OpenTTD


Slovak (sk_SK) - Status of Strings

Download Lang File
0 Missing 0 Invalid 0 Outdated 0 Unknown 4287 Correct


Missing

No strings in this category

Invalid

No strings in this category

Outdated

No strings in this category

Unknown

No strings in this category

Correct

 • STR_ABANDON_GAME_CAPTION
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_CAPTION :{WHITE}Opustiť hru
 • STR_ABANDON_GAME_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}Ste si istý, že chcete opustiť túto hru?
 • STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Ste si istý, že chcete opustiť tento scenár?
 • STR_ABBREV_ALL
 • (Correct) STR_ABBREV_ALL :{TINY_FONT}VS.
 • STR_ABBREV_BATTERIES
 • (Correct) STR_ABBREV_BATTERIES :{TINY_FONT}BT
 • STR_ABBREV_BUBBLES
 • (Correct) STR_ABBREV_BUBBLES :{TINY_FONT}BU
 • STR_ABBREV_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_ABBREV_CANDYFLOSS :{TINY_FONT}CV
 • STR_ABBREV_COAL
 • (Correct) STR_ABBREV_COAL :{TINY_FONT}UH
 • STR_ABBREV_COLA
 • (Correct) STR_ABBREV_COLA :{TINY_FONT}KO
 • STR_ABBREV_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_COPPER_ORE :{TINY_FONT}MR
 • STR_ABBREV_DIAMONDS
 • (Correct) STR_ABBREV_DIAMONDS :{TINY_FONT}DI
 • STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS :{TINY_FONT}MA
 • STR_ABBREV_FOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_FOOD :{TINY_FONT}JE
 • STR_ABBREV_FRUIT
 • (Correct) STR_ABBREV_FRUIT :{TINY_FONT}OV
 • STR_ABBREV_GOLD
 • (Correct) STR_ABBREV_GOLD :{TINY_FONT}ZL
 • STR_ABBREV_GOODS
 • (Correct) STR_ABBREV_GOODS :{TINY_FONT}TO
 • STR_ABBREV_GRAIN
 • (Correct) STR_ABBREV_GRAIN :{TINY_FONT}OB
 • STR_ABBREV_IRON_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_IRON_ORE :{TINY_FONT}ZR
 • STR_ABBREV_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_ABBREV_LIVESTOCK :{TINY_FONT}DO
 • STR_ABBREV_MAIL
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIL :{TINY_FONT}PO
 • STR_ABBREV_MAIZE
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIZE :{TINY_FONT}KU
 • STR_ABBREV_NONE
 • (Correct) STR_ABBREV_NONE :{TINY_FONT}NIC
 • STR_ABBREV_NOTHING
 • (Correct) STR_ABBREV_NOTHING :
 • STR_ABBREV_OIL
 • (Correct) STR_ABBREV_OIL :{TINY_FONT}RO
 • STR_ABBREV_PAPER
 • (Correct) STR_ABBREV_PAPER :{TINY_FONT}PA
 • STR_ABBREV_PASSENGERS
 • (Correct) STR_ABBREV_PASSENGERS :{TINY_FONT}CE
 • STR_ABBREV_PLASTIC
 • (Correct) STR_ABBREV_PLASTIC :{TINY_FONT}UM
 • STR_ABBREV_RUBBER
 • (Correct) STR_ABBREV_RUBBER :{TINY_FONT}KA
 • STR_ABBREV_STEEL
 • (Correct) STR_ABBREV_STEEL :{TINY_FONT}OC
 • STR_ABBREV_SUGAR
 • (Correct) STR_ABBREV_SUGAR :{TINY_FONT}CU
 • STR_ABBREV_SWEETS
 • (Correct) STR_ABBREV_SWEETS :{TINY_FONT}CK
 • STR_ABBREV_TOFFEE
 • (Correct) STR_ABBREV_TOFFEE :{TINY_FONT}KR
 • STR_ABBREV_TOYS
 • (Correct) STR_ABBREV_TOYS :{TINY_FONT}HR
 • STR_ABBREV_VALUABLES
 • (Correct) STR_ABBREV_VALUABLES :{TINY_FONT}CE
 • STR_ABBREV_WATER
 • (Correct) STR_ABBREV_WATER :{TINY_FONT}VO
 • STR_ABBREV_WHEAT
 • (Correct) STR_ABBREV_WHEAT :{TINY_FONT}PS
 • STR_ABBREV_WOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_WOOD :{TINY_FONT}DR
 • STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT} 2002-{STRING} team OpenTTD
 • STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :O hre 'OpenTTD'
 • STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Ladenie AI/skriptu
 • STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Informácie o pozemku
 • STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Snímka obrazovky
 • STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
 • STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE :Zobraziť snímkovú frekvenciu
 • STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER :Sprite zarovnávač
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES :Prepnúť okrajové boxy
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :Zobraziť / skryť konzolu
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS :Prepnutie zafarbenia blokov hliny
 • STR_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_OPENTTD :{WHITE}OpenTTD
 • STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT
 • (Correct) STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT :{BLACK}Pôvodný copyright: {COPYRIGHT} 1995 Chris Sawyer, všetky práva vyhradené
 • STR_ABOUT_VERSION
 • (Correct) STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD verzia {REV}
 • STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION :Výstavba letiska
 • STR_AIRPORT_CITY
 • (Correct) STR_AIRPORT_CITY :Mestské
 • STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS :Heliporty
 • STR_AIRPORT_CLASS_HUB
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HUB :Najväčšie letiská
 • STR_AIRPORT_CLASS_LARGE
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_LARGE :Veľké letiská
 • STR_AIRPORT_CLASS_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_SMALL :Malé letiská
 • STR_AIRPORT_COMMUTER
 • (Correct) STR_AIRPORT_COMMUTER :Vnútroštátne
 • STR_AIRPORT_HELIDEPOT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIDEPOT :Heliport s hangárom
 • STR_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT :Heliport
 • STR_AIRPORT_HELISTATION
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION :Veľký heliport
 • STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL :Medzikontinentálne
 • STR_AIRPORT_INTERNATIONAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERNATIONAL :Medzinárodné
 • STR_AIRPORT_METRO
 • (Correct) STR_AIRPORT_METRO :Metropolitné
 • STR_AIRPORT_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_SMALL :Malé
 • STR_AI_CONFIG_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AI :{SILVER}AI (umelá inteligencia)
 • STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP :{BLACK}AI, ktoré budú načítané v ďalšiej hre
 • STR_AI_CONFIG_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CAPTION :{WHITE}Nastavenia AI/skriptu
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}Vybrať {STRING}
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI :AI
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT :Skript
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE :
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP :{BLACK}Spusti ďalší skript
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Nastaviť
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP :{BLACK}Nastaviť parametre skriptu
 • STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}Skript, ktorý bude načítaný v ďalšej hre
 • STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT :{SILVER}Herný skript
 • STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Človek
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Posunúť nižšie
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP :{BLACK}Posunúť nižšie vybrané AI v zozname
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Posunúť vyššie
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP :{BLACK}Posunúť vyššie vybrané AI v zozname
 • STR_AI_CONFIG_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_NONE :(žiadne)
 • STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :Náhodná AI
 • STR_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_AI_DEBUG :{WHITE}Ladenie AI/skriptu
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL :{BLACK}Pozastavenie:
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Povoliť/zakázať pozastavovanie ak sa denník AI zhoduje s príkazom na pozastavenie
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE :{BLACK}Pozastavenie
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}Pokiaľ sa denník AI zhoduje s týmto výrazom, hra je pozastavená.
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE :{BLACK}Pokračovať
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP :{BLACK}Odpauzovať a povoliť AI
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE :{BLACK}Porovnávanie
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Prepnúť porovnávanie denníka AI znovu po príkaze na pozastavenie
 • STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION :{BLACK}{STRING} (v{NUM})
 • STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Meno skriptu
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD :{BLACK}Znovu načítať AI
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP :{BLACK}Zrušiť AI, znovu načítať skript, a reštartovať AI
 • STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP :{BLACK}Ukázať ladiaci výpis tejto UI
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS :{BLACK}Nastavenia
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť nastavenia pre skript
 • STR_AI_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT :{BLACK}Skript
 • STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP :{BLACK}Pozri log skriptu
 • STR_AI_LIST_ACCEPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT :{BLACK}Potvrdiť
 • STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať vyznačený skript
 • STR_AI_LIST_AUTHOR
 • (Correct) STR_AI_LIST_AUTHOR :{LTBLUE}Autor: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_CANCEL
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Zrušiť
 • STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Nemeniť skript
 • STR_AI_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION :{WHITE}Dostupné {STRING}
 • STR_AI_LIST_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_AI :AI
 • STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT :Herné skripty
 • STR_AI_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre výber skriptu
 • STR_AI_LIST_URL
 • (Correct) STR_AI_LIST_URL :{LTBLUE}URL: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_VERSION
 • (Correct) STR_AI_LIST_VERSION :{LTBLUE}Verzia: {ORANGE}{NUM}
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parametre
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI :Imelá inteligencia
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT :Skript
 • STR_AI_SETTINGS_CLOSE
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CLOSE :{BLACK}Zavrieť
 • STR_AI_SETTINGS_RESET
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_RESET :{BLACK}Resetovať
 • STR_AI_SETTINGS_SETTING
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SETTINGS_START_DELAY
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :Koľko dní prejde od spustenia predchádzajúcej umelej inteligencie k naštartovaniu novej: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SPEED_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_FAST :Rychle
 • STR_AI_SPEED_MEDIUM
 • (Correct) STR_AI_SPEED_MEDIUM :Stredne
 • STR_AI_SPEED_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_SLOW :Pomale
 • STR_AI_SPEED_VERY_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_FAST :Veľmi rýchle
 • STR_AI_SPEED_VERY_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_SLOW :Veľmi pomalé
 • STR_BAGS
 • (Correct) STR_BAGS :{COMMA} vr{P ece ecia iec}
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION :Pôvodná grafika Transport Tycoon Deluxe (DOS).
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION :Pôvodná grafika Transport Tycoon Deluxe (DOS) (v jazyku nemčina).
 • STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION :Pôvodná grafika Transport Tycoon Deluxe (Windows).
 • STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION :Pôvodná hudba z Transport Tycoon Deluxe (DOS).
 • STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION :Sada hudby neobsahujúca hudbu.
 • STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION :Pôvodná hudba z Transport Tycoon (DOS).
 • STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION :Pôvodná hudba z Transport Tycoon Deluxe (Windows).
 • STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION :Pôvodné zvuky Transport Tycoon Deluxe (DOS).
 • STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION :Sada zvukov neobsahujúca zvuky.
 • STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION :Pôvodné zvuky Transport Tycoon Deluxe (Windows).
 • STR_BLACK_1
 • (Correct) STR_BLACK_1 :{BLACK}1
 • STR_BLACK_2
 • (Correct) STR_BLACK_2 :{BLACK}2
 • STR_BLACK_3
 • (Correct) STR_BLACK_3 :{BLACK}3
 • STR_BLACK_4
 • (Correct) STR_BLACK_4 :{BLACK}4
 • STR_BLACK_5
 • (Correct) STR_BLACK_5 :{BLACK}5
 • STR_BLACK_6
 • (Correct) STR_BLACK_6 :{BLACK}6
 • STR_BLACK_7
 • (Correct) STR_BLACK_7 :{BLACK}7
 • STR_BLACK_COMMA
 • (Correct) STR_BLACK_COMMA :{BLACK}{COMMA}
 • STR_BLACK_DATE_LONG
 • (Correct) STR_BLACK_DATE_LONG :{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_BLACK_INT
 • (Correct) STR_BLACK_INT :{BLACK}{NUM}
 • STR_BLACK_RAW_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_RAW_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLACK_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLUE_COMMA
 • (Correct) STR_BLUE_COMMA :{BLUE}{COMMA}
 • STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL :Visutý oceľový
 • STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE :Betónový
 • STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL :Pilierový oceľový
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE :Závesný betónový
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL :Závesný oceľový
 • STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL :Krytý oceľový
 • STR_BRIDGE_NAME_WOODEN
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_WOODEN :Drevený
 • STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON
 • (Correct) STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON :Krytý plastový
 • STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Vlak '{VEHICLE}' patriaci '{COMPANY}' má neplatnú dlžku. Pravdeposobne to spôsobil problém s NewGRF. Môže nastať chybné zobrazenie alebo pád hry.
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orientácia garáže
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu automobilovej garáže
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orientácia depa
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu vlakového depa
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orientácia garáže
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu električkovej garáže
 • STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION :{WHITE}Výber návestidla
 • STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Zmena signálu{}Po vybratí, kliknutím na existujúci signál dochádza k zmene na vybraný typ signálu a varianty, Ctrl+klik prepne existujúcu variantu. Shift+klik zobrazí odhad nákladov na zmenu
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Znižit hustotu signálov
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Zvýšit hustotu signálov
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Hustota signálov pri stavbe ťahaním
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Kombinovaný signál (elektrický){}Funguje zároveň ako vstupný aj výstupný signál, Tým umožňuje budovať veľké "stromové" hierarchie signálov
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Vstupný signál (elektrický){}Zelená tak dlho, kým je aspoň 1 zelený výstupný signál na nasledujúcom úseku trate. Inak ukazuje červenú
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Výstupný signál (elektrický){}Funguje rovnako ako štandardný signál, je však nevyhnutné určenie správnej farby na vstupných a kombinovaných signáloch
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Štandardný signál (elektrický){}Základný typ signálu, dovolí len 1 vlak v jednom bloku v rovnakom čase
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Jednosmerné signály (elektrické){}Jednosmerné signály umožnujú vstúpiť viacerým vlakom na trať súčasne, iba ak vlak dokáže zastaviť pred brzdiacim bodom. Jednosmerné signály nemôžu byť postavené vedľa zadnou stranou
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Obojstranné signály (elektrické){}Obojstranné signály umožnujú vstúpiť viacerým vlakom na trať súčasne, iba ak vlak dokáže zastaviť pred brzdiacim bodom. Obojstranné signály môžu byť postavené vedľa seba zadnou stranou
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Kombinovaný signál (semafór){}Slúži zároveň ako vstupný aj výstupný signál, Tým umožnuje postaviť "stromovú" hierarchiu signálov.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Vstupný signál (semafór){}Zelená svieti dovtedy, kým v nasledujúcom úseku trate je aspoň 1 zelený výstupný signál. Inak ukazuje červenú.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Výstupný signál (semafór){}Chová sa rovnako ako štandardný signál, ale je nevyhnutné nastaviť správnu farbu pre vstupné a kombinované pre-signály
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Štandardný signál (návestidlo){}Signály sú nutné preto aby nedochádzalo ku zrážke vlakov na trati kde jazdí viac ako 1 vlak
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Jednosmerný signál (návestidlo){}Jednosmerný signál umožňuje vstúpiť viacerým vlakom na trať súčasne, iba ak vlak dokáže bezpečne zastaviť pred návestidlom. Jednosmerné signály nemôžu byť na jednej koľaji proti sebe
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Smerový signál (návestidlo){}Smerový signál umožní vstúpiť viacerým vlakom na trať z oboch strán, iba ak vlak dokáže bezpečne zastaviť pred návestidlom. Smerový signál môže byť na jednej koľaji proti sebe.
 • STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Vycentrovať pohľad na pozíciu bóje. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na bóju
 • STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Zmeniť meno bóje
 • STR_BUS
 • (Correct) STR_BUS :{BLACK}{BUS}
 • STR_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Zrušiť
 • STR_BUTTON_CATCHMENT
 • (Correct) STR_BUTTON_CATCHMENT :{BLACK}Pokrytie
 • STR_BUTTON_DEFAULT
 • (Correct) STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Predvolené
 • STR_BUTTON_LOCATION
 • (Correct) STR_BUTTON_LOCATION :{BLACK}Poloha
 • STR_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_BUTTON_OK :{BLACK}OK
 • STR_BUTTON_RENAME
 • (Correct) STR_BUTTON_RENAME :{BLACK}Premenovať
 • STR_BUTTON_SORT_BY
 • (Correct) STR_BUTTON_SORT_BY :{BLACK}Usporiadať
 • STR_BUY_COMPANY_MESSAGE
 • (Correct) STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Hľadáme záujemcu o kúpu našej spoločnosti{}{}Chcete kúpiť našu spoločnosť {COMPANY} za {CURRENCY_LONG}?
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť a prestavať lietadlo
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť a prestavať vybrané lietadlo. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť lietadlo
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť vybrané lietadlo. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION :Nové lietadlá
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Prepnúť zobrazenie/skrytie typu lietadla
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skryť
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam lietadiel. Pre získanie informácií klikni na lietadlo. CTRL+klik prepnie skrytie typu lietadla.
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON :{BLACK}Premenovať
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Premenovať typ lietadla
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Zobraziť
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION :Nové cestné vozidlá
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť a prestavať vozidlo
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť a prestavať vybrané vozidlo. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť vozidlo
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť vybrané vozidlo. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION :Nové automobily
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Prepnúť zobrazenie/skrytie typu cestného vozidla
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skryť
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Výber cestných vozidiel. Pre získanie informácií klikni na vozidlo. CTRL+klik prepne skrytie typu vozidla.
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON :{BLACK}Premenovať
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Premenovať typ cestného vozidla
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Zobraziť
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť a prestavať loď
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť a prestavať vybranú loď. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť loď
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť vybranú loď. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION :Nové lode
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Prepnúť zobrazenie/skrytie typu lode
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skryť
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam lodí. Pre získanie informácií klikni na loď. CTRL+klik prepnie skrytie typu lode.
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON :{BLACK}Premenovať
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Premenovať typ lode
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Zobraziť
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION :Železnicne vozidlá
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť a prestavať vlak
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť a prestavať vybraný vlak. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť vlak
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť vybraný vlak. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez nákupu
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION :Nové elektrické vlaky
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Prepnúť zobrazenie/skrytie typu koľajového vozidla
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skryť
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Výber vlakov. Pre získanie informácií klikni na vlak. CTRL+klik prepne skrytie typu vlaku.
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION :Nové magnetické vlaky
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION :Nové jednokoľajové vlaky
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION :Nové vlaky
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON :{BLACK}Premenovať
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Premenovať typ vlaku
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Zobraziť
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION :Nové električky
 • STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES :Baterky
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES.g :bateriek
 • STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES :Bublinky
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.g :bubliniek
 • STR_CARGO_PLURAL_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY :Cukríky
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY.g :cukríkov
 • STR_CARGO_PLURAL_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL :Uhlie
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL.g :uhlia
 • STR_CARGO_PLURAL_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA :Kofola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA.g :kofoly
 • STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :Medená ruda
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.g :medenej rudy
 • STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY :Cukrová vata
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.g :cukrovej vaty
 • STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS :Diamanty
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.g :diamantov
 • STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS :Malinovka
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS.g :malinoviek
 • STR_CARGO_PLURAL_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD :Jedlo
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.g :jedla
 • STR_CARGO_PLURAL_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT :Ovocie
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT.g :ovocia
 • STR_CARGO_PLURAL_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD :Zlato
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD.g :zlata
 • STR_CARGO_PLURAL_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS :Tovar
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.g :tovaru
 • STR_CARGO_PLURAL_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN :Obilie
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN.g :obilia
 • STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE :{G=z}Železná ruda
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.g :železnej rudy
 • STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK :Dobytok
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.g :dobytka
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL :Pošta
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.g :pošty
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE :Kukurica
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.g :kukurice
 • STR_CARGO_PLURAL_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_NOTHING :
 • STR_CARGO_PLURAL_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL :Ropa
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.g :ropy
 • STR_CARGO_PLURAL_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER :Papier
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER.g :papiera
 • STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS :Cestujúci
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.g :cestujúcich
 • STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC :Umelina
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.g :umeliny
 • STR_CARGO_PLURAL_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER :Kaučuk
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER.g :kaučuku
 • STR_CARGO_PLURAL_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL :Oceľ
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL.g :ocele
 • STR_CARGO_PLURAL_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR :Cukor
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR.g :cukru
 • STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE :Karamelky
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.g :karameliek
 • STR_CARGO_PLURAL_TOYS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS :Hračky
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS.g :hračiek
 • STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES :Cennosti
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES.g :cennosti
 • STR_CARGO_PLURAL_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER :Voda
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.g :vody
 • STR_CARGO_PLURAL_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT :Pšenica
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.g :pšenice
 • STR_CARGO_PLURAL_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD :Drevo
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD.g :dreva
 • STR_CARGO_RATING_APPALLING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_APPALLING :Hrozné
 • STR_CARGO_RATING_EXCELLENT
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Výborné
 • STR_CARGO_RATING_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_GOOD :Dobré
 • STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE :Priemerné
 • STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Perfektné
 • STR_CARGO_RATING_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_POOR :Zlé
 • STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD :Veľmi dobré
 • STR_CARGO_RATING_VERY_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Veľmi zlé
 • STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :Baterka
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.g :baterky
 • STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE :Bublinka
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE.g :bublinky
 • STR_CARGO_SINGULAR_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY :Cukrík
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.g :cukríka
 • STR_CARGO_SINGULAR_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL :Uhlie
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL.g :uhlia
 • STR_CARGO_SINGULAR_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA :Kofola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.g :kofoly
 • STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Medená ruda
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.g :medenej rudy
 • STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY :Cukrová vata
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.g :cukrovej vaty
 • STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND :Diamant
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND.g :diamantu
 • STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK :Malinovka
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.g :malinovky
 • STR_CARGO_SINGULAR_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD :Jedlo
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.g :jedla
 • STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :Ovocie
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT.g :ovocia
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD :Zlato
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD.g :zlata
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS :Tovar
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS.g :tovaru
 • STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN :Obilie
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN.g :obilia
 • STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :Železná ruda
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.g :zeleznej rudy
 • STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :Dobytok
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.g :dobytka
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL :Pošta
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.g :pošty
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :Kukurica
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.g :kukurice
 • STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING :
 • STR_CARGO_SINGULAR_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL :Ropa
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.g :ropy
 • STR_CARGO_SINGULAR_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER :Papier
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER.g :papiera
 • STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER :Cestujúci
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.g :cestujúceho
 • STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC :Umelina
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.g :umeliny
 • STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER :Kaučuk
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER.g :kaučuku
 • STR_CARGO_SINGULAR_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :Oceľ
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL.g :ocele
 • STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR :Cukor
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR.g :cukru
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE :Karamel
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.g :karamelu
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY :Hračka
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.g :hračky
 • STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Cennosť
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES.g :cennosti
 • STR_CARGO_SINGULAR_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER :Voda
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.g :vody
 • STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT :Pšenica
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.g :psenice
 • STR_CARGO_SINGULAR_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :Drevo
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD.g :dreva
 • STR_CHEATS
 • (Correct) STR_CHEATS :{WHITE}Cheaty
 • STR_CHEATS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Zaškrtávacie pole indikuje opakované použite cheatu
 • STR_CHEATS_WARNING
 • (Correct) STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Varovanie! Chceš oklamať svojich protihráčov. Pamätajte že táto hanba bude zapísaná naveky
 • STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Hrať za spoločnosť: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE :{LTBLUE}Zmeniť dátum: {ORANGE} {DATE_SHORT}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmeniť súčasný rok
 • STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS
 • (Correct) STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Tunely sa môžu navzájom krížiť: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL :{LTBLUE}Zmeň maximálnu výšku mapy: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmeň maximálnu výšku hôr na mape
 • STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE
 • (Correct) STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Magický buldozér (odstráni priemysel a nehnuteľnosti): {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_MONEY
 • (Correct) STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Zvýšiť hotovosť o {CURRENCY_LONG}
 • STR_CHEAT_NO_JETCRASH
 • (Correct) STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Prúdové lietadlá nehavarujú (tak často) na malých letiskách: {ORANGE} {STRING}
 • STR_CHEAT_SETUP_PROD
 • (Correct) STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Povoliť zmenu objemu výroby: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :Subpolárna krajina
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :Subtropická krajina
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE :Krajina mierneho pásma
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE :Krajina hračiek
 • STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE :Odmietavy
 • STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE :Pozitivny
 • STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT :Tolerantny
 • STR_COLOUR_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_BLUE :Modrá
 • STR_COLOUR_BROWN
 • (Correct) STR_COLOUR_BROWN :Hnedá
 • STR_COLOUR_CREAM
 • (Correct) STR_COLOUR_CREAM :Krémová
 • STR_COLOUR_DARK_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_BLUE :Tmavomodrá
 • STR_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_GREEN :Tmavozelená
 • STR_COLOUR_DEFAULT
 • (Correct) STR_COLOUR_DEFAULT :Predvolená
 • STR_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_GREEN :Zelená
 • STR_COLOUR_GREY
 • (Correct) STR_COLOUR_GREY :Šedá
 • STR_COLOUR_LIGHT_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_LIGHT_BLUE :Svetlomodrá
 • STR_COLOUR_MAUVE
 • (Correct) STR_COLOUR_MAUVE :Svetlofialová
 • STR_COLOUR_ORANGE
 • (Correct) STR_COLOUR_ORANGE :Oranžová
 • STR_COLOUR_PALE_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_PALE_GREEN :Svetlozelená
 • STR_COLOUR_PINK
 • (Correct) STR_COLOUR_PINK :Ružová
 • STR_COLOUR_PURPLE
 • (Correct) STR_COLOUR_PURPLE :Fialová
 • STR_COLOUR_RANDOM
 • (Correct) STR_COLOUR_RANDOM :Náhodná
 • STR_COLOUR_RED
 • (Correct) STR_COLOUR_RED :Červená
 • STR_COLOUR_WHITE
 • (Correct) STR_COLOUR_WHITE :Biela
 • STR_COLOUR_YELLOW
 • (Correct) STR_COLOUR_YELLOW :Žltá
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS :{WHITE}Letiská
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS :{WHITE}Vodné kanály
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Infraštruktúra
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT :{GOLD}Políčka železnice:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT :{GOLD}Políčka cesty:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS :{WHITE}Semafóry
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS :{WHITE}Políčka staníc
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT :{GOLD}Stanice:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT :{GOLD}Električkové políčka:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT :{GOLD}Vodné políčka:
 • STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME :{ORANGE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM} '{STRING}'
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN :Predseda
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE :Výkonný riaditeľ
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR :Riaditeľ
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER :Inžinier
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT :Prezident
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR :Cestný inšpektor
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER :Manažér dopravy
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR :Koordinátor dopravy
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON :Tycoon
 • STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION :{WHITE}Hodnotenie spoločností
 • STR_COMPANY_MONEY
 • (Correct) STR_COMPANY_MONEY :{WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME :{COMPANY}
 • STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM :{COMPANY} {COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL :{BLACK}Neukladať zadané heslo
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Heslo spoločnosti
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT :{BLACK}Predvolené heslo spoločnosti
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP :{BLACK}Použit toto heslo ako predvolené pre nové spoločnosti
 • STR_COMPANY_PASSWORD_OK
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_OK :{BLACK}Nastaviť spoločnosti nové heslo
 • STR_COMPANY_SOMEONE
 • (Correct) STR_COMPANY_SOMEONE :niekto
 • STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT :{WHITE}{COMMA} lietad{P lo lá iel}
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON :{BLACK}Postaviť sídlo
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Postaviť sídlo spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON :{BLACK}Kúpiť 25% podiel v spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť 25% podiel v tejto spoločnosti. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez zakúpenia podielu.
 • STR_COMPANY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON :{BLACK}Farebná schéma
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE :{GOLD}Farebná schéma:
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť vzhľad spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON :{BLACK}Názov spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Názov spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť názov spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE :{GOLD}Hodnota spoločnosti: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE :{GOLD}Zvolený: {WHITE}{NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE :{GOLD}Infraštruktúra:
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT :{WHITE}{COMMA} let{P isko iská ísk}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Detaily
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE :{WHITE}Žiadne
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL :{WHITE}{COMMA} políč{P ko ka ok} železnice
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD :{WHITE}{COMMA} políč{P ko ka ok} cesty
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION :{WHITE}{COMMA} políč{P ko ka ok} stanice
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť podrobné políčka infraštruktúry
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER :{WHITE}{COMMA} vodn{P é é ých} políč{P ko ka ok}
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN :{BLACK}Pridať sa
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Pridať sa a hrať za túto spoločnosť
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nová tvár
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať novú tvár prezidenta
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD :{BLACK}Heslo
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Ochrániť svoju spoločnosť heslom, aby sa zabránilo pripojeniu neoprávnených užívateľov
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE :{WHITE}{PRESIDENT_NAME}{}{GOLD}(Prezident)
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON :{BLACK}Meno prezidenta
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť meno prezidenta
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Meno prezidenta
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}Sídlo spoločnosti je možné premiestniť za 1% hodnoty spoločnosti. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}Premiestniť sídlo
 • STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES :{WHITE}{COMMA} cestn{P é é ých} vozid{P lo lá iel}
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON :{BLACK}Predať 25% podiel v spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Predať 25% podiel v tejto spoločnosti. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu bez predaja podielu.
 • STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD :{BLACK}Nastavte heslo spoločnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY :{WHITE}({COMMA}% vlastní {COMPANY})
 • STR_COMPANY_VIEW_SHIPS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHIPS :{WHITE}{COMMA} lo{P ď de dí}
 • STR_COMPANY_VIEW_TRAINS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_TRAINS :{WHITE}{COMMA} vlak{P "" y ov}
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE :{WHITE}Žiadne
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE :{GOLD}Stroje:
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON :{BLACK}Pozrieť sídlo
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Pozrieť sídlo spoločnosti
 • STR_CONFIG_ERROR
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR :{WHITE}Chyba v konfiguračnom súbore...
 • STR_CONFIG_ERROR_ARRAY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_ARRAY :{WHITE}... chyba v poli '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}... ignorujem NewGRF '{STRING}': duplikuj GRF ID s hodnotou '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND :{WHITE}... ignorujem základnú grafickú sadu '{STRING}': nenájdené
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND :{WHITE}... ignorujem základnú sadu hudby '{STRING}': nenájdené
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND :{WHITE}... ignorujem základnú sadu zvukov '{STRING}': nenájdené
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF :{WHITE}... ignorujem nevhodné NewGRF '{STRING}': {STRING}
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE :nekompatibilné s touto verziou OpenTTD
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND :nenašiel som
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM :systém NewGRF
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN :také nepoznám
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE :nevhodné pre statické použitie
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM :{WHITE}... formát uloženej hry '{STRING}' je nedostupný. Zmeniť späť na '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL :{WHITE}... hodnota kompresie '{STRING}' je zle zadaná
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE :{WHITE}... zlá hodnota '{STRING}' for '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY :{WHITE}Nedostatok pamäte
 • STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG :{WHITE}Pridelenie {BYTES} z medzipamäte zlyhalo. Medzipamäť bola zredukovaná na {BYTES}. Tým sa zníži výkon OpenTTD. Ak chcete znížiť nároky na pamäť, skúste vypnúť 32bpp grafiku a/alebo približovacie úrovne.
 • STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS :{WHITE}... staviam postavičky na koniec nastavení '{STRING}'
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION :{WHITE}Zmeniť produkciu (násobky 8, až do 2040)
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL :{WHITE}Zmeniť úroveň produkcie (percentuálne, až do 800%)
 • STR_CONFIG_SETTINGS_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTINGS_NONE :{WHITE}- Žiadne -
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS :{ORANGE}Katastrofy / Nehody
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING :{ORANGE}Účtovníctvo
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS :Použit skupiny v zozname vozidiel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT :Povolí použitie rozšíreného zoznamu vozidiel pre skupiny
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS :{ORANGE}Novinky / Varovania
 • STR_CONFIG_SETTING_AI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Konkurenti
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT :Zakázať lietadlá pre počítač: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT :Povolením nastavenia znemožní počítačovým hráčom budovať lietadlá.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES :Zakázať cestné vozidlá pre počítač: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Povolením nastavenia znemožní počítačovým hráčom budovať cestné vozidlá.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS :Zakázať lode pre počítač: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT :Povolením nastavenia znemožní počítačovým hráčom budovať lode.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS :Zakázať vlaky pre počítač: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT :Povolením nastavenia znemožní počítačovým hráčom budovať vlaky.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Povoliť AI-ov v hre viacerých hráčov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Povoliť AI počítačovým hráčom hrať "Hru viacerých hráčov".
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Počítačový hráči
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE :Predvolený profil nastavení: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY :Ľahký
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD :{G=m}Ťažký
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT :Vyberte, ktorý profil nastavení sa má použiť pre náhodných počítačových hráčov alebo pre počiatočné hodnoty pri pridávaní nových počítačových hráčov alebo Herného skriptu
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM :Stredný
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE :Povoliť zakúpenie exkluzívnych dopravných práv: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT :Ak si spoločnosť zakúpi exkluzívne prepravné práva od mesta, stanice protihráčov (pasažieri a náklad) nebudú prijímať žiaden náklad po celý rok !
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS :Povoliť financovanie stavieb: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT :Povolí spoločnostiam finančne prispievať na rozvoj mesta a budovanie nových domov.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD :Povoliť financovanie rekonštrukcie miestných ciest: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT :Povolí spoločnostiam finančne prispievať mestu na rekonštrukciu ciest. To môže zapríčiniť sabotovanie prepráv založených na cestných komunikáciách
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Umožniť posielanie peňazí ostatným spoločnostiam: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT :Povoluje presun peňazí medzi spoločnosťami v hre viacerých hráčov.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Povoliť kupovanie podielov v ostatných spoločnostiach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Ak je zapnuté, povolí sa nákup a predaj podielov spoločností. Podiely budú prístupné len pre spoločnosti od urcitého veku.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS :Mestá umožňujú stavbu železničných priecestí: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT :Povolením nastavenia sa umožní mestám stavať železničné priecestia
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS :Mestá môžu staviať cesty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT :Povolí mestám budovať cesty kvôli potrebe rozšírenia. Vypnite na zamedzenie mestám budovať cesty kdekoľvek.
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY :Potrebné financie pre automatickú obnovu vozidiel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT :Minimálna suma ktorá musí zostať na účte pred plánovanou automatickou výmenou vozidiel.
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS :Automatická obnova ak je vozidlo {STRING} maximálnej životnosti
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT :Relatívny vek kedy je vozidlo považované za staré a preto je potrebná automatická obnova
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER :{COMMA} mesiac{P "" "e" "ov"} po
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE :{COMMA} mesiac pred
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE :Automatická obnova dopravných prostriedkov, keď sú staré: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT :Ak je zapnuté, vozidlá blížiace sa ku koncu svojej životnosti budú automaticky vymenené ak sú splnené podmienky na výmenu.
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE :Automatické ukladanie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT :Vyberte interval pre automatické ukladanie hry
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL :Posúvať pohľad, keď je kurzor myši na okraji okna: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED :Vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT :Každý pohľad
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT :Ak je povolené, zobrazenia sa budú meniť keď je myš pri okraji okna
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT :Hlavný podľad
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN :Hlavný pohľad, iba na celú obrazovku
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE :Povoliť úpravy terénu pod budovami, koľajami, atď.: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT :Umožňuje úpravy terénu pod budovami a traťami bez potreby ich odstránenia
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE :Umožniť podplácanie miestnej správy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT :Povolí podplácanie miestnej samosprávy. Ak podplácanie zistí inšpektor, spoločnosť nebude môcť podplácať v danom meste počas nasledujúcich 6 mesiacov.
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT :Povoliť realistickejšiu veľkosť oblasti pokrytia: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT :Má úchytné plochy rôznych veľkostí pre rôzne typy staníc a letísk
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES :{BLACK}Zobrazenie všetkých výsledkov vyhľadávania nastavením{}{SILVER}kategórie {BLACK}na {WHITE}{STRING} {BLACK}a {SILVER}typu {BLACK}na {WHITE}Všetky typy nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES :{BLACK}Zobrazenie všetkých výsledkov vyhľadávania nastavením{}{SILVER}kategórie {BLACK}na {WHITE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL :Postoj mestskej správy k reštrukturalizácii v oblasti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT :Zvoľte ako veľmi ovplyvňuje hluk a poškodzovanie prostredia spoločnosťami ich hodnotenie v meste a ich budúce možnosti výstavby v oblasti vlastnenej mestom
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER :Násobok pociatocnej velkosti mesta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT :Priemerná veľkosť veľkomiest v porovnaní k mestám na začiatku hry.
 • STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL :{BLACK}Zbaliť všetky
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Zobraziť správy farebne od roku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Rok od ktorého začnú vychádzať farebné noviny. Pred týmto rokom budú noviny čierno/biele.
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL :Ak je hra pozastavená povol: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS :všetky činnosti
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION :všetky nekonštrukčné akcie
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING :všetky akcie okrem úpravy terénu
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT :Zvoľte ktoré akcie môžu byt vykonané keď je hra pozastavená.
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS :žiadne akcie
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL :všetky spoločnosti
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF :Vypnutý
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN :vlastná spoločnosť
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY :{ORANGE}Spoločnosť
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR :Predvolená farba novej spoločnosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT :Zvoľte začiatočnú farbu pre spoločnosť
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Cena stavby: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Zvoľte úroveň cien výstavby a nákupov
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Rýchlosť výstavby: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Obmezdenie počtu stavebných akcí pre počítačových hráčov
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :všetky
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL :len blokové
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :len obojsmerné
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Prepínanie medzi typmi signálov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Zvoľte ktoré semafóry budú použité v rotačnej voľbe pomocou CTRL+klik na ikonu stavania semafórov.
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES :Použiť {STRING} dátum v názve uloženej hry
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT :Formát dátumov v názvoch uložených hier.
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO :ISO (2008-12-31)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG :dlhý (31st Dec 2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT :krátky (31-12-2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE :Predvolený typ koľají (v novej/nahranej hre): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST :prvé dostupné
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT :Typ železnice zvolený po štarte alebo nahraní hry. 'prvé dostupné' zvolí najstarší typ koľají, 'posledný dostupný' zvolí najnovší typ koľají, a 'najpoužívanejší' vyberie typ ktorý je v danej dobe najviac používaný.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST :posledné dostupné
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED :najpoužívanejšie
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL :Blokové signály
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS :Obojsmerné signály
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY :Jednosmerné signály
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE :Štandardne budovaný typ signálov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT :Prednastavený typ semafórov na použitie.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE :{LTBLUE}Pôvodná hodnota: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE :Vplyv vzdialenosti na požiadavky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT :Ak nastavíte toto na hodnotu väčšiu ako 0, tak vzdialenosť medzi východiskovou stanicou A nejakého nákladu a možnou cieľovou stanicou B bude mať vplyv na množstvo nákladu poslaného z A do B. Čím bude B ďalej od A, tým menej nákladu bude odoslaného. Čím viac nastavíte, tým menej nákladu bude odoslaného do vzdialenejších staníc a viac nákladu bude odoslaného do bližších staníc.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE :Množstvo vráteného nákladu pre symetrický mód: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT :Nastavením na menej ako 100% sa bude symetrická distribúcia správať viac asymetricky. Menej nákladu sa bude povinne vracať späť, ak sa určité množstvo pošle do stanice. Ak nastavíte 0%, symetrická distribúcia sa bude správať ako asymetrická.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLED :zakázané
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS :Zakázať elektrifikovanú železnicu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT :Povolením nastavenia vypne nutnosť elektrifikovať železnice aby na nich mohli jazdiť elektrické vlaky.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING :Zakázať výstavbu infraštruktúry ak nieje dostupné žiadne vhodné vozidlo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT :Ak je zapnuté, infraštruktúra je k dispozícii len ak su k nej pripojené vozidlá. Toto predchádza plýtvaniu peniazmi a časom pri nepoužiteľnej infraštruktúre.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS :Havárie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT :Vypne alebo zapne katastrofy, ktoré môžu občas zablokovať alebo zničiť vozidlá alebo infraštruktúru
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS :Povoliť spájať stanice nepriamo hraničiace: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT :Povoľuje pridanie časti stanice bez priamej manipulácie s existujúcimi časťami. Použite Ctrl+Click na položenie novej časti.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED :Druh distribúcie pre náklad prevážaný obrnenými vozidlami: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT :Náklad prevážaný obrnenými vozidlami sú cennosti v miernom, diamanty v subtropickom alebo zlato v subarktickom podnebí. NewGRF to môže zmeniť. "symetricky" znamená, že rovnaké množstvo nákladu bude odoslané zo stanice A do stanice B a naopak. "asymetricky" znamená, že v oboch smeroch môže byť odoslané ľubovoľné množstvo nákladu. "manuálne" znamená, že sa pre náklad nevykoná automatická distribúcia. Doporučuje sa nastaviť na "asymetricky" alebo "manuálne" pri hraní v subarktickom, pretože banky neodošlú žiadne zlato do zlatých baní. Pre mierne a subtropické si môžete vybrať aj "symetricky", pretože banky budú posielať cennosti späť do pôvodnej banky, ktorá ich odoslala.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC :asymetricky
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT :Druh distribúcie pre ostatné druhy nákladu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT :"asymetricky"znamená, že v oboch smeroch môže byť odoslané ľubovoľné množstvo nákladu. "manuálne" znamená, že sa pre náklad nevykoná automatická distribúcia.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL :Druh distribúcie pre poštu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT :"symetricky" znamená, že približne rovnaké množstvo pošty bude odoslané zo stanice A do stanice B ako z B do A. "asymetricky"znamená, že v oboch smeroch môže byť odoslané ľubovoľné množstvo pošty. "manuálne" znamená, že sa pre poštu nevykoná automatická distribúcia.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL :manuálne
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX :Druh distribúcie pre cestujúcich: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT :"symetricky" znamená, že približne rovnaké množstvo pasažierov bude cestovať zo stanice A do stanice B ako z B do A. "asymetricky"znamená, že v oboch smeroch môže cestovať ľubovoľné množstvo pasažierov. "manuálne" znamená, že sa pre pasažierov nevykoná automatická distribúcia.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC :symetricky
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Pri ťahaní, umiestni semafóry každý: {STRING} diel
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT :Nastav vzdialenosť ako ďaleko budú umiestnené semafóry po prekážke na trati (most/tunel/rozcestie) pri ťahaní.
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE :{COMMA} diel(ov)
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE :Pri ťahaní, zachovaj fixnú medzeru medzi semafórmi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT :Zvoľte ako sa zachová umiestňovanie semafórov pri CTRL+posun. Ak je vypnuté, semafóry sú umiestnené okolo tunelov alebo mostov aby sa zabránilo dlhým úsekom bez signalizácie. Ak je zapnuité, semafóry sú umiestňované každých N dielov čím sa umožní lepšie rozloženie na paralelných tratiach.
 • STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES :{WHITE}Zmena nastavenia nie je možná, pokiaľ sa tu nachádzajú vozidlá
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY :{WHITE}Jedna alebo viacero kociek na severnom okraji nie sú prázdne
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER :{WHITE}Jedna alebo viacero kociek na jedom z okrajov nie je voda
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI :Zapnúť grafické rozhranie stavby signálov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT :Zobrazí okno s možnosťou výberu semafóru namiesto rotačnej voľby klikaním pomocou CTRL.
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR :Rok ukončenia skórovania: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT :Rok v ktorom končí hra pre zaznamenanie skóre. Na konci tohto roku sa nahrá skóre spoločnosti a zobrazí sa tabuľka s najvyšším skóre, avšak hráči môžu v hre naďalej pokračovať.{}Ak je tento rok pred začiatkom hry, tabuľka sa nikdy nezobrazí.
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE :{NUM}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO :Nikdy
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT :{ORANGE}Prostredie
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES :{ORANGE}Miestne správy
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Distribúcia nákladu
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Priemysel
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS :{ORANGE}Mestá
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION :Trvanie zobrazenia chybovej hlášky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT :Trvanie zobrazenia chybovej hlášky v červenom okne. Uvedomte si že niektoré "kritické" správy nezmiznú po uplynutí času, ale musia byť zatvorené ručne.
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE :{COMMA} sek{P unda undy únd}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL :{BLACK}Rozšíriť všetko
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Zoskupiť výdavky v okne financií spoločnosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Definujte rozloženie okna s financiami.
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE :Odstrániť viaceré mestské cesty, mosty a tunely: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT :Uľahči odstraňovanie mestom vlastnených budov a infraštruktúry
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Umiestnenie stromov počas hry: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL :všade
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Riadi náhodný výskyt stromov počas hry. Toto môže ovplyvniť priemysel úzko spojený s rastom stromov ako napríklad Píla.
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE :žiadne {RED}(znefunkční pílu)
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST :Len v dažďových pralesoch
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Percentáž profitu na zaplatenie podávacieho systému: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Percento príjmov dať na strednú ´nohu´ vo feeder systémoch, získate väčšiu kontrolu nad príjmamy
 • STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtrovací reťazec:
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG :Zakázať vlakom a lodiam otáčanie o 90°: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT :90 stupňové zákruty vznikajú keď sa spojí horizontálna a vertikálna dráha. Týmto vznikne potreba vlaku "otočiť sa" o 90 stupňov pri prechode touto zákrutou namiesto 45 stupňovího prejazdu ako pri ostatných kombináciách trate. Toto isté platí aj pre lode.
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS :Váhový násobok pre nákladné vlaky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT :Nastav vplyv na prepravu vlakmi. Vyššia hodnota znamená vyššiu cenu za prepravu, špeciálne vo vrchoch.
 • STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD :{ORANGE}Generovanie sveta
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS :{ORANGE}Grafika
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Hrúbka čiar v grafe: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Hrúbka čiar v grafe. Tenké čiary sú presnejšie, hrubšie zase lepšie viditeľné.
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION :Orientácia výškovej mapy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE :V smere hodinových ručičiek
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE :Proti smeru hodinových ručičiek
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER :v strede
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT :vlavo
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT :vpravo
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY :Ukáž nápovedu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED :Klik pravým tlačítkom
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT :Oneskorenie pred tým ako bude zobrazená nápoveda po ukázaní myšou. Nápoveda môže byť eventuálne nastavené aj na PRAVÉ tlačítko myši.
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE :Zobrazenie na {COMMA} sekúnd
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Hustota priemyslu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Nastavte, koľko má byť vygenerovaného priemyslu a aká úroveň by mala byť zachovaná v priebehu hry
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM :Rovné územie v okolí priemyslu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Cena voľného priestoru vedľa priemyslu. Týmto sa zabezpečí voľné miesto pre výstavbu ciest atď.
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION :Inflácia: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT :Povoluje infláciu v ekonomike, kedy náklady stúpaju rýchlejšie ako platby za prepravy.
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE :Správa infraštruktúry: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT :Ak je zapnuté, infraštruktúra generuje výdavky na údržbu. Poplatky rastú proporcionálne s veľkosťou spoločnosti, čo ovplyvňuje viac veľké spoločnosti ako malé.
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE :Úroková sadzba: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :Úroková sadzba úveru; kontroluje infláciu ak je povolená
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE :{ORANGE}Rozhranie
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION :{ORANGE}Výstavba
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL :{ORANGE}Všeobecné
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS :{ORANGE}Náhľady
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Krajina: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Krajiny definuje základný herný scenár s rôznymi tovarmi a veľkosťami miest. NewGRF a Herný Skript umožňujú ich lepšiu kontrolu
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR :Generátor uzemia: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT :Pôvodný generátor závisí na základnej grafickej sade a skladá pevné tvary krajiny. TerraGenesis je generátor postavený na Perlinovom šume s jemnejšími možnosťami nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL :Pôvodný
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS :TerraGenesis
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS :Podiel miest ktoré sa stanú veľkomestami: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED :žiadne
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT :Množstvo miest ktoré sa stanú veľkomestami, teda tie ktoré začali väčšie a rastú rýchlejšie.
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE :1 z {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS :{ORANGE}Obmedzenia
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY :Presnosť distribúcie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT :Čím viac nastavíte, tým viac procesorového času zaberie vypočítavanie trás spojov. Pokiaľ to bude trvať príliš dlho, môžete si všimnúť oneskorenie. Ak nastavíte nízku hodnotu, rozdelenie bude nepresné a môže sa stať, že náklad nebude odoslaný na miesta, ktoré očakávate.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL :Aktualizovať distribučný graf každ{P 0:2 "ý" "é" "ých"} {STRING} {P 0:2 "deň" "dni" "dní"}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT :Čas medzi nasledujúcimi prepočtami grafu spojení. Každý prepočet počíta plány pre jednu súčasť grafu. To znamená, že hodnota X pre toto nastavenie neznamená sa celý graf aktualizuje každých X dní, ale iba jedna súčasť. Čím menej nastavíte, tým viac procesorového času bude potrebného na výpočet. Čím viac nastavíte, tým dlhšie bude trvať, kým sa začne distribuovať na nové trasy.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME :Použiť {STRING} {P 0:2 "deň" "dni" "dní"} na prepočítanie distribučného grafu
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT :Čas potrebný pre každé prepočítanie grafu spojov. Pri štarte prepočtu je vytvorené vlákno, ktoré môže bežať uvedený počet dní. Čím menej nastavíte, tým je pravdepodobnejšie, že vlákno nestihne skončiť, kým je to možné. Potom sa hra na nejaký čas zasekne. Čím viac nastavíte, tým dlhšie trvá aktualizácia rozdelenia po zmene trasy.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR :Otvárať panel úprav terénu s panelmi výstavby: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT :Otvoriť panel na úpravu terénu spolu s panelom na stavbu (cesty, železnice...)
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES :Zobraziť farby vozidiel spoločnosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL :všetky spoločnosti
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT :Kontrola použitia vozidla-typ špecifických livrej vozidiel (v rozpore so špecificikami podniku)
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE :žiadne
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN :vlastná spoločnosť
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS :Zobraziť ukazovatele nakladania/vykladania: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT :Zvoľte či indikátory nakladania/vykladania budú zobrazené nad vozidlom.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION :{ORANGE}Lokalizácia
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE :Jednotky ťažnej sily: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT :Vždy, keď sa zobrazí ťažná sila v používateľskom rozhraní, zobrazí sa vo vybraných jednotkách
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL :Imperiálne (lbf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC :Metrické (kgf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI :SI (kN)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT :Jednotky výšky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT :Vždy, keď sú zobrazené výšky v používateľskom rozhraní, zobrazia sa vo vybraných jednotkách
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL :Imperialne (ft)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC :Metrické (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI :SI (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Jednotky výkonu vozidiel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Vždy, keď sú zobrazené výkony vozidla v používateľskom rozhraní, zobrazia sa vo vybraných jednotkách
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL :Imperiálne (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC :Metrické (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI :SI (kW)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY :Jednotky rýchlosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Vždy, keď sú zobrazené rýchlosti v používateľskom rozhraní, zobrazia sa vo vybraných jednotkách
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Imperiálne (mph)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Metrické (km/h)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME :Jednotky objemu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT :Vždy, keď sú zobrazené objemy v používateľskom rozhraní, zobrazia sa vo vybraných jednotkách
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL :Imperiálne (gal)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC :Metrické (l)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI :SI (m³)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT :Jednotky váhy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT :Vždy, keď sú zobrazené váhy v používateľskom rozhraní, zobrazia sa vo vybraných jednotkách
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL :Imperiálne ("krátka" t/tona)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC :Metrické (t/tona)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI :SI (kg)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN :Maximálny počiatočný úver: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT :Maximálna množstvo peňazí ktoré si môže spoločnosť požičať (bez inflácie)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT :Maximálny počet lietadiel na spoločnosť: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT :Maximálny počet lietadiel ktorý môže spoločnosť vlastniť.
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT :Maximálna výška mostu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT :Maximálna výška pre stavanie mostov
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH :Maximálna dĺžka mosta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT :Maximálna dĺžka na budovanie mostov
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL :Maximálna výška mapy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT :Nastav maximálnu povolenú výšku pohorí na mape
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES :Maximálny počet cestných vozidiel na spoločnosť: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Maximálny počet cestných vozidiel ktorý môže spoločnosť vlastniť.
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS :Maximálny počet lodí na spoločnosť: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT :Maximálny počet lodí ktorý môže spoločnosť vlastniť.
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS :Maximálny počet vlakov na spoločnosť: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT :Maximálny počet vlakov ktorý môže spoločnosť vlastniť.
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH :Maximálna dĺžka tunela: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT :Maximálna dĺžka na budovanie tunelov
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP :Zobraziť údaje o rozmeroch pri výstavbe: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT :Zobrazí vzdialenosť v dieloch a prevýšenie pri konštrukcii ťahaním.
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Minimálny vek spoločnosti na obchodovanie s podielmi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Určuje minimálny vek spoločnosti na to, aby od nej mohli ostatné spoločnosti kupovať a predavať podiely.
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN :Povoliť viac rovnakých závodov pri jednom meste: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT :Normálne, mesto nechce viac ako jeden priemysel každého typu. Týmto nastavením bude možné niekoľko rovnakých priemyslov v meste
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS :Letiská nikdy neexiprujú: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT :Povoluje zachovať vsetky typy letísk navzdy.
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES :Nikdy neprestať s výrobou starých vozidiel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT :Ak je zapnuté, všetky vozidlá zostanú k dispozícii navždy.
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS :Havárie / Katastrofy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT :Zobrazovať správu keď sa vyskytne dopravná nehoda alebo katastrofa
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE :Rady / informácie o vozidlách spoločnosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT :Zobrazovať správy o vozidlách, ktoré si vyžadujú pozornosť
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER :Príchod prvého vozidla do stanice konkurencie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT :Zobrazovať správu keď prvý voz príde na novú stanicu patriacu konkurencii
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN :Príchod prvého vozidla do stanice hráča: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT :Zobrazovať správu keď prvé vozidlo príde na novú stanicu patriacu hráčovi
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE :Zmeny príjmu nákladu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT :Zobrazovať správy o zmenách v príjme tovarov na staniciach
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION :Informácie o spoločnosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT :Zobrazovať správu keď vznikla nová spoločnosť alebo keď je spoločnosť v riziku bankrotu
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES :Zmeny v ekonomike: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT :Zobrazovať noviny o globálnych zmenách ekonomiky
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION :Hlavné informácie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT :Zobrazovať správy o všeobecných udalostiach, ako sú napríklad kúpa exkluzívnych práv alebo zafinacovanie rekonštrukcie ciest
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY :Zmeny produkcie priemyslu obsluhovaného spoločnosťou: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT :Zobraziť správy pri zmene produkcie priemyslu, ktorý je vami obsluhovaný
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER :Zmeny produkcie priemyslu obsluhovaného konkurenciou: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT :Zobraziť správy pri zmene produkcie priemyslu, ktorý je obsluhovaný konkurenciou
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED :Ostatné zmeny produkcie priemyslu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT :Zobraziť správy keď sa zmení úroveň produkcie priemyslu, ktorý nieje nikým obsluhovaný
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE :Zánik priemyslu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT :Zobrazovať novinku keď sa zrušil nejaký priemysel
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN :Vznik priemyslu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT :Zobrazovať novinky ak bol otvorený nový priemysel
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Plné
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF :Vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY :Obsah
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES :Nové vozidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT :Zobraziť správu, keď je dostupný nový typ vozidla
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES :Dotácie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT :Zobrazovať správy o udalostiach, ktoré súvisia s dotáciami
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL :Povoliť mestom určené hlukové limity pre letiská: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT :Ak je nastavenie vypnuté, potom môžu byť dve letiská v jednom meste. Ak je nastavenie zapnuté, počet letísk je obmedzený prijateľnou hlučnosťou, ktorá závisí od počtu obyvateľov a veľkosti letiska a jeho vzdialenosti od mesta
 • STR_CONFIG_SETTING_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONE :Žiadne
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :Nové príkazy sú štandardne 'non-stop': {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT :Normálne, vlak vždy zastaví v každej stanici cez ktorú prechádza. Povolením tohoto nastavenia, vlak bude pokračovať cez všetky stanice ktoré má v ceste až do svojej cieľovej stanice. Uvedomte si to, že toto nastavenie definuje "pôvodné" nastavenie LEN pre nové trasy. Samostatne zadávané cesty môžu byť nastavené aj inak.
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE :Vypnúť servisy, ak sú vypnuté poruchy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT :Ak je zapnuté, vozidlá nebudú servisované ak sú vypnuté poruchy.
 • STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT :(nie je potrebné vysvetlenie)
 • STR_CONFIG_SETTING_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OFF :nie
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Maximálna vzdialenosť od okrajov mapy pre rafinérie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Rafinérie ropy sú vybudované len na okrajoch mapy, tzn na pobreží pri ostrovných mapách
 • STR_CONFIG_SETTING_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ON :áno
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW :Obnovenie príkazov vozidla: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT :Áno, okrem zastavených vozidiel
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT :Ak je zapnuté, príkazy vozidiel sú pravidelne kontrolované a ak sa vyskytne nejaká zmena, zobrazí to správu.
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF :Nie
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON :U všetkých vozidiel
 • STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL :Pôvodné
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION :Klávesnica na obrazovke: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED :Vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Dvojklik
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT :Vyberte spôsob, ktorým chcete otvárať klávesnicu na obrazovke, ktorou môžete vpisovať hodnoty do textových polí ukazovacím zariadením. Mienené pre malé zariadenia bez klávesnice
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Jendo kliknutie (hneď)
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Jedno kliknutie (keď je textové pole zvolené)
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES :Algoritmus hľadania cesty pre cestné vozidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Vyhľadávač trasy pre cestné vozidlá
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS :Algoritmus hľadania cesty pre lode: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT :Vyhľadávač trasy pre lode
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS :Algoritmus hľadania cesty pre vlaky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT :Vyhľadávač trasy pre vlaky
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(odporučený)
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME :Automatická pauza pri štarte novej hry: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT :Ak je zapnuté, hra sa automaticky pozastaví ked začne nová hra. Toto umožňuje lepšie preskúmanie mapy hry pred začatím.
 • STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE :{COMMA}%
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS :Zachovať stavebné nástroje aktívne aj po použití: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT :Zachovaj okno s nástrojmi na stavbu mostov/tunelov otvorené aj po použití
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES :Počet havárií lietadiel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT :Nastav pravdepodobnosť pádu lietadiel
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE :Žiadne
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL :Normálny
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED :Obmedzené
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED :Rýchlostný faktor pre lietadlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT :Nastav relatívnu rýchlosť lietadiel ku typom ostatným vozidiel na zníženie príjmu z prepravy lietadlami.
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE :1 / {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Zobraziť počet obyvateľov mesta v jeho názve: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Zobrazí populáciu mesta v jeho názve.
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT :Preferovať tímový chat s klávesou <ENTER>: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT :Prepni systém odosielania správ medzi interným a verejným chatom. <ENTER> respektíve <CTRL+ENTER>
 • STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION :{WHITE}Zmeniť hodnotu nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO :Rýchla tvorba cestovného poriadku vozidla: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT :Prednastav "Choď do" kurzor pri otvorení okna s príkazmi
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD :Spôsob výstavby priemyslu produkujúceho suroviny: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT :Spôsob financovania primárneho priemyslu. "Žiadna" znamená, že nie je možné financovať vôbec, "prieskumu" znamená že je možné financovať, ale stavba bude postavená na náhodnom mieste a môže tiež zlyhať, "ako ostatné odvetvia priemyslu" sa rozumie že nový závod môže byť financovaný spoločnosťou, a postavený vedľa spracovateľského priemyslu na mieste kde sa mi páči
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE :žiadny
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL :Ako ostatný priemysel
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING :vyhladávací
 • STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC :Realistické
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Recesie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT :Ak je povolené, každých pár rokov sa môže vyskytnúť recesia. Počas recesie je všetká produkcia znatelne nižšia (po skončení recesie sa produkcia vráti na normálnu úroveň)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED :Pokročilé nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL :Odborné nastavenia / všetky nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC :Základné nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY :{BLACK}Kategória:
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT :Nastavenia s odlišnou hodnotou ako je predvolená
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW :Nastavenia s odlišnou hodnotou než aké má tvoja nová hra
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Filtruje zoznam podľa definovaných nastavení
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE :{BLACK}Typ:
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS :Automatické obrátenie na semaforoch: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT :Umožniť vlakom otočiť sa na semafóroch, ak tam čakajú dlhý čas.
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Funkcia pravého tlacidla myši: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND :Príkaz + klik
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL :CTRL + klik
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Zvolte možnosť ako bude emulované PRAVÉ tlačítko myši.
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF :Žiadna
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE :Zatvoriť okno kliknutím pravým tlačidlom: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT :Zatvorí okno kliknutím pravým tlačidlom do vnútra. Prestane ukazovať nápovedu pri kliknutí pravým tlačidlom!
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT :Množstvo riek: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Vyberte koľko riek sa má generovať
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE :Cestné vozidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT :Vyberte jazdnú stranu
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL :Model zrýchlenia pre cestné vozidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Vyberte fyzikálny model pre akceleráciu cestných vozidiel. "Pôvodný" model postihuje svahy rovnako pre všetky vozidlá. "Realistický" model postihuje zjazdovky v závislosti na rôznych vlastnostiach motora, napríklad 'ťažnej sile "
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS :Strmosť svahu pre voziidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Strmosť svahu na diel pre vozidlá. Vyššia hodnota spôsobuje väčší problém pri prejazde cez vrcholce.
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Členitosť terénu : {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT :(Len TerraGenesis) Vyberte hustotu kopcov: Rovinaté krajiny majú menej, viac pozdĺžných kopcov. Hornaté krajiny majú veľa kopcov, ktoré sa môžu opakovať
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Členitý
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH :Rovný
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Veľmi členitý
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH :Veľmi rovný
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Prevádzkové náklady: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Zvoľte úroveň cien údržby a prevádzky vozidiel a infraštruktúry
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY :Maximálne využitie pamäte na skript: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT :Koľko pamäte môže jeden skript spotrebovať pred násilným ukončením. Pri veľkých mapách bude možno potrebné túto hodnotu zvýšiť.
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE :{COMMA} MiB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :#op kódov pred uspaním skriptu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :Maximálne počet krokov skriptu počas 1 ťahu.
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE :Správanie pohľadu pri posúvaní myšou: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT :Pohyb pohľadu s pravým tlačidlom myši, poloha myši uzamknutá
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT :Reakcia na posúvanie (scrollovanie) na mape
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB :Pohyb mapy s ľavým tlačidlom myši
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB :Pohyb mapy s pravým tlačidlom myši
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED :Pohyb mapy s pravým tlačidlom myši, poloha myši uzamknutá
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER :Rýchlosť posúvania pohľadu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT :Nastav citlivosť posúvania koliečkom myši.
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF :Vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL :Posúvať pohľad
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING :Funkcia rolovacieho kolieska myši: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT :Povolí posúvanie pomocou 2 dimenzionálnych kolečiek myši.
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM :zvacšit mapu
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Automaticky stavať semafóry namiesto signálov pred rokom: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Zvoľte rok od ktorého sa budú používať elekrické semafóry na tratiach. Pred týmto rokom sa budú používať staré ne-elektrické návestidlá. Funkcionalita je ale stále rovnaká len vzhľad je iný.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES :Stanice spoločnosti môžu obsluhovať priemysel s pripojenými stanicami: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT :Ak je povolené, priemysel s pripojenými neutrálnymi stanicami (napríklad Ropné plošiny) môžu obsluhovať aj stanice vlastnené spoločnosťou postavené v blízkosti. Ak je zakázané, tento priemysel môžu obsluhovať iba jeho pripojené stanice. Žiadne blízke stanice vlastnené spoločnosťou ich nebudú môcť obsluhovať a pripojená stanica nebude slúžiť ničomu inému ako priemyslu
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD :Automatické opravy vrtuľníkov v heliporte: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT :Servisovať helikoptéry po každom dosadnutí aj ked nie je na letisku žiadny hangár.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT :Predvolený interval servisu pre lietadlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT :Nastav predvolený interval pre nové lietadlá. Ak nie je nastavený podrobnejší interval.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED :vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT :Servisné intervaly v percentách: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT :Zvoľte či servisovanie vozidiel bude podliehať času od posledného servisu, alebo poklesom percenta návratnosti z celkovej maximálnej návratnosti.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES :Predvolený interval servisu pre cestné vozidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Nastav predvolený interval pre nové cestné vozidlá. Ak nie je nastavený podrobnejší interval.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS :Predvolený interval servisu pre lode: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT :Nastav predvolený interval pre nové lode. Ak nie je nastavený podrobnejší interval.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS :Predvolený interval servisu pre vlaky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT :Nastav predvolený interval pre nové vlaky. Ak nie je nastavený podrobnejší interval.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE :{COMMA} deň/%
 • STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT :Výšková uroveň pre rovinatý scenár: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION :Vyťaženie krátkych ciest pred použitím vysokokapacitných ciest: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT :Často je viac ciest medzi dvoma stanicami. Cargodist vyťaží najprv najkratšiu cestu, potom využije druhú najkratšiu cestu až kým nebude vyťažená atď. Vyťaženie je určené podľa odhadu kapacity a plánovaného využitia. Ak sú vyťažené všetky trasy a nepostačuje to, preťaží všetky trasy, s preferenciou najkapacitnejšej. Väčšinou algoritmus neodhadne kapacitu presne. Toto nastavenie umožňuje určiť na koľko percent musí byť vyťažená prvá pred výberom nasledujúcej dlhšej. Nastavte na menej ako 100%, aby sa zabránilo preplneniu staníc v prípade nadhodnotenia kapacity.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES :Zobraziť rozpočet na konci roku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT :Ak zapnuté, okno s financiami sa ukáže na konci každého roku a umožňuje tak rýchly náhľad na stav financií spoločnosti.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME :Zobraziť názov NewGRF v okne vozidiel: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT :Pridá riadok do zoznamu vozidiel, ktorý ukazuje z akého NewGRF vozidlo pochádza.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION :Zobraziť rezervovácia pre trate: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT :Dajte obsadenej trati inú farbu na pomoc pri problémoch s vlakmi odmietajúcimi vstúpiť na časť danej trate
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE :Ukáž signály (semafory): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE :Na strane kde sa jazdí
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT :Zvolte stranu trate na ktorej sa budú umiestňovať semafory
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT :Vľavo
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT :Vpravo
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR :Farba krajiny použitá na malej mape: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN :Tmavozelená
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN :Zelená
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT :Farby terénu na minimape
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET :Fialová
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT :Množstvo dymu/iskier z lokomotív: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT :Nastav koľko dymu alebo iskier budú vozidlá produkovať
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Povoliť zmeny ekonomiky (viac menších zmien): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Ak je zapnuté, zmeny v produkcii sa budú diať častejšie v malých krokoch.
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING :Plynulé posúvanie pohľadu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT :Nastaví ako bude reagovať posúvanie na špecifickú pozíciu po kliknutí na minimapu, alebo po zadaní príkazu na presun na zadaný objekt. Ak je zapnuté, pohľad sa presúva plynulo. Ak je vypnuté, pohľad skočí priamo na zadané miesto/objekt.
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS :Rádius uchytenia okna: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED :vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT :Vzdialenosť medzi oknami pred tým ako je okno pripojené automaticky k vedľajšiemu oknu
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE :{COMMA} pixel{P "" y ov}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Úroveň hranice snehu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Určuje v akej výške začína sneh v subarktickej krajine. Sneh tiež ovplyvňuje generáciu priemyslu a požiadaviek rastu mesta
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT :Maximálný počet nepriľnavých okien: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED :vypnuté
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT :Počet otvorených neprilepených okien pred tým ako sa najstrašie okno automatický zatvorí
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE :{COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND :{ORANGE}Zvuk
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT :Prostredie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT :Prehrávať zukové efekty okolitého prostredia, priemyslu a miest
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK :Kliknutia na tlačidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT :Pípať pri kliknutí na tlačidlá
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM :Stavba: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT :Hrať zvukovú správu pri úspešnej stavbe alebo pri iných akciách
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER :Havárie/zrážky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT :Prehrávať zvukové efekty nehôd a katastrôf
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS :Noviny: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT :Prehrať zvuk pri zobrazení novín
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR :Koniec roka: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT :Prehrávať zvukové efekty na konci roku zhŕňajúce výkon spoločnosti počas roku v porovnaní s minulým rokom
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Oznamovač správ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Prehrať zvuk pre zhrnuté novinové správy
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE :Vozidlá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT :Prehrávať zvukové efekty vozidiel
 • STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Začiatok hry v roku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD :Maximálne rozšírenie stanice: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT :Maximálne územie ktoré môžu zaberať jednotlivé časti stanice. Uvedomte si že vyššia hodnota môže spôsobiť spomalenie hry.
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS :Pozícia informačného riadku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT :Horizontálna poloha stavového riadku na spodu obrazovky
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Vlaky zastavujú štandardne {STRING} stanice.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END :na konci
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT :Zvoľte kde zastaví vlak po príjazde do stanice. "Blízky koniec" znamená že vlak zastaví najbližšie ku vstupnému bodu, "Stred" že zastaví v strede stanice a "daleký koniec" že zastaví čo najďalej od vstupného bodu.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE :v strede
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END :na začiatku
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD :Výstavba zastávok na cestách vlastnených konkurenciou: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT :Povoliť budovanie "prejazdných" nakládok a zastávok na cestách vlastnených iným hráčom.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD :Povoliť prejazdné zastávky na mestských cestách: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT :Povoliť budovanie "prejazdných" nakládok a zastávok na cestách vlastnených mestom.
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Násobiteľ dotácii: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Zvoľte ako veľa sa platí za dotované spojenia
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Typ terénu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(Len TerraGenesis) Hornatosť krajiny
 • STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH :{COMMA} diel{P "ec" "ce" "cov"}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS :Zobraziť cestovné poriadky v tikoch namiesto dní: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT :Zobrazí časy cestovania v časových rozpisoch namiesto dní.
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE :Zobraziť príchody a odchody v cestovných poriadkoch: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT :Zobrazí predpokladané časy príchodov a odchodov v časových rozpisoch.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Pozícia hlavného menu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT :Horizontálna poloha hlavného ovládacieho panela na vrchu obrazovky
 • STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN :{WHITE}Nemôžete nastaviť takúto maximálnu výšku mapy. Najmenej jeden vrch na mape je vyšší.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE :Generovanie nákladu v mestách: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT :Lineárne
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT :Množstvo nákladu produkovaného domami v mestách, podmienené celkovou populáciou mesta.{}Kvadratický rast: Mesto s dvojnásobnou veľkosťou produkuje štvornásobné množstvo cestujúcich.{}Lineárny rast: Mesto s dvojnásobnou veľkosťou produkuje dvojnásobné množstvo cestujúcich.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL :Kvadratické
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING :Zakladanie nových miest počas hry: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED :povolené
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT :povolené, vlastné rozloženie mesta
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN :zakázané
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT :Povolením nastavenia umožní hráčom zakladať nové mestá na mape.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH :Rozvoj miest: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST :rýchly
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT :Rýchlosť rastu miest
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE :žiadny
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL :normálny
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW :pomalý
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST :Veľmi rýchly
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Návrh ciest pre nové mestá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID :bloky 2x2
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID :bloky 3x3
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS :zdokonalená
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT :štandardná
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Rozloženie cestnej siete v mestách.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM :náhodne
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL :Model akcelerácie vlaku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Zvolte model zrýchlenia vlakov. Pôvodný model penalizuje za prejazd svahov pre všetky vozidlá súpravy. "Realistický" model penalizuje prejazd svahov a zákrut v závislosti na rôznych vlastnostiach a zložitosti ako je dĺžka vlaku a ťažná sila.
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH :Maximálna dĺžka vlakov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT :Nastav maximálnu dĺžku vlakov
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING :Zakázať otáčanie vlakov v staniciach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT :Ak je povolené vlaky sa nebudú otáčať v staniciach, ktoré niesu na konci trate, aj keby sa im tým skrátila cesta do ďalšieho cieľa
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS :Strmosť svahu pre vlaky: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Strmosť svahu na diel pre vlaky. Vyššia hodnota spôsobuje väčší problém pri prejazde cez vrcholce.
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION :{WHITE}Nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Algoritmus umiestňovania stromov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT :Vyberte rozloženie stromov na mape: 'Pôvodné' - stromy budú rovnomerne rozptýlené, 'Zdokonalené' - budú v skupinách
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED :Vylepšený
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Žiadny
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL :Pôvodný
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE :{LTBLUE}Nastavenie typu: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT :Nastavenia klienta (neuchovávané v uložených hrách; ovplyvní všetky hry)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME :Nastavenia spoločnosti (uložia sa; ovplyvní iba aktuálnu firmu)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU :Nastavenia spoločnosti (uložia sa; ovplyvní iba nové hry)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL :Všetky typy nastavení
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT :Nastavenia klienta (nieje uložené; ovplyvní všetky hry)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME :Nastavenia spoločnosti (uchované v uloženej hre; ovplyvnia iba aktuálnu spoločnosť)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU :Nastavenia spoločnosti (uložené v uložených hrách; ovplyvní iba nové hry)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME :Nastavenia hry (uložené v uložených hrách; ovplyvní iba aktuálnu hru)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU :Nastavenia hry (uložené v uložených hrách; ovplyvní iba nové hry)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Obmedzuje zoznam nižšie na niektoré typy nastavení
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME :Nastavenia hry (uložia sa; ovplyvní iba aktuálnu hru)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU :Nastavenia hry (uložia sa; ovplyvní iba nové hry)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES :{BLACK}Zobrazenie všetkých výsledkov vyhľadávania nastavením{}{SILVER}typu {BLACK}na {WHITE}Všetky typy nastavenia
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Rozmanitosť distribúcie: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT :(len TerraGenesis) Skontrolujte či mapa obsahuje oba terény aj horský aj nížinný. Pretože to robí mapy rovinatejšie, ostatné nastavenia by mali byť zvolené ako hornatý
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES :{ORANGE}Vozidlá
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS :{ORANGE}Fyzika
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING :{ORANGE}Smerovanie
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Poruchy vozidla: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Zvoľte ako často budú mať zle udržiavané vozidlá poruchy
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS :Obmedzenie rýchlosti pre vagóny: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT :Ak je zapnuté, použijú sa tiež rýchlostné obmedzenia pre vagóny na obmedzenie celkovej rýchlosti vlakov.
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS :Varovať, ak je vozidlo stratové: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT :Ak je zapnuté, zobrazí sa správa ak vozidlo nevykázalo žiaden zisk za predošlý rok.
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE :Varovať ak je vozidlo stratené: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT :Prepne správy o "stratení vozidla" ktoré nevie nájsť cestu do cieľovej zastávky.
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X :Dvojnásobný
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN :4krát
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL :Normálny
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X :Dvojnásobný
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X :4krát
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X :8krát
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX :Maximálna úroveň oddialenia: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT :Maximálna úroveň oddialenia pre pozorovanie. Uvedomte si že čím vyššie je možné oddialenie, tým rastie požiadavka na pamäť.
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN :Maximálna úroveň priblíženia: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT :Maximálna úroveň priblíženia pre pozorovanie. Uvedomte si že čím vyššie je možné priblíženie, tým rastie požiadavka na pamäť.
 • STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES :{SILVER}Závislosti: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION :{SILVER}Popis: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE :{SILVER}Veľkosť stiahnutého súboru: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_DETAIL_NAME
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_NAME :{SILVER}Meno: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF :{SILVER}Označené pretože: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE :{SILVER}Už to máte
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED :{SILVER}Táto závislosť bola označená na stiahnutie
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST :{SILVER}Tento obsah je neznámy a nemôže byť stiahnutý v OpenTTD
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED :{SILVER}Označili ste toto pre stiahnutie
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED :{SILVER}Toto nie je zvolené na stiahnutie
 • STR_CONTENT_DETAIL_TAGS
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TAGS :{SILVER}Tagy: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TITLE :{SILVER}INFO O OBSAHU
 • STR_CONTENT_DETAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TYPE :{SILVER}Typ: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}Toto je náhrada za existujúci {STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_URL :{SILVER}URL: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_VERSION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_VERSION :{SILVER}Verzia: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION :{BLACK}Sťahovanie
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Začať sťahovanie ozačeného obsahu
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE :{WHITE}Sťahovanie dokončené
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE :{WHITE}Práve sťahujem {STRING} ({NUM} z {NUM})
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE :{WHITE}Požadované súbory...
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE :{WHITE}{BYTES} z {BYTES} stiahnuté ({NUM} %)
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE :{WHITE}Sťahovanie obsahu...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT :{WHITE}Nemôžem sa pripojiť na zdojový server...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD :{WHITE}Sťahovanie zlyhalo...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST :{WHITE}... spojenie stratené
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE :{WHITE}... do súboru sa nedá zapisovať
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT :{WHITE}Nemôžem rozbaliť stiahnutý súbor
 • STR_CONTENT_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_FILTER_TITLE :{BLACK}Tag/meno filtra:
 • STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP :{BLACK}Kliknite na riadok pre zobrazenie detailov{}Kliknite na zaštravacie pole pre stiahnutie
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION :{BLACK}Meno
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Meno obsahu
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB :{WHITE}OpenTTD je skompilované bez "zlib" podpory...
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB :{WHITE}... stiahnutie obsahu nie je možné!
 • STR_CONTENT_OPEN_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL :{BLACK}Navštív webstránku
 • STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP :{BLACK}Choď na webstránku pre ďalší obsah
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL :{BLACK}Hľadanie na externých stránkach
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER :{WHITE}Pravidlá a podmienky pre sťahovanie obsahu z externých webových stránok sa líšia.{}Musíte sa obrátiť na externé webové stránky pre inštrukcie, ako inštalovať obsah do OpenTTD.{}Chcete pokračovať?
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION :{WHITE}Opúšťate OpenTTD!
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP :{BLACK} Hľadanie obsahu nie je k dispozícii v obsahovej službe OpenTTD na stránkach, ktoré nie sú spojené s OpenTTD.
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Označiť všetko
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Označiť všetok obsah pre stiahnutie
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION :{BLACK}Označiť aktualizácie
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Označiť všetok obsah obsahujúci aktualizáciu, ktorý sa má stiahnuť
 • STR_CONTENT_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Sťahovanie obsahu
 • STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE :{SILVER}Celková veľkosť stiahnutých súborov: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_TYPE_AI
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI :AI
 • STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY :AI knižnica
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS :Základná grafika
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC :Základná hudba
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS :Základné zvuky
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION :{BLACK}Typ
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Typ obsahu
 • STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT :Skript
 • STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY :Knižnica GS
 • STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP :Výšková mapa
 • STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF :NewGRF
 • STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO :Mapa
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Odznačiť všetko
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Označiť všetok obsah ktorý nemá byť stiahnutý
 • STR_CRATES
 • (Correct) STR_CRATES :{COMMA} deb{P na ny ien}
 • STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER
 • (Correct) STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER :{BLACK}Zmeniť parametre vlastnej meny
 • STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}10000 libier (£) vo vašej mene
 • STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť na Euro skôr
 • STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Zníženie hodnoty vašej meny oproti jednej libre (£)
 • STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE
 • (Correct) STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE :{LTBLUE}Kurz meny: {ORANGE}{CURRENCY_LONG} = £ {COMMA}
 • STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť na Euro neskôr
 • STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Zvýšenie hodnoty vašej meny oproti jednej libre (£)
 • STR_CURRENCY_PREFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREFIX :{LTBLUE}Predpona: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_PREVIEW
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREVIEW :{LTBLUE}Náhľad: {ORANGE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_CURRENCY_SEPARATOR
 • (Correct) STR_CURRENCY_SEPARATOR :{LTBLUE}Oddeľovač: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP :{BLACK}Nastavit prefix pre vašu menu
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Nastaviť oddeľovač meny
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP :{BLACK}Nastaviť suffix pre vašu menu
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Nastaviť rok, v ktorom sa mena zmení na Euro
 • STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Nastaviť kurz pre vašu menu oproti libre (£)
 • STR_CURRENCY_SUFFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_SUFFIX :{LTBLUE}Prípona: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO :{LTBLUE}Prechod na Euro: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER :{LTBLUE}Prechod na Euro: {ORANGE}nikdy
 • STR_CURRENCY_WINDOW
 • (Correct) STR_CURRENCY_WINDOW :{WHITE}Vlastná mena
 • STR_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_DATE_CAPTION :{WHITE}Nastaviť dátum
 • STR_DATE_DAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_DAY_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte deň
 • STR_DATE_LONG_SMALL
 • (Correct) STR_DATE_LONG_SMALL :{TINY_FONT}{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_DATE_MONTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_MONTH_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte mesiac
 • STR_DATE_SET_DATE
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE :{BLACK}Nastaviť dátum
 • STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať označený dátum za začiatočný pre tento cestovný poriadok
 • STR_DATE_YEAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_YEAR_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte rok
 • STR_DAY_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_10TH :10.
 • STR_DAY_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_11TH :11.
 • STR_DAY_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_12TH :12.
 • STR_DAY_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_13TH :13.
 • STR_DAY_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_14TH :14.
 • STR_DAY_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_15TH :15.
 • STR_DAY_NUMBER_16TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_16TH :16.
 • STR_DAY_NUMBER_17TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_17TH :17.
 • STR_DAY_NUMBER_18TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_18TH :18.
 • STR_DAY_NUMBER_19TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_19TH :19.
 • STR_DAY_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_1ST :1.
 • STR_DAY_NUMBER_20TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_20TH :20.
 • STR_DAY_NUMBER_21ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_21ST :21.
 • STR_DAY_NUMBER_22ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_22ND :22.
 • STR_DAY_NUMBER_23RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_23RD :23.
 • STR_DAY_NUMBER_24TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_24TH :24.
 • STR_DAY_NUMBER_25TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_25TH :25.
 • STR_DAY_NUMBER_26TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_26TH :26.
 • STR_DAY_NUMBER_27TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_27TH :27.
 • STR_DAY_NUMBER_28TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_28TH :28.
 • STR_DAY_NUMBER_29TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_29TH :29.
 • STR_DAY_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_2ND :2.
 • STR_DAY_NUMBER_30TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_30TH :30.
 • STR_DAY_NUMBER_31ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_31ST :31.
 • STR_DAY_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_3RD :3.
 • STR_DAY_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_4TH :4.
 • STR_DAY_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_5TH :5.
 • STR_DAY_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_6TH :6.
 • STR_DAY_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_7TH :7.
 • STR_DAY_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_8TH :8.
 • STR_DAY_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_9TH :9.
 • STR_DEFAULT_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_DEFAULT_SIGN_NAME :Popis
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lietadlá - pravým kliknutím na lietadlo sa zobrazia informácie
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Vycentrovať pohľad na pozíciu hangáru. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na hangár
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nové lietadlá
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť nové lietadlo
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Presunutím lietadla sem sa predá
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Automaticky nahradit všetky lietadlá v hangári
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Automaticky nahradit všetky vozidlá v garáži
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Automaticky nahradit všetky lode v lodenici
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Automaticky nahradit všetky vlaky v depe
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION :{WHITE}Orientácia lodenice
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu lodenice
 • STR_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_CAPTION :{WHITE}{DEPOT}
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT :{BLACK}Klonovať lietadlo
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW :{BLACK}Zakúpi kópiu lietadla. Klikni na toto tlačidlo a potom na lietadlo v hangári alebo mimo neho. CTRL+Klik budú príkazy zdielané. Shift+klik zobrazí odhad nákladov
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Klonovať vozidlo
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO :{BLACK}Zakúpi kópiu cestného vozidla. Klikni na toto tlačidlo a potom na vozidlo v garáži alebo mimo nej. CTRL+klik budú príkazy zdieľané. Shift+klik zobrazí odhad nákladov.
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP :{BLACK}Klonovať loď
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO :{BLACK}Zakúpi kópiu lode. Klikni na toto tlačidlo a následne na loď v depe alebo mimo neho. CTRL+klik skopíruje aj príkazy
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN :{BLACK}Klonovať vlak
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO :{BLACK}Zakúpi kópiu vlaku vrátane vozňov. Klikni na toto tlačidlo a potom na vlak v depe alebo mimo neho. Stlačením CTRL budú príkazy zdielané. Shift+klik zobrazí odhad nákladov
 • STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Presunutím lokomotívy sem sa predá celý vlak
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre spustenie všetkých vozidiel v garáži
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre spustenie všetkých lodí v lodenici
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre spustenie všetkých vlakov v depe
 • STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre spustenie všetkých lietadiel v hangári
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre zastavenie všetkých vozidiel v garáži
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre zastavenie všetkých lodí v lodenici
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre zastavenie všetkých vlakov v depe
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Klikni pre zastavenie všetkých lietadiel v hangári
 • STR_DEPOT_NAME
 • (Correct) STR_DEPOT_NAME :{DEPOT}
 • STR_DEPOT_NO_ENGINE
 • (Correct) STR_DEPOT_NO_ENGINE :{BLACK}-
 • STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION :Premenovať depo
 • STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť názov depa
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vozidlá - pravým kliknutím na vozidlo sa zobrazia informácie
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Vycentrovať pohľad na pozíciu garáže. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na garáž
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nové vozidlá
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť nové cestné vozidlo
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Vozidlo presunuté sem bude predané
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Predať všetky lietadlá v hangári
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Predať všetky vozidlá v garáži
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Predať všetky lode v lodenici
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Predať všetky vlaky v depe
 • STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Chystáš sa predať všetky vozidlá v depe. Si si istý?
 • STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lode - pravým kliknutím na loď sa zobrazia informácie
 • STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Vycentrovať pohľad na pozíciu lodenice. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na lodenicu
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nové lode
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Vyrobiť novú loď
 • STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Presunutím lode sem sa predá
 • STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vlaky - ťahaj ľavým kliknutím pre pridanie/odoberanie vozidiel, pravým kliknutím sa zobrazia informácie o vozidle. Ctrl+pravé kliknutie zobrazí celkové informácie
 • STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Vycentrovať pohľad na pozíciu depa. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na depo
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nové vlaky
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kúpiť nový vlak
 • STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Presunutím lokomotívy bude predaná
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť zoznam všetkých lietadiel, ktoré majú toto letisko v zozname príkazov
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť zoznam všetkých vozidiel, ktoré majú túto garáž v zozname príkazov
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť zoznam všetkých lodí, ktoré majú túto lodenicu v zozname príkazov
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť zoznam všetkých vlakov, ktoré majú toto depo v zozname príkazov
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}{ENGINE}{STRING}
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO :{}{CARGO_LONG} ({CARGO_SHORT})
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN :{BLACK}{NUM} vozid{P lo lá iel}{STRING}
 • STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT
 • (Correct) STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT :Simulátor založený na hre Transport Tycoon Deluxe
 • STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS
 • (Correct) STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS :{LTBLUE}Maximálny počet konkurentov: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_DISASTER_NONE
 • (Correct) STR_DISASTER_NONE :Žiadne
 • STR_DISASTER_NORMAL
 • (Correct) STR_DISASTER_NORMAL :Normálne
 • STR_DISASTER_REDUCED
 • (Correct) STR_DISASTER_REDUCED :Obmedzené
 • STR_EDIT_SIGN_CAPTION
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_CAPTION :{WHITE}Upraviť text popisu
 • STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Prejst na dalsiu znacku
 • STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Prejsť na predchádzajúcu značku
 • STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE :{BLACK}Zadajte názov pre popis
 • STR_EDIT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Upraviť názvy smerových bodov
 • STR_EMPTY
 • (Correct) STR_EMPTY :
 • STR_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_ENGINE_NAME :{ENGINE}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT :{G=s}lietadlo
 • STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION :{WHITE}Správa od výrobcu dopravných prostriedkov
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Max. Rýchlosť: {VELOCITY}{}Kapacita: {CARGO_LONG}{}Prevádzkové náklady: {CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Rýchlosť: {VELOCITY}{}Typ lietadla: {STRING}{}Kapacita: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Prevádzkové náklady: {CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Rýchlosť: {VELOCITY}{}Typ lietadla: {STRING}{}Kapacita: {CARGO_LONG}{}Prevádzkové náklady: {CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Rýchlosť: {VELOCITY}{}Typ lietadla: {STRING} Dolet: {COMMA} políčok{}Kapacita: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Prevádzkové náklady: {CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Rýchlosť: {VELOCITY}{}Typ lietadla: {STRING} Dolet: {COMMA} políčok{}Kapacita: {CARGO_LONG}{}Prevádzkové náklady: {CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Hmotnosť: {WEIGHT_SHORT}{}Rýchlosť: {VELOCITY} Výkon: {POWER}{}Prevádzkové náklady: {CURRENCY_LONG}/rok{}Kapacita: {CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Hmotnosť: {WEIGHT_SHORT}{}Rýchlosť: {VELOCITY} Sila: {POWER} Max. T.E.: {6:FORCE}{}Prevádzkové náklady: {4:CURRENCY_LONG}/yr{}Kapacita: {5:CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE :{G=z}elektrická lokomotíva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE :{G=z}magnetická lokomotíva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE :{GOLD}Práve sme navrhli nov{G "ý" "ú" "é"} {STRING} - máte záujem o právo exkluzívneho používania na 1 rok? Chceme otestovať vlastnosti tohto modelu pred jeho uvedením na trh.
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE :{G=z}jednokoľajová lokomotíva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE :{G=z}železničná lokomotíva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE :{G=s}cestné vozidlo
 • STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP :{G=z}loď
 • STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE :{G=z}električka
 • STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Susedí z viacerými stanicami/výkladkami
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY :{WHITE}Lietadlo v ceste
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT :{WHITE}Lietadlo je vo vzduchu
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR :{WHITE}... musí byť zastavené v hangári
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Lietadlo nie je dostupné
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE :{WHITE}... lietadlo nemá dostatočný dosah
 • STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY
 • (Correct) STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}Okno ladenia AI/skriptu je dostupné len pre server
 • STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND :Nebolo nájdená žiadne použitelné AI.{}Toto AI je hlúpe a nebude nič robiť.{}Môžete si stiahnúť niekoľko AI cez 'Online Obsah' systém.
 • STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH
 • (Correct) STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Jeden z bežiacich skriptov spadol. Prosím nahláste to autorovi a priložte screenshot Debugovacej obrazovky.
 • STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL :{WHITE}... už na úrovni mora
 • STR_ERROR_ALREADY_BUILT
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_BUILT :{WHITE}... už bolo vybudované
 • STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED :{WHITE}... už vyrovnané
 • STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY :{WHITE}Iný tunel v ceste
 • STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER
 • (Correct) STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER :{WHITE}... oblasť vlastní iná spoločnosť
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT :(finančný limit)
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO :{WHITE}Neboli využité žiadne pravidlá pre obnovu.
 • STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Autoulozenie zlyhalo
 • STR_ERROR_BMPMAP
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP :{WHITE}Nie je možné načítať krajinu z BMP súboru...
 • STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... nie je možné zkonvertovať formát obrázku
 • STR_ERROR_BRIBE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_BRIBE_FAILED :{WHITE}Tvoj pokus o podplácanie bol odhalený vyšetrovateľom
 • STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT :{WHITE}Konce mosta nie sú v rovnakej výške
 • STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Most skončí za okrajom mapy
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND :{WHITE}Most nad tým by bol potom príliš vysoko.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN :{WHITE}Most je privysoký pre tento terén.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG :{WHITE}... most je príliš dlhý
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN :{WHITE}Most je príliš nízky pre tento terén
 • STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED
 • (Correct) STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED :{WHITE}Budovu musíš najskôr zbúrať
 • STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY :{WHITE}... bója v ceste
 • STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE :{WHITE}... bóju používa iná spoločnosť!
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE :{WHITE}... môže byť postavené len nad hranicou snehu
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE :{WHITE}... môže byť postavené len pod hranicou snehu
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT :{WHITE}... môže byť postavené len v púšti
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS :{WHITE}... môže byť postavené len v nízkych oblastiach
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST :{WHITE}... môže byť postavené len v dažďovom pralese
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS :{WHITE}... môže byť postavené len v meste (namiesto budov)
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200 :{WHITE}... môže byť postavené v mestách z populáciou väčšou ako 1200
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER :{WHITE}... môže byť postavené len v blízkosti centra mesta
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED :{G=s}{WHITE}... môže byť umiestnené len v blízkosti okrajov mapy
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER :{WHITE}... vozidlo nemôže ísť do tejto stanice
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED :{WHITE}... vozidlo zdieľajúce tento príkaz nemôže ísť do stanice
 • STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY :{WHITE}Nemôžeš si požičať viac peňazí...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť letisko...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE :{WHITE}Tu nie je možné postaviť akvadukt...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť most...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť autobusovú zastávku...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS :{WHITE}Tu sa nedá postaviť vodný kanál...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Nemôžeš postaviť električkovú nákladnú stanicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS :{WHITE}Nemôžeš postaviť sídlo spoločnosti...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť prístav...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE :{WHITE}{STRING} sa tu nedá postaviť...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS :{WHITE}Tu sa nedá postaviť stavidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT :{WHITE}Nemožno postaviť objekt...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL :{WHITE}... nemôže byť postavené na vodnom kanále
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER :{WHITE}... nemôže byť postavené na rieke
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA :{WHITE}... nemôžeš postaviť na otvorenom mori
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER :{WHITE}... nemôžeš postaviť na vode
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Nemôžeš postaviť električkovú osobnú stanicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť železničnú stanicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Nemôžeš tu stavať železničné koľaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť garáž...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť cestu...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť lodenicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu stavať návestidlá...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť vlakové depo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Tu nie je možné postaviť železničný smerový bod...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu stavať električkovú trať...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť električkové depo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť vykládku...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť tunel...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS :{WHITE}Nemôžeš kúpiť 25% podiel v tejto spoločnosti...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT :{WHITE}Nemožno vyrobiť lietadlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY :{WHITE}Spoločnosť nie je možné kúpiť ...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Nie je možné zakúpiť cestné vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP :{WHITE}Nemožno vyrobiť loď...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN :{WHITE}Nemožno kúpiť vlak...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME :{WHITE}Názov spoločnosti sa nedá zmeniť...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT :{WHITE}Meno prezidenta sa nedá zmeniť...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING :{WHITE}Nie je možné zmenit servisný interval ...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME :{WHITE}Nemožno zmeniť text popisu...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Názov smerového bodu sa nedá zmeniť...
 • STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA :{WHITE}Oblasť nie je možné vyčistiť...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť tento typ priemyslu...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL :{WHITE}Nemôžeš tu konvertovať železnicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD :{WHITE}Nemôžeš tu konvertovať cestu...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY :{WHITE}Nemôžeš tu konvertovať električkovú trať...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST :{WHITE}Nemozno kopirovat zoznam prikazov ...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER :{WHITE}... vozidlo nemôže ísť do všetkých staníc
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN :{WHITE}Nemôžem zmazať popis...
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER :{WHITE}Nemožno vymazať tento príkaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS :{WHITE}Nemôže to vykonať...
 • STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN :{WHITE}Nemožno rozšíriť mesto...
 • STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť mesto...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES :{WHITE}Nemozno vygenerovat priemysel ...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN :{WHITE}Nie je možné postaviť viac miest
 • STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER :{WHITE}Nemožno vložiť nový príkaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE :{WHITE}Nemôžem tu upraviť terén...
 • STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu znížiť terén...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN :{WHITE}Nemôžem otočiť cestné vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL :{WHITE}Nemôžeš pustiť vlak na červenú keď hrozí nebezpečenstvo...
 • STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER :{WHITE}Nemožno zmeniť tento príkaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER :{WHITE}Nie je možné presunúť tento príkaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE :{WHITE}Nemožno posúvať vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS :{WHITE}Tu nie je možné umiestniť rieku...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE :{WHITE}Tu sa nedá umiestniť popis...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu zasadiť strom...
 • STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu postaviť bóju...
 • STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND :{WHITE}Tento pozemok nie je možné kúpiť...
 • STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE :{WHITE}Nemôžeš tu zvýšiť terén...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT :{WHITE}Nie je možné prestavať na nový typ nákladu...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Prestavba vozidla nie je možná...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP :{WHITE}Nemožno prestavať loď...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN :{WHITE}Nemožno prestavať vlak...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION :{WHITE}Nemôžeš odstrániť autobusovú stanicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Nemôžeš odstrániť nákladnú električkovú stanicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION :{WHITE}Nemožno odstrániť časť stanice...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Nemôžeš odstrániť osobnú električkovú stanicu...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Nemôžeš tu odstrániť železničné koľaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM :{WHITE}Nemôžeš tu odstrániť cestu...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM :{WHITE}Nemôžeš tu odstrániť semafory...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Tu nie je možné odstrániť železničný smerový bod...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM :{WHITE}Nemôžeš tu odstrániť električkovú trať...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION :{WHITE}Nemôžeš odstrániť nakladaciu rampu...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT :{WHITE}Nie je možné pomenovať lietadlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE :{WHITE}Nemožno premenovať typ lietadla...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT :{WHITE}Depo sa nedá premenovať...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Nemožno premenovať cestné vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE :{WHITE}Nemožno premenovať typ cestného vozidla...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP :{WHITE}Nemožno pomenovať loď...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE :{WHITE}Nemožno premenovať typ lode...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION :{WHITE}Stanica sa nedá premenovať...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN :{WHITE}Mesto nemôže byť odstránené...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN :{WHITE}Vlak nemožno pomenovať...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE :{WHITE}Typ vlaku nemôže byť premenovaný...
 • STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN :{WHITE}Úver sa nedá splatiť...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE :{WHITE}Nemôžem otočiť vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS :{WHITE}... zložené z viacerých jednotiek
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN :{WHITE}Nemožno zmeniť smer vlaku...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN :{WHITE}25% podiel v tejto spoločnosti sa nedá predať ...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT :{WHITE}Nie je možné predať lietadlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Nemožno predať cestné vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP :{WHITE}Nemožno predať loď...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN :{WHITE}Nemožno predať železničný vagón...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR :{WHITE}Nemožno poslať lietadlo do hangáru...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT :{WHITE}Nemožno poslať cestné vozidlo do garáže...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT :{WHITE}Nemožno poslať loď do lodenice...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT :{WHITE}Vlak sa nedá poslať do depa...
 • STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST :{WHITE}Nemožno zdieľať zoznam príkazov ...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER :{WHITE}Nie je možné preskočiť tento príkaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER :{WHITE}Nie je možné preskočiť na vybraný príkaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON :{WHITE}Nemožno začať a skončiť na tom istom mieste
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST :{WHITE}Nie je možné prestať zdieľať zoznam príkazov...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT :{WHITE}Nemožno zastaviť/spustiť lietadlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Nemožno zastaviť/spustiť cestné vozidlo...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP :{WHITE}Nemožno zastaviť/spustiť loď...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN :{WHITE}Nemožno zastaviť/spustiť vlak...
 • STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE :{WHITE}Vozidlu nie je možné zadat cestovný poriadok ...
 • STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED :{WHITE}... limit čistenia políčok dosiahnutý
 • STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN
 • (Correct) STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN :{WHITE}... sídlo spoločnosti v ceste
 • STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN :{WHITE}Generovanie mapy zrušené...{}... žiadne vhodné lokality mesta
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL :{WHITE}Nie sú povolené priecestia pre tento typ železnice
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD :{WHITE}Nie sú povolené priecestia pre tento typ cesty
 • STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD :{WHITE}Cesta je jednosmerná alebo blokovaná.
 • STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED :{WHITE}... {CURRENCY_LONG} potrebuješ
 • STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE :Nesprávny typ depa
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER :{WHITE}... na priebežných zastávkach nie sú dovolené rohy
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION :{WHITE}... nesprávna orientácia cesty
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION :{WHITE}... na priebežných zastávkach nie sú dovolené križovatky
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD :{WHITE}... cesta vlastnená mestom
 • STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH
 • (Correct) STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH :{WHITE}... oba konce mosta musia byť na pevnine
 • STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE
 • (Correct) STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE :{WHITE}Vyhĺbenie by poškodilo tunel
 • STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED :{WHITE}Potrebuješ rovný terén
 • STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED
 • (Correct) STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED :{WHITE}... les sa môže sadiť len nad hranicou snehu
 • STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED :{WHITE}Zobrazovanie na celú obrazovku zlyhalo
 • STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED :{WHITE}Nahratie hry zlyhalo{}{STRING}
 • STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED :{WHITE}Uloženie hry zlyhalo{}{STRING}
 • STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}{1:STRING} v ceste
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE :{WHITE}Nie je možné pridať zdielané vozidlo do skupiny
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE :{WHITE}Nie je možné pridať vozidlo do tejto skupiny
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE :{WHITE}Nie je možné vytvoriť skupinu...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE :{WHITE}Nie je možné zrušiť túto skupinu...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES :{WHITE}Nie je možné odstrániť všetky vozidlá z tejto skupiny...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME :{WHITE}Nie je možné premenovať skupinu...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT :{WHITE}Nie je možné nastaviť rodičovskú skupinu...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION :{WHITE}... v skupinovej hierarchii nie sú povolené cykly
 • STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE
 • (Correct) STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE :{WHITE}... obrázok je veľmi veľký
 • STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION
 • (Correct) STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION :{WHITE}Nemožná kombinácia trate
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES :Nekompatibilné typy koľají
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY :{WHITE}... nekompatibilné električkové trate
 • STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE
 • (Correct) STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE :{WHITE}... príliš blízko iného priemyslu
 • STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS
 • (Correct) STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS :{WHITE}Nie je mozne poskytnut peniaze, ktore su pozicane z banky ...
 • STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION :{WHITE}Teren ma nevhodny sklon
 • STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED
 • (Correct) STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED :{WHITE}... úver už bol splatený
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT :{WHITE}Správa mesta {TOWN} zakazuje stavbu ďalšieho letiska v meste
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE :{WHITE}{TOWN} miesná správa odmietla udelit povolenie pre letisko kôli hlučnosti
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS :{WHITE}Miestna správa {TOWN} to nedovolí
 • STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN :{WHITE}... úverovy limit je {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION :{YELLOW}Správa
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY :{YELLOW}Správa od {STRING}
 • STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER :{WHITE}... musíš postaviť na vode
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST :{WHITE}Letisko musíš najskôr zbúrať
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST :{WHITE}Most musíš najskôr zbúrať
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST :{WHITE}Stanicu musíš najskôr zbúrať
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST :{WHITE}Najprv sa musí zbúrať vodný kanál
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Musíš najskôr zbúrať nákladnú električkovú stanicu
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST :{WHITE}Prístav musí byť najskôr zbúraný
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Musíš najskôr zbúrať osobnú električkovú stanicu
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD :{WHITE}Železničnú stanicu musíš najskôr zbúrať
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST :{WHITE}Vykládku musíš najskôr zbúrať
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST :{WHITE}Tunel musi byť najskôr zbúraný
 • STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST :{WHITE}... najskor treba postavit mesto...
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Musíš najskôr odstrániť železničné koľaje
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST :{WHITE}Najprv musí byť odstránený železničný smerový bod
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST :{WHITE}Je potrebné najprv odstrániť železničnú stanicu
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST :{WHITE}Najprv treba odstrániť cestu
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST :{WHITE}Najprv treba odstrániť zastávku na ceste
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST :{WHITE}Najprv je treba odstrániť semafory
 • STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE
 • (Correct) STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE :{WHITE}Meno musí byť jedinečné
 • STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED :{WHITE}Nieje povolené ak je hra pozastavená
 • STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY :{WHITE}Malá hotovost - potrebných {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS :{WHITE}Nemozno zadat dalsie prikazy
 • STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN :{WHITE}... nie je dalsie miesto na mape
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES :{WHITE}Nenašli sa žiadne vhodné miesta pre '{STRING}'
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION :{WHITE}Pre získanie lepšej mapy zmeňte parametre jej generovania
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Žiadne použiteľné železničné koľaje
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD :{WHITE}Žiadna použiteľná cesta
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY :{WHITE}Žiadna použiteľná električková trať
 • STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO
 • (Correct) STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO :{WHITE}... tento scenár neobsahuje žiadne mesto
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL :{WHITE}Žiadne vozidlá nebudú k dispozícii
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION :{WHITE}Zmena vašej konfigurácie NewGRF
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET :{WHITE}Zatiaľ nie sú dostupné žiadne vozidlá
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION :{WHITE}Začnite novú hru po {DATE_SHORT} alebo použite NewGRF, ktoré zabezpečí vozidlá v skoršom čase
 • STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}V ceste je prekážka
 • STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Za okrajom mapy
 • STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION :{WHITE}... na jednosmerných cestách nie sú dovolené križovatky
 • STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN :{WHITE}... povolené len jedno pre 1mesto
 • STR_ERROR_OWNED_BY
 • (Correct) STR_ERROR_OWNED_BY :{WHITE}... vlastníkom je {STRING}
 • STR_ERROR_PNGMAP
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP :{WHITE}Nie je možné načítať krajinu z PNG súboru...
 • STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND :{WHITE}... subor nenájdený
 • STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... nie je možné zkonvertovať formát obrázku. Potrebné 8 alebo 24 bitové PNG
 • STR_ERROR_PNGMAP_MISC
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_MISC :{WHITE}... niečo sa pokazilo (pravdepodobne poškodený súbor)
 • STR_ERROR_PROTECTED
 • (Correct) STR_ERROR_PROTECTED :{WHITE}S akciami tejto spoločnosti nie je zatiaľ možné obchodovať...
 • STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Vozidlo nie je dostupné
 • STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT
 • (Correct) STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT :{WHITE}Zadný stroj vždy doprevádza svoj druhý stroj vpredu
 • STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED :{WHITE}Nepodarilo sa načítať zoznam podporovaných rozlíšení
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY :{WHITE}Cestné vozidlo v ceste
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... musí byť zastavený v garáži
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Vozidlo nie je dostupné
 • STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS :{WHITE}Prebiehajú cestné práce
 • STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS :{WHITE}Ukladanie hry este bezi,{}pockajte prosim na dokoncenie!
 • STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Uloženie snímky zlyhalo!
 • STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY :{WHITE}Loď v ceste
 • STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... musí byť zastavená v lodenici
 • STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Loď nie je dostupná
 • STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE :{WHITE}Nie je možné zmeniť typ semaforov...
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE :{WHITE}... nevhodné miesto
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL :{WHITE}Miesto nevhodné pre vjazd do tunela
 • STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN :{WHITE}Začiatok a koniec musí byť v rovine
 • STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT
 • (Correct) STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT :{WHITE}... stanica je príliš veľká
 • STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE
 • (Correct) STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE :{WHITE}... v centre mesta sa nenachádza žiadne vhodné miesto pre sochu
 • STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED :{WHITE}... limit úpravy terénu dosiahnutý
 • STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS :{WHITE}... nenašlo sa návestidlo
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK :{WHITE}...nenašli sa železničné koľaje
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD :{WHITE}... nenašla sa cesta
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION :{WHITE}...nenašla sa stanica
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY :{WHITE}...nenašla sa električková trať
 • STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE :{WHITE}Toto vozidlo nezastavuje v tejto stanici.
 • STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS :{WHITE}Vozidlá možu cakat len v staniciach.
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT :{WHITE}Príliš blízko iného letiska
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK :{WHITE}Príliš blízko iného prístavu
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN :{WHITE}... príliš blízko iného mesta
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT :{WHITE}Príliš blízko iného smerovému bodu
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Príliš blízko okraja mapy.
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB :{WHITE}... príliš blízko okraja mapy
 • STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION :{WHITE}... príliš ďaleko z predchádzajúceho cieľa
 • STR_ERROR_TOO_HIGH
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_HIGH :{WHITE}... príliš vysoko
 • STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS :{WHITE}Príliš veľa autobusových zastávok
 • STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES :{WHITE}... príliš veľa priemyslu
 • STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS :{WHITE}... priveľa objektov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS :{WHITE}Príliš veľa príkazov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS :{WHITE}... príliš veľa popisov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING :{WHITE}Príliš veľa staníc/vykládok
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS :{WHITE}Veľa častí vlakovej stanice
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS :{WHITE}... príliš veľa miest
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS :{WHITE}Príliš veľa zastávok nákladných automobilov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME :{WHITE}V hre je príliš veľa dopravných prostriedkov
 • STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE :{WHITE}Toto mesto nie je možné odstrániť...{}Stanica alebo depo sa odvoláva na mesto, alebo parcela vo vlastníctve mesta nemôže byť odstránená
 • STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS :{WHITE}Mesto nebude stavať cesty. Môžete povoliť budovanie ciest cez Pokročilé nasvavenia->Ekonomika->Mestá.
 • STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT :{WHITE}Vlaky sa dajú nahradiť len v depe
 • STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY :{WHITE}Vlak v ceste
 • STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... musí byť zastavený v depe
 • STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :Vlak nemá energiu
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG :{WHITE}Vlak je príliš dlhý
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT :{WHITE}{VEHICLE} je dlho po výmene
 • STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE :{WHITE}... strom tu už je
 • STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED :{WHITE}... dosiahol si limit sadenia stromov
 • STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE :{WHITE}... zlý terén pre tento typ stromov
 • STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Tunel končí za okrajom mapy
 • STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG :{WHITE}... tunel je príliš dlhý
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE :{WHITE}Súbor sa nedá vymazať
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND :{WHITE}Nedá sa vyhĺbiť terén pre druhý koniec tunela
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT :{WHITE}Nemožno nájsť miestnu garáž
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO :{WHITE}Nemôže nájsť cestu do depa
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE :{BLACK}Zariadenie je nečitateľné
 • STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED
 • (Correct) STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED :{WHITE}... vozidlo je zničené
 • STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Susedí z viacerými smerovými bodmi
 • STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT
 • (Correct) STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT :{WHITE}... už to vlastníš!
 • STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE :{WHITE}Pohľad {COMMA}
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Mapa podľa pohľadu
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT :{BLACK}Nastaviť hlavný pohľad na mapu podľa tohto pohľadu
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN :{BLACK}Pohľad podľa mapy
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT :{BLACK}Nastaviť pohľad podľa hlavného pohľadu
 • STR_FACE_ADVANCED
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED :{BLACK}Rozšírený
 • STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP :{BLACK}Podrobnejšia voľba vzhľadu
 • STR_FACE_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_AFRICAN :{BLACK}Afričan
 • STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Zrušiť výber novej tváre
 • STR_FACE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_CAPTION :{WHITE}Výber tváre
 • STR_FACE_CHIN
 • (Correct) STR_FACE_CHIN :Brada:
 • STR_FACE_CHIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CHIN_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť bradu
 • STR_FACE_COLLAR
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR :Golier:
 • STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť golier
 • STR_FACE_EARRING
 • (Correct) STR_FACE_EARRING :Náušnica:
 • STR_FACE_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_EUROPEAN :{BLACK}Európan
 • STR_FACE_EYEBROWS
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS :Obočie:
 • STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť obočie
 • STR_FACE_EYECOLOUR
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR :Farba očí:
 • STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť farbu očí
 • STR_FACE_FACECODE
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE :{BLACK}Kód tváre
 • STR_FACE_FACECODE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_CAPTION :{WHITE}Zobraziť a/alebo nastaviť kód tváre
 • STR_FACE_FACECODE_ERR
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_ERR :{WHITE}Nie je možné nastaviť kód tváre - povolené je číslo od 0 do 4 294 967 295!
 • STR_FACE_FACECODE_SET
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_SET :{WHITE}Nové číslo tváre bolo nastavené
 • STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť/nastaviť kód tváre
 • STR_FACE_FEMALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_BUTTON :{BLACK}Žena
 • STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP :{BLACK}Výber ženských tvárí
 • STR_FACE_GLASSES
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES :Okuliare:
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP :{BLACK}Povoliť okuliare
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2 :{BLACK}Zmeniť okuliare
 • STR_FACE_HAIR
 • (Correct) STR_FACE_HAIR :Vlasy:
 • STR_FACE_HAIR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_HAIR_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť vlasy
 • STR_FACE_JACKET
 • (Correct) STR_FACE_JACKET :Sako
 • STR_FACE_JACKET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_JACKET_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť sako
 • STR_FACE_LIPS
 • (Correct) STR_FACE_LIPS :Pery:
 • STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP :{BLACK}Zmenit pery alebo fúzy
 • STR_FACE_LOAD
 • (Correct) STR_FACE_LOAD :{BLACK}Nahrať
 • STR_FACE_LOAD_DONE
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_DONE :{WHITE}Tvoja obľúbená tvár bola nahratá z kofiguračného súboru OpenTTD.
 • STR_FACE_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Nahrať obľúbenú tvár
 • STR_FACE_MALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_MALE_BUTTON :{BLACK}Muž
 • STR_FACE_MALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MALE_TOOLTIP :{BLACK}Výber mužských tvárí
 • STR_FACE_MOUSTACHE
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE :Fúzy:
 • STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Povoliť fúzy alebo náušnicu
 • STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nová tvár
 • STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Náhodná nová tvár
 • STR_FACE_NO
 • (Correct) STR_FACE_NO :nie
 • STR_FACE_NOSE
 • (Correct) STR_FACE_NOSE :Nos:
 • STR_FACE_NOSE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NOSE_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť nos
 • STR_FACE_OK_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_OK_TOOLTIP :{BLACK}Potvrdiť výber tváre
 • STR_FACE_RANDOM
 • (Correct) STR_FACE_RANDOM :{BLACK}Nový kód
 • STR_FACE_SAVE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE :{BLACK}Uložiť
 • STR_FACE_SAVE_DONE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_DONE :{WHITE}Táto tvár bude uložená ako obľúbená do konfiguračného súboru OpenTTD
 • STR_FACE_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Uložiť obľúbenú tvár
 • STR_FACE_SELECT_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_AFRICAN :{BLACK}Vybrať africké tváre
 • STR_FACE_SELECT_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_EUROPEAN :{BLACK}Vybrať európske tváre
 • STR_FACE_SIMPLE
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE :{BLACK}Jednoduchý
 • STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP :{BLACK}Rýchla voľba vzhľadu
 • STR_FACE_TIE
 • (Correct) STR_FACE_TIE :Kravata:
 • STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť kravatu alebo náušnicu
 • STR_FACE_YES
 • (Correct) STR_FACE_YES :áno
 • STR_FEEDER
 • (Correct) STR_FEEDER :{YELLOW}Prekladka: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST
 • (Correct) STR_FEEDER_COST :{YELLOW}Prevod: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Náklady: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_COST_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Prevod: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Náklady: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME :{YELLOW}Prevod: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Zisk: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Prevod: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Zisk: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Prekladka: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FILE_MENU_EXIT
 • (Correct) STR_FILE_MENU_EXIT :Ukončiť program
 • STR_FILE_MENU_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_LOAD_GAME :Nahrať hru
 • STR_FILE_MENU_QUIT_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_QUIT_GAME :Opustiť hru
 • STR_FILE_MENU_SAVE_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SAVE_GAME :Uložiť hru
 • STR_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE :{WHITE}Zostatok na účte v banke
 • STR_FINANCES_BORROW_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_BUTTON :{BLACK}Požičať {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP :{BLACK}Zvýšiť veľkosť úveru. Crtl+klik požičia koľko sa dá
 • STR_FINANCES_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_CAPTION :{WHITE}Financie spoločnosti {COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE :{WHITE}Výdavky/Príjmy
 • STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Infraštruktúra
 • STR_FINANCES_LOAN_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_LOAN_TITLE :{WHITE}Úver
 • STR_FINANCES_MAX_LOAN
 • (Correct) STR_FINANCES_MAX_LOAN :{WHITE}Maximálny úver: {BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME :{BLACK}-{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME :{BLACK}+{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_BUTTON :{BLACK}Splatiť {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP :{BLACK}Splatiť časť úveru
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME :{GOLD}Tržby lietadiel
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS :{GOLD}Prevádzka lietadiel
 • STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION :{GOLD}Výstavba
 • STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST :{GOLD}Úroky
 • STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES :{GOLD}Nové vozidlá
 • STR_FINANCES_SECTION_OTHER
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_OTHER :{GOLD}Ostatné
 • STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE :{GOLD}Údržba majetku
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME :{GOLD}Tržby cestných vozidiel
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS :{GOLD}Prevádzka cestných vozidiel
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME :{GOLD}Tržby lodí
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS :{GOLD}Prevádzka lodí
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME :{GOLD}Tržby vlakov
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS :{GOLD}Prevádzka vlakov
 • STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION :{WHITE}Spolu:
 • STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY :{BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_YEAR
 • (Correct) STR_FINANCES_YEAR :{WHITE}{NUM}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME :{TOWN} Bója
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} Bója #{COMMA}
 • STR_FORMAT_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(Spoločnosť {COMMA})
 • STR_FORMAT_DATE_ISO
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_ISO :{2:NUM}-{1:STRING}-{0:STRING}
 • STR_FORMAT_DATE_LONG
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_LONG :{STRING} {STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_SHORT :{STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_TINY
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_TINY :{STRING}-{STRING}-{NUM}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT :Letecký hangár {STATION}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE :Garáž {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :Garáž {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP :Lodenica {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :Lodenica {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN :Vlakové depo {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL :Vlakové depo {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FORMAT_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_GROUP_NAME :Skupina {COMMA}
 • STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{1:STRING} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Smerový bod {TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Smerový bod {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FOUND_TOWN_CAPTION
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CAPTION :{WHITE}Vytvorenie mesta
 • STR_FOUND_TOWN_CITY
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY :{BLACK}Veľkomesto
 • STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP :{BLACK}Veľkomestá sa rozrastajú rýchlejšie než obyčajné mestá{}Záleží na nastaveniach, sú väčšie keď sú dotované
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON :{BLACK}Velke
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON :{BLACK}Stredne
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON :{BLACK}Male
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE :{YELLOW}Veľkosť mesta:
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP :{BLACK}Vyber veľkosť mesta
 • STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS :{BLACK}Veľa náhodných miest
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP :{BLACK}Kliknite na vloženie mena mesta
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE :{BLACK}Vložte meno mesta
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON :{BLACK}Náhodné meno
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP :{BLACK}Vygenerovať nové náhodné meno
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE :{YELLOW}Meno mesta:
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON :{BLACK}Nové mesto
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Založiť nové mesto. Shift+klik zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP :{BLACK}Pokryt mapu nahodne umiestnenymi mestami
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON :{BLACK}Nahodné mesto
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Postaviť mesto na náhodnej pozícii
 • STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT :{YELLOW}Návrh ciest mesta:
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID :{BLACK}2x2 mriežka
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID :{BLACK}3x3 mriežka
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS :{BLACK}Lepšie cesty
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL :{BLACK}Originál
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM :{BLACK}Náhodný
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT :{BLACK}Vyberte plán ciest používaných v tomto meste
 • STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM :{BLACK}Náhodný
 • STR_FRAMERATE_AI
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AI :{BLACK} AI {NUM} {STRING}
 • STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS :{BLACK} Herný skript/AI spolu:
 • STR_FRAMERATE_AVERAGE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AVERAGE :{WHITE}Priemer
 • STR_FRAMERATE_BYTES_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_BAD :{RED}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD :{LTBLUE}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_BYTES_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_WARN :{YELLOW}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_CAPTION
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION :{WHITE}Snímková frekvencia
 • STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL :{STRING}{WHITE} ({DECIMAL}x)
 • STR_FRAMERATE_CURRENT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CURRENT :{WHITE}Teraz
 • STR_FRAMERATE_DATA_POINTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DATA_POINTS :{BLACK}Dáta sú založené na {COMMA} meraniach
 • STR_FRAMERATE_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Vykresľovanie grafiky:
 • STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS :{BLACK} Pohľady na svet:
 • STR_FRAMERATE_FPS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_BAD :{RED}{DECIMAL} snímok/s
 • STR_FRAMERATE_FPS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} snímok/s
 • STR_FRAMERATE_FPS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} snímok/s
 • STR_FRAMERATE_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GAMELOOP :{BLACK}Herný cyklus celkovo:
 • STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT :{BLACK} Herný skript:
 • STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT :{BLACK} Tiknutia lietadiel:
 • STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY :{BLACK} Manipulácia s nákladom:
 • STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE :{BLACK} Tiknutia sveta:
 • STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH :{BLACK} Oneskorenie spojovacieho grafu:
 • STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS :{BLACK} Tiknutia cestných vozidiel:
 • STR_FRAMERATE_GL_SHIPS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_SHIPS :{BLACK} Tiknutia lodí:
 • STR_FRAMERATE_GL_TRAINS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_TRAINS :{BLACK} Tiknutia vlakov:
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} ms
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} s
 • STR_FRAMERATE_MEMORYUSE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MEMORYUSE :{WHITE}Pamäť
 • STR_FRAMERATE_MS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_BAD :{RED}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER :{BLACK}Snímková frekvencia grafiky: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP :{BLACK}Počet video snímok vykreslených za sekundu.
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP :{BLACK}Frekvencia simulácie: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP :{BLACK}Počet herných tiknutí simulovaných za sekundu.
 • STR_FRAMERATE_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SOUND :{BLACK}Miešanie zvukov:
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR :{BLACK}Súčasný násobok hernej rýchlosti: {DECIMAL}x
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP :{BLACK}Súčasná rýchlosť hry v porovnaní s rýchlosťou, akou by mala hra normálne bežať.
 • STR_FRAMERATE_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Výstup videa:
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_AI :AI {NUM} {STRING}
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS :Herný skript/AI spolu
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING :Vykresľovanie grafiky
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS :Vykresľovanie pohľadu na svet
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP :Herný cyklus
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT :Herný skript
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT :Tiknutia lietadiel
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY :Manipulácia s nákladom
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE :Tiknutia sveta
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH :Oneskorenie spojovacieho grafu
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS :Tiknutia cestných vozidiel
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS :Tiknutia lodí
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS :Tiknutia vlakov
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND :Miešanie zvukov
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO :Výstup videa
 • STR_FUNDING_ONLY
 • (Correct) STR_FUNDING_ONLY :Iba financovanie
 • STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Postavit
 • STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Financovať nový priemysel
 • STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Založit
 • STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST :{BLACK}Cena: {YELLOW}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES :Veľa náhodného priemyslu
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP :{BLACK}Pokryt mapu nahodne umiestnenym priemyslom
 • STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Vyhladat
 • STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte vhodný typ priemyslu zo zoznamu
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS :Každých 12 mesiacov
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH :Každý mesiac
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS :Každé 3 mesiace
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS :Každých 6 mesiacov
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF :Vypnuté
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber intervalu automatického ukladania
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME :{BLACK}Automatické ukladanie
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF :{BLACK}Základná sada grafiky
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Dodatočné informácie o základnej sade grafiky
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS :{RED}{NUM} chýbajúci/poškodený súbor{P "" "y" "ov"}
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP :{BLACK}Výber sady grafiky, ktorá má byť použitá
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC :{BLACK}Základná sada hudby
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Dodatočné informácie o základnej sade hudby
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS :{RED}{NUM} poškoden{P ý é ých} súbor{P "" y ov}
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP :{BLACK}Výber sady hudby, ktorá má byť použitá
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX :{BLACK}Základná sada zvukov
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Dodatočné informácie o základnej sade zvukov
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP :{BLACK}Výber sady zvukov, ktorá má byť použitá
 • STR_GAME_OPTIONS_CAPTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CAPTION :{WHITE}Možnosti hry
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS :Rakúsky šiling (ATS)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF :Belgický frank (BEF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL :Brazílsky real (BRL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF :Švajčiarský frank (CHF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Čínsky jüan (CNY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM :Vlastná ...
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK :Česká koruna (CZK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM :Nemecký mark (DEM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK :Dánska koruna (DKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK :Estónska koruna (EEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP :Španielské peso (ESP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR :Euro (EUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM :Fínsky mark (FIM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF :Francúzsky frank (FRF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP :Libra šterlingov (GBP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL :Gruzínske lari (GEL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD :Grécka drachma (GRD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Hongkongský dolár (HKD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF :Maďarský forint (HUF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR :Indická rupia (INR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR :Iránsky rial (IRR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK :Islandská koruna (ISK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL :Talianská líra (ITL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY :Japonský jen (JPY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW :Juhokórejský won (KRW)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL :Litovský litas (LTL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN :Mexické peso (MXN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG :Holandský gulden (NLG)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK :Nórska koruna (NOK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Taiwanský dolár (nový) (NTD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN :Poľský zlotý (PLN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON :Rumunský lev (RON)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB :Ruský rubeľ (nový) (RUB)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR :Ruský rubeľ (RUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK :Švédska koruna (SEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT :Slovinský toliar (SIT)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK :Slovenská koruna (SKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY :Turecká líra (TRY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber menovej jednotky
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME :{BLACK}Mena
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD :Americký dolár (USD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR :Juhoafrický rand (ZAR)
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM :{BLACK}Veľkosť písma
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Dvojnásobná veľkosť
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Štvornásobná veľkosť
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normálna
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber veľkosti písma v rozhraní
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN :{BLACK}Celá obrazovka
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP :{BLACK}Zaškrtnite, ak chcete hrať OpenTTD na celej obrazovke
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Dvojnásobná veľkosť
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Štvornásobná veľkosť
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normálna
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber veľkosti prvkov rozhrania
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Veľkosť rozhrania
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE :{BLACK}Jazyk
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Výber jazyka rozhrania
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Rozlíšenie obrazovky
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :iné
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Výber rozlíšenia obrazovky
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Jazdia naľavo
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Jazdia napravo
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber strany, po ktorej jazdia cestné vozidlá
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Cestné vozidlá
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Výber štýlu názvov miest
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Názvy miest
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH :Anglické (ďalšie)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN :Rakúske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Katalánske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH :České
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH :Dánske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH :Holandské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH :Fínske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH :Francúzske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN :Nemecké
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN :Maďarské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN :Talianské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN :Latinsko-Americké
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN :Nórske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH :Anglické (pôvodné)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH :Poľské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN :Rumunské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY :Anglické (hlúpe)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK :Slovenské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH :Švédske
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS :Švajčiarské
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH :Turecké
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR :Interná chyba: {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME :Poškodená uložená hra - {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED :Kontrola integrity dát zlyhala
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE :Súbor nie je možné prečítať
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE :Súbor nie je možné zapísať
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME :Hra bola uložená vo vyššej verzii
 • STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE :<nedostupné>
 • STR_GENERATION_ABORT
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT :{BLACK}Zrušiť
 • STR_GENERATION_ABORT_CAPTION
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_CAPTION :{WHITE}Zrušiť generovanie krajiny
 • STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE :{YELLOW}Skutočne chceš ukončiť generovanie?
 • STR_GENERATION_CLEARING_TILES
 • (Correct) STR_GENERATION_CLEARING_TILES :{BLACK}Generovanie nerovností a skál
 • STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION :{BLACK}Generovanie objektov
 • STR_GENERATION_PREPARING_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_GAME :{BLACK}Pripravovanie hry
 • STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT :{BLACK}Spúšťanie skriptu
 • STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP :{BLACK}Spúšťanie políčkového cyklu
 • STR_GENERATION_PROGRESS
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS :{WHITE}{NUM}% hotových
 • STR_GENERATION_PROGRESS_NUM
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS_NUM :{BLACK}{NUM} / {NUM}
 • STR_GENERATION_RIVER_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_RIVER_GENERATION :{BLACK}Generovanie riek
 • STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME :{BLACK}Nastavovanie hry
 • STR_GENERATION_TREE_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_TREE_GENERATION :{BLACK}Generovanie stromov
 • STR_GENERATION_WORLD
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD :{WHITE}Generujem krajinu...
 • STR_GENERATION_WORLD_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD_GENERATION :{BLACK}Generovanie sveta
 • STR_GOALS_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Ciele
 • STR_GOALS_COMPANY_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_COMPANY_TITLE :{BLACK}Ciele spoločnosti:
 • STR_GOALS_GLOBAL_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_GLOBAL_TITLE :{BLACK}Globálne ciele:
 • STR_GOALS_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_NONE :{ORANGE}- Nič -
 • STR_GOALS_PROGRESS
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE :{GREEN}{STRING}
 • STR_GOALS_SPECTATOR
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR :Globálne ciele
 • STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Globálne ciele
 • STR_GOALS_SPECTATOR_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_NONE :{ORANGE}- Nepoužiteľné -
 • STR_GOALS_TEXT
 • (Correct) STR_GOALS_TEXT :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER
 • (Correct) STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Klikni pre vycentrovanie pohľadu na priemysel/mesto/políčko. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na priemysel/mesto/políčko
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT :Prijať
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL :Zrušiť
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE :Zavrieť
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE :Pokračovať
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE :Odmietnuť
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO :Choď
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE :Ingorovať
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT :Nasledujúci
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO :Nie
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK :OK
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE :Odložiť
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS :Predchádzajúci
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART :Spustiť znova
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY :Skúsiť znova
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START :Spustiť
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP :Zastaviť
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER :Vzdať
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES :Áno
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :Chyba
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :Informácie
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :Otázka
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :Varovanie
 • STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION :{WHITE}Graf prepraveného nákladu (jednotiek nákladu)
 • STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Zakázať všetky
 • STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Povoliť všetky
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO :{TINY_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION :{WHITE}Ceny prepravy
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Platba za prepravu 10 jednotiek (alebo 10 000 litrov) nákladu cez 20 políčok
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL :{TINY_FONT}{BLACK}Počet dní na ceste
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Graf pre typ nákladu zap./vyp.
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL :{BLACK}Nezobraziť žiadne tovary v grafickom prehľade cien
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL :{BLACK}Zobraziť všetky tovary v grafickom prehľade cien
 • STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION :{WHITE}Graf hodnotenia výkonu (najvyššie hodnotenie je 1000)
 • STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION :{WHITE}Graf hodnoty spoločnosti
 • STR_GRAPH_INCOME_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_INCOME_CAPTION :{WHITE}Graf tržieb
 • STR_GRAPH_KEY_BUTTON
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_BUTTON :{BLACK}Vyb.
 • STR_GRAPH_KEY_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_CAPTION :{WHITE}Výber položiek na grafe
 • STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Kliknúť pre zobrazenie tejto spoločnosti na grafe
 • STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať položky na grafe
 • STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES :Ceny prepravy
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE :Hodnotenie spoločností
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH :Graf hodnoty spoločnosti
 • STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH :Graf prepraveného nákladu
 • STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING :Detailné hodnotenie výkonu
 • STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE :Najvyššie skóre
 • STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH :Graf tržieb
 • STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH :Graf prevádzkového profitu
 • STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH :Graf hodnotenia výkonu
 • STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION :{WHITE}Graf prevádzkového profitu
 • STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP :{BLACK}Ukázať detailné hodnotenie výkonu
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}{}{NUM}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER :{TINY_FONT}{COMMA}
 • STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP :{BLACK}Skupiny - klikni na skupinu pre zobrazenie všetkých vozidiel skupiny. Ťahaj a pusti pre usporiadanie hierarchie v skupine
 • STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE :Pridať zdieľané vozidlá
 • STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS :Všetky lietadlá
 • STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES :Všetky cestné vozidlá
 • STR_GROUP_ALL_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_SHIPS :Všetky lode
 • STR_GROUP_ALL_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_TRAINS :Všetky vlaky
 • STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP
 • (Correct) STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP :{TINY_FONT}{COMMA} (+{COMMA})
 • STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP :{BLACK}Vytvoriť skupinu
 • STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS :Nezaradené lietadlá
 • STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES :Nezaradené cestné vozidlá
 • STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS :Nezaradené lode
 • STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS :Nezaradené vlaky
 • STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT :{WHITE}Ste si istý, že chcete vymazať túto skupinu a jej podskupiny?
 • STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Zrušiť vybranú skupinu
 • STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť farebnú schému vybranej skupiny
 • STR_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_GROUP_NAME :{GROUP}
 • STR_GROUP_OCCUPANCY
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY :Súčasné využitie:
 • STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE :{NUM}%
 • STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR :Profit v minulom roku:
 • STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR :Profit v tomto roku:
 • STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES :Odstrániť všetky vozidlá
 • STR_GROUP_RENAME_CAPTION
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_CAPTION :{BLACK}Premenovať skupinu
 • STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Premenovať vybranú skupinu
 • STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP :{BLACK}Znemožniť automatické nahradzovanie v skupine
 • STR_HIDDEN_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_HIDDEN_ENGINE_NAME :{ENGINE} (skryté)
  (Correct) STR_HIDDEN_ENGINE_NAME.g :{ENGINE} (skrytý)
 • STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{BLACK}{COMPANY} získal označenie '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_NAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_NAME :{PRESIDENT_NAME}, {COMPANY}
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :{G=z}Obchodníčka
  (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN.g :Obchodníci
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST :{G=m}Kapitalista
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :{G=z}Podnikateľka
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST :{G=m}Priemyselník
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE :{G=m}Magnát
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL :Mogul
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY :Tycoon Storočia
 • STR_HIGHSCORE_POSITION
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_POSITION :{BIG_FONT}{BLACK}{COMMA}.
 • STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{WHITE}{PRESIDENT_NAME} z {COMPANY} získal označenie '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_STATS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_STATS :{BIG_FONT}'{STRING}' ({COMMA})
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME :{BIG_FONT}{BLACK}Tabuľka spoločnosti v roku {NUM}
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Najlepšie spoločnosti, ktoré dosiahli rok {NUM}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST :{RED}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL :{TINY_FONT}{RED}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME :{GREEN}Zisk: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL :{TINY_FONT}{GREEN}Zisk: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION :{WHITE}Reťazec pre náklad: {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}Klikni na náklad pre zobrazenie dodávateľov a zákazníkov
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS :{WHITE}Podporovaný priemysel
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES :{WHITE}Domy
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Reťazec pre priemysel: {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Klikni na priemysel pre zobrazenie dodávateľov a zákazníkov
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP :{BLACK}Odkaz na malú mapu
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať zobrazený priemysel taktiež v malej mape
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS :{WHITE}Produkujúci priemysel
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO :{BLACK}Vyberte tovar
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte tovar, ktorý chcete zobraziť
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY :{BLACK} Vyber priemysel
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Vyber priemysel ktorý chceš zobraziť
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER :{BLACK}Prijímaný náklad: {SILVER}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Priemysel
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES :Všetky druhy nákladu
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE :Žiadne
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% prepraven{P é é ých}){BLACK}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} a {NUM} ďalšie...
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Názvy priemyslu - klikni na meno pre vycentrovanie pohľadu na priemysel. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na priemysel
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Nič -
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER :{BLACK}Produkovaný náklad: {SILVER}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN :{BLACK}Zobraziť reťazec
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť náklad dodávaného a prijímaného priemyslu
 • STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY :Financovať nový priemysel
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN :Priemyselné reťaze
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY :Zoznam priemyslu
 • STR_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME :{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK :{G=z}Banka
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC :{G=z}Banka
 • STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM :{G=z}Baterková farma
 • STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR :{G=m}Generátor bubliniek
 • STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY :{G=z}Cukríkáreň
 • STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE :{G=z}Uhoľná baňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS :{G=z}Kofolová studňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE :{G=z}Medená baňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST :{G=m}Les cukrovej vaty
 • STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE :{G=z}Diamantová baňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY :{G=z}Továreň
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2 :{G=z}Továreň
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM :{G=z}Farma
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2 :{G=z}Farma
 • STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY :{G=z}Továreň na malinovku
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT :{G=m}Potravinársky podnik
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST :{G=m}Les
 • STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION :{G=m}Ovocný sad
 • STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE :{G=z}Zlatá baňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE :{G=z}Železorudná baňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL :{G=z}Píla
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY :{G=z}Ropná rafinéria
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG :{G=z}Ropná plošina
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS :{G=m}Ropný vrt
 • STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL :{G=z}Papiereň
 • STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS :{G=z}Umelinová fontána
 • STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION :{G=z}Elektráreň
 • STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS :{G=z}Tlačiareň
 • STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION :{G=z}Kaučuková plantáž
 • STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL :{G=z}Píla
 • STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL :{G=z}Oceliareň
 • STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :{G=z}Cukrová baňa
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY :{G=m}Karamelový lom
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY :{G=z}Továreň na hračky
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP :{G=s}Hračkárstvo
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY :{G=m}Vodný zdroj
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER :{G=m}Vodojem
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO :{YELLOW}{STRING}{BLACK}{3:STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT :{YELLOW}{STRING}{BLACK}: {CARGO_SHORT} čak{P á ajú á}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION :, {STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}Priemysel oznámil blížiace sa uzatvorenie!
 • STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Vycentrovať pohľad na pozíciu priemyslu. Ctrl+klik otvorí nové okno s pohľadom na priemysel
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO :{BLACK}Produkuje: {YELLOW}{STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE :{BLACK}Produkcia minulý mesiac:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Úroveň produkcie: {YELLOW}{COMMA}%
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES :{BLACK}Vyžaduje:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO :{BLACK}Vyžaduje: {YELLOW}{STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED :{YELLOW}{CARGO_LONG}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% prepraven{P é é ých})
 • STR_INTRO_BASESET
 • (Correct) STR_INTRO_BASESET :{BLACK}Vo vybranej základnej sade grafiky chýba {NUM} prv{P ok ky kov}. Prosím skontrolujte aktualizácie sady grafiky.
 • STR_INTRO_CAPTION
 • (Correct) STR_INTRO_CAPTION :{WHITE}OpenTTD {REV}
 • STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Nastavenia
 • STR_INTRO_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_GAME_OPTIONS :{BLACK}Možnosti hry
 • STR_INTRO_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_HIGHSCORE :{BLACK}Najvyššie skóre
 • STR_INTRO_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_LOAD_GAME :{BLACK}Nahrať hru
 • STR_INTRO_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_MULTIPLAYER :{BLACK}Viacero hráčov
 • STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Nastavenia NewGRF
 • STR_INTRO_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_NEW_GAME :{BLACK}Nová hra
 • STR_INTRO_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Skontrolovať online obsah
 • STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Hrať výškovú mapu
 • STR_INTRO_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Hrať scenár
 • STR_INTRO_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_QUIT :{BLACK}Ukončiť
 • STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Editor scenára
 • STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Nastavenia AI/skriptu
 • STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Zobraziť nastavenia
 • STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS :{BLACK}Zobraziť možnosti hry
 • STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE :{BLACK}Zobraziť tabuľku hráčov s najvyšším skóre
 • STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME :{BLACK}Nahrať uloženú hru
 • STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER :{BLACK}Spustiť hru viacerých hráčov
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Zobraziť nastavenia NewGRF
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME :{BLACK}Spustiť novú hru. Ctrl+klik preskočí nastavenie mapy
 • STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Skontrolovať nový a aktualizovaný obsah pre stiahnutie
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Začať novú hru s použitím výškovej mapy ako krajiny
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Spustiť novú hru s použitím vlastného scenára
 • STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT :{BLACK}Ukončiť 'OpenTTD'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Vytvoriť vlastnú krajinu/scenár
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Zobraziť nastavenia AI/skriptu
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :{BLACK}Vybrať subpolárnu krajinu
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :{BLACK}Vybrať subtropickú krajinu
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE :{BLACK}Vybrať krajinu mierneho pásma
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE :{BLACK}Vybrať krajinu hračiek
 • STR_INTRO_TRANSLATION
 • (Correct) STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}V preklade chýba {NUM} reťaz{P ec ce cov}. Prosím pomôžte urobiť OpenTTD lepším a prihláste sa ako prekladateľ. Viac detailov v readme.txt
 • STR_INVALID_ORDER
 • (Correct) STR_INVALID_ORDER :{RED} (Neplatný príkaz)
 • STR_INVALID_VEHICLE
 • (Correct) STR_INVALID_VEHICLE :<neplatné vozidlo>
 • STR_ITEMS
 • (Correct) STR_ITEMS :{COMMA} kus{P "" y ov}
 • STR_JOIN_STATION_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CAPTION :{WHITE}Spojiť stanicu
 • STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION :{YELLOW}Postaviť stanicu oddelene
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION :{WHITE}Spojiť smerový bod
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT :{YELLOW}Postaviť smerový bod oddelene
 • STR_JUST_BIG_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_BIG_RAW_STRING :{BIG_FONT}{STRING}
 • STR_JUST_CARGO
 • (Correct) STR_JUST_CARGO :{CARGO_LONG}
 • STR_JUST_CARGO_LIST
 • (Correct) STR_JUST_CARGO_LIST :{CARGO_LIST}
 • STR_JUST_CHECKMARK
 • (Correct) STR_JUST_CHECKMARK :{CHECKMARK}
 • STR_JUST_COMMA
 • (Correct) STR_JUST_COMMA :{COMMA}
 • STR_JUST_CURRENCY_LONG
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_LONG :{CURRENCY_LONG}
 • STR_JUST_CURRENCY_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_SHORT :{CURRENCY_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_ISO
 • (Correct) STR_JUST_DATE_ISO :{DATE_ISO}
 • STR_JUST_DATE_LONG
 • (Correct) STR_JUST_DATE_LONG :{DATE_LONG}
 • STR_JUST_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_DATE_SHORT :{DATE_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_TINY
 • (Correct) STR_JUST_DATE_TINY :{DATE_TINY}
 • STR_JUST_INT
 • (Correct) STR_JUST_INT :{NUM}
 • STR_JUST_NOTHING
 • (Correct) STR_JUST_NOTHING :Nič
 • STR_JUST_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_RAW_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING_STRING :{STRING}{STRING}
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT :Akvadukt
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL :Ocelovy visuty zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE :Betonovy zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL :Ocelovy pilierovy zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE :Vystuzeny zavesny betonovy zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL :Ocelovy zavesny zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL :Kryty zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN :Dreveny zeleznicny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL :Ocelovy visuty cestny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE :Betonovy cestny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL :Ocelovy pilierovy cestny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE :Vystuzeny zavesny betonovy cestny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL :Ocelovy zavesny cestny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL :Kryty cestny most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN :Dreveny cestny most
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND :Holý terén
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT :Púšť
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS :Polia
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS :Trávnatý terén
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS :Skaly
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND :Nerovný terén
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND :Zasnežený terén
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS :Sídlo spoločnosti
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND :Spoločnosťou vlastnený pozemok
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE :Maják
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER :Vysielač
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Železničná trať
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS :Železnica trať s combo-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS :Železnica trať s kombinovanými a jednosmernými semafórmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS :Železnica trať s kombinovanými semafórmi a semafórmi cesty
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS :Železnica trať s exit-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS :Železnica trať s výstupnémi a kombinovanými semafórmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS :Železnica trať s výstupnými a jednosmernými semafórmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS :Železnica trať s výstupnými semafórmi a semafórmi cesty
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS :Železnica trať s jednosmernými signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS :Železnica trať s block a combo-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS :Železnica trať s block a exit-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS :Železnica trať s block a jednosmernými signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS :Železnica trať s BLOCK a PATH signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS :Železnica trať s block a pre-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS :Železnica trať so signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS :Železnica trať s path signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS :Železnica trať so semáfórmi cesty a jednosmernými
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS :Železnica trať s pre-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS :Železnica trať s pre- a combo-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS :Železnica trať s pre- and exit-signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS :Železnica trať s pred- a jednosmernými semafórmy
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS :Železnica trať s pre- a path signálmi
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Železnica vlakové depo
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD :Cesta
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING :Železničné priecestie
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Garáž
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS :Cesta s lampami
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY :Električková trať
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD :Cesta v aleji
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR :Letecký hangár
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT :Letisko
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY :Bója
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION :Stanica
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION :Železničná stanica
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK :Prístav
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA :Vykladka
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT :Smerový bod
 • STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION :{STRING} (vo výstavbe)
 • STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS :Kaktusy
 • STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST :Dážďový prales
 • STR_LAI_TREE_NAME_TREES
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_TREES :Stromy
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD :Železničný tunel
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD :Cestný tunel
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL :Kanál
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK :Pobrežie alebo nábrežie
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK :Stavidlo
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER :Rieka
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT :Lodenica
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER :Voda
 • STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP :{BLACK}Vyrovnať výšku terénu podľa vybraného rohu. Ctrl označí oblasť diagonálne. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING :Úprava terénu
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN :Umiestnenie popisu
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES :Sadenie stromov
 • STR_LANDSCAPING_TOOLBAR
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLBAR :{WHITE}Úprava terénu
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Znížiť roh políčka. Ťahaním znížite prvý vybraný roh a vyrovnáte celú vybranú oblasť na novú výšku. Ctrl označí oblasť diagonálne. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND :{BLACK}Zakúpiť pozemok pre budúce použitie. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Zvýšiť roh políčka. Ťahaním zvýšite prvý vybraný roh a vyrovnáte celú vybranú oblasť na novú výšku. Ctrl označí oblasť diagonálne. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME :{BLACK}Názov letiska: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS :{BLACK}Trieda letiska: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME :{BLACK}Názov letiska: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE :{BLACK}Postavené: {LTBLUE}{DATE_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Informácie o pozemku
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED :{BLACK}Prijíma náklad: {LTBLUE}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS :({COMMA}/8 {STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}Náklady na odstránenie: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}Náklady na odstránenie: {LTBLUE}N/A
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS :{BLACK}Súradnice: {LTBLUE}{NUM} x {NUM} x {NUM} ({STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY :{BLACK}Miestna správa: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE :Neznáme
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME :{BLACK}NewGRF: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER :{BLACK}Vlastník: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A :Neznáme
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER :{BLACK}Vlastník železnice: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Zisk pri odstránení: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER :{BLACK}Vlastník cesty: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS :{BLACK}Trieda stanice: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE :{BLACK}Typ stanice: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER :{BLACK}Vlastník električkovej trate: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT :{BLACK}Rýchlostný limit železnice: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE :{BLACK}Typ železnice: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT :{BLACK}Rýchlostný limit cesty: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE :{BLACK}Typ cesty: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT :{BLACK}Rýchlostný limit električkovej trate: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE :{BLACK}Typ električkovej trate: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL :{BLACK}Všetko
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION :{BLACK}Legenda k smerovaniu nákladu
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}{COMPANY}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE :{BLACK}Nič
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED :{TINY_FONT}{BLACK}preťažené
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED :{TINY_FONT}{BLACK}vyťažené
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES :{BLACK}Vyberte spoločnosti pre zobrazenie
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED :{TINY_FONT}{BLACK}nevyužité
 • STR_LIST_FILTER_OSKTITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_OSKTITLE :{BLACK}Vložiť filtrovací reťazec
 • STR_LIST_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtrovací reťazec:
 • STR_LIST_FILTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TOOLTIP :{BLACK}Vložiť kľúčové slovo pre filtrovanie zoznamu
 • STR_LITERS
 • (Correct) STR_LITERS :{COMMA} lit{P er re rov}
 • STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť farebné schémy pre lietadlá
 • STR_LIVERY_BUS
 • (Correct) STR_LIVERY_BUS :Autobus
 • STR_LIVERY_CAPTION
 • (Correct) STR_LIVERY_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Farebná schéma
 • STR_LIVERY_DEFAULT
 • (Correct) STR_LIVERY_DEFAULT :Štandardná schéma
 • STR_LIVERY_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_DIESEL :Dieselový rušeň
 • STR_LIVERY_DMU
 • (Correct) STR_LIVERY_DMU :DMU
 • STR_LIVERY_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_ELECTRIC :Elektrický rušeň
 • STR_LIVERY_EMU
 • (Correct) STR_LIVERY_EMU :EMU
 • STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP :Nákladná loď
 • STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM :Nákladná električka
 • STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON :Nákladný vagón
 • STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť všeobecné farebné schémy
 • STR_LIVERY_HELICOPTER
 • (Correct) STR_LIVERY_HELICOPTER :Vrtuľník
 • STR_LIVERY_LARGE_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_LARGE_PLANE :Veľké lietadlo
 • STR_LIVERY_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_MAGLEV :Maglev rušeň
 • STR_LIVERY_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_MONORAIL :Rušeň pre Jednokoľajku
 • STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP :{BLACK}Vyber farebnú schému, ktorá sa má meniť (CTRL+klik pre viacero schém). Zaškrtávacie pole prepína používanie schémy
 • STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP :Trajekt pre cestujúcich
 • STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM :Električka pre cestujúcich
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL :Vagón pre cestujúcich (diesel)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC :Vagón pre cestujúcich (elektrický)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV :Vagón pre cestujúcich (Maglev)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL :Vagón pre cestujúcich (jednokoľajka)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM :Vagón pre cestujúcich (parný)
 • STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP :{BLACK}Vyber primárnu farbu pre vybranú schému. Ctrl + klik nastaví túto farbu pre každú schému
 • STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť farebné schémy pre cestné vozidlá
 • STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP :{BLACK}Vyber sekundárnu farbu pre vybranú schému. Ctrl + klik nastaví túto farbu pre každý schému
 • STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť farebné schémy pre lode
 • STR_LIVERY_SMALL_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_SMALL_PLANE :Malé lietadlo
 • STR_LIVERY_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_STEAM :Parný rušeň
 • STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť farebné schémy pre vlaky
 • STR_LIVERY_TRUCK
 • (Correct) STR_LIVERY_TRUCK :Nákladné auto
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Dostupné činnosti:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP :{BLACK}Čo sa dá urobiť v tomto meste - kliknúť na položku pre detaily
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE :Podplatiť miestnu správu
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT :Zakúpiť exkluzívne dopravné práva
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN :Veľká reklamná kampaň
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN :Stredná reklamná kampaň
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS :Financovať výstavbu budov
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION :Financovať rekonštrukciu ciest
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN :Malá reklamná kampaň
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY :Postaviť sochu majiteľa spoločnosti
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Podplatiť miestnu správu pre zvýšenie hodnotenia tvojej spoločnosti, s rizikom ťažkého postihu pri odhalení!{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Zakúpiť exkluzívne dopravné práva na 1 rok pre vašu spoločnosť. Mestský úrad dovolí cestujúcim a nákladu používať len vaše stanice.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Spustiť veľkú reklamnú kampaň vašich dopravných služieb.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING :{YELLOW}Spustiť strednú reklamnú kampaň vašich dopravných služieb.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW}Financovať výstavbu administratívnych a obchodných budov.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Financovať rekonštrukciu mestskej cestnej siete. Spôsobí dopravný chaos a zápchy trvajúce ďalších 6 mesiacov.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING :{YELLOW}Spustiť malú reklamnú kampaň vašich dopravných služieb.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Postaviť sochu na oslavu vašej spoločnosti.{} Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}Miestna správa {TOWN}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Hodnotenie dopravných spoločností:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON :{BLACK}Vykonať
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP :{BLACK}Vykonať činnosť zvýraznenú v zozname
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Oblasť
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť oblasť miestnej správy mesta
 • STR_LORRY
 • (Correct) STR_LORRY :{BLACK}{LORRY}
 • STR_LTBLUE_STRING
 • (Correct) STR_LTBLUE_STRING :{LTBLUE}{STRING}
 • STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM :{BLACK}Náhodne
 • STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}Manuálne
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM :{BLACK}Náhodne
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE :{BLACK}Náhodne
 • STR_MAPGEN_BORDER_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_TYPE :{BLACK}Okraje mapy:
 • STR_MAPGEN_BORDER_WATER
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_WATER :{BLACK}Voda
 • STR_MAPGEN_BY
 • (Correct) STR_MAPGEN_BY :{BLACK}*
 • STR_MAPGEN_DATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_DATE :{BLACK}Rok:
 • STR_MAPGEN_GENERATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_GENERATE :{WHITE}Generovať
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Názov výškovej mapy:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION :{BLACK}Orientácia výškovej mapy:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE :{ORANGE}{NUM} x {NUM}
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL :{BLACK}Velkost:
 • STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR :{BLACK}Generátor krajiny:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE :{BLACK}Veľkosť mapy:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP :{BLACK}Výber veľkosti mapy v políčkach. Počet dostupných políčok bude o trochu nižší
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL :{BLACK}Maximálna výška mapy:
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN :{BLACK}Znížiť maximálnu výšku hôr na mape o jedno
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmeniť maximálnu výšku mapy
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP :{BLACK}Zvýšiť maximálnu výšku hôr na mape o jedno
 • STR_MAPGEN_NORTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHEAST :{BLACK}Severo-východ
 • STR_MAPGEN_NORTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHWEST :{BLACK}Severo-západ
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES :{BLACK}Počet priemyslu:
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS :{BLACK}Počet miest:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS :{BLACK}Rieky:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES :{BLACK}Rozloha mora:
 • STR_MAPGEN_SMOOTHNESS
 • (Correct) STR_MAPGEN_SMOOTHNESS :{BLACK}Členitosť:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN :{BLACK}Znížiť výšku hranice snehu o jedno
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT :{BLACK}Výška hranice snehu:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmeniť výšku hranice snehu
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP :{BLACK}Zvýšiť výšku hranice snehu o jedno
 • STR_MAPGEN_SOUTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHEAST :{BLACK}Juho-východ
 • STR_MAPGEN_SOUTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHWEST :{BLACK}Juho-západ
 • STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmenit rok zaciatku hry
 • STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE :{BLACK}Typ terénu:
 • STR_MAPGEN_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_MAPGEN_TREE_PLACER :{BLACK}Generátor stromov:
 • STR_MAPGEN_VARIETY
 • (Correct) STR_MAPGEN_VARIETY :{BLACK}Rozmanitosť distribúcie:
 • STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION
 • (Correct) STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Vytvorenie krajiny
 • STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT
 • (Correct) STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT :Ďalší pohľad
 • STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND
 • (Correct) STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND :Legenka k smerovaniu nákladu
 • STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD
 • (Correct) STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD :Mapa sveta
 • STR_MAP_MENU_SIGN_LIST
 • (Correct) STR_MAP_MENU_SIGN_LIST :Zoznam popisov
 • STR_MEASURE_AREA
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA :{BLACK}Plocha: {NUM} x {NUM}
 • STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF :{BLACK}Plocha: {NUM} x {NUM}{}Výškový rozdiel: {HEIGHT}
 • STR_MEASURE_LENGTH
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH :{BLACK}Dĺžka: {NUM}
 • STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF :{BLACK}Dĺžka: {NUM}{}Výškový rozdiel: {HEIGHT}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST :{WHITE}Odhadovaná cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME :{WHITE}Odhadovaný zisk: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_HISTORY
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY :{WHITE}Archív správ
 • STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam posledných správ
 • STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT
 • (Correct) STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT :{STRING} - {STRING}
 • STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY
 • (Correct) STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Snímka bola uložená na disk ako '{STRING}'
 • STR_MINIMAL
 • (Correct) STR_MINIMAL :Minimálny
 • STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT :{BLACK}Nie, ukončiť OpenTTD
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION :{WHITE}Chýbajúca grafika
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}OpenTTD potrebuje grafické súbory ale žiadne nenašiel. Povolíte aby OpenTTD stiahol a nainštaloval tieto súbory?
 • STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD :{BLACK}Áno, stiahnite si grafiku
 • STR_MONTH_ABBREV_APR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_APR :Apr
 • STR_MONTH_ABBREV_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_AUG :Aug
 • STR_MONTH_ABBREV_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_DEC :Dec
 • STR_MONTH_ABBREV_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_FEB :Feb
 • STR_MONTH_ABBREV_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JAN :Jan
 • STR_MONTH_ABBREV_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUL :Júl
 • STR_MONTH_ABBREV_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUN :Jún
 • STR_MONTH_ABBREV_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAR :Mar
 • STR_MONTH_ABBREV_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAY :Máj
 • STR_MONTH_ABBREV_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_NOV :Nov
 • STR_MONTH_ABBREV_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_OCT :Okt
 • STR_MONTH_ABBREV_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_SEP :Sep
 • STR_MONTH_APR
 • (Correct) STR_MONTH_APR :April
 • STR_MONTH_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_AUG :August
 • STR_MONTH_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_DEC :December
 • STR_MONTH_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_FEB :Február
 • STR_MONTH_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_JAN :Január
 • STR_MONTH_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_JUL :Júl
 • STR_MONTH_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_JUN :Jún
 • STR_MONTH_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_MAR :Marec
 • STR_MONTH_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_MAY :Máj
 • STR_MONTH_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_NOV :November
 • STR_MONTH_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_OCT :Október
 • STR_MONTH_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_SEP :September
 • STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Hlasitosť zvuk. efektov
 • STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION
 • (Correct) STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION :{WHITE}Jukebox
 • STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Hlasitosť hudby
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Všetko
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1 :{TINY_FONT}{BLACK}Vlastný1
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2 :{TINY_FONT}{BLACK}Vlastný2
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET :{TINY_FONT}{BLACK}Ezy Street
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Nový štýl
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Starý štýl
 • STR_MUSIC_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Program
 • STR_MUSIC_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_SHUFFLE :{TINY_FONT}{BLACK}Náhodne
 • STR_MUSIC_TITLE_NAME
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NAME :{TINY_FONT}{DKGREEN}"{STRING}"
 • STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC :{TINY_FONT}{DKGREEN}Hudba nieje dostupná
 • STR_MUSIC_TITLE_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}------
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC :{BLACK}Ťahať posúvač pre nastavenie hlasitosti hudby a zvukových efektov
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM :{BLACK}Vybrať program 'všetky skladby'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED :{BLACK}Vybrať program 'Vlastný1' (definovaný užívateľom)
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED :{BLACK}Vybrať program 'Vlastný2' (definovaný užívateľom)
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE :{BLACK}Vybrať 'Ezy Street'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC :{BLACK}Vybrať 'Nový štýl'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC :{BLACK}Vybrať 'Starý štýl'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION :{BLACK}Zobraziť okno pre výber hudobných skladieb
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION :{BLACK}Nasledujúca skladba
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK :{BLACK}Predchádzajúca skladba
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Spustiť prehrávanie hudby
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Zastaviť prehrávanie hudby
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE :{BLACK}Prepnúť náhodný výber
 • STR_MUSIC_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK :{TINY_FONT}{BLACK}Skladba
 • STR_MUSIC_TRACK_DIGIT
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_DIGIT :{TINY_FONT}{DKGREEN}{ZEROFILL_NUM}
 • STR_MUSIC_TRACK_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}--
 • STR_MUSIC_XTITLE
 • (Correct) STR_MUSIC_XTITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Názov
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL :[Všetkým] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION :[Všetkým] :
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT :[Osobny] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION :[Súkromná] {STRING}:
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY :[Tim] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION :[Tim] :
 • STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE :{BLACK}Zadajte text pre sieťový chat
 • STR_NETWORK_CHAT_SEND
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_SEND :{BLACK}Poslať
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT :[Privatny] pre {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY :[Tim] pre {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENT :Klient
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN :Ban
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY :Previesť peniaze
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK :Vyhodit
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL :Napísať správu všetkým
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT :Súkromná správa
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY :Napísať spoločnosti správu
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Zoznam klientov
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION :{WHITE}Zoznam klientov
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY :Nová spoločnosť
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE :Pozorovať
 • STR_NETWORK_CONNECTING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_1 :{BLACK}(1/6) Pripájam sa...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_2 :{BLACK}(2/6) Overujem...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_3
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_3 :{BLACK}(3/6) Čakám...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_4
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_4 :{BLACK}(4/6) Sťahovanie mapy...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_5
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_5 :{BLACK}(5/6) Spracovanie údajov...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_6
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_6 :{BLACK}(6/6) Registrácia...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION :{WHITE}Pripájam sa...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1 :{BLACK}{BYTES} zatiaľ stiahnuté
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2 :{BLACK}{BYTES} / {BYTES} stiahnuté
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1 :{BLACK}Načitanie informácií o hre...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2 :{BLACK}Načítanie informácií o spoločnosti...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING :{BLACK}{NUM} klient{P "" i i} pred nami
 • STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT :{BLACK}Odpojiť sa
 • STR_NETWORK_ERROR_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Cheatovanie nie je povolene na tomto serveri
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER :sa pokusal cheatovat
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH :zlá spoločnosť-id in DoCommand
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST :spojenie prerušené
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC :chyba synchronizacie
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL :generalna chyba
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION :{WHITE}Posledných {NUM} sekúnd nedorazili zo servera žiadne dáta
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION :{WHITE}Možná ztráta pripojenia
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED :vyhodený zo servera
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE :meno sa uz pouziva
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH :Nespravne NewGRF
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED :overenie odmietnute
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED :prijatý neplatný, alebo neočakávaný paket
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR :chyba protokolu
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME :nemôžem načítať mapu
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL :server je plny
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}Nemozem sa pripojit.
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER :všeobecný timeout
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN :spracovanie mapy trvalo príliš dlho
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP :sťahovanie mapy trvalo príliš dlho
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD :nebolo včas obdržané heslo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS :posielal priveľa príkazov
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD :nespravne heslo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION :chybna revizia hry
 • STR_NETWORK_ERROR_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_DESYNC :{WHITE}Sieť - Chyba synchronizácie hry
 • STR_NETWORK_ERROR_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Bol si vyhodeny z hry
 • STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE :{WHITE}Dôvod: {STRING}
 • STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION :{WHITE}Sieť - Stratené spojenie
 • STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH :{WHITE}Pripojenie zlyhalo kvoli nespravnemu NewGRF
 • STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION :{WHITE}Server neodpoveda na ziadost
 • STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER :{WHITE}Nebola najdena ziadna sietova hra
 • STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE :{WHITE}Nebolo nájdené žiadne sieťové zariadenie, alebo je hra kompilovaná bez ENABLE_NETWORK
 • STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR :{WHITE}Nedokážem nahrať hru zo servera
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Si zablokovany na tomto serveri
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}Chyba vznikla v protokole a spojenie je zatvorene.
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Server je plny
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START :{WHITE}Server nemôžem spustiť
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}Vypršal časový limit pre spojenie #{NUM}
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER :{WHITE}Tvoj počítač sa príliš pomaly pripájal na server
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN :{WHITE}Tvoj počítač sa príliš dlho pripájal na server
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP :{WHITE}Tvoj počítač sťahoval mapu príliš dlho
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Príliš dlho si zadával heslo
 • STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Posielali ste priveľa príkazov serveru
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Nespravne heslo.
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}Revizia hry u tohto klienta nezodpoveda revizii hry na serveri.
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION :{WHITE}Sieťová hra - čakáreň
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO :{SILVER}INFO O SPOLOCNOSTI
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Aktualny zoznam spolocnosti v tejto hre. Bud mozes do jednej vstupit, alebo zalozit novu spolocnost.
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME :{SILVER}Názov spoločnosti: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE :{SILVER}Stav uctu: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR :{SILVER}Zalozene: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY :{BLACK}Vstúpiť do spoločnosti
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Pomôcť viesť túto spoločnosť
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME :{SILVER}Zisk v minulom roku: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY :{BLACK}Nová spoločnosť
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Založiť novú spoločnosť
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE :{SILVER}Vykon: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS :{SILVER}Hraci: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN :{BLACK}Pripravuje sa k vstupu: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME :{BLACK}Sledovať hru
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP :{BLACK}Sledovať hru len ako divák
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS :{SILVER}Stanice: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE :{SILVER}Hodnota spoločnosti: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES :{SILVER}Vozidla: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION :{WHITE}Vložte čiastku ktorú chcete dať
 • STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS :Africky
 • STR_NETWORK_LANG_ANY
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ANY :Lubovolny
 • STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN :Brazílsky
 • STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN :Bulharsky
 • STR_NETWORK_LANG_CATALAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CATALAN :Katalánsky
 • STR_NETWORK_LANG_CHINESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CHINESE :Cinsky
 • STR_NETWORK_LANG_CROATIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CROATIAN :Chorvátsky
 • STR_NETWORK_LANG_CZECH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CZECH :Cesky
 • STR_NETWORK_LANG_DANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DANISH :Dánsky
 • STR_NETWORK_LANG_DUTCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DUTCH :Holadnsky
 • STR_NETWORK_LANG_ENGLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ENGLISH :Anglicky
 • STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO :Esperanto
 • STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN :Estónsky
 • STR_NETWORK_LANG_FINNISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FINNISH :Fínsky
 • STR_NETWORK_LANG_FRENCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FRENCH :Francuzsky
 • STR_NETWORK_LANG_GALICIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GALICIAN :Gálsky
 • STR_NETWORK_LANG_GERMAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GERMAN :Nemecky
 • STR_NETWORK_LANG_GREEK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GREEK :Grécky
 • STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN :Madarsky
 • STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC :Islandsky
 • STR_NETWORK_LANG_ITALIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ITALIAN :Taliansky
 • STR_NETWORK_LANG_JAPANESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_JAPANESE :Japonsky
 • STR_NETWORK_LANG_KOREAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_KOREAN :Kórejsky
 • STR_NETWORK_LANG_LATVIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LATVIAN :Litovsky
 • STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN :Litovksy
 • STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN :Nórsky
 • STR_NETWORK_LANG_POLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_POLISH :Polsky
 • STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE :Portugalsky
 • STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN :Rumunsky
 • STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN :Rusky
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVAK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVAK :Slovenský
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN :Slovinsky
 • STR_NETWORK_LANG_SPANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SPANISH :Spanielsky
 • STR_NETWORK_LANG_SWEDISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SWEDISH :Svédsky
 • STR_NETWORK_LANG_TURKISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_TURKISH :Turecky
 • STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN :Ukrajinsky
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN :*** {STRING} sa pripojil do spoločnosti #{2:NUM}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW :*** {STRING} založil novú spoločnosť (#{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE :*** {STRING} sa pripojil k pozorovateľom
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED :*** {STRING} vstúpil do hry
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID :*** {STRING} vstúpil do hry (Client #{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING :odchádza
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT :*** {STRING} opustil hru ({2:STRING})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** Dal si {1:STRING} {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} dal ti spoločnosť {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED :*** Hráč {STRING} bol vyhodený. Dôvod: ({STRING})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE :*** {STRING} zmenil/-a svoje meno na {STRING}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Server sa reštartuje...{}Čakajte prosím...
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Server ukoncil relaciu
 • STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Spoločnosť je chránená. Zadaj heslo
 • STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Server je chránený. Zadaj heslo
 • STR_NETWORK_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER :Server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Pridať server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Pridá server do zoznamu, v ktorom sa vždy budú hľadať prebiehajúce hry
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED :{BLACK}Zverejnené
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO :Nie
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte medzi zverejnenou (internet) alebo nezverejnenou (lokálna sieť, LAN) hrou
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES :Áno
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Hra pre viac hráčov
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT :{BLACK}Vyberte hru zo zoznamu
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST :{BLACK}Klikni pre výber servera na ktorom si hral naposledy
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS :{SILVER}Klientov: {WHITE}{COMMA} / {COMMA} - {COMMA} / {COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION :{BLACK}Klienti
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Klientov online / klientov max{}Spoločností online / spoločností max
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Aktuálny dátum: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION :{BLACK}Dátum
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Aktuálny dátum
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP :{BLACK}Zadajte IP adresu serveru
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Toto je meno podla ktoreho vas ostatny identifikuju
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER :{BLACK}Nájsť server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Hladať server po sieti
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO :{SILVER}INFO O HRE
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME :{BLACK}Názov
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Názov hry
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE :{BLACK}{COMMA}/{COMMA} - {COMMA}/{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH :{SILVER}NEWGRF Chyba
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP :{BLACK}Jazyk, verzia serveru, atd.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Pripojit sa
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}Krajina: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE :{SILVER}Jazyk: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER :{BLACK}Server na ktorý si bol pripojený naposledy:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}Veľkosť mapy: {WHITE}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION :{BLACK}Veľkosť mapy
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Veľkosť mapy v hre{}Klikni pre triedenie podľa rozlohy
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT :{BLACK}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Heslo:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Meno hráča:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Zadajte vaše meno
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Obnoviť server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Obnovit info o serveri
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Adresa servera: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}SERVER JE PLNÝ
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}SERVER JE OFFLINE
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Verzia servera: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Počiatočný dátum: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Spustiť server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Spustiť vlastný server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH :{SILVER}ROZNE VERZIE
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION :{BLACK}Roky
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Počet rokov,{}koľko hra beží
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE :*** {1:STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED :Hra pozastavená ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :pripájanie klientov
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT :herný skript
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL :manuálne
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :počet hráčov
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Hra stále pozastavená ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Hra stále pozastavená ({STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Hra stále pozastavená ({STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :Hra je pozastavená ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Hra pokračuje ({STRING})
 • STR_NETWORK_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_SPECTATORS :Pozorovatelia
 • STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED :Áno
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Spustiť novú hru pre viacero hráčov
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} klient{P "" i ov}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT :{BLACK}{NUM} spoločnost{P "" i í}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN :{BLACK}Jazyk, ktorým sa hovorí:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Aby ostatní hráči vedeli, akým jazykom sa bude hovoriť na serveri.
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME :{BLACK}Názov hry:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Zadajte názov sieťovej hry
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Názov hry, ktorý uvidia ostatní v zozname sieťovych hier
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Maximálny počet klientov:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP :{BLACK}Zvoľ maximálny počet klientov. Môže sa ich pripojiť aj menej.
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES :{BLACK}Maximálny počet spoločností:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP :{BLACK}Obmedzenie servera na maximálny počet spoločností
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS :{BLACK}Maximálny počet divákov:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP :{BLACK}Obmedzenie servera na maximálny počet divákov
 • STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Zabezpeč hru heslom, ak nechceš povoliť verejný prístup
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Nastaviť heslo
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT :{BLACK}{NUM} pozorovate{P "ľ" lia ľov}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED :Nie
 • STR_NEWGRF_BROKEN
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}Správanie NewGRF '{STRING}' môže sposobiť chybu obrazu a/alebo pád hry.
 • STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Bola zmenená kapacita vozidla '{1:ENGINE}', hoci nebolo v depe alebo prestavané
 • STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}Zmenilo stav hnacieho vozidla v '{1:ENGINE}' keď nebolo v depe.
 • STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Zmenilo dĺžku vozidla '{1:ENGINE}' keď nebolo v depe.
 • STR_NEWGRF_BUGGY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}NewGRF '{STRING}' poskytuje nesprávne informácie.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Informácia o zmene nákladu pre'{1:ENGINE}' sa líši od konštrukčného listu pri kúpe. Môže to spôsobiť, že nové vozidlá sa nebudú prerábať na určitý tovar korektne.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' spôsobil nekonečnú slučku v spätnom odvolávaní produkcie.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' vrátil neplatný druh nákladu v produkcii v {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Callback {1:HEX} vrátil neznámy alebo chybný výsledok {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED :{ORANGE}Príslušný súbor nenájdený (použitý kompatibilný GRF)
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING :{WHITE}Kompatibilné súbory GRF použité namiesto chýbajúcich
 • STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Chystáte sa vykonať zmeny počas spustenej hry, čo môže spôsobiť pád hry alebo poškodiť uloženú hru. Neposielajte chybové hlásenia o tejto skutočnosti.{}Ste si naozaj istý, že chcete zmeny vykonať?
 • STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING :{WHITE}Chýbajúce súbory GRF boli vypnuté
 • STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}Nie je možné pridať súbor: duplicitné GRF ID
 • STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE :GRF súbor bol navrhnutý na preklad
 • STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE :{YELLOW}{STRING} obsahuje poškodený sprite. Všetky poškodené sprajty budú zobrazené ako červený otáznik (?).
 • STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS :{1:STRING} je pre verziu {STRING} TTD.
 • STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP :{WHITE}Nastala závažná chyba NewGRF:{}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED :{1:STRING} bol vypnutý {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED :Požadované GRF prostriedky nie sú dosupné (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK :Neplatný výsledok produkčného priemyslu (sprite {3:NUM}, "{2:STRING}")
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID :Pokus o použitie neplatného ID (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER :Neplatný parameter {1:STRING}: parameter {STRING} ({NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT :Nesprávny/neznámy formát rozloženia sprite(ov) (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG :Príliš veľa hodnôt vlastnosti v zozname (sprite {3:NUM}, vlastnosť {4:HEX})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER :{1:STRING} musí byť načítaný po {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE :{1:STRING} musí byť načítaný pred {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR :{RED}Chyba: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL :{RED}Kritická chyba: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO :{SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING :{RED}Upozornenie: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8 :Obsahuje viacnásobné záznamy Action 8 (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER :{1:STRING} vyžaduje verziu OpenTTD {STRING} alebo vyššiu.
 • STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS :Čítanie za koncom pseudo-sprite (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC :Načítanie {1:STRING} ako statického NewGRF s {STRING} môže spôsobiť chybné zobrazenie.
 • STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED :Načítaných priveľa súborov NewGRF.
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE :Neočakávaný sprite (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY :Neznáma vlastnosť Action 0 {4:HEX} (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH :{1:STRING} je navrhnutý pre použitie s {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER :{1:STRING} nebude fungovať s TTDPatch verziou nahlásenou OpenTTD.
 • STR_NEWGRF_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_FILTER_TITLE :{ORANGE}Filtrovací reťazec:
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION :{WHITE}Kontrola - {STRING}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT :{STRING} na {HEX}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT :Objekt
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE :Typ koľají
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON :{BLACK}Rodič
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP :{BLACK}Skontroluj rodičovský objekt
 • STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION :{WHITE}NewGRF variabilný 60+x parameter (hexadecimálne)
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO :<neplatný náklad>
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV :??
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY :{COMMA} jednot{P ka ky iek} <neplatného nákladu>
 • STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE :<chybný model rušňa>
 • STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE :<neplatný priemysel>
 • STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND :Všetky súbory nájdené
 • STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE :{YELLOW}Nájdené kompatibilné súbory
 • STR_NEWGRF_LIST_MISSING
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_MISSING :{RED}Chýbajúce súbory
 • STR_NEWGRF_LIST_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_NONE :Žiadne
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION :{WHITE}Zmeniť NewGRF parametre
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE :{BLACK}Zatvoriť
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME :Parameter {NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM :{LTBLUE}Počet parametrov: {ORANGE}{NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET :{BLACK}Resetovať
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Nastaviť predvolené hodnoty parametrov
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION :{WHITE}Upozornenie!
 • STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES :Skenovanie archívov
 • STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION :{WHITE}Skenovanie NewGRFov
 • STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE :{BLACK}Skenovanie NewGRFs. Môže chvíľu trvať v závislosti od množstva...
 • STR_NEWGRF_SCAN_STATUS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_STATUS :{BLACK}{NUM} NewGRF{P o a ""} má naskenované z odhadovaných {NUM} NewGRF{P o a ""}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST :{WHITE}Aktívne NewGRF súbory
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD :{BLACK}Pridat
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Pridat vybraný NewGRF súbor do konfigurácie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES :{BLACK}Potvrdit zmeny
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}Nastavenia NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED :{RED}Nedostupný
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME :{BLACK}Názov súboru: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam inštalovaných NewGRF súborov.
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON :{BLACK}Nájsť chýbajúci obsah online
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP :{BLACK}Skontrolovať či je chýbajúci obsah dostupný online
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID :{BLACK}ID GRF: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST :{WHITE}Neaktívne NewGRF súbory
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE :{RED}Nekompatibilné s touto verziou OpenTTD
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE :{WHITE}Detailné NewGRF informácie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}MD5sum: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}Min. kompatibilná verzia: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN :{BLACK}Nižšie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Posunút vybraný NewGRF súbor v zozname nižšie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP :{BLACK}Vyššie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP :{BLACK}Posunút vybraný NewGRF súbor v zozname vyššie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND :{RED}Príslušný súbor nenájdený
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Žiadne dostupné informácie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Paleta: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT :Predvolená (D)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP :Predvolená (D) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY :Zdedené (W)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP :Zdedené (W) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Parametre: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE :Žiadne
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE :{BLACK}Vymazat zoznam
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Vymazat vybraný zoznam
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Nahrať vybraný zoznam
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE :{BLACK}Uložit zoznam
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY :{BLACK}Zadajte názov zoznamu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Uložit aktuálne nastavenie ako zoznam
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE :{BLACK}Odstránit
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP :{BLACK}Odstránit vybraný NewGRF súbor zo zoznamu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES :{BLACK}Obnovit zoznam súborov
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP :{BLACK}Obnovit zoznam dostupných NewGRF súborov
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET :{ORANGE}Vybrať predvoľbu:
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS :{BLACK}Nastavit parametre
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS :{BLACK}Ukázať parametre
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE :{BLACK}Prepnúť paletu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP :{BLACK}Prepnúť paletu na zvolené NewGRF.{}Vykonajte to ak grafika z tohoto NewGRF je v hre ružová
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE :{BLACK}Aktualizovať
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP :{BLACK}Aktualizujte NewGRF súbory ktoré máte inštalované, na novšie verzie
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Verzia: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS
 • (Correct) STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS :{WHITE}Nie je možné pridať súbor. Bol dosiahnutý limit pre NewGRF súbory.
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING :{WHITE}Odpauzovanie môže spôsobit pád OpenTTD. Nezaznamenávajte nasledujúce chyby.{}Naozaj chcete odpauzovat?
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE :{YELLOW}Chýba(jú) GRF súbor(y)
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Letecké nešťastie!{}{COMMA} mŕtv{P y i ych} po požiari na {STATION}
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR :{WHITE}{VEHICLE} sa nemôže dostať do ďalšej stanice, pretože tá je príliš ďaleko
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaká v leteckom hangári
 • STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Svetová kríza!{}{}Finanční experti majú obavy z prepadu ekonomiky!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} bola zavretá veriteľmi a celý majetok bol rozpredaný!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Bankrot!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} bude predaná alebo vyhlási bankrot pokiaľ čoskoro nezvýši produktivitu!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dopravná spoločnosť má problémy!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Príchod nového konkurenta {STRING} pri meste {TOWN}!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Založená nová dopravná spoločnosť!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} bola predaná {STRING} za {CURRENCY_LONG}!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dopravné spoločnosti sa zlúčili!
 • STR_NEWS_CUSTOM_ITEM
 • (Correct) STR_NEWS_CUSTOM_ITEM :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY :{BIG_FONT}{BLACK}Ropná rafinéria explodovala neďaleko mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}'UFO' pristalo nedaleko mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE :{BIG_FONT}{BLACK}Zaval v uholnej bani nedaleko mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE :{BIG_FONT}{BLACK}Povodeň!{}Najmenej {COMMA} ľudí je nezvestných alebo mŕtvych po obrovských záplavách!
 • STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY :{BIG_FONT}{BLACK}Za nejasných okolností bola zničená továreň neďaleko mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Cestné vozidlo bolo zničené pri kolízii s 'UFO'
 • STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Zeppelin zničený pri nehode na {STATION}!
 • STR_NEWS_END_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_END_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Koniec krízy!{}{}Očakáva sa vzostup predaja a posilnenie ekonomiky!
 • STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Európska Menová Únia!{}{}Euro bolo uvedené ako hlavná mena pre bežné používanie v tejto krajine!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Miestna samospráva mesta {TOWN} podpísala exkluzívnu zmluvu na prepravu so spoločnosťou {STRING} na 1 rok !!!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Prepravné monopoly!
 • STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvé lietadlo pristálo na {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvý autobus dorazil do {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvá nákladná električka dorazila do stanice {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvá električka dorazila do stanice {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvá loď dorazila do {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvý vlak dorazil do stanice {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Mesto oslavuje . . .{}Prvý nákladný automobil dorazil do {STATION}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} oznamuje skoré uzavretie!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES :{BIG_FONT}{BLACK}Nedostatok dostupnej drevnej suroviny donútil {STRING} oznámiť skoré uzavretie!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS :{BIG_FONT}{BLACK}Kvôli zásobovacím problémom {STRING} oznamuje skoré uzavretie!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION :{G=s}{BIG_FONT}{BLACK}Nov{G "ý" "á" "é"} {STRING} sa začína stavať neďaleko mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED :{G=s}{BIG_FONT}{BLACK}Nov{G "ý" "á" "é"} {STRING} bude postaven{G "ý" "á" "é"} neďaleko mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Premnoženie škodcov spôsobilo zničenie úrody na {INDUSTRY}!{}Produkcia sa zíižila o 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} znižuje produkciu o 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}{1:INDUSTRY} znižuje produkciu {0:STRING.g} o {2:COMMA}%!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL :{BIG_FONT}{BLACK}Nové nálezisko uhlia sa objavilo v {INDUSTRY}!{}Očakáva sa zdvojnásobenie produkcie!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Na {INDUSTRY} zlepsili pouzivane metody!Ocakava sa zdvojnasobenie produkcie!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} zvyšuje produkciu!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL :{BIG_FONT}{BLACK}Nové nálezisko ropy sa objavilo na {INDUSTRY}!{}Očakáva sa zdvojnásobenie produkcie!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}{1:INDUSTRY} zvyšuje produkciu {0:STRING.g} o {2:COMMA}%!
 • STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES :Vymazať všetky správy
 • STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT :Zobraziť poslednú správu/novinku
 • STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU :Archív správ
 • STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} bola kúpená spoločnosťou {STRING}!
 • STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION :{WHITE}Správa
 • STR_NEWS_NEW_TOWN
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN :{BLACK}{BIG_FONT}{STRING} sponzoroval výstavbu nového mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED :{BLACK}{BIG_FONT}Nové mesto {TOWN} bolo postavené!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLACK}Nov{G "ý" "á" "é"} {STRING} dostupn{G 0 "ý" "á" "é"}!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Nov{G "ý" "á" "é"} {STRING} dostupn{G "ý" "á" "é"}! - {ENGINE}
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
 • STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED
 • (Correct) STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Ponuka dotácie skončila:{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} už nebude dotovaná
 • STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED :{WHITE}Príkaz zmeňiť tovar po zlyhaní zastavil {VEHICLE}
 • STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Letecké nešťastie!{}Lietadlu došlo palivo, {COMMA} mŕtvych pri požiari
 • STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}{VEHICLE} má v zozname príkazov letisko, ktorého dráha je príliš krátka
 • STR_NEWS_ROAD_REBUILDING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}V meste {TOWN} zavladol dopravny chaos!{}{}Rekonstrukcia ciest financovana {STRING} prinesie 6 mesiacov utrpenia pre motoristov!
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Dopravná nehoda!{}{COMMA} mŕtvych po kolízii s vlakom
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Dopravná nehoda!{}Vodič zomrel po kolízii s vlakom
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaká v depe
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} to {STRING} bude budúci rok 2x výnosnejšia!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude budúci rok o 50% výnosnejšia!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude budúci rok 4x výnosnejšia!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácia udelená spoločnosti {STRING}!{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude budúci rok 3x výnosnejšia!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Ponuka dotácie:{}{}Prvá preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} bude dotovaná miestnou správou!
 • STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaká v depe
 • STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP :{BLACK}Otvoriť okno skupiny zamerané na skupinu vozidla
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} teraz prijíma {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION} teraz prijíma {STRING} a {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} už neprijíma {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}{STATION} už neprijíma {STRING} alebo {STRING}
 • STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE
 • (Correct) STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Dotácie stiahnuté:{}{}Preprava {STRING.g} z {STRING} do {STRING} už nie je dotovaná
 • STR_NEWS_TRAIN_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Vlakové nešťastie!{}{COMMA} mŕtv{P i i ych} pri požiari po kolízii
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK :{WHITE}{VEHICLE} nemôže nájsť cestu k pokračovaniu
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaká v depe
 • STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED :{WHITE}Autoobnovenie zlyhalo u {VEHICLE}{}{STRING}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} má dvojité príkazy
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} má nesprávnu stanicu v zozname
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS :{WHITE}{VEHICLE} má nedostatok príkazov v poriadku
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER :{WHITE}{VEHICLE} má neplatný príkaz
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD :{WHITE}{VEHICLE} zastaralo
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD :{WHITE}{VEHICLE} je veľmi zastaralé
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND :{WHITE}{VEHICLE} je veľmi zastaralé a urgentne potrebuje výmenu
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST :{WHITE}{VEHICLE} sa stratil{G 0 "" "a" "o"}
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE :{WHITE}{VEHICLE} zisk vozidla v minulom roku bol {CURRENCY_LONG}
 • STR_NONE
 • (Correct) STR_NONE :Žiadny
 • STR_NULL
 • (Correct) STR_NULL :
 • STR_NUM_CUSTOM
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM :Vlastný
 • STR_NUM_CUSTOM_NUMBER
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM_NUMBER :Vlastný ({NUM})
 • STR_NUM_HIGH
 • (Correct) STR_NUM_HIGH :Vysoký
 • STR_NUM_LOW
 • (Correct) STR_NUM_LOW :Nízky
 • STR_NUM_NORMAL
 • (Correct) STR_NUM_NORMAL :Normálny
 • STR_NUM_VERY_LOW
 • (Correct) STR_NUM_VERY_LOW :Veľmi nízky
 • STR_OBJECT_BUILD_CAPTION
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CAPTION :{WHITE}Výber objektov
 • STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte triedu objektu vybudovaniu
 • STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}Náhľad objektu
 • STR_OBJECT_BUILD_SIZE
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_SIZE :{BLACK}Rozmery: {GOLD}{NUM} x {NUM} polí
 • STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať objekt na postavenie
 • STR_OBJECT_CLASS_LTHS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_LTHS :Majáky
 • STR_OBJECT_CLASS_TRNS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_TRNS :Vysielače
 • STR_ORANGE_INT
 • (Correct) STR_ORANGE_INT :{ORANGE}{NUM}
 • STR_ORANGE_STRING
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING :{ORANGE}{STRING}
 • STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE :{ORANGE}{STRING}{LTBLUE}
 • STR_ORANGE_STRING1_WHITE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_WHITE :{ORANGE}{STRING}{WHITE}
 • STR_ORDERS_CAPTION
 • (Correct) STR_ORDERS_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Prikazy)
 • STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP :{BLACK}Vymazať všetky príkazy
 • STR_ORDERS_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_BUTTON :{BLACK}Vymazať
 • STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Vymazať označený príkaz
 • STR_ORDERS_END_OF_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_ORDERS :- - Koniec prikazov - -
 • STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS :- - Koniec zdielanych prikazov - -
 • STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON :{BLACK}Choď do
 • STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Vložiť nový príkaz pred označený príkaz alebo na koniec zoznamu. CTRL zmení príkaz pre stanicu na 'plne nalož čokoľvek', waypoint príkazy na pokračuj 'non-stop' a pre depá 'servisuj'. 'Zdieľať príkazy' alebo CTRL umožní vozidlu zdieľať príkazy s vybraným vozidlom. Kliknutím na vozidlo sa skopírujú príkazy z vozidla. Príkaz na presun do depa zneplatní automatické servisovanie vozidla
 • STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam príkazov - kliknúť na príkaz pre označenie. CTRL+klik presunie sa na miesto zmeny
 • STR_ORDERS_SKIP_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_BUTTON :{BLACK}Preskočiť
 • STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP :{BLACK}Preskočiť aktuálny príkaz a začať ďalší. CTRL+klik pre skok na označený príkaz
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON :{BLACK}Prestať zdieľať
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP :{BLACK}Prestať zdieľať zoznam príkazov. Ctrl+Klik naviac zmaže všetky príkazy tohoto vozidla.
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW :{BLACK}CP
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP :{BLACK}Prepnút na zobrazenie cestovného poriadku
 • STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť všetky vozidlá s rovnakým zoznamom príkazov
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT :(Upraviť na {STRING})
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY :dostupný náklad
 • STR_ORDER_CONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL :Podmienený príkaz skoku
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE :Vek vozidla (v rokoch)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS :je rovné
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE :je nepravda
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE :je pravda
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS :je menej alebo rovné
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN :je menej ako
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS :je viac alebo rovné
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN :je viac ako
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS :nie je rovné
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Sposob porovnania údajov vozidla so zadanou hodnotou
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE :Percento naplnenia
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY :Max. spoľahlivosť
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED :Maximálna rýchlosť
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM :Skok na príkaz {COMMA} ak {STRING} {STRING} {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY :Spolahlivost
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME :Zostávajúca životnosť (v rokoch)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE :Vyžaduje servis
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE :Skok na príkaz {COMMA} ak {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL :Skok na príkaz {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY :Vždy
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT :{WHITE}Zadajte hodnotu voci ktorej sa ma porovnat
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP :{BLACK}Hodnota, s ktorou sa majú porovnat dáta vozidla
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP :{BLACK}Údaje vozidla na základe ktorých sa vykoná skok
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL :Plne nalož všetko
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY :Plne nalož čokoľvek
 • STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT :Vždy choď
 • STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT :Zastav
 • STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE :Nalož pri dostupnosti
 • STR_ORDER_DROP_NO_LOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_LOADING :Nenakladaj
 • STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING :Nevykladaj
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO :Pevný náklad
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY :Dostupný náklad
 • STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT :Servis, ak je potrebné
 • STR_ORDER_DROP_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_TRANSFER :Prelož
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD :Vylož všetko
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED :Vylož pri prijímaní
 • STR_ORDER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD :(Plne nalož)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY :(Plne nalož akýkoľvek náklad)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Plné naloženie akéhokoľvek nákladu s automatickým nakladaním do {STRING})
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT :(Plné naloženie s automatickým nakladaním do {STRING})
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO :Choď non-stop do
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT :Chod bez zastavky cez {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA :Choď non-stop cez
 • STR_ORDER_GO_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO :Choď do
 • STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT :{STRING} {DEPOT}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT :Choď do najbližšieho depa
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR :Choď do najbližšieho hangáru
 • STR_ORDER_GO_TO_STATION
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT :Chod cez {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_VIA :Choď cez
 • STR_ORDER_IMPLICIT
 • (Correct) STR_ORDER_IMPLICIT :(Predpokladané)
 • STR_ORDER_INDEX
 • (Correct) STR_ORDER_INDEX :{COMMA}:{NBSP}
 • STR_ORDER_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_DEPOT :najbližší
 • STR_ORDER_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_HANGAR :najbližší hangár
 • STR_ORDER_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_NON_STOP :{BLACK}Non-stop
 • STR_ORDER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_LOAD :(Nenakladaj)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD :(Nevykladaj a nalož)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD :(Nevykladaj a čakaj na plné naloženie)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Nevykladaj a čakaj na plné naloženie akéhokoľvek nákladu)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Nevykladať a čakať na plné naloženie s nastavením do {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Nevykladať a čakať pre plné naloženie s automatickým nakladaním do {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD :(Žiadné vykládanie a nakládanie)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT :(Nevykladať a zobrať náklad s automatickým nakladaním do {STRING})
 • STR_ORDER_OUT_OF_RANGE
 • (Correct) STR_ORDER_OUT_OF_RANGE :{RED} (Nasledovný ciel je mimo dosahu)
 • STR_ORDER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT :{BLACK}Prestavba
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO :{BLACK}Automaticky modernizovať
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP :{BLACK}Vyber ktorý druh tovaru sa bude automaticky nakladať. Ctrl+Klik pre odstránenie automatického nakladania. Automatické nakladanie musí byť podporované vozidlom
 • STR_ORDER_REFIT_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_ORDER :(Prestavba na {STRING})
 • STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(Prestavať na {STRING} a zastaviť)
 • STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte druh nákladu na prestavbu v tomto poradí. Ctrl+klik na odstránenie príkazu prestavby
 • STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Cestné depo
 • STR_ORDER_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE :{BLACK}Oprava
 • STR_ORDER_SERVICE_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_AT :Servis v
 • STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Servis non-stop v
 • STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP :{BLACK}Preskočiť tento príkaz pokiaľ nie je potrebná oprava
 • STR_ORDER_SHARE
 • (Correct) STR_ORDER_SHARE :Zdieľať príkazy
 • STR_ORDER_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_SHIP_DEPOT :Lodenica
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END :[ďaleký koniec]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE :[stred]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END :[blízky koniec]
 • STR_ORDER_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_ORDER :(Zastaviť)
 • STR_ORDER_TEXT
 • (Correct) STR_ORDER_TEXT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD :{BLACK}Plne nalož čokoľvek
 • STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD :{BLACK}Vylož všetko
 • STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD :{BLACK}Zmeniť spôsob nakladania pre označený príkaz
 • STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP :{BLACK}Zmeniť spôsob zastavenia pre označený príkaz
 • STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD :{BLACK}Zmeniť spôsob vykladania pre označený príkaz
 • STR_ORDER_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_TRAIN_DEPOT :Depo
 • STR_ORDER_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER :(Prelož a nalož)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD :(Prelož a čakaj na plné naloženie)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY :(Prelož a čakaj na plné naloženie akéhokoľvek nákladu)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Prelož a čakaj pre akékoľvek plné naloženie s automatickým nakladaním do {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT :(Presuň sa a čakaj pre plné naloženie automaticky do {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD :(Prelož a nechaj prázdne)
 • STR_ORDER_TRANSFER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_REFIT :(Presuň sa a zober náklad s automatickým naložením do {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD :(Vylož a nalož náklad)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD :(Vylož a čakaj na plné naloženie)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Vylož a pockaj na plné naloženie akéhokoľvek nákladu)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Vylož a čakaj na akékoľvek plné naloženie automaticky do {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Vyložiť a čakať pre plné naloženie automaticky do {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD :(Vylož a nechaj prázdne)
 • STR_ORDER_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_REFIT :(Vyložiť a zobrať náklad automaticky do {STRING})
 • STR_ORDINAL_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_10TH :10.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_11TH :11.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_12TH :12.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_13TH :13.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_14TH :14.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_15TH :15.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_1ST :1.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_2ND :2.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_3RD :3.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_4TH :4.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_5TH :5.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_6TH :6.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_7TH :7.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_8TH :8.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_9TH :9.
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :;+ľščťžýáíé='qwertzuiopúäasdfghjklô§ň\ yxcvbnm,.-
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS :°1234567890%ˇQWERTZUIOP/(ASDFGHJKL“!)|YXCVBNM?:_
 • STR_OSNAME_HAIKU
 • (Correct) STR_OSNAME_HAIKU :Haiku
 • STR_OSNAME_OS2
 • (Correct) STR_OSNAME_OS2 :OS/2
 • STR_OSNAME_OSX
 • (Correct) STR_OSNAME_OSX :OS{NBSP}X
 • STR_OSNAME_SUNOS
 • (Correct) STR_OSNAME_SUNOS :SunOS
 • STR_OSNAME_UNIX
 • (Correct) STR_OSNAME_UNIX :Unix
 • STR_OSNAME_WINDOWS
 • (Correct) STR_OSNAME_WINDOWS :Windows
 • STR_PASSENGERS
 • (Correct) STR_PASSENGERS :{COMMA} cestujúci{P "" "" ch}
 • STR_PERCENT_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN :{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_NONE
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_NONE_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_UP
 • (Correct) STR_PERCENT_UP :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL :{WHITE}Detailné hodnotenie výkonu
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY :{BLACK}({CURRENCY_SHORT}/{CURRENCY_SHORT})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT :{BLACK}({COMMA}/{COMMA})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO :{BLACK}Náklad:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Počet druhov nákladu prepraveného v poslednom kvartáli
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED :{BLACK}Prepravené:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP :{BLACK}Počet jednotiek nákladu prepravených v posledných štyroch kvartáloch
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY :{BLACK}Detaily
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN :{BLACK}Úver:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP :{BLACK}Výška úveru spoločnosti
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME :{BLACK}Max. príjem:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Množstvo peňazí zarobených v kvartáli s najväčším ziskom v posledných 12 kvartáloch
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME :{BLACK}Min. príjem:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Množstvo peňazí zarobených v kvartáli s najmenším ziskom v posledných 12 kvartáloch
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT :{BLACK}Min. profit:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP :{BLACK}Profit vozidla s najnižšími tržbami (zo všetkých vozidiel starších ako 2 roky)
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY :{BLACK}Hotovosť:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}Množstvo peňazí k dispozícii
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Ukázať detaily tejto spoločnosti
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS :{BLACK}Stanice:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP :{BLACK}Počet nedávno obsluhovaných staníc. Železničné stanice, autobusové zastávky, letiská a pod. sa počítajú oddelene aj keď patria do rovnakej stanice
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL :{BLACK}Spolu:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP :{BLACK}Celkové body zo všetkých možných
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES :{BLACK}Vozidlá:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Počet vozidiel, ktoré dosiahli v minulom roku zisk. Patria sem cestné vozidlá, vlaky, lode a lietadlá
 • STR_PLANE
 • (Correct) STR_PLANE :{BLACK}{PLANE}
 • STR_PLANT_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_CAPTION :{WHITE}Stromy
 • STR_PLANT_TREE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať druh stromu na sadenie. Ak sa už strom na políčku nachádza, pridá sa viac stromov zmiešaných druhov nezávisle od vybraného druhu
 • STR_PLAYLIST_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CHANGE_SET :{BLACK}Zmeniť sadu
 • STR_PLAYLIST_CLEAR
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CLEAR :{TINY_FONT}{BLACK}Vymazať
 • STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME :{WHITE}Hudobný program - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_PROGRAM
 • (Correct) STR_PLAYLIST_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Program - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET :{BLACK}Zmeniť sadu hudby na inú nainštalovanú sadu
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Vymazať aktuálny program (len program Vlastný1 alebo Vlastný2)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Kliknúť na skladbu pre uloženie (len program Vlastný1 alebo Vlastný2)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Kliknite na hudobnú stopu pre jej odstránenie z programu (len Vlastný1 alebo Vlastný2)
 • STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX :{TINY_FONT}{BLACK}Zoznam skladieb
 • STR_PLAYLIST_TRACK_NAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_NAME :{TINY_FONT}{LTBLUE}{ZEROFILL_NUM} "{STRING}"
 • STR_PRESIDENT_NAME
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME :{PRESIDENT_NAME}
 • STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER :{BLACK}{PRESIDENT_NAME}{}(Prezident)
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY :{BLACK}Kapacita: {GOLD}{CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE :{BLACK}Dolet: {GOLD}{COMMA} políčok
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE :{BLACK}Typ lietadla: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT :Všetko okrem {CARGO_LIST}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES :Všetky druhy nákladu
 • STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY :{BLACK}Kapacita: {GOLD}{CARGO_LONG} {STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Cena prestavby: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK})
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Cena prestavby: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK}) Rýchlosť: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Cena prestavby: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK}) Hmotnosť: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Rýchlosť: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Hmotnosť: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE :{BLACK}Vyrobené: {GOLD}{NUM}{BLACK} Životnosť: {GOLD}{COMMA} rok{P "" y ov}
 • STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE :{BLACK}Max. trakčná sila: {GOLD}{FORCE}
 • STR_PURCHASE_INFO_NONE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_NONE :Žiadne
 • STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT :{BLACK}Poháňané vagóny: {GOLD}+{POWER}{BLACK} Hmotnosť: {GOLD}+{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE :(možná prestavba)
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO :{BLACK}Prestavateľné na: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY :{BLACK}Max. spoľahlivosť: {GOLD}{COMMA}%
 • STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST :{BLACK}Prevádzkové náklady: {GOLD}{CURRENCY_LONG}/rok
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED :{BLACK}Rýchlosť: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL :{BLACK}Rýchlosť na kanále/rieke: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN :{BLACK}Rýchlosť na oceáne: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER :{BLACK}Rýchlosť: {GOLD}{VELOCITY}{BLACK} Výkon: {GOLD}{POWER}
 • STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT :{BLACK}Hmotnosť: {GOLD}{WEIGHT_SHORT} ({WEIGHT_SHORT})
 • STR_QUANTITY_BATTERIES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BATTERIES :{COMMA} baterk{P a y iek}
 • STR_QUANTITY_BUBBLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BUBBLES :{COMMA} bublin{P ka ky iek}
 • STR_QUANTITY_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_QUANTITY_CANDYFLOSS :{WEIGHT_LONG} cukrovej vaty
 • STR_QUANTITY_COAL
 • (Correct) STR_QUANTITY_COAL :{WEIGHT_LONG} uhlia
 • STR_QUANTITY_COLA
 • (Correct) STR_QUANTITY_COLA :{VOLUME_LONG} kofoly
 • STR_QUANTITY_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} medenej rudy
 • STR_QUANTITY_DIAMONDS
 • (Correct) STR_QUANTITY_DIAMONDS :{COMMA} deb{P na ny ien} diamantov
 • STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS :{COMMA} malinov{P ka ky iek}
 • STR_QUANTITY_FOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_FOOD :{WEIGHT_LONG} jedla
 • STR_QUANTITY_FRUIT
 • (Correct) STR_QUANTITY_FRUIT :{WEIGHT_LONG} ovocia
 • STR_QUANTITY_GOLD
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOLD :{COMMA} deb{P na ny ien} zlata
 • STR_QUANTITY_GOODS
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOODS :{COMMA} deb{P na ny ien} tovaru
 • STR_QUANTITY_GRAIN
 • (Correct) STR_QUANTITY_GRAIN :{WEIGHT_LONG} obilia
 • STR_QUANTITY_IRON_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_IRON_ORE :{WEIGHT_LONG} železnej rudy
 • STR_QUANTITY_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_QUANTITY_LIVESTOCK :{COMMA} kus{P "" y ov} dobytka
 • STR_QUANTITY_MAIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIL :{COMMA} balík{P "" y ov} pošty
 • STR_QUANTITY_MAIZE
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIZE :{WEIGHT_LONG} kukurice
 • STR_QUANTITY_NOTHING
 • (Correct) STR_QUANTITY_NOTHING :
 • STR_QUANTITY_N_A
 • (Correct) STR_QUANTITY_N_A :Nie je
 • STR_QUANTITY_OIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_OIL :{VOLUME_LONG} ropy
 • STR_QUANTITY_PAPER
 • (Correct) STR_QUANTITY_PAPER :{WEIGHT_LONG} papiera
 • STR_QUANTITY_PASSENGERS
 • (Correct) STR_QUANTITY_PASSENGERS :{COMMA}{NBSP}cestujúci{P "" "" ch}
 • STR_QUANTITY_PLASTIC
 • (Correct) STR_QUANTITY_PLASTIC :{VOLUME_LONG} umeliny
 • STR_QUANTITY_RUBBER
 • (Correct) STR_QUANTITY_RUBBER :{VOLUME_LONG} kaučuku
 • STR_QUANTITY_STEEL
 • (Correct) STR_QUANTITY_STEEL :{WEIGHT_LONG} ocele
 • STR_QUANTITY_SUGAR
 • (Correct) STR_QUANTITY_SUGAR :{WEIGHT_LONG} cukru
 • STR_QUANTITY_SWEETS
 • (Correct) STR_QUANTITY_SWEETS :{COMMA} deb{P na ny ien} cukríkov
 • STR_QUANTITY_TOFFEE
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOFFEE :{WEIGHT_LONG} karamelu
 • STR_QUANTITY_TOYS
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOYS :{COMMA} hrač{P ka ky iek}
 • STR_QUANTITY_VALUABLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_VALUABLES :{COMMA} vr{P ece ecia iec} cennosti
 • STR_QUANTITY_WATER
 • (Correct) STR_QUANTITY_WATER :{VOLUME_LONG} vody
 • STR_QUANTITY_WHEAT
 • (Correct) STR_QUANTITY_WHEAT :{WEIGHT_LONG} pšenice
 • STR_QUANTITY_WOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_WOOD :{WEIGHT_LONG} dreva
 • STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION :{WHITE}Vymazať skupinu
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION :{WHITE}Premenovať lietadlo
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION :{WHITE}Premenovať typ lietadla
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION :{WHITE}Premenovať cestné vozidlo
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION :{WHITE}Premenovať typ cestného vozidla
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION :{WHITE}Premenovať loď
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION :{WHITE}Premenovať typ lode
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION :{WHITE}Premenovať vlak
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION :{WHITE}Premenovať typ vlaku
 • STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION :{WHITE}Zresetovat Územie
 • STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD
 • (Correct) STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}Ste si istý, že chcete ukončiť hru a vrátiť sa do {STRING}?
 • STR_QUIT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Koniec
 • STR_QUIT_NO
 • (Correct) STR_QUIT_NO :{BLACK}Nie
 • STR_QUIT_YES
 • (Correct) STR_QUIT_YES :{BLACK}Áno
 • STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION :Výstavba elektrifikovanej železnice
 • STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION :Výstavba magnetickej dráhy (Maglev)
 • STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION :Výstavba jednokoľajky (Monorail)
 • STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION :Výstavba železnice
 • STR_RAIL_NAME_ELRAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL :Elektrifikovaná železnica
 • STR_RAIL_NAME_MAGLEV
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV :Magnetická dráha
 • STR_RAIL_NAME_MONORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL :Jednokoľajka
 • STR_RAIL_NAME_RAILROAD
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD :Železnica
 • STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Výstavba elektrifikovanej železnice
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION :Výstavba magnetickej dráhy (Maglev)
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Výstavba jednokoľajky (Monorail)
 • STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :Výstavba železnice
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL :{BLACK}Postaviť železničnú trať v automatickom režime. Ctrl odstráni časť trate. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE :{BLACK}Postaviť železničný most. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS :{BLACK}Umiestniť železničné signály. Ctrl prepína mechanické/svetelné signály{}Ťahanie umiestní signály na rovnom úseku trate. Ctrl umiestní signály až po najbližšiu križovatku alebo signál{}Ctrl+klik prepína otvorenie okna na výber signálu. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION :{BLACK}Postaviť železničnú stanicu. Ctrl umožní spájanie staníc. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK :{BLACK}Postaviť železničnú trať. Ctrl odstráni časť trate. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL :{BLACK}Postaviť železničný tunel. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING :{BLACK}Postaviť vlakové depo (na nákup a opravu vlakov). Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL :{BLACK}Konvertovať/vylepšiť typ železnice. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT :{BLACK}Umiestniť smerový bod. Ctrl umožní spájanie smerových bodov. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR :{BLACK}Prepnúť na odstránenie železničnej trate, signálov, smerových bodov a staníc. Ctrl odstráni aj koľaj smerového bodu a stanice
 • STR_RED_COMMA
 • (Correct) STR_RED_COMMA :{RED}{COMMA}
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať nový typ nákladu
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON :{BLACK}Prestavať lietadlo
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Prestavať lietadlo na iný druh nákladu
 • STR_REFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_REFIT_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Prestavať)
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Nová kapacita: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Cena prestavby: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT :{BLACK}Nová kapacita: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Cena prestavby: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Nová kapacita: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Príjem z prestavby: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT :{BLACK}Nová kapacita: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Príjem z prestavby: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte požadovaný typ nákladu pre cestné vozidlo
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON :{BLACK}Prestavať vozidlo
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Prestavať vozidlo na iný druh nákladu
 • STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Vyber vozidlo k prestavbe. Ťah myšou umožní vybrať viacej vozidiel. Kliknutie do voľného mista vybere celé vozidlo. Ctrl+Klik vyberie vozidlo a následujúci reťaz
 • STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať typ nákladu pre loď
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON :{BLACK}Prestavať loď
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Prestavať loď na vybraný druh nákladu
 • STR_REFIT_TITLE
 • (Correct) STR_REFIT_TITLE :{GOLD}Vyberte druh nákladu:
 • STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vybrat typ prepravovaneho nakladu
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON :{BLACK}Prestavať vlak
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Prestavať vlak na iný druh nákladu
 • STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE :Všetky železničné vozidlá
 • STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE :Všetky cestné vozidlá
 • STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES :Elektrické lokomotívy
 • STR_REPLACE_ENGINES
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINES :Lokomotívy
 • STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP :{BLACK}Prepne medzi oknami na výmenu lokomotív a vagónov
 • STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY :{BLACK}Zvoľte typ vozidla na výmenu
 • STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE :{BLACK}Vybrať typ železnice, pre ktorú chceš vymieňať lokomotívy
 • STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB :{BLACK}Zobrazí, ak existuje lokomotíva z ľavého zoznamu, ktorá sa zamení s ňou
 • STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY :{BLACK}Zvoľte nový typ vozidla, ktorý chceš použiť namiesto typu z ľavého zoznamu
 • STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE :{BLACK}Vybrať typ cesty, pre ktorú chceš vymieňať vozidlá
 • STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON :{BLACK}Stlačte pre začatie výmeny typu lokomotívy v ľavom zozname za lokomotívu v pravom zozname
 • STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON :{BLACK}Stlačte pre zastavenie výmeny lokomotívy vybranej z ľavého zoznamu
 • STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES :Lokomotíva pre magnetickú dráhu
 • STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES :Lokomotíva pre jednokoľajku
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING :{BLACK}Nevymieňa sa
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED :{BLACK}Nie je označené vozidlo
 • STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES :Lokomotívy
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON :{BLACK}Odstránenie vagónu: {ORANGE}{STRING}
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}Zachovanie pôvodnej dĺžky vlaku, odstránením vagónov (odpredu), keď by funkcia automatickej zmeny rušňa vlak predĺžila
 • STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD :{ENGINE} ked je staré
 • STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES :Automobily
 • STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES :Električky
 • STR_REPLACE_VEHICLES_NOW
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_NOW :Vymeniť všetky vozidlá teraz !
 • STR_REPLACE_VEHICLES_START
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_START :{BLACK}Začať výmenu vozidiel
 • STR_REPLACE_VEHICLES_STOP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_STOP :{BLACK}Zastaviť výmenu vozidiel
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD :Vymeniť len staré vozidlá
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE :{WHITE}Výmena {STRING} - {STRING}
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT :{G=s}Lietadlo
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES :{YELLOW}Dostupné dopravné prostriedky
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Stĺpec s vozidlami, ktoré možno nahradiť
 • STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :{G=s}Cestné vozidlo
 • STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP :{G=z}Loď
 • STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN :{G=m}Vlak
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE :{YELLOW}Používané vozidlá
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP :{BLACK}Stĺpec s vozidlami, ktoré vlastníte
 • STR_REPLACE_WAGONS
 • (Correct) STR_REPLACE_WAGONS :Vagónov
 • STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}Ste si istý, že chcete odstrániť všetok majetok spoločnosti?
 • STR_RIVERS_FEW
 • (Correct) STR_RIVERS_FEW :Málo
 • STR_RIVERS_LOT
 • (Correct) STR_RIVERS_LOT :Veľa
 • STR_RIVERS_MODERATE
 • (Correct) STR_RIVERS_MODERATE :Stredne
 • STR_RIVERS_NONE
 • (Correct) STR_RIVERS_NONE :Žiadne
 • STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION :Výstavba cesty
 • STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION :Výstavba električkovej trate
 • STR_ROAD_NAME_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_NAME_ROAD :Cesta
 • STR_ROAD_NAME_TRAM
 • (Correct) STR_ROAD_NAME_TRAM :Električková trať
 • STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Výstavba ciest
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD :{BLACK}Postaviť časť cesty v automatickom režime. Ctrl odstráni časť cesty. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM :{BLACK}Postaviť časť električkovej trate v automatickom režime. Ctrl odstráni časť trate. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION :{BLACK}Postaviť autobusovú zastávku. Ctrl umožní spájanie staníc. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{BLACK}Postaviť električkovú vykládku. Ctrl umožní spájanie staníc. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{BLACK}Postaviť električkovú zastávku. Ctrl umožní spájanie staníc. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE :{BLACK}Postaviť cestný most. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION :{BLACK}Postaviť časť cesty. Ctrl odstráni časť cesty. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL :{BLACK}Postaviť cestný tunel. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Postaviť automobilovú garáž (na výrobu a opravu vozidiel). Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE :{BLACK}Postaviť električkový most. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION :{BLACK}Postaviť časť električkovej trate. Ctrl odstráni časť trate. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL :{BLACK}Postaviť električkový tunel. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Postaviť električkovú garáž (na výrobu a opravu vozidiel). Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY :{BLACK}Postaviť vykládku. Ctrl umožní spájanie staníc. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD :{BLACK}Konvertovať/vylepšiť typ cesty. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM :{BLACK}Konvertovať/vylepšiť typ električkovej trate. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD :{BLACK}Prepnúť na odstránenie cesty
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS :{BLACK}Prepnúť na odstránenie električkovej trate
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD :{BLACK}Prepnúť na stavbu jednosmernej cesty
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Výstavba električkových tratí
 • STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT :{COMPANY}, {STRING}
 • STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR :Pozorovateľ, {1:STRING}
 • STR_SAVELOAD_BYTES_FREE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_BYTES_FREE :{BLACK}{BYTES} voľných
 • STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON :{BLACK}Vymazať
 • STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Vymazať vybranú uloženú hru
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION :{BLACK}Detaily hry
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX :{SILVER}{COMMA}: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS :{SILVER}NewGRF: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE :{BLACK}Informácia nie je k dispozícii
 • STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Vybraný názov pre uloženie hry
 • STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtrovací reťazec:
 • STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON :{BLACK}Kliknutim sem sa presuniete do sucasneho vychodzieho adresara pre ukladanie
 • STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam diskov, adresárov a súborov s uloženou hrou
 • STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON :{BLACK}Načítať
 • STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION :{WHITE}Nahrať hru
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP :{WHITE}Nahrať výškovú mapu
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP :{BLACK}Nahrať vybranú výškovú mapu
 • STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO :{WHITE}Nahrať scenár
 • STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Načítať označenú hru
 • STR_SAVELOAD_OSKTITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OSKTITLE :{BLACK}Zadajte názov pre uloženie hry
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE :{WHITE}Prepísanie súboru
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING :{YELLOW}Ste si istý, že chcete prepísať existujúci súbor?
 • STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON :{BLACK}Uložiť
 • STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION :{WHITE}Uložiť hru
 • STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP :{WHITE}Uložiť Výškovú mapu
 • STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO :{WHITE}Uložiť scenár
 • STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Uložiť aktuálnu hru s použitím vybraného mena
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL :{BLACK}Zrušiť
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Nemeniť predvoľby
 • STR_SAVE_PRESET_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CAPTION :{WHITE}Uložiť predvoľby
 • STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Aktuálne vybraný názov pre uloženie predvolieb
 • STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Zoznam dostupných predvolieb, zvoľte jednu na kopírovanie a uložte menom nižšie
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE :{BLACK}Uložiť
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Uložiť predvoľby do práve vybraného názvu
 • STR_SAVE_PRESET_TITLE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_TITLE :{BLACK}Zadajte názov pre predvoľby
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP :Nahrať výškovú mapu
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO :Nahrať scenár
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT :Ukončiť program
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR :Opustiť editor scenára
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP :Uložiť výškovú mapu
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO :Uložiť scenár
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION :{BLACK}Generovanie priemyslu
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION :{BLACK}Generovanie krajiny
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD :{YELLOW}OpenTTD
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT :{BLACK}Umiestniť objekt. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN :{BLACK}Umiestniť popis
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES :{BLACK}Sadiť stromy. Shift zobrazí odhadovanú cenu
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION :{BLACK}Stavba cesty
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR :{YELLOW}Editor scenára
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY :{BLACK}Zobraziť mapu, zoznam miest
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD :{BLACK}Posunúť začiatok o rok dozadu
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD :{BLACK}Posunúť začiatok o rok dopredu
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO :{BLACK}Uložiť scenár, nahrať scenár, opustiť editor scenára, ukončiť program
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE :{BLACK}Kliknúť pre zadanie počiatočného roku
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION :{BLACK}Generovanie miest
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION :{BLACK}Výstavba električkovej trate
 • STR_SCREENSHOT_CAPTION
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_CAPTION :{WHITE}Vytvoriť snímku obrazovky
 • STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT :{BLACK}Predvolene priblížená snímka
 • STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Snímka výškovej mapy
 • STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT :{BLACK}Snímka minimapy
 • STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT :{BLACK}Normálna snímka
 • STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT :{BLACK}Snímka celej mapy
 • STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT :{BLACK}Plne priblížená snímka
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM :Vlastná
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE :Vlastná ({NUM}%)
 • STR_SEA_LEVEL_HIGH
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_HIGH :Vysoká
 • STR_SEA_LEVEL_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_LOW :Nízka
 • STR_SEA_LEVEL_MEDIUM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_MEDIUM :Stredná
 • STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW :Veľmi nízka
 • STR_SELECT_BRIDGE_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY} {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Výber mostu - pre postavanie zvoľ typ mostu
 • STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Vyber železničný most
 • STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Vyber cestný most
 • STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Zmeniť typ servisného intervalu
 • STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE :Nastavenia
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION :Plná animácia
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL :Plné detaily
 • STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS :Možnosti hry
 • STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS :Nastavenia NewGRF
 • STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :Nastavenia AI/skriptu
 • STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS :Značky a mená konkurentov zobrazené
 • STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED :Zobraziť popisy
 • STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED :Zobraziť názvy staníc
 • STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED :Zobraziť názvy miest
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS :Nastavenie priehľadnosti
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS :Priesvitné budovy
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS :Priesvitné názvy
 • STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED :Zobraziť navigačné body
 • STR_SE_MAPGEN_CAPTION
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_CAPTION :{WHITE}Typ scenara
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD :{WHITE}Rovna krajina
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT :{BLACK}Výška rovnej krajiny:
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN :{BLACK}Znizit vysku rovnej krajiny o jedno
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT :{WHITE}Zmeniť výšku rovnej krajiny
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP :{BLACK}Zvysit vysku rovnej krajiny o jedno
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP :{BLACK}Generovať rovnú krajinu
 • STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND :{WHITE}Nahodna krajina
 • STR_SHIP
 • (Correct) STR_SHIP :{BLACK}{SHIP}
 • STR_SHORT_DATE
 • (Correct) STR_SHORT_DATE :{WHITE}{DATE_TINY}
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT :{BLACK}Ukáž skryté
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Zapnutím tohoto tlačítka sa budú zobrazovať aj skyté lietadlá
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Ukáž skryté
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Zapnutím tohoto tlačítka sa budú zobrazovať aj skyté cestné vozidlá
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP :{BLACK}Ukáž skryté
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Zapnutím tohoto tlačítka sa budú zobrazovať aj skyté lode
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN :{BLACK}Ukáž skryté
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Zapnutím tohoto tlačítka sa budú zobrazovať aj skyté koľajové vozidlá
 • STR_SIGN_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Zoznam popisov - {COMMA} popis{P "" y ov}
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE :{BLACK}Vyžadovať správnu veľkosť písmen
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Brať/nebrať do úvahy veľkosť písmen pri porovnávaní textu popisov s filtrovacím reťazcom
 • STR_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_SIGN_NAME :{SIGN}
 • STR_SMALLMAP_CAPTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CAPTION :{WHITE}Mapa - {STRING}
 • STR_SMALLMAP_CENTER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CENTER :{BLACK}Vycentrovať malú mapu na aktuálnu pozíciu
 • STR_SMALLMAP_COMPANY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_COMPANY :{TINY_FONT}{COMPANY}
 • STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL :{BLACK}zakázať všetky
 • STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL :{BLACK}Povolit vsetky
 • STR_SMALLMAP_INDUSTRY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_INDUSTRY :{TINY_FONT}{STRING} ({NUM})
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT :{TINY_FONT}{BLACK}Lietadlá
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT :{TINY_FONT}{BLACK}Letisko
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Holý terén
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Budovy/Priemysel
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Autobusová stanica
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT :{TINY_FONT}{BLACK}Púšť
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{TINY_FONT}{BLACK}Prístav
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Polia
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Les
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Trávnatý terén
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Priemysel
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER :{TINY_FONT}{BLACK}Bez vlastníka
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Železničné trate
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Železničná stanica
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Cesty
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Cestné vozidlá
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Skaly
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Nerovný terén
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS :{TINY_FONT}{BLACK}Lode
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW :{TINY_FONT}{BLACK}Sneh
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Stanice/Letiská/Prístavy
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS :{TINY_FONT}{BLACK}Mestá
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS :{TINY_FONT}{BLACK}Vlaky
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES :{TINY_FONT}{BLACK}Dopravné trasy
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES :{TINY_FONT}{BLACK}Lesy
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY :{TINY_FONT}{BLACK}Nakladacia rampa
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Dopravné prostriedky
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER :{TINY_FONT}{BLACK}Voda
 • STR_SMALLMAP_LINKSTATS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LINKSTATS :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Ukázať výšku
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION :{BLACK}Kliknite na náklad pre prepnutie jeho zobrazenia. Ctrl+klik skryje všetky druhy nákladu okrem určeného. Opätovný Ctrl+klik zobrazí všetky druhy nákladu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION :{BLACK}Klikni na spoločnosť pre prepnutie zobrazenia jej majetku. Ctrl+Klik skryje všetky spoločnosti okrem vybranej. Ctrl+Klik znova zase zobrazí všetky spoložnosti.
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Nezobraziť žiadny náklad na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Nezobrazovať žiadný majetok spoločnosti na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Nezobraziť žiadny priemysel na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Zobraziť všetok náklad na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Zobraziť celý majetok spoločnosti na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Zobraziť všetok priemysel na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION :{BLACK}Kliknite na typ priemyslu pre zmenu jeho zobrazenia. Ctrl+Klik skryje všetky priemysly okrem vybraného. Ctrl+Klik znova zobrazí všetky priemysly
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Prepnúť zobrazenie výškovej mapy
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP :{BLACK}Zobraziť priemysel na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP :{BLACK}Zobraziť vrstevnice na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP :{BLACK}Zobraziť vlastníkov pozemkov na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP :{BLACK}Zobraziť smerovanie nákladu na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON :{BLACK}Zobraziť dopravné trasy na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP :{BLACK}Zobraziť vegetáciu na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP :{BLACK}Zobraziť dopravné prostriedky na mape
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF :{BLACK}Zapnúť/vypnúť názvy miest na mape
 • STR_SMALLMAP_TOWN
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOWN :{TINY_FONT}{WHITE}{TOWN}
 • STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS :Vrstevnice
  (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS.g :vrstevníc
 • STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES :Priemysel
  (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES.g :priemyslu
 • STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS :Vlastníci
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP :Smerovanie nákladu
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES :Trasy
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION :Vegetácia
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES :Dopravné prostriedky
  (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES.g :dopravných prostriedkov
 • STR_SORT_BY_AGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_AGE :Vek
 • STR_SORT_BY_CAPTION_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_DATE :{BLACK}Dátum
 • STR_SORT_BY_CAPTION_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_NAME :{BLACK}Názov
 • STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Kapacita nákladu
 • STR_SORT_BY_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_COST :Cena
 • STR_SORT_BY_ENGINE_ID
 • (Correct) STR_SORT_BY_ENGINE_ID :EngineID (netriedené)
 • STR_SORT_BY_FACILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_FACILITY :Typ stanice
 • STR_SORT_BY_INTRO_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_INTRO_DATE :Uvedenie na trh
 • STR_SORT_BY_LENGTH
 • (Correct) STR_SORT_BY_LENGTH :Dlžka
 • STR_SORT_BY_LIFE_TIME
 • (Correct) STR_SORT_BY_LIFE_TIME :Zostávajúca životnost
 • STR_SORT_BY_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_SORT_BY_MAX_SPEED :Maximálna rýchlosť
 • STR_SORT_BY_MODEL
 • (Correct) STR_SORT_BY_MODEL :Model
 • STR_SORT_BY_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_NAME :Meno
 • STR_SORT_BY_NUMBER
 • (Correct) STR_SORT_BY_NUMBER :Číslo
 • STR_SORT_BY_POPULATION
 • (Correct) STR_SORT_BY_POPULATION :Populácia
 • STR_SORT_BY_POWER
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER :Výkon
 • STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST :Výkon/Prevádzkové náklady
 • STR_SORT_BY_PRODUCTION
 • (Correct) STR_SORT_BY_PRODUCTION :Produkcia
 • STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR :Profit v minulom roku
 • STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR :Profit v tomto roku
 • STR_SORT_BY_RANGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_RANGE :Rozsah
 • STR_SORT_BY_RATING
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING :Hodnotenie
 • STR_SORT_BY_RATING_MAX
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MAX :Hodnotenie najlepšej prepravy
 • STR_SORT_BY_RATING_MIN
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MIN :Hodnotenie najhoršej prepravy
 • STR_SORT_BY_RELIABILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_RELIABILITY :Spoľahlivosť
 • STR_SORT_BY_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_RUNNING_COST :Prevádzkové náklady
 • STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY
 • (Correct) STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY :Oneskorenie cest. poriadku
 • STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE :Kapacita podľa typu nákladu
 • STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT :Trakčná sila
 • STR_SORT_BY_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRANSPORTED :Prepravené
 • STR_SORT_BY_TYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TYPE :Typ
 • STR_SORT_BY_VALUE
 • (Correct) STR_SORT_BY_VALUE :Hodnota
 • STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE :Dustupný čakajúci náklad
 • STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL :Celkový čakajúci náklad
 • STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION :{WHITE}Zarovnanie sprite {COMMA} ({STRING})
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON :{BLACK}Prejsť na sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION :{WHITE}Ísť na objekt
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP :{BLACK}Prejsť na daný sprite. Ak nie je normálny, prejsť na najbližší normálny sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP :{BLACK}Pri hýbaní objektom, sa menia X a Y súradnice
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON :{BLACK}Ďalší sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP :{BLACK}Prejsť na najbližší normálny sprite, vynechajúc akékoľvek falošné/prefarbené sprites a sprites fontu použité na konci
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS :{BLACK}X offset: {NUM}, Y offset: {NUM} (absolútne)
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_REL
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_REL :{BLACK}X offset: {NUM}, Y offset: {NUM} (relatívne)
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_BUTTON :{BLACK}Vybrať objekt
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_TOOLTIP :{BLACK}Vyberte objekt z obrazovky
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON :{BLACK}Predchádzajúci sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP :{BLACK}Prejsť na predchádzajúci normálny sprite, vynechajúc akékoľvek falošné/prefarbené sprites a sprites fontu použité na začiatku
 • STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON :{BLACK}Resetovať relatívne
 • STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Resetovať aktuálne relatívne posunutie
 • STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP :{BLACK}Reprezentuje aktuálne zvolený objekt. Zarovnanie je ignorované pri vykresľovaní objektu
 • STR_STATION_BUILD_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_ACCEPTS_CARGO :{BLACK}Prijíma: {GOLD}{CARGO_LIST}
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CAPTION :{WHITE}Výber letiska
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CLASS_LABEL
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CLASS_LABEL :{BLACK}Trieda letiska
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_LAYOUT_NAME
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_LAYOUT_NAME :{BLACK}Rozloženie{NUM}
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať veľkosť/typ letiska
 • STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION :{WHITE}Orientácia zastávky
 • STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu zastávky
 • STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION :{WHITE}Orientácia električkovej vykládky
 • STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu električkovej vykládky
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Nezvýrazňovať oblasť pokrytia stavanej plochy
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_ON_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_ON_TOOLTIP :{BLACK}Zobraziť oblasť pokrytia stavanej plochy
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_TITLE
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_TITLE :{BLACK}Ukázať oblasť pokrytia
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_OFF
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_OFF :{BLACK}Vyp.
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_ON
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_ON :{BLACK}Zap.
 • STR_STATION_BUILD_DOCK_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DOCK_CAPTION :{WHITE}Prístav
 • STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP :{BLACK}Automaticky
 • STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP_TOOLTIP :{BLACK}Automaticky postaviť stanicu podľa označeného bloku terénu
 • STR_STATION_BUILD_NOISE
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NOISE :{BLACK}Vytváraný hluk: {GOLD}{COMMA}
 • STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS :{BLACK}Počet koľají
 • STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS_TOOLTIP :{BLACK}Počet koľají železničnej stanice
 • STR_STATION_BUILD_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_ORIENTATION :{BLACK}Orientácia
 • STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION :{WHITE}Orientácia električkovej zastávky
 • STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu električkovej zastávky
 • STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH :{BLACK}Dĺžka nástupišťa
 • STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH_TOOLTIP :{BLACK}Dĺžka železničnej stanice
 • STR_STATION_BUILD_RAILROAD_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_RAILROAD_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Vybrať orientáciu železničnej stanice
 • STR_STATION_BUILD_RAIL_CAPTION</