completamente seguro de querer facelo?
 • STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING :{WHITE}Deshabilitáronse os arquivos GRF que faltan
 • STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}Non se pode engadir o arquivo: ID do GRF duplicado
 • STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE :o arquivo GRF que foi deseñado para traducir
 • STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE :{YELLOW}{STRING} contén un sprite corrupto. Tódolos sprites corruptos mostraranse coma unha interrogación vermella (?).
 • STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS :{1:STRING} é para a versión {STRING} de TTD.
 • STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP :{WHITE}Ocorreu un erro fatal de NewGRF:{}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED :{1:STRING} foi desactivado por {2:STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED :Os recursos GRF solicitados non están disponíbeis (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK :Tipo de produción inválida (sprite {3:NUM}, "{2:STRING}")
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID :Intento de usar un ID inválido (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER :Parámetro incorrecto para {1:STRING}: parámetro {STRING} ({NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT :Formato de colocación de sprites inválido ou descoñecido (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG :Demasiados elementos na lista de valor de propiedades (sprite {3:NUM}, propiedade {4:HEX})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER :{1:STRING} debe cargarse despois de {STRING}.
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE :{1:STRING} debe cargarse antes de {STRING}.
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR :{RED}Erro: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL :{RED}Erro fatal: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO :{SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING :{RED}Coidado: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8 :Contén múltiples entradas de acción 8 (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER :{1:STRING} require a versión de OpenTTD {STRING} ou posterior
 • STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS :Lectura máis aló da fin dun pseudo-sprite (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC :Cargar {1:STRING} como NewGRF estático con {STRING} pode causar desincronizacións
 • STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED :Cargáronse demasiados NewGRFs.
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE :Sprite inesperado (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY :Propiedade de acción 0 descoñecida {4:HEX} (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH :{1:STRING} está deseñado para ser usado con {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER :{1:STRING} non funcionará coa versión de TTDPatch reportada por OpenTTD.
 • STR_NEWGRF_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_FILTER_TITLE :{ORANGE}Filtrar cadea de caracteres
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION :{WHITE}Inspeccionar - {STRING}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT :{STRING} en {HEX}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT :Obxecto
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE :Tipo de carril
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON :{BLACK}Anterior
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP :{BLACK}Inspecciona-lo obxecto do entorno superior
 • STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION :{WHITE}Parámetro de variable NewGRF 60+x (hexadecimal)
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO :<carga inválida>
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV :??
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY :{COMMA} de <carga inválida>
 • STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE :<modelo de vehículo inválido>
 • STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE :<industria inválida>
 • STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND :Tódolos arquivos presentes
 • STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE :{YELLOW}Atopados arquivos compatíbeis
 • STR_NEWGRF_LIST_MISSING
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_MISSING :{RED}Faltan arquivos
 • STR_NEWGRF_LIST_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_NONE :Ningún
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION :{WHITE}Cambiar os parámetros de NewGRF
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE :{BLACK}Pechar
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME :Parámetro {NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM :{LTBLUE}Número de parámetros: {ORANGE}{NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET :{BLACK}Reiniciar
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Establecer tódolos parámetros cos seus valores por defecto
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION :{WHITE}Coidado!
 • STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES :Procurando arquivos
 • STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION :{WHITE}Escaneando NewGRFs
 • STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE :{BLACK}Escaneando NewGRFs. Dependendo da cantidade esto pode tardar un chisco...
 • STR_NEWGRF_SCAN_STATUS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_STATUS :{BLACK}{NUM} NewGRF{P "" s} comprobados dun total estimado de {NUM} NewGRF{P "" s}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST :{WHITE}Arquivos NewGRF activos
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD :{BLACK}Engadir
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Engadi-lo arquivo NewGRF seleccionado a túa configuración
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES :{BLACK}Aplica-los cambios
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}Configuracións NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED :{RED}Desactivado
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME :{BLACK}Arquivo: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Unha lista dos arquivos NewGRF instalados.
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON :{BLACK}Busca-lo contido que falta en liña
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP :{BLACK}Comprobar se o contido que falta pode atoparse en liña
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID :{BLACK}GRF ID: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST :{WHITE}Arquivos NewGRF inactivos
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE :{RED}Incompatible con esta versión de OpenTTD
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE :{WHITE}Información detallada do NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}Suma MD5: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}Mínima versión compatíbel: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN :{BLACK}Baixar
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Move-lo arquivo NewGRF seleccionado abaixo na lista
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP :{BLACK}Subir
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP :{BLACK}Move-lo arquivo NewGRF seleccionado arriba na lista
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND :{RED}Arquivo correspondente non atopado
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Non hai información dispoñíbel
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Paleta: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT :Por defecto (D)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP :Por defecto (D) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY :Legado (W)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP :Legado (W) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Parámetros: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE :Ningún
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE :{BLACK}Borrar perfil
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Borra-lo perfil seleccionado actualmente
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Carga-lo perfil seleccionado
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE :{BLACK}Gravar perfil
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY :{BLACK}Escribe un nome para o perfil
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Grava-la lista actual coma un perfil
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE :{BLACK}Eliminar
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP :{BLACK}Elimina-lo arquivo NewGRF seleccionado da lista
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES :{BLACK}Actualizar arquivos
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP :{BLACK}Actualiza a lista dos arquivos NewGRF dispoñíbeis
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET :{ORANGE}Seleccionar perfil
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS :{BLACK}Establecer parámetros
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS :{BLACK}Mostrar parámetros
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE :{BLACK}Cambiar paleta
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP :{BLACK}Cambia-la paleta para o NewGRF seleccionado.{}Faino cando os gráficos deste NewGRF se vexan rosa no xogo
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE :{BLACK}Actualizar
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP :{BLACK}Actualizar arquivos NewGRF para os cales tes unha versión máis nova instalada
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Versión: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS
 • (Correct) STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS :{WHITE}Non se pode engadir o arquivo: acadado límite de arquivos NewGRF
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING :{WHITE}Quitar a pausa pode forzar o peche de OpenTTD. Non notifiques os erros que se produzan.{}Estás seguro de querer quitar a pausa?
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE :{YELLOW}Falta(n) arquivo(s) GRF
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Accidente aéreo!{}{COMMA} mortos na deflagración en {STATION}
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR :{WHITE}{VEHICLE} non pode chegar ao seu próximo destino porque está fóra de alcance
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} está a esperar no hangar
 • STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION :{BLACK}{BIG_FONT}Recesión mundial!{}{}Os expertos financieiros temen o peor a medida que a economía se afunde!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} foi pechada polos acreedores e vendéronse tódalas posesións!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Bancarrota!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} vai ser vendida ou declarada en bancarrota se non mellora o seu rendemento pronto!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Compañía de transportes en problemas!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} comeza a construción preto de {TOWN}!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Lanzada unha nova compañía de transportes!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} foi vendida a {STRING} por {CURRENCY_LONG}!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Fusión de compañías de transporte!
 • STR_NEWS_CUSTOM_ITEM
 • (Correct) STR_NEWS_CUSTOM_ITEM :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY :{BIG_FONT}{BLACK}Explosión dunha refinaría de petróleo preto de {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Aterrizaxe dun 'OVNI preto de {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE :{BIG_FONT}{BLACK}O afundimento dunha mina de carbón deixa un rastro de destrución preto de {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE :{BIG_FONT}{BLACK}Inundacións!{}Alomenos {COMMA} desaparecidos, presumibelmente mortos tras unha grande inundación!
 • STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY :{BIG_FONT}{BLACK}Fábrica destruida en circunstancias sospeitosas preto de {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Vehículo de estrada destruído tras colisionar cun 'OVNI'!
 • STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Desastre dun zeppelin en {STATION}!
 • STR_NEWS_END_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_END_OF_RECESSION :{BLACK}{BIG_FONT}Fin da recesión!{}{}A mellora no comercio inspira confianza nas industrias a media que a economía se reforza!
 • STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Unión Económica e Monetaria Europea!{}{}O Euro introdúcese como a única moeda para as transaccións diarias no teu país!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}As autoridades locáis de {TOWN} asinan un contrato con {STRING} por un ano de dereitos de transporte exclusivos!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Monopolio de transportes!
 • STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro avión a {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro autobús a {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro tranvía de carga a {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro tranvía de pasaxeiros a {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro barco a {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro tren a {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Os cidadáns celebran . . .{}Chega o primeiro camión a {STATION}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} anuncia o seu peche inminente!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES :{BIG_FONT}{BLACK}A falta de árbores cercanos provoca que {STRING} anuncie o peche inminente!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS :{BIG_FONT}{BLACK}Problemas de subministración en {STRING} provocan que anuncie o seu peche inminente!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Nova {STRING} en construción cerca de {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED :{BIG_FONT}{BLACK}Nova {STRING} asentada preto de {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Infestación de insectos causa estragos en {INDUSTRY}{}A producción baixa un 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} baixa a producción nun 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}A producción de {STRING} en {INDUSTRY} baixa un {COMMA}%!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL :{BIG_FONT}{BLACK}Nova veta de carbón atopada en {INDUSTRY}!{}Agárdase que a producción se duplique!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Espérase que a producción se dobre en {INDUSTRY} debido a métodos de cultivo mellorados!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} incrementa a súa producción!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL :{BIG_FONT}{BLACK}Novas reservas de petróleo atopadas en {INDUSTRY}!{}Agárdase que a producción se duplique!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}A producción de {STRING} en {INDUSTRY} sube un {COMMA}%!
 • STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES :Borrar tódalas mensaxes
 • STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT :Última mensaxe/nova
 • STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU :Historial de mensaxes
 • STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} comprada por {STRING}!
 • STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION :{WHITE}Mensaxe
 • STR_NEWS_NEW_TOWN
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN :{BLACK}{BIG_FONT}{STRING} promoveu a construción dunha nova cidade: {TOWN}!
 • STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED :{BLACK}{BIG_FONT}Unha nova vila chamada {TOWN} foi construída!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLACK}Novo {STRING} agora dispoñíbel!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Nova {STRING} dispoñíbel! - {ENGINE}
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
 • STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED
 • (Correct) STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Oferta de subvención expirada:{}{}{STRING} dende {STRING} ata {STRING} non será subvencionada.
 • STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED :{WHITE}{VEHICLE} parou porque a orde de reaxuste fallou
 • STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Accidente de aéreo!O avión{} quedou sen combustible, {COMMA} mortos na deflagración!
 • STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}{VEHICLE} ten nas súas ordes un aeroporto con unha pista moi corta
 • STR_NEWS_ROAD_REBUILDING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Caos no tráfico de {TOWN}!{}{}O programa de reconstrución de estradas financiado por {STRING} trae 6 meses de miseria para os condutores!
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Accidente de tráfico!{}{COMMA} mortos na deflagración producida trala colisión cun tren
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Accidente de tráfico!{}O condutor morre na deflagración producida trala colisión cun tren
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} está a esperar no depósito
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvención concedida a {STRING}!{}{}Polo servizo de transporte de {STRING} dende {STRING} ata {STRING} pagarase o dobre durante o vindeiro ano!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Subvención concedida a {STRING}!{}{}Polo servizo de transporte de {STRING} dende {STRING} ata {STRING} pagarase un 50% máis durante o vindeiro ano!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvención concedida a {STRING}!{}{}Polo servizo de transporte de {STRING} dende {STRING} ata {STRING} pagaráse o cuádruplo durante o vindeiro ano!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvención concedida a {STRING}!{}{}Polo servizo de transporte de {STRING} dende {STRING} ata {STRING} pagarase o triplo durante o vindeiro ano!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Oferta de subvención:{}{}O primeiro servizo de transporte de {STRING} dende {STRING} ata {STRING} será subvencionado durante un ano pola autoridade local!
 • STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} está a esperar no depósito
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} agora acepta {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION} agora acepta {STRING} e {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} xa non acepta máis {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}{STATION} xa non acepta máis {STRING} nin {STRING}
 • STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE
 • (Correct) STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvención reitrada:{}{}O servizo de transporte de {STRING} dende {STRING} ata {STRING} xa non ten subvención.
 • STR_NEWS_TRAIN_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Accidente ferroviario!{}{COMMA} mortos na deflagración trala colisión
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK :{WHITE}{VEHICLE} non pode atopar unha ruta para continuar
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} está a esperar no depósito
 • STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED :{WHITE}Renovación automática fallida en {VEHICLE}{}{STRING}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} ten ordes duplicadas
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} ten unha estación inválida nas súas ordes
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS :{WHITE}{VEHICLE} ten moi poucas ordes no programa
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER :{WHITE}{VEHICLE} ten unha orde nula
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD :{WHITE}{VEHICLE} está a volverse vello
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD :{WHITE}{VEHICLE} está a volverse moi vello
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND :{WHITE}{VEHICLE} está a volverse moi vello e precisa urxente reemprazo
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST :{WHITE}{VEHICLE} está perdido
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE :{WHITE}O beneficio do ano pasado de {VEHICLE} foi de {CURRENCY_LONG}
 • STR_NONE
 • (Correct) STR_NONE :Ningún
 • STR_NULL
 • (Correct) STR_NULL :
 • STR_NUM_CUSTOM
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM :Personalizado
 • STR_NUM_CUSTOM_NUMBER
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM_NUMBER :Personalizado ({NUM})
 • STR_NUM_HIGH
 • (Correct) STR_NUM_HIGH :Alto
 • STR_NUM_LOW
 • (Correct) STR_NUM_LOW :Baixo
 • STR_NUM_NORMAL
 • (Correct) STR_NUM_NORMAL :Normal
 • STR_NUM_VERY_LOW
 • (Correct) STR_NUM_VERY_LOW :Moi baixo
 • STR_OBJECT_BUILD_CAPTION
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CAPTION :{WHITE}Selección de obxectos
 • STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a clase de obxecto a construír
 • STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}Previsualización do obxecto
 • STR_OBJECT_BUILD_SIZE
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_SIZE :{BLACK}Tamaño: {GOLD}{NUM} x {NUM} cadros
 • STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o obxecto a construír. Shift alterna entre construír e amosa-lo custo estimado
 • STR_OBJECT_CLASS_LTHS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_LTHS :Faros
 • STR_OBJECT_CLASS_TRNS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_TRNS :Transmisores
 • STR_ORANGE_INT
 • (Correct) STR_ORANGE_INT :{ORANGE}{NUM}
 • STR_ORANGE_STRING
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING :{ORANGE}{STRING}
 • STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE :{ORANGE}{STRING}{LTBLUE}
 • STR_ORANGE_STRING1_WHITE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_WHITE :{ORANGE}{STRING}{WHITE}
 • STR_ORDERS_CAPTION
 • (Correct) STR_ORDERS_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Ordes)
 • STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP :{BLACK}Borrar tódalas ordes
 • STR_ORDERS_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_BUTTON :{BLACK}Borrar
 • STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Borra-la orde seleccionada
 • STR_ORDERS_END_OF_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_ORDERS :- - Fin das ordes - -
 • STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS :- - Fin das ordes compartidas - -
 • STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON :{BLACK}Ir a
 • STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Engadir unha nova orde antes da seleccionada ou engadi-la ao final da lista. Ctrl sobre estacións ordea “Cargar completamente calquera carga”, sobre puntos de ruta ordea sen paradas e sobre depósitos ordea mantemento. “Compartir ordes” ou Ctrl permite ó vehículo compartir ordes co vehículo seleccionado. Click nun vehículo copia as ordes. Unha orde de depósito desactiva o mantemento automático do vehículo
 • STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de ordes - Pincha nunha orde para seleccionala. Ctrl+click para desprazarse á estación da orde
 • STR_ORDERS_SKIP_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_BUTTON :{BLACK}Saltar
 • STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP :{BLACK}Salta-la orde actual, e empezar a seguinte. CTRL+click salta ata a orde seleccionada
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON :{BLACK}Deixar de compartir
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP :{BLACK}Deixa de compartir a lista de ordes. Ctrl+Click elimina tódalas ordes para este vehículo
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW :{BLACK}Horario
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP :{BLACK}Cambiar á vista de horarios
 • STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Mostrar tódolos vehículos que comparten esta planificación
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT :(Auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY :carga dispoñible
 • STR_ORDER_CONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL :Salto de orde condicional
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE :Idade (anos)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS :é igual a
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE :é falso
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE :é verdadeiro
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS :é menor ou igual que
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN :é menor que
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS :é maior ou igual que
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN :é maior de
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS :é distinto a
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Como comparar os datos do vehículo co valor proporcionado
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE :Porcentaxe de carga
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY :Máxima fiabilidade
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED :Velocidade máxima
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM :Saltar á orde {COMMA} cando {STRING} {STRING} {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY :Fiabilidade
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME :Vida útil restante (anos)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE :Require servizo
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE :Saltar á orde {COMMA} cando {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL :Saltar á orde {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY :Sempre
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT :{WHITE}Escribe o valor co que comparar
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP :{BLACK}O valor co que se compararán os datos do vehículo
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP :{BLACK}Datos do vehículo para saltarse
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL :Carga completa de tódalas cargas
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY :Carga completa de calquera carga
 • STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT :Ir sempre
 • STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT :Parar
 • STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE :Cargar se está dispoñíbel
 • STR_ORDER_DROP_NO_LOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_LOADING :Non cargar
 • STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING :Non descargar
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO :Carga fixada
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY :Carga dispoñíbel
 • STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT :Facer servizo se é necesario
 • STR_ORDER_DROP_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_TRANSFER :Transferir
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD :Descargar todo
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED :Descargar se se acepta
 • STR_ORDER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD :(Carga completa)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY :(Carga completa de calquera carga)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Carga completa de calquera carga con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT :(Carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO :Ir sen paradas a
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT :Ir sen parar vía {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA :Ir sen paradas vía
 • STR_ORDER_GO_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO :Ir a
 • STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT :{STRING} {DEPOT}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT :Ir ó depósito máis cercano
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR :Ir ó hangar máis cercano
 • STR_ORDER_GO_TO_STATION
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT :Ir vía {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_VIA :Ir vía
 • STR_ORDER_IMPLICIT
 • (Correct) STR_ORDER_IMPLICIT :(Implícito)
 • STR_ORDER_INDEX
 • (Correct) STR_ORDER_INDEX :{COMMA}:{NBSP}
 • STR_ORDER_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_DEPOT :o máis cercano
 • STR_ORDER_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_HANGAR :o Hangar máis cercano
 • STR_ORDER_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_NON_STOP :{BLACK}Sen paradas
 • STR_ORDER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_LOAD :(Non cargar)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD :(Non descargar e tomar carga)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD :(Non descargar e esperar a carga completa)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Non descargar e esperar a calquera carga completa)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Non descargar e esperar a calquera carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Non descargar e esperar a carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD :(Non descargar nin cargar)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT :(Non descargar e tomar carga con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_OUT_OF_RANGE
 • (Correct) STR_ORDER_OUT_OF_RANGE :{RED} (O próximo destino está fora de alcance)
 • STR_ORDER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT :{BLACK}Reformar
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO :{BLACK}Auto-reforma
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona que tipo de carfa se reformará nesta orde. Ctrl+click para borra-la orde de reforma. A auto-reforma só será feita se o vehículo o permite
 • STR_ORDER_REFIT_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_ORDER :(Reaxustar a {STRING})
 • STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(Reaxustar a {STRING} e parar)
 • STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tipo de carga para reformar nesta orde. CTRL+click para quita-la instrución de reforma
 • STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Depósito de Vehículos de Estrada
 • STR_ORDER_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE :{BLACK}Servizo
 • STR_ORDER_SERVICE_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_AT :Mantemento en
 • STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Mantemento sen parada en
 • STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP :{BLACK}Saltar esta orde a non ser que sexa necesario un servizo
 • STR_ORDER_SHARE
 • (Correct) STR_ORDER_SHARE :Comparte as ordes
 • STR_ORDER_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_SHIP_DEPOT :Depósito de Barcos
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END :[lonxe do final]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE :[medio]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END :[preto do final]
 • STR_ORDER_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_ORDER :(Parar)
 • STR_ORDER_TEXT
 • (Correct) STR_ORDER_TEXT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD :{BLACK}Carga completa de calquera carga
 • STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD :{BLACK}Descargar todo
 • STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD :{BLACK}Cambiar o comportamento de carga da orde seleccionada
 • STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP :{BLACK}Cambiar o comportamento de parada da orde seleccionada
 • STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD :{BLACK}Cambiar o comportamento de descarga da orde seleccionada
 • STR_ORDER_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_TRAIN_DEPOT :Depósito de Trens
 • STR_ORDER_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER :(Transferir e tomar carga)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD :(Transferir e esperar a carga completa)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY :(Transferir e esperar a calquera carga completa)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Transferir e esperar por calquera carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT :(Transferir e esperar a carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD :(Transferir e saír baleiro)
 • STR_ORDER_TRANSFER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_REFIT :(Transferir e tomar carga con autoaxuste para {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD :(Descargar e tomar carga)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD :(Descargar e esperar a carga completa)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Descargar e esperar a calquera carga completa)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Descargar e esperar a calquera carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Descargar e agardar por carga completa con auto-axuste a {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD :(Descargar e saír baleiro)
 • STR_ORDER_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_REFIT :(Descargar e tomar cargo con autoaxuste para {STRING})
 • STR_ORDINAL_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_10TH :10º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_11TH :11º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_12TH :12º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_13TH :13º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_14TH :14º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_15TH :15º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_1ST :1º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_2ND :2º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_3RD :3º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_4TH :4º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_5TH :5º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_6TH :6º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_7TH :7º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_8TH :8º
 • STR_ORDINAL_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_9TH :9º
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :`1234567890-=\qwertyuiop[]asdfghjkl;' zxcvbnm,./ .
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS :~!@#$%^&*()_+|QWERTYUIOP{{}}ASDFGHJKL:" ZXCVBNM<>? .
 • STR_OSNAME_HAIKU
 • (Correct) STR_OSNAME_HAIKU :Haiku
 • STR_OSNAME_OS2
 • (Correct) STR_OSNAME_OS2 :OS/2
 • STR_OSNAME_OSX
 • (Correct) STR_OSNAME_OSX :OS{NBSP}X
 • STR_OSNAME_SUNOS
 • (Correct) STR_OSNAME_SUNOS :SunOS
 • STR_OSNAME_UNIX
 • (Correct) STR_OSNAME_UNIX :Unix
 • STR_OSNAME_WINDOWS
 • (Correct) STR_OSNAME_WINDOWS :Windows
 • STR_PASSENGERS
 • (Correct) STR_PASSENGERS :{COMMA} pasaxeiro{P "" s}
 • STR_PERCENT_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN :{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_NONE
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_NONE_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_UP
 • (Correct) STR_PERCENT_UP :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL :{WHITE}Puntuación de rendemento detallada
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY :{BLACK}({CURRENCY_SHORT}/{CURRENCY_SHORT})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT :{BLACK}({COMMA}/{COMMA})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO :{BLACK}Carga:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Número de tipos de carga entregados no último trimestre
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED :{BLACK}Entregado:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP :{BLACK}Unidades de carga entregadas nos últimos catro trimestres
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY :{BLACK}Detalle
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN :{BLACK}Crédito:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP :{BLACK}Valor do préstamo que ten a compañía
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME :{BLACK}Ingreso máx.:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Cartos gañados no trimestre co beneficio máis alto dos últimos 12 trimestres
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME :{BLACK}Ingreso mín.:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Cartos gañados no trimestre co beneficio máis baixo dos últimos 12 trimestres
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT :{BLACK}Beneficio mín.:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP :{BLACK}Beneficios do vehículo con menos ingresos (só se consideran os vehículos de máis de dous anos)
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY :{BLACK}Diñeiro:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}Cantidade de cartos que esta compañía ten no banco
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Ver detalles desta compañía
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS :{BLACK}Estacións:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP :{BLACK}Número de estacións atendidas recentemente. As estacións de ferrocarril, paradas de bus, aeroportos, etc. cóntanse por separado aínda que pertenzan á mesma estación
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL :{BLACK}Total:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP :{BLACK}Puntos totais de puntos posíbeis
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES :{BLACK}Vehículos:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Número de vehículos que deron beneficios o ano pasado. Inclúe vehículos de estrada, trens, barcos e aeronaves
 • STR_PLANE
 • (Correct) STR_PLANE :{BLACK}{PLANE}
 • STR_PLANT_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_CAPTION :{WHITE}Árbores
 • STR_PLANT_TREE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-lo tipo de árbore a plantar. Se xa hai unha árbore no cadro, isto engadirá máis árbores de varios tipos independentemente do tipo seleccionado
 • STR_PLAYLIST_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CHANGE_SET :{BLACK}Mudar conxunto
 • STR_PLAYLIST_CLEAR
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CLEAR :{TINY_FONT}{BLACK}Limpar
 • STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME :{WHITE}Programa de música - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_PROGRAM
 • (Correct) STR_PLAYLIST_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Programa - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET :{BLACK}Cambia a música seleccionada por outra instalada
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Limpa-lo programa actual (só Persoal 1 ou Persoal 2)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Pincha nunha pista de música para engadila ao programa actual (só Persoal 1 ou Persoal 2)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Pincha nunha pista de música para borrala do programa actual (só Persoal1 ou Persoal2)
 • STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX :{TINY_FONT}{BLACK}Índice de pistas
 • STR_PLAYLIST_TRACK_NAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_NAME :{TINY_FONT}{LTBLUE}{ZEROFILL_NUM} "{STRING}"
 • STR_PRESIDENT_NAME
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME :{PRESIDENT_NAME}
 • STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER :{BLACK}{PRESIDENT_NAME}{}(Presidente)
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY :{BLACK}Capacidade: {GOLD}{CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE :{BLACK}Autonomía: {GOLD}{COMMA} cadros
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE :{BLACK}Tipo de aeronave: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT :Todos excepto {CARGO_LIST}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES :Tódolos tipos de carga
 • STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY :{BLACK}Capacidade: {GOLD}{CARGO_LONG} {STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST :{BLACK}Custo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT :{BLACK}Custo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Custo da reforma: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK})
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED :{BLACK}Custo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Custo de reparación: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK}) Velocidade: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT :BLACK}Custo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Custo de redeseño: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK}) Masa: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED :{BLACK}Custo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Velocidade: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT :{BLACK}Custo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Peso: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE :{BLACK}Deseñado: {GOLD}{NUM}{BLACK} Vida útil: {GOLD}{COMMA} ano{P "" s}
 • STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE :{BLACK}Esforzo máximo de tracción: {GOLD}{FORCE}
 • STR_PURCHASE_INFO_NONE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_NONE :Ningún
 • STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT :{BLACK}Vagóns tractores: {GOLD}+{POWER}{BLACK} Peso: {GOLD}+{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE :(reformábel)
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO :{BLACK}Reformábel a: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY :{BLACK}Fiabilidade máxima: {GOLD}{COMMA}%
 • STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST :{BLACK}Custo operativo: {GOLD}{CURRENCY_LONG}/ano
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED :{BLACK}Velocidade: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL :{BLACK}Velocidade en canle/río: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN :{BLACK}Velocidade no océano: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER :{BLACK}Velocidade: {GOLD}{VELOCITY}{BLACK} Potencia: {GOLD}{POWER}
 • STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT :{BLACK}Peso: {GOLD}{WEIGHT_SHORT} ({WEIGHT_SHORT})
 • STR_QUANTITY_BATTERIES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BATTERIES :{COMMA} pila{P "" s}
 • STR_QUANTITY_BUBBLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BUBBLES :{COMMA} burbulla{P "" s}
 • STR_QUANTITY_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_QUANTITY_CANDYFLOSS :{WEIGHT_LONG} de algodón de azucre
 • STR_QUANTITY_COAL
 • (Correct) STR_QUANTITY_COAL :{WEIGHT_LONG} de carbón
 • STR_QUANTITY_COLA
 • (Correct) STR_QUANTITY_COLA :{VOLUME_LONG} de cola
 • STR_QUANTITY_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} de mineral de cobre
 • STR_QUANTITY_DIAMONDS
 • (Correct) STR_QUANTITY_DIAMONDS :{COMMA} saco{P "" s} de diamantes
 • STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS :{COMMA} bebida{P "" s} gaseosa{P "" s}
 • STR_QUANTITY_FOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_FOOD :{WEIGHT_LONG} de comida
 • STR_QUANTITY_FRUIT
 • (Correct) STR_QUANTITY_FRUIT :{WEIGHT_LONG} de froita
 • STR_QUANTITY_GOLD
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOLD :{COMMA} saco{P "" s} de ouro
 • STR_QUANTITY_GOODS
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOODS :{COMMA} caixón{P "" s} de mercadorías
 • STR_QUANTITY_GRAIN
 • (Correct) STR_QUANTITY_GRAIN :{WEIGHT_LONG} de gran
 • STR_QUANTITY_IRON_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_IRON_ORE :{WEIGHT_LONG} de mineral de ferro
 • STR_QUANTITY_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_QUANTITY_LIVESTOCK :{COMMA} item{P "" s} de gando
 • STR_QUANTITY_MAIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIL :{COMMA} saco{P "" s} de correo
 • STR_QUANTITY_MAIZE
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIZE :{WEIGHT_LONG} de millo
 • STR_QUANTITY_NOTHING
 • (Correct) STR_QUANTITY_NOTHING :
 • STR_QUANTITY_N_A
 • (Correct) STR_QUANTITY_N_A :N/D
 • STR_QUANTITY_OIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_OIL :{VOLUME_LONG} de petróleo
 • STR_QUANTITY_PAPER
 • (Correct) STR_QUANTITY_PAPER :{WEIGHT_LONG} de papel
 • STR_QUANTITY_PASSENGERS
 • (Correct) STR_QUANTITY_PASSENGERS :{COMMA} pasaxeiro{P "" s}
 • STR_QUANTITY_PLASTIC
 • (Correct) STR_QUANTITY_PLASTIC :{VOLUME_LONG} de plástico
 • STR_QUANTITY_RUBBER
 • (Correct) STR_QUANTITY_RUBBER :{VOLUME_LONG} de caucho
 • STR_QUANTITY_STEEL
 • (Correct) STR_QUANTITY_STEEL :{WEIGHT_LONG} de aceiro
 • STR_QUANTITY_SUGAR
 • (Correct) STR_QUANTITY_SUGAR :{WEIGHT_LONG} de azucre
 • STR_QUANTITY_SWEETS
 • (Correct) STR_QUANTITY_SWEETS :{COMMA} bolsa{P "" s} de lambetadas
 • STR_QUANTITY_TOFFEE
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOFFEE :{WEIGHT_LONG} de toffee
 • STR_QUANTITY_TOYS
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOYS :{COMMA} xoguete{P "" s}
 • STR_QUANTITY_VALUABLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_VALUABLES :{COMMA} saco{P "" s} de valores
 • STR_QUANTITY_WATER
 • (Correct) STR_QUANTITY_WATER :{VOLUME_LONG} de auga
 • STR_QUANTITY_WHEAT
 • (Correct) STR_QUANTITY_WHEAT :{WEIGHT_LONG} de trigo
 • STR_QUANTITY_WOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_WOOD :{WEIGHT_LONG} de madeira
 • STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION :{WHITE}Borrar Grupo
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION :{WHITE}Renomear avión
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION :{WHITE}Renomea-lo tipo de avión
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION :{WHITE}Renomear vehículo de estrada
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION :{WHITE}Renomea-lo tipo de vehículo de estrada
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION :{WHITE}Renomear barco
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION :{WHITE}Renomear tipo de barco
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION :{WHITE}Renomear tren
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION :{WHITE}Renomea-lo tipo de vehículo de ferrocarril
 • STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION :{WHITE}Reiniciar paisaxe
 • STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD
 • (Correct) STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}Estás seguro de que queres saír e voltar a {STRING}?
 • STR_QUIT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Saír
 • STR_QUIT_NO
 • (Correct) STR_QUIT_NO :{BLACK}Non
 • STR_QUIT_YES
 • (Correct) STR_QUIT_YES :{BLACK}Si
 • STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION :Construción de ferrocarrís eléctricos
 • STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION :Construción de Maglev
 • STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION :Construción de monorraíl
 • STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION :Construción de ferrocarrís
 • STR_RAIL_NAME_ELRAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL :Ferrocarril electrificado
 • STR_RAIL_NAME_MAGLEV
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV :Maglev
 • STR_RAIL_NAME_MONORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL :Monorrail
 • STR_RAIL_NAME_RAILROAD
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD :Ferrocarril
 • STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Construción de Vías Electrificadas
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION :Construción de Maglev
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Construción de Monorraíl
 • STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :Construción de Ferrocarrís
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL :{BLACK}Construír a vía de ferrocarril usando o modo Autorail. CTRL conmuta entre construír/borrar para a construción das vías
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE :{BLACK}Construír ponte de ferrocaril. Shift conmuta entre contrución e mostrar unha estimación do coste
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS :{BLACK}Construír sinais de ferrocaril. Ctrl conmuta entre semáforos/sináis luminosas{}Arrastrando constrúense sinais ó longo dun tramo recto de carril de ferrocarril. Ctrl construe sináis ata o seguinte cruce{}Ctrl+Click abre a ventana de selección. Shift conmuta entre construcion e mostrar unha estimación de coste
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION :{BLACK}Construír estación de ferrocarril. CTRL permite unir estacións. Shift conmuta entre construción e mostrar unha estimación do custo
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK :{BLACK}Construír vía de ferrocarril. CTRL conmuta entre construír/eliminar para a construción das vías. Shift conmunta entre construir/mostrar a estimación de custo
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL :{BLACK}Construír túnel de ferocarril. Shift conmuta entre construción e mostrar unha estimación do coste
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING :{BLACK}Construír depósito de trens (para construción e mantemento de trens). Shift conmuta entre construir e mostrar unha estimación de custo
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL :{BLACK}Convertir/Actualizar tipo de vía. Shift conmuta entre construción e mostrar unha estimación do coste
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT :{BLACK}Convertir raíl a punto de ruta. CTRL permite unir puntos de ruta. Shift conmuta entre construción e mostrar unha estimación do custo
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR :{BLACK}Construír/eliminar vías, sinais, puntos de ruta e estacións. Pulsando CTRL tamén borra a vía de puntos de ruta e estacións
 • STR_RED_COMMA
 • (Correct) STR_RED_COMMA :{RED}{COMMA}
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tipo de carga que levará o avión
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON :{BLACK}Reformar avión
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Reforma-lo avión para levar o tipo de mercadoría seleccionado
 • STR_REFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_REFIT_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Reformar)
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Nova capacidade: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Custo da reforma: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT :{BLACK}Nova capacidade: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Custo da reforma: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Nova capacidade: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Ingresos da reforma: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT :{BLACK}Nova capacidade: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Ingreso da reforma: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tipo de carga que levará este vehículo de estrada
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON :{BLACK}Reformar vehículo
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Reformar vehículo para levar o tipo de mercadoría seleccionado
 • STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona os vehículos a reformar. Arrastrar co rato permite seleccionar múltiples vehículos. Pinchar nun espazo baleiro seleccionará o vehículo completo. Ctrl+click selecciona un vehículo e os seguintes
 • STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tipo de mercadoría que vai levar o barco
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON :{BLACK}Reformar barco
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Reformar o barco para levar o tipo de mercadoría seleccionada
 • STR_REFIT_TITLE
 • (Correct) STR_REFIT_TITLE :{GOLD}Selecciona-lo tipo de carga a levar:
 • STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tipo de carga que levará o tren
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON :{BLACK}Reformar tren
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Reforma-lo tren para o tipo de mercadoría seleccionado
 • STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE :Todos os vehículos sobre raíl
 • STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE :Tódolos vehículos de estrada
 • STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES :Vehículos de ferrocarril eléctrico
 • STR_REPLACE_ENGINES
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINES :Locomotoras
 • STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP :{BLACK}Cambia entre as fiestras de substitución de locomotoras e vagóns
 • STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY :{BLACK}Selecciona o tipo de máquina a substituír
 • STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE :{BLACK}Selecciona o tipo de carril para o que queres substituír as locomotoras
 • STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB :{BLACK}Mostra que máquina seleccionada á esquerda vai ser substituída, se é algunha.
 • STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY :{BLACK}Selecciona o tipo da nova máquina que queres usar en lugar do tipo de máquina seleccionado á esquerda
 • STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE :{BLACK}Escolle o tipo de estrada para o que queres remplazar os motores
 • STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON :{BLACK}Presiona para comezar a substituír o tipo de máquina da esquerda co seleccionado na dereita
 • STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON :{BLACK}Presiona para parar a substitución do tipo de máquina seleccionada na esquerda
 • STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES :Vehículos maglev
 • STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES :Vehículos de monorraíl
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING :{BLACK}Non substituír
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED :{BLACK}Non hai vehículos seleccionados
 • STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES :Vehículos ferroviarios
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON :{BLACK}Eliminar os vagóns: {ORANGE}{STRING}
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}Facer que a autosubstitución manteña a lonxitude do tren quitando vagóns (empezando pola cabeza), se ao substituír a locomotora o tren se fixera máis longo.
 • STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD :{ENGINE} cando vaia vello
 • STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES :Vehículos de estrada
 • STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES :Tranvías
 • STR_REPLACE_VEHICLES_NOW
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_NOW :Reemprazar tódolos vehículos agora
 • STR_REPLACE_VEHICLES_START
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_START :{BLACK}Comezar a substituír vehículos
 • STR_REPLACE_VEHICLES_STOP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_STOP :{BLACK}Parar de substituír vehículos
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD :Reemprazar só vehículos vellos
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE :{WHITE}Substituír {STRING} - {STRING}
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT :Aeronave
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES :{YELLOW}Vehículos dispoñibles
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Columna con vehículos dispoñibles para reemprazar
 • STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :Vehículo de estrada
 • STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP :Barco
 • STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN :Tren
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE :{YELLOW}Vehículos en uso
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP :{BLACK}Columna con vehículos que ti posúes
 • STR_REPLACE_WAGONS
 • (Correct) STR_REPLACE_WAGONS :Vagóns
 • STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}Estás seguro de querer quitar tódalas propiedades do xogador?
 • STR_RIVERS_FEW
 • (Correct) STR_RIVERS_FEW :Poucos
 • STR_RIVERS_LOT
 • (Correct) STR_RIVERS_LOT :Moitos
 • STR_RIVERS_MODERATE
 • (Correct) STR_RIVERS_MODERATE :Medio
 • STR_RIVERS_NONE
 • (Correct) STR_RIVERS_NONE :Ningún
 • STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION :Construción de estradas
 • STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION :Construción de vías de tranvía
 • STR_ROAD_NAME_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_NAME_ROAD :Estrada
 • STR_ROAD_NAME_TRAM
 • (Correct) STR_ROAD_NAME_TRAM :Tranvía
 • STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Construción de estradas
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD :{BLACK}Construír estrada usando o modo Auto-estrada. Ctrl conmuta entre construír/borrar para a construción de estradas. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM :{BLACK}Construír sección de tranvía usando o modo Auto-tranvía. Ctrl conmuta entre construír/borrar para as vías de tranvía. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION :{BLACK}Construír estación de autobuses. Ctrl habilita unir estacións. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{BLACK}Construír estación de tranvía de carga. Ctrl habilita unir estacións. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{BLACK}Construír estación de tranvía de pasaxeiros. Ctrl habilita unir estacións. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE :{BLACK}Construír ponte de estrada. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION :{BLACK}Construír sección de estrada. CTRL conmuta entre construír/borrar para a construción de estradas. Shift conmuta entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL :{BLACK}Construír túnel de estrada. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Construír depósito de vehículos de estrada (para comprar e dar servizo aos vehículos de estrada). Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE :{BLACK}Construír ponte de tranvía. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION :{BLACK}Construír sección de vía de tranvía. Ctrl conmuta entre construír/borrar para a construción de vías de tranvía. Shift conmuta entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL :{BLACK}Construír túnel de tranvía. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Construír depósito de tranvías (para comprar e dar servizo aos vehículos). Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY :{BLACK}Construír área de carga de camións. Ctrl habilita unir estacións. Shift alterna entre construír/mostrar estimación de custo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD :{BLACK}Convertir/Actualizar o tipo de estrada. Shift alterna entre construír/amosar custo estimado
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM :{BLACK}Convertir/Actualizar o tipo de tranvía. Shift conmuta entre construcción e mostrar unha estimación do coste
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD :{BLACK}Intecambiar construír/eliminar para a construción de estradas
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS :{BLACK}Cambia entre construír/quitar para a construción de tranvías
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD :{BLACK}Activar/Desactivar estradas de sentido único
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Construción de tranvía
 • STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT :{COMPANY}, {STRING}
 • STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR :Espectador, {1:STRING}
 • STR_SAVELOAD_BYTES_FREE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_BYTES_FREE :{BLACK}{BYTES} libre{P "" s}
 • STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON :{BLACK}Borrar
 • STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Borra-lo arquivo de partida gravada seleccionado
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION :{BLACK}Detalles da partida
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX :{SILVER}{COMMA}: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS :{SILVER}NewGRF: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE :{BLACK}Non hai información dispoñíbel
 • STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Nome seleccionado actualmente para partidas gravadas
 • STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE :{BLACK}String de filtrado:
 • STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON :{BLACK}Pincha aquí para ir ao directorio por defecto actual para gravar/cargar
 • STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de unidades, directorios e arquivos de partida
 • STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON :{BLACK}Cargar
 • STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION :{WHITE}Cargar partida
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP :{WHITE}Cargar mapa de alturas
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP :{BLACK}Carga o mapa de alturas seleccionado
 • STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO :{WHITE}Cargar escenario
 • STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Carga-la partida seleccionada
 • STR_SAVELOAD_OSKTITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OSKTITLE :{BLACK}Escribe un nome para a partida
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE :{WHITE}Sobrescribir arquivo
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING :{YELLOW}Estás seguro de que queres rescribir este arquivo?
 • STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON :{BLACK}Gravar
 • STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION :{WHITE}Gravar partida
 • STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP :{WHITE}Gravar mapa de alturas
 • STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO :{WHITE}Gravar escenario
 • STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Salva-la partida actual, usando o nome seleccionado
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL :{BLACK}Cancelar
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Non troques o preestablecido
 • STR_SAVE_PRESET_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CAPTION :{WHITE}Grava os preaxustes
 • STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Nome seleccionado actualmente para o preestablecido a gravar
 • STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lista de preaxustes dispoñibles, selecciona unha para copiala no nome de gravación de embaixo
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE :{BLACK}Gravar
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Gravar o establecido ao nome seleccionado actualmente
 • STR_SAVE_PRESET_TITLE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_TITLE :{BLACK}Engade un nome para o preestablecido
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP :Cargar mapa de cotas
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO :Cargar escenario
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT :Saír
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR :Saír do editor de escenarios
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP :Gravar mapa de cotas
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO :Gravar escenario
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION :{BLACK}Xeración de industrias
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION :{BLACK}Xeración de paisaxe
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD :{YELLOW}OpenTTD
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT :{BLACK}Colocar obxecto. Shift alterna entre construir/amosar custo estimado
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN :{BLACK}Colocar rótulo
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES :{BLACK}Plantar árbores. Shift alterna entre construir/amosar custo estimado
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION :{BLACK}Construción de estradas
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR :{YELLOW}Editor de escenarios
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY :{BLACK}Amosa-lo mapa, directorio de cidades
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD :{BLACK}Move-la data de comezo un ano hacia atrás
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD :{BLACK}Move-la data de comezo un ano hacia adiante
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO :{BLACK}Gravar escenario, cargar scenario, abandonar editor de escenarios, saír
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE :{BLACK}Pincha para introducir o ano de comezo
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION :{BLACK}Xeración de cidades
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION :{BLACK}Construción de tranvía
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM :Personalizado
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE :Personalizado ({NUM}%)
 • STR_SEA_LEVEL_HIGH
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_HIGH :Alto
 • STR_SEA_LEVEL_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_LOW :Baixo
 • STR_SEA_LEVEL_MEDIUM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_MEDIUM :Medio
 • STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW :Moi baixo
 • STR_SELECT_BRIDGE_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY} {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Selección de pontes - picha na ponte seleccionada para construíla
 • STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Selecciona ponte ferroviaria
 • STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Selecciona ponte de estrada
 • STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Mudar tipo de intervalo de servizo
 • STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE :Opcións
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION :Animación completa
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL :Detalle completo
 • STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS :Opcións do xogo
 • STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS :Configuración NewGRF
 • STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :Configuración da IA/scripts
 • STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS :Amosar rótulos e nomes dos competidores
 • STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED :Amosa-los rótulos
 • STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED :Amosar nomes de estacións
 • STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED :Amosar nomes de cidades
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS :Opcións de transparencia
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS :Construccións transparentes
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS :Rótulos transparentes
 • STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED :Amosar puntos de ruta
 • STR_SE_MAPGEN_CAPTION
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_CAPTION :{WHITE}Tipo de escenario
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD :{WHITE}Terreo chan
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT :{BLACK}Altura do terreo chan:
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN :{BLACK}Subir a altura do terreo chan un nivel
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT :{WHITE}Cambiar a altura do terreo chan
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP :{BLACK}Baixar a altura do terreo chan un nivel
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP :{BLACK}Xerar terreo chan
 • STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND :{WHITE}Terreo aleatorio
 • STR_SHIP
 • (Correct) STR_SHIP :{BLACK}{SHIP}
 • STR_SHORT_DATE
 • (Correct) STR_SHORT_DATE :{WHITE}{DATE_TINY}
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT :{BLACK}Amosar os agochados
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Habilitando este botón, as aeronaves agochadas serán amosadas
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Amosar os agochados
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Habilitando este botón, os vehículos rodados ocultos serán tamén amosados
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP :{BLACK}Amosar os agochados
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Habilitando este botón, os barcos agochados serán tamén amosados
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN :{BLACK}Amosar os agochados
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Habilitando este botón, os trens agochados serán tamén amosados
 • STR_SIGN_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Lista de rótulos - {COMMA} rótulo{P "" s}
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE :{BLACK}Corresponder maiúsculas/minúsculas
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Activar correspondencia de maiúsculas ao comparar os nomes dos rótulos coa cadea de filtrado
 • STR_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_SIGN_NAME :{SIGN}
 • STR_SMALLMAP_CAPTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CAPTION :{WHITE}Mapa - {STRING}
 • STR_SMALLMAP_CENTER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CENTER :{BLACK}Centrar o minimapa na posición actual
 • STR_SMALLMAP_COMPANY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_COMPANY :{TINY_FONT}{COMPANY}
 • STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL :{BLACK}Desactivar todo
 • STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL :{BLACK}Activar todo
 • STR_SMALLMAP_INDUSTRY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_INDUSTRY :{TINY_FONT}{STRING} ({NUM})
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT :{TINY_FONT}{BLACK}Aeronaves
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT :{TINY_FONT}{BLACK}Aeroporto/Heliporto
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Terra deserta
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Edificios/Industrias
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Estación de autobuses
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT :{TINY_FONT}{BLACK}Deserto
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{TINY_FONT}{BLACK}Peirao
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Leiras
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Bosque
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Herba
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Industrias
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER :{TINY_FONT}{BLACK}Sen propietario
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Ferrocarrís
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Estación de ferrocarril
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Estradas
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Vehículos de estrada
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Rochas
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Terra
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS :{TINY_FONT}{BLACK}Barcos
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW :{TINY_FONT}{BLACK}Neve
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Estacións/Aeroportos/Portos
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS :{TINY_FONT}{BLACK}Poboacións
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS :{TINY_FONT}{BLACK}Trens
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES :{TINY_FONT}{BLACK}Liñas de transporte
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES :{TINY_FONT}{BLACK}Árbores
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY :{TINY_FONT}{BLACK}Recinto de carga de camións
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Vehículos
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER :{TINY_FONT}{BLACK}Auga
 • STR_SMALLMAP_LINKSTATS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LINKSTATS :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Mostrar cota
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION :{BLACK}Pincha nunha carga to (des)activar que amose as propiedades. Ctrl+Click desactiva tódalas cargas excepto a seleccionada. Ctrl+Click outra vez para activar tódalas cargas
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION :{BLACK}Pincha nunha compañía para (des)activar as súas propiedades. Ctrl+Click desactiva todas menos a seleccionada. Ctrl+Click outra vez para activar tódalas compañías
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Non amosa ningunha carga no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Non amosar as propiedades de ningunha compañía no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Non mostrar industrias no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Amosa tódolas cargas no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Amosar as propiedades de tódalas compañías no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Mostrar tódalas industrias no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION :{BLACK}Pincha nun tipo de industria para (des)activar a súa representación. Ctrl+Click desactiva tódolos tipos menos o seleccionado. Ctrl+Click outra vez para activar tódolos tipos de industria
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Amosar/ocultar mapa de cotas do terreo
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP :{BLACK}Amosa as industrias no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP :{BLACK}Amosa as curvas de nivel do terreo no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP :{BLACK}Amosa os propietarios do terreo no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP :{BLACK}Amosa o fluxo de cargas no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON :{BLACK}Amosa as rutas de transporte no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP :{BLACK}Amosa a vexetación no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP :{BLACK}Amosa os vehículos no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF :{BLACK}Amosar/ocultar nomes das cidades no mapa
 • STR_SMALLMAP_TOWN
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOWN :{TINY_FONT}{WHITE}{TOWN}
 • STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS :Curvas de nivel
 • STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES :Industrias
 • STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS :Propietarios
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP :Fluxo de Cargas
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES :Rutas
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION :Vexetación
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES :Vehículos
 • STR_SORT_BY_AGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_AGE :Idade
 • STR_SORT_BY_CAPTION_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_DATE :{BLACK}Data
 • STR_SORT_BY_CAPTION_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_NAME :{BLACK}Nome
 • STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Capacidade de carga
 • STR_SORT_BY_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_COST :Custo
 • STR_SORT_BY_ENGINE_ID
 • (Correct) STR_SORT_BY_ENGINE_ID :ID do motor (ordenación clásica)
 • STR_SORT_BY_FACILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_FACILITY :Tipo de estación
 • STR_SORT_BY_INTRO_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_INTRO_DATE :Data de aparición
 • STR_SORT_BY_LENGTH
 • (Correct) STR_SORT_BY_LENGTH :Lonxitude
 • STR_SORT_BY_LIFE_TIME
 • (Correct) STR_SORT_BY_LIFE_TIME :Vida útil restante
 • STR_SORT_BY_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_SORT_BY_MAX_SPEED :Velocidade máxima
 • STR_SORT_BY_MODEL
 • (Correct) STR_SORT_BY_MODEL :Modelo
 • STR_SORT_BY_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_NAME :Nome
 • STR_SORT_BY_NUMBER
 • (Correct) STR_SORT_BY_NUMBER :Número
 • STR_SORT_BY_POPULATION
 • (Correct) STR_SORT_BY_POPULATION :Poboación
 • STR_SORT_BY_POWER
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER :Potencia
 • STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST :Potencia/Custo de explotación
 • STR_SORT_BY_PRODUCTION
 • (Correct) STR_SORT_BY_PRODUCTION :Produción
 • STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR :Beneficio último ano
 • STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR :Beneficio este ano
 • STR_SORT_BY_RANGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_RANGE :Autonomía
 • STR_SORT_BY_RATING
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING :Puntuación
 • STR_SORT_BY_RATING_MAX
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MAX :Maior valoración de carga
 • STR_SORT_BY_RATING_MIN
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MIN :Menor valoración de carga
 • STR_SORT_BY_RELIABILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_RELIABILITY :Fiabilidade
 • STR_SORT_BY_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_RUNNING_COST :Custo de explotación
 • STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY
 • (Correct) STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY :Retraso
 • STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE :Capacidade total por tipo de carga
 • STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT :Esforzo tractor
 • STR_SORT_BY_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRANSPORTED :Transportado
 • STR_SORT_BY_TYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TYPE :Tipo
 • STR_SORT_BY_VALUE
 • (Correct) STR_SORT_BY_VALUE :Valor
 • STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE :Carga en agarda dispoñíbel
 • STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL :Carga total en agarda
 • STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION :{WHITE}Aliñar sprite {COMMA} ({STRING})
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON :{BLACK}Ir a sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION :{WHITE}Ir ao sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP :{BLACK}Ir ao sprite dado. Se non é un sprite normal, ir ao seguinte sprite normal
 • STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP :{BLACK}Move-lo sprite, cambiando os valores de X e Y. Ctrl+Click para movelo sprite oito unidades de golpe.
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON :{BLACK}Seguinte sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP :{BLACK}Ir ao sprite seguinte, ignorando pseudosprites, sprites recoloreados e sprites de fonte, e volvendo a empezar ao chegar á fin
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS :{BLACK}Compensación eixo X: {NUM}, Compensación eixo Y: {NUM} (Absoluta)
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_REL
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_REL :{BLACK}Compensación eixo X: {NUM}, Compensación eixo Y: {NUM} (Relativa)
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_BUTTON :{BLACK}Seleccionar sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_TOOLTIP :{BLACK}Seleccionar un sprite en calquera parte da pantalla
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON :{BLACK}Sprite anterior
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP :{BLACK}Ir ao sprite anterior, ignorando pseudosprites, sprites recoloreados e sprites de fonte, e volvendo a empezar ao chegar ao inicio
 • STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON :Reinicio relativo
 • STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Restablecer a compensación actual
 • STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP :{BLACK}Representación do sprite seleccionado. A aliñación ignórase ao debuxar este sprite
 • STR_STATION_BUILD_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_ACCEPTS_CARGO :{BLACK}Acepta: {GOLD}{CARGO_LIST}
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CAPTION :{WHITE}Selección de aeroporto
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CLASS_LABEL
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CLASS_LABEL :{BLACK}Clase de aeroporto
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_LAYOUT_NAME
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_LAYOUT_NAME :{BLACK}Patrón {NUM}
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona o tamaño/tipo de aeroporto
 • STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION :{WHITE}Orientación da estación de autobuses
 • STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-la orientación da estación de autobuses
 • STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION :{WHITE}Orientación da estación de tranvía de carga
 • STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a orientación da estación de tranvías de carga
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Non resalta-la área de cobertura do sitio proposto
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_ON_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_ON_TOOLTIP :{BLACK}Resalta-la área de cobertura do sitio proposto
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_TITLE
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_TITLE :{BLACK}Resaltar área de cobertura
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_OFF
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_OFF :{BLACK}Off
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_ON
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_ON :{BLACK}On
 • STR_STATION_BUILD_DOCK_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DOCK_CAPTION :{WHITE}Peirao
 • STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP :{BLACK}Arrastrar e soltar
 • STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP_TOOLTIP :{BLACK}Construír estación arrastrando e soltando
 • STR_STATION_BUILD_NOISE
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NOISE :{BLACK}Ruído xerado: {GOLD}{COMMA}
 • STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS :{BLACK}Número de vías
 • STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-lo número de andéns da estación de ferrocarril
 • STR_STATION_BUILD_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_ORIENTATION :{BLACK}Orientación
 • STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION :{WHITE}Orientación da estación de tranvía de pasaxeiros
 • STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona a orientación da estación de tranvías de pasaxeiros
 • STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH :{BLACK}Lonxitude do andén
 • STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH_TOOLTIP :{BLACK}Selecciona-la lonxitude da estación de ferrocarril