OpenTTD trunk


Slovenian (sl_SI) - Status of Strings

Download Lang File
198 Missing 0 Invalid 38 Outdated 0 Unknown 4051 Correct


Missing

 • STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE
 • STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION
 • STR_BUTTON_CATCHMENT
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION
 • STR_COLOUR_DEFAULT
 • STR_COLOUR_RANDOM
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE
 • STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY
 • STR_FRAMERATE_AI
 • STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS
 • STR_FRAMERATE_AVERAGE
 • STR_FRAMERATE_BYTES_BAD
 • STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD
 • STR_FRAMERATE_BYTES_WARN
 • STR_FRAMERATE_CAPTION
 • STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL
 • STR_FRAMERATE_CURRENT
 • STR_FRAMERATE_DATA_POINTS
 • STR_FRAMERATE_DRAWING
 • STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS
 • STR_FRAMERATE_FPS_BAD
 • STR_FRAMERATE_FPS_GOOD
 • STR_FRAMERATE_FPS_WARN
 • STR_FRAMERATE_GAMELOOP
 • STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT
 • STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT
 • STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY
 • STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE
 • STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH
 • STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS
 • STR_FRAMERATE_GL_SHIPS
 • STR_FRAMERATE_GL_TRAINS
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS
 • STR_FRAMERATE_MEMORYUSE
 • STR_FRAMERATE_MS_BAD
 • STR_FRAMERATE_MS_GOOD
 • STR_FRAMERATE_MS_WARN
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP
 • STR_FRAMERATE_SOUND
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP
 • STR_FRAMERATE_VIDEO
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_AI
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • STR_GOALS_SPECTATOR
 • STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP
 • STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP
 • STR_GROUP_OCCUPANCY
 • STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE
 • STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR
 • STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO
 • STR_INTRO_BASESET
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP
 • STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION
 • STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE
 • STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED
 • STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK
 • STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK
 • STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE
 • STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES
 • STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP
 • STR_PLAYLIST_CHANGE_SET
 • STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT
 • STR_PURCHASE_INFO_NONE
 • STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE
 • STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE
 • STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE
 • STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES
 • STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES
 • STR_ROAD_NAME_ROAD
 • STR_ROAD_NAME_TRAM
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM
 • STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION
 • STR_SCREENSHOT_CAPTION
 • STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT
 • STR_STORY_BOOK_SPECTATOR
 • STR_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAYS
 • STR_TOOLTIP_CATCHMENT
 • STR_TOWN_DIRECTORY_CITY
 • STR_TOWN_VIEW_CARGO_LAST_MONTH_MAX
 • STR_VEHICLE_INFO_MAX_SPEED_TYPE
 • STR_VEHICLE_INFO_MAX_SPEED_TYPE_RANGE
 • STR_WARNING_PASSWORD_SECURITY
 • Invalid

  No strings in this category

  Outdated

 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP
 • (Outdated) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Zmanjšaj gostoto signala za vlečenje
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP
 • (Outdated) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Povečaj gostoto signala za vlečenjeIncrease dragging signal density
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP
 • (Outdated) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Gostota vlečnih signalov
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG :Prepreči vlakom in ladjam 90° zavoje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT :90 stopinjski zavoj se izvrši, ko je vodoravni odsek proge tik pred navpičnim, tako da vlak, ko prevozi rob plošče zavije za 90 namesto klasičnih 45 stopinj. To vpliva tudi na zavoje ladij.
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Največja oddaljenost rafinerij nafte od roba: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Naftne rafinerije se nahajajo le pri robu kater, to je ob obali na otoških kartah
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT :Nastavitev verjetnosti letalske nesreče
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE :Brez
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Nastavitev vzdrževanja in stroškov delovanja vozil in zgradb
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW
 • (Outdated) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Prilepi iz pogleda
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT
 • (Outdated) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT :{BLACK}Prilepi lokacijo tega pogleda v splošni pogled
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN
 • (Outdated) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN :{BLACK}Kopiraj na pogled
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Železnica tiri
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS :Železnica tiri s kombiniranimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS :Železnica tiri s kombiniranimi in enosmernimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS :Železnica tiri s kombiniranimi in steznimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS :Železnica tiri z izhodnimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS :Železnica tiri z izhodnimi in kombiniranimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS :Železnica tiri z izhodnimi in enosmernimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS :Železnica tiri z izhodnimi in steznimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS :Železnica tiri s signali za enosmerno stezo
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS :Železnica tiri z normalnimi in kombiniranimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS :Železnica tiri z normalnimi in izhodnimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS :Železnica tiri z normalnimi in enosmernimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS :Železnica tiri z normalnimi in steznimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS :Železnica tiri z normalnimi in pred-signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS :Železnicatiri s signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS :Železnica tiri s signali steze
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS :Železnica tiri s steznimi in enosmernimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS :Železnica tiri s pred-signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS :Železnica tiri s pred in kombiniranimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS :Železnica tiri s pred in izhodnimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS :Železnica tiri s pred in enosmernimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS :Železnica tiri s pred in steznimi signali
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT
 • (Outdated) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Železnica železniška garaža
 • STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE
 • (Outdated) STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE :{WHITE}Ni najdenih mrežnih naprav ali ni aktiviran ENABLE_NETWORK
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE
 • (Outdated) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Paleta: {SILVER}{STRING}

  Unknown

  No strings in this category

  Correct

 • STR_ABANDON_GAME_CAPTION
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_CAPTION :{WHITE}Zapusti igro
 • STR_ABANDON_GAME_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}Zagotovo želiš zapustiti igro?
 • STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Zagotovo želiš zapustiti ta scenarij?
 • STR_ABBREV_ALL
 • (Correct) STR_ABBREV_ALL :{TINY_FONT}VSE
 • STR_ABBREV_BATTERIES
 • (Correct) STR_ABBREV_BATTERIES :{TINY_FONT}BA
 • STR_ABBREV_BUBBLES
 • (Correct) STR_ABBREV_BUBBLES :{TINY_FONT}MH
 • STR_ABBREV_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_ABBREV_CANDYFLOSS :{TINY_FONT}SP
 • STR_ABBREV_COAL
 • (Correct) STR_ABBREV_COAL :{TINY_FONT}PR
 • STR_ABBREV_COLA
 • (Correct) STR_ABBREV_COLA :{TINY_FONT}CK
 • STR_ABBREV_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_COPPER_ORE :{TINY_FONT}BK
 • STR_ABBREV_DIAMONDS
 • (Correct) STR_ABBREV_DIAMONDS :{TINY_FONT}DM
 • STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS :{TINY_FONT}GP
 • STR_ABBREV_FOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_FOOD :{TINY_FONT}HR
 • STR_ABBREV_FRUIT
 • (Correct) STR_ABBREV_FRUIT :{TINY_FONT}SJ
 • STR_ABBREV_GOLD
 • (Correct) STR_ABBREV_GOLD :{TINY_FONT}ZL
 • STR_ABBREV_GOODS
 • (Correct) STR_ABBREV_GOODS :{TINY_FONT}IZ
 • STR_ABBREV_GRAIN
 • (Correct) STR_ABBREV_GRAIN :{TINY_FONT}ŽT
 • STR_ABBREV_IRON_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_IRON_ORE :{TINY_FONT}ŽR
 • STR_ABBREV_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_ABBREV_LIVESTOCK :{TINY_FONT}ŽV
 • STR_ABBREV_MAIL
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIL :{TINY_FONT}PŠ
 • STR_ABBREV_MAIZE
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIZE :{TINY_FONT}KZ
 • STR_ABBREV_NONE
 • (Correct) STR_ABBREV_NONE :{TINY_FONT}NO
 • STR_ABBREV_NOTHING
 • (Correct) STR_ABBREV_NOTHING :
 • STR_ABBREV_OIL
 • (Correct) STR_ABBREV_OIL :{TINY_FONT}NF
 • STR_ABBREV_PAPER
 • (Correct) STR_ABBREV_PAPER :{TINY_FONT}PA
 • STR_ABBREV_PASSENGERS
 • (Correct) STR_ABBREV_PASSENGERS :{TINY_FONT}PO
 • STR_ABBREV_PLASTIC
 • (Correct) STR_ABBREV_PLASTIC :{TINY_FONT}PL
 • STR_ABBREV_RUBBER
 • (Correct) STR_ABBREV_RUBBER :{TINY_FONT}KČ
 • STR_ABBREV_STEEL
 • (Correct) STR_ABBREV_STEEL :{TINY_FONT}JK
 • STR_ABBREV_SUGAR
 • (Correct) STR_ABBREV_SUGAR :{TINY_FONT}SK
 • STR_ABBREV_SWEETS
 • (Correct) STR_ABBREV_SWEETS :{TINY_FONT}SL
 • STR_ABBREV_TOFFEE
 • (Correct) STR_ABBREV_TOFFEE :{TINY_FONT}KR
 • STR_ABBREV_TOYS
 • (Correct) STR_ABBREV_TOYS :{TINY_FONT}IG
 • STR_ABBREV_VALUABLES
 • (Correct) STR_ABBREV_VALUABLES :{TINY_FONT}VR
 • STR_ABBREV_WATER
 • (Correct) STR_ABBREV_WATER :{TINY_FONT}VO
 • STR_ABBREV_WHEAT
 • (Correct) STR_ABBREV_WHEAT :{TINY_FONT}PN
 • STR_ABBREV_WOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_WOOD :{TINY_FONT}LS
 • STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT}2002-{STRING} ekipa OpenTTD
 • STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :O 'OpenTTD'
 • STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Razhročevanje UI / skript
 • STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Informacije o terenu
 • STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Zajemi sliko
 • STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
 • STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER :Uravnavanje sličice
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES :Vklop/izklop okvirjev
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :Vklopi/Izklopi konzolo
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS :Preklop barvanja umazanih blokov
 • STR_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_OPENTTD :{WHITE}O OpenTTD
 • STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT
 • (Correct) STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT :{BLACK}Prvotne avtorske pravice {COPYRIGHT} 1995 Chris Sawyer, vse pravice pridržane
 • STR_ABOUT_VERSION
 • (Correct) STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD različica {REV}
 • STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION :Gradnja letališča
 • STR_AIRPORT_CITY
 • (Correct) STR_AIRPORT_CITY :Mestno
 • STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS :Helikopterska pristajališča
 • STR_AIRPORT_CLASS_HUB
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HUB :Hub letališča
 • STR_AIRPORT_CLASS_LARGE
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_LARGE :Velika letališča
 • STR_AIRPORT_CLASS_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_SMALL :Majhna letališča
 • STR_AIRPORT_COMMUTER
 • (Correct) STR_AIRPORT_COMMUTER :Vozač
 • STR_AIRPORT_HELIDEPOT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIDEPOT :Helikopterska garaža
 • STR_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT :Pristajališče
 • STR_AIRPORT_HELISTATION
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION :Helikopterska postaja
 • STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL :Medkontinentalno letališče
 • STR_AIRPORT_INTERNATIONAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERNATIONAL :Mednarodno
 • STR_AIRPORT_METRO
 • (Correct) STR_AIRPORT_METRO :Medmestno
 • STR_AIRPORT_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_SMALL :Majno letališče
 • STR_AI_CONFIG_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AI :{SILVER}UI-ji
 • STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP :{BLACK}UI, ki bodo naložene v naslednji igri
 • STR_AI_CONFIG_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CAPTION :{WHITE}Nastavitve UI / skript igre
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}Izberi {STRING}
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI :UI
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT :Skripta igre
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE :
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP :{BLACK}Naloži drugi skript
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Nastavi
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP :{BLACK}Nastavi parametre Skripte
 • STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}Skript igre, ki bo naložen v naslednji igri
 • STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT :{SILVER}Skripta igre
 • STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Igralec
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Premakni nižje
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP :{BLACK}Premakni izbran UI nižje po seznamu
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Premakni višje
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP :{BLACK}Premakni izbran UI višje po seznamu
 • STR_AI_CONFIG_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_NONE :(brez)
 • STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :Naključni UI
 • STR_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_AI_DEBUG :{WHITE}Razhroščevanje UI / skripte
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL :{BLACK}Prelomi na:
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Vključi/izključi prelom, ko se sporočilo UI ujema z besedilom preloma
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE :{BLACK}Prelomi na
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}Če se sporočilo v dnevniku UI ujema z besedilom, se igra prekine
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE :{BLACK}Nadaljuj
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP :{BLACK}Nadaljuj izvajanje UI
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE :{BLACK}Ujemanje začetnic
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Preklopi način ujemanja pri primerjanju dnevnika UI z napako
 • STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION :{BLACK}{STRING} (v{NUM})
 • STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Ime skripte
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD :{BLACK}Ponovno naloži UI
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP :{BLACK}Uniči UI, ponovno naloži skripto in ponovno zaženi UI
 • STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP :{BLACK}Oglej si razhroščevalni izpis UI
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS :{BLACK}Nastavitve
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni nastavitve skripte
 • STR_AI_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT :{BLACK}Skripta
 • STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP :{BLACK}Preveri dnevnik skriptov igre
 • STR_AI_LIST_ACCEPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT :{BLACK}Potrdi
 • STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Izberi označeno skripto
 • STR_AI_LIST_AUTHOR
 • (Correct) STR_AI_LIST_AUTHOR :{LTBLUE}Avtor: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_CANCEL
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Prekliči
 • STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Ne spremeni skripte
 • STR_AI_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION :{WHITE}Na voljo je {STRING}
 • STR_AI_LIST_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_AI :UI-ji
 • STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT :Skripte igre
 • STR_AI_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za izbor skripte
 • STR_AI_LIST_URL
 • (Correct) STR_AI_LIST_URL :{LTBLUE}URL: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_VERSION
 • (Correct) STR_AI_LIST_VERSION :{LTBLUE}Verzija: {ORANGE}{NUM}
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Parametri
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI :UI
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT :Skripta igre
 • STR_AI_SETTINGS_CLOSE
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CLOSE :{BLACK}Zapri
 • STR_AI_SETTINGS_RESET
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_RESET :{BLACK}Resetiraj
 • STR_AI_SETTINGS_SETTING
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SETTINGS_START_DELAY
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :Število dni zamika med zagonom sledeče po predhodni UI: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SPEED_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_FAST :Hitro
 • STR_AI_SPEED_MEDIUM
 • (Correct) STR_AI_SPEED_MEDIUM :Srednje
 • STR_AI_SPEED_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_SLOW :Počasi
 • STR_AI_SPEED_VERY_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_FAST :Zelo hitro
 • STR_AI_SPEED_VERY_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_SLOW :Zelo počasi
 • STR_BAGS
 • (Correct) STR_BAGS :{COMMA} vreč{P a i e ""}
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION :Originalna grafika Transport Tycoon Deluxe za različico DOS.
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION :Originalna grafika Transport Tycoon Deluxe za nemško različico DOS.
 • STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION :Originalna grafika Transport Tycoon Deluxe za različico oken(windows).
 • STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION :Originalna glasba Transport Tycoon Deluxe DOS različice
 • STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION :Glasbeni paket z vključeno glasbo.
 • STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION :Originalna glasba Transport Tycoon Deluxe različice oken(windows).
 • STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION :Originalni zvoki Transport Tycoon Deluxe različice DOS.
 • STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION :Zvočni paket brez zvoka.
 • STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION :Originalni zvoki Transport Tycoon Deluxe različice oken(windows).
 • STR_BLACK_1
 • (Correct) STR_BLACK_1 :{BLACK}1
 • STR_BLACK_2
 • (Correct) STR_BLACK_2 :{BLACK}2
 • STR_BLACK_3
 • (Correct) STR_BLACK_3 :{BLACK}3
 • STR_BLACK_4
 • (Correct) STR_BLACK_4 :{BLACK}4
 • STR_BLACK_5
 • (Correct) STR_BLACK_5 :{BLACK}5
 • STR_BLACK_6
 • (Correct) STR_BLACK_6 :{BLACK}6
 • STR_BLACK_7
 • (Correct) STR_BLACK_7 :{BLACK}7
 • STR_BLACK_COMMA
 • (Correct) STR_BLACK_COMMA :{BLACK}{COMMA}
 • STR_BLACK_DATE_LONG
 • (Correct) STR_BLACK_DATE_LONG :{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_BLACK_INT
 • (Correct) STR_BLACK_INT :{BLACK}{NUM}
 • STR_BLACK_RAW_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_RAW_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLACK_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLUE_COMMA
 • (Correct) STR_BLUE_COMMA :{BLUE}{COMMA}
 • STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL :Nosilni križi, Jeklen
 • STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE :Betonski
 • STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL :Nosilni, Jeklen
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE :Viseč, Betonski
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL :Viseč, Jeklen
 • STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL :Cevast, Jeklen
 • STR_BRIDGE_NAME_WOODEN
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_WOODEN :Lesen
 • STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON
 • (Correct) STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON :Cevast, Silicijev
 • STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Vlak '{VEHICLE}' , ki pripada družbi '{COMPANY}', ima neveljavno dolžino. Najbrž vsebuje probleme povezane z NewGRF. Igra se lahko sesuje
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Smer garaže
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Izberi smer garaže
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Smer žel. garaže
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi smer železniške garaže
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Orijentacija tramvaj garaže
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Izberi orijentacijo tramvaj garaže
 • STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION :{WHITE}Izbor signalov
 • STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Zamenjava signala{}Ko je možnost izbrana, se ob kliku na obstoječi signal le ta spremeni v izbrano vrsto. Ctrl-Klik preklaplja obstoječo vrsto. Shift+Klik prikaže predviden strošek zamenjave
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Kombinirani signal (električni){}Kombinirani signal deluje kot vhodni in izhodni. To omogoča gradnjo velikih vej signalizacije
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Vhodni signal (električni){}Zelen v kolikor je vsaj en ali več izhodnih signalov v nadaljevanju proge. Če ne, je rdeč
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Izhodni signal (električni){}Deluje kot normalen semafor, le da mora biti povezan z ustreznim vhodnim ali kombiniranim pred-signalom
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Standardni signal (električni){}Signali so potrebni, da preprečijo vlaku trčenje na progi z več vlaki
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Napredni enosmerni signal (električni){}Napredni signal omogoča vstop več kot enemu vlaku v odsek proge, če ima na voljo prostor za varno ustavitev. Napredni signali se lahko prevozijo s hrbtne strani
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Napredni signal (električni){}Napredni signal omogoča vstop več kot enemu vlaku v odsek proge, če ima na voljo prostor za varno ustavitev. Napredni signali se lahko prevozijo s hrbtne strani
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Kombinirani signal (semafor){}Kombinirani signal deluje kot vhodni in izhodni. To omogoča gradnjo velikih vej signalizacije
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Vhodni signal (semafor){}Zelen v kolikor je vsaj en ali več izhodnih signalov v nadaljevanju proge. Če ne, je rdeč
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Izhodni signal (semafor){}Deluje kot normalen semafor, le da mora biti povezan z ustreznim vhodnim ali kombiniranim signalom
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Standardni signal (semafor){}Signali so potrebni, da preprečijo vlaku trčenje na progi z več vlaki
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Napredni enosmerni signal (semafor){}Napredni signal omogoča vstop več kot enemu vlaku v odsek proge, če ima na voljo prostor za varno ustavitev. Napredni signali se lahko prevozijo s hrbtne strani
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Napredni signal (semafor){}Napredni signal omogoča vstop več kot enemu vlaku v odsek proge, če ima na voljo prostor za varno ustavitev. Napredni signali se lahko prevozijo s hrbtne strani
 • STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo boje. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji boje
 • STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Spremeni ime boje
 • STR_BUS
 • (Correct) STR_BUS :{BLACK}{BUS}
 • STR_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Prekliči
 • STR_BUTTON_DEFAULT
 • (Correct) STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Privzeto
 • STR_BUTTON_LOCATION
 • (Correct) STR_BUTTON_LOCATION :{BLACK}Mesto
 • STR_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_BUTTON_OK :{BLACK}V redu
 • STR_BUTTON_RENAME
 • (Correct) STR_BUTTON_RENAME :{BLACK}Preimenuj
 • STR_BUTTON_SORT_BY
 • (Correct) STR_BUTTON_SORT_BY :{BLACK}Razvrsti po
 • STR_BUY_COMPANY_MESSAGE
 • (Correct) STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Iščemo novega lastnika, ki bi prevzel naše podjetje.{}{}Ali želiš odkupiti podjetje {COMPANY} za ceno {CURRENCY_LONG}?
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kupi letalo
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kupi izbrano letalo. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION :Nova letala
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Vklop/izklop prikaza vrste letal
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skrij
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam letal - klikni na letalo za informacije
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON :{BLACK}Preimenuj
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Preimenuj letalo
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Prikaži
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kupi vozilo
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kupi izbrano cestno vozilo. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION :Nova cestna vozila
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Preklop med prikazom/skrivanjem tipa cestnih vozil
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skrij
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam cestnih vozil - klikni na vozilo za informacije
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON :{BLACK}Preimenuj
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Preimenuj cestno vozilo
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Prikaži
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kupi ladjo
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kupi izbrano ladjo. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION :Nove ladje
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Vklop/izklop prikaza vrste ladij
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skrij
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam ladij - klikni na ladjo za informacije
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON :{BLACK}Preimenuj
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Preimenuj ladjo
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Prikaži
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION :Nova tirna vozila
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Kupi vozilo
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Kupi izbrano železniško vozilo. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION :Nova električna tirna vozila
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Vklop/izklop prikaza vrste železniških vozil
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Skrij
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam železniških vozil - klikni na vozilo za informacije
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION :Nova magnetna vozila
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION :Nova enotirna vozila
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION :Nova železniška vozila
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON :{BLACK}Preimenuj
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Preimenuj železniško vozilo
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Prikaži
 • STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES :Baterije
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES.d :Baterijam
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES.r :Baterij
 • STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES :Mehurčki
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.d :Mehurčkom
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.r :Mehurčkov
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.t :Mehurčke
 • STR_CARGO_PLURAL_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY :Sladkarije
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY.d :Sladkarijam
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY.r :Sladkarij
 • STR_CARGO_PLURAL_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL :Premog
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL.d :Premogu
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL.r :Premoga
 • STR_CARGO_PLURAL_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA :Cockta
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA.d :Cockti
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA.r :Cockte
 • STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :Bakrova ruda
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.d :Bakrovi rudi
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.r :Bakrove rude
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.t :Bakrovo rudo
 • STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY :Sladkorna pena
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.d :Sladkorni peni
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.r :Sladkorne pene
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.t :Sladkorno peno
 • STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS :Diamanti
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.d :Diamantom
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.r :Diamantov
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.t :Diamante
 • STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS :Gazirane pijače
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS.d :Gaziranim pijačam
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS.r :Gaziranih pijač
 • STR_CARGO_PLURAL_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD :Hrana
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.d :Hrani
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.r :Hrane
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.t :Hrano
 • STR_CARGO_PLURAL_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT :Sadje
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT.d :Sadju
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT.r :Sadja
 • STR_CARGO_PLURAL_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD :Zlato
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD.d :Zlatu
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD.r :Zlata
 • STR_CARGO_PLURAL_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS :Izdelki
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.d :Izdelkom
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.r :Izdelkov
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.t :Izdelke
 • STR_CARGO_PLURAL_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN :Žito
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN.d :Žitu
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN.r :Žita
 • STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE :Železova ruda
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.d :Železovi rudi
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.r :Železove rude
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.t :Železovo rudo
 • STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK :Živina
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.d :Živini
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.r :Živine
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.t :Živino
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL :Pošta
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.d :Pošti
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.r :Pošte
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.t :Pošto
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE :Koruza
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.d :Koruzi
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.r :Koruze
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.t :Koruzo
 • STR_CARGO_PLURAL_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_NOTHING :
 • STR_CARGO_PLURAL_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL :Nafta
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.d :Nafti
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.r :Nafte
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.t :Nafto
 • STR_CARGO_PLURAL_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER :Papir
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER.d :Papirju
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER.r :Papirja
 • STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS :Potniki
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.d :Potnikom
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.r :Potnikov
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.t :Potnike
 • STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC :Plastika
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.d :Plastiki
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.r :Plastike
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.t :Plastiko
 • STR_CARGO_PLURAL_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER :Kavčuk
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER.d :Kavčuku
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER.r :Kavčuka
 • STR_CARGO_PLURAL_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL :Jeklo
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL.d :Jeklu
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL.r :Jekla
 • STR_CARGO_PLURAL_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR :Sladkor
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR.d :Sladkorju
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR.r :Sladkorja
 • STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE :Karamela
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.d :Karameli
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.r :Karamele
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.t :Karamelo
 • STR_CARGO_PLURAL_TOYS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS :Igrače
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS.d :Igračam
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS.r :Igrač
 • STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES :Vrednosti
 • STR_CARGO_PLURAL_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER :Voda
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.d :Vodi
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.r :Vode
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.t :Vodo
 • STR_CARGO_PLURAL_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT :Pšenica
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.d :Pšenici
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.r :Pšenice
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.t :Pšenico
 • STR_CARGO_PLURAL_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD :Les
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD.d :Lesu
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD.r :Lesa
 • STR_CARGO_RATING_APPALLING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_APPALLING :Nizkotno
 • STR_CARGO_RATING_EXCELLENT
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Izvrstno
 • STR_CARGO_RATING_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_GOOD :Dobro
 • STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE :Srednje
 • STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Sijajno
 • STR_CARGO_RATING_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_POOR :Slabo
 • STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD :Zelo dobro
 • STR_CARGO_RATING_VERY_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Zelo slabo
 • STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :Baterija
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.d :Bateriji
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.r :Baterije
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.t :Baterijo
 • STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE :Mehurček
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE.d :Mehurčku
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE.r :Mehurčka
 • STR_CARGO_SINGULAR_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY :Sladkarija
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.d :Sladkariji
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.r :Sladkarije
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.t :Sladkarijo
 • STR_CARGO_SINGULAR_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL :Premog
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL.d :Premogu
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL.r :Premoga
 • STR_CARGO_SINGULAR_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA :Cockta
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.d :Cockti
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.r :Cockte
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.t :Cockto
 • STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Bakrova ruda
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.d :Bakrovi rudi
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.r :Bakrove rude
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.t :Bakrovo rudo
 • STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY :Sladkorna pena
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.d :Sladkorni peni
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.r :Sladkorne pene
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.t :Sladkorno peno
 • STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND :Diamant
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND.d :Diamantu
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND.r :Diamanta
 • STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK :Gazirana pijača
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.d :Gazirani pijači
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.r :Gazirane pijače
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.t :Gazirano pijačo
 • STR_CARGO_SINGULAR_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD :Hrana
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.d :Hrani
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.r :Hrane
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.t :Hrano
 • STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :Sadje
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT.d :Sadju
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT.r :Sadja
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD :Zlato
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD.d :Zlatu
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD.r :Zlata
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS :Izdelki
 • STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN :Žito
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN.d :Žitu
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN.r :Žita
 • STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :Železova ruda
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.d :Železovi rudi
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.r :Železove rude
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.t :Železovo rudo
 • STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :Živina
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.d :Živini
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.r :Živine
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.t :Živino
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL :Pošta
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.d :Pošti
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.r :Pošte
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.t :Pošto
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :Koruza
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.d :Koruzi
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.r :Koruze
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.t :Koruzo
 • STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING :
 • STR_CARGO_SINGULAR_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL :Nafta
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.d :Nafti
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.r :Nafte
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.t :Nafto
 • STR_CARGO_SINGULAR_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER :Papir
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER.d :Papirju
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER.r :Papirja
 • STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER :Potnik
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.d :Potnikom
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.r :Potnikov
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.t :Potnike
 • STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC :Plastika
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.d :Plastiki
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.r :Plastike
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.t :Plastiko
 • STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER :Kavčuk
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER.d :Kavčuku
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER.r :Kavčuka
 • STR_CARGO_SINGULAR_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :Jeklo
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL.d :Jeklu
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL.r :Jekla
 • STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR :Sladkor
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR.d :Sladkorju
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR.r :Sladkorja
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE :Karamela
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.d :Karameli
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.r :Karamele
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.t :Karamelo
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY :Igrača
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.d :Igrači
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.r :Igrače
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.t :Igračo
 • STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Vrednosti
 • STR_CARGO_SINGULAR_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER :Voda
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.d :Vodi
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.r :Vode
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.t :Vodo
 • STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT :Pšenica
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.d :Pšenici
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.r :Pšenice
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.t :Pšenico
 • STR_CARGO_SINGULAR_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :Les
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD.d :Lesu
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD.r :Lesa
 • STR_CHEATS
 • (Correct) STR_CHEATS :{WHITE}Goljufije
 • STR_CHEATS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Kljukice kažejo, če so bile goljufije že kdaj uporabljene
 • STR_CHEATS_WARNING
 • (Correct) STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Pozor! Nameravaš izdati svoje tekmece. Tako sramotno dejanje bo zabeleženo za vselej
 • STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Igra kot podjetje: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE :{LTBLUE}Spremeni datum: {ORANGE}{DATE_SHORT}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Spremeni trenutno leto
 • STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS
 • (Correct) STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Tuneli se lahko križajo pod zemljo: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL :{LTBLUE}Uredi najvišjo višino ozemlja: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT :{WHITE}Uredi najvišjo višino gora na ozemlju
 • STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE
 • (Correct) STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Čarobni buldožer (odstrani industrije, neodstranljive objekte): {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_MONEY
 • (Correct) STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Povečaj denar za {CURRENCY_LONG}
 • STR_CHEAT_NO_JETCRASH
 • (Correct) STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Reaktivna letala ne bodo (pogosto) strmoglavila na malih letališčih: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SETUP_PROD
 • (Correct) STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Omogoči spreminjanje proizvodnih vrednosti: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :Sub arktično podnebje
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :Sub tropsko podnebje
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE :Zmerno podnebje
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE :Pokrajina v deželi igrač
 • STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE :Sovražno
 • STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE :Dopustno
 • STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT :Tolerantno
 • STR_COLOUR_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_BLUE :Modra
 • STR_COLOUR_BROWN
 • (Correct) STR_COLOUR_BROWN :Rjava
 • STR_COLOUR_CREAM
 • (Correct) STR_COLOUR_CREAM :Kremna
 • STR_COLOUR_DARK_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_BLUE :Temno modra
 • STR_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_GREEN :Temno zelena
 • STR_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_GREEN :Zelena
 • STR_COLOUR_GREY
 • (Correct) STR_COLOUR_GREY :Siva
 • STR_COLOUR_LIGHT_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_LIGHT_BLUE :Svetlo modra
 • STR_COLOUR_MAUVE
 • (Correct) STR_COLOUR_MAUVE :Slezenasta
 • STR_COLOUR_ORANGE
 • (Correct) STR_COLOUR_ORANGE :Oranžna
 • STR_COLOUR_PALE_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_PALE_GREEN :Svetlo zelena
 • STR_COLOUR_PINK
 • (Correct) STR_COLOUR_PINK :Rožnata
 • STR_COLOUR_PURPLE
 • (Correct) STR_COLOUR_PURPLE :Vijolična
 • STR_COLOUR_RED
 • (Correct) STR_COLOUR_RED :Rdeča
 • STR_COLOUR_WHITE
 • (Correct) STR_COLOUR_WHITE :Bela
 • STR_COLOUR_YELLOW
 • (Correct) STR_COLOUR_YELLOW :Rumena
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS :{WHITE}Letališča
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS :{WHITE}Kanali
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}Infrastruktura od {COMPANY}
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT :{GOLD}Kosi tirov:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT :{GOLD}Odseki cest:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS :{WHITE}Signali
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS :{WHITE}Polja postaj
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT :{GOLD}Postaje:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENCY_LONG}/leto
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT :{GOLD}Polja vode:
 • STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME :{ORANGE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM} '{STRING}'
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN :Vrhovni direktor
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE :Izvršni direktor
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR :Direktor
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER :Inženir
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT :Predsednik
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR :Nadzornik poti
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER :Vodja prometa
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR :Koordinator transporta
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON :Velekapitalist
 • STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION :{WHITE}Seznam najboljših podjetij
 • STR_COMPANY_MONEY
 • (Correct) STR_COMPANY_MONEY :{WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME :{COMPANY}
 • STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM :{COMPANY} {COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL :{BLACK}Ne shrani vnešenega gesla
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Geslo družbe
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT :{BLACK}Privzeto geslo družbe
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP :{BLACK}Uporabi geslo te družbe kot privzeto za nove družbe
 • STR_COMPANY_PASSWORD_OK
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_OK :{BLACK}Dodeli družbi novo geslo
 • STR_COMPANY_SOMEONE
 • (Correct) STR_COMPANY_SOMEONE :nekdo
 • STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT :{WHITE}{COMMA} letal{P o i a ""}
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON :{BLACK}Zgradi sedež podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Zgradi sedež podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON :{BLACK}Kupi 25% delnic podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Kupi 25% delnic tega podjetja. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa delnic
 • STR_COMPANY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON :{BLACK}Barvna shema
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE :{GOLD}Barvna shema:
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni barvo vozil podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON :{BLACK}Ime podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Ime podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni ime podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE :{GOLD}Vrednost podjetja: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE :{GOLD}Ustanovljeno: {WHITE}{NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE :{GOLD}Infrastruktura:
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT :{WHITE}{COMMA} letališč{P e i a ""}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Podrobnosti
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE :{WHITE}Brez
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL :{WHITE}{COMMA} kos{P "" a i ov} tirov
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD :{WHITE}{COMMA} odsek{P "" a i ov} ceste
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION :{WHITE}{COMMA} polj{P e i a ""} postaj
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Podrobni prikaz količine infrastrukture
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER :{WHITE}{COMMA} polj{P e i a ""} vode
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN :{BLACK}Pridruži se
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Pridruži se in igraj kot to podjetje
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nov obraz
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi nov obraz za direktorja
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD :{BLACK}Geslo
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Zaščiti svoje podjetje z geslom, da preprečiš priključitev drugih uporabnikov k podjetju
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE :{WHITE}{PRESIDENT_NAME}{}{GOLD}(Direktor)
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON :{BLACK}Direktorjevo ime
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni direktorjevo ime
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Direktorjevo ime
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}Preseli sedež podjetja drugam za ceno 1% vrednosti podjetja. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez selitve
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}Preseli sedež
 • STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES :{WHITE}{COMMA} cestn{P o i a ih} vozil{P o i a ""}
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON :{BLACK}Prodaj 25% delnic podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Prodaj 25% delnic tega podjetja. Shift+Klik prikaže predviden dobiček brez prodaje delnic
 • STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD :{BLACK}Nastavi geslo podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY :{WHITE}({COMMA}% v lasti podjetja {COMPANY})
 • STR_COMPANY_VIEW_SHIPS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHIPS :{WHITE}{COMMA} lad{P ja ji je ij}
 • STR_COMPANY_VIEW_TRAINS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_TRAINS :{WHITE}{COMMA} vlak{P "" a i ov}
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE :{WHITE}Brez
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE :{GOLD}Vozila:
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON :{BLACK}Poglej sedež podjetja
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Poglej sedež podjetja
 • STR_CONFIG_ERROR
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR :{WHITE}Napaka s konfiguracijsko datoteko...
 • STR_CONFIG_ERROR_ARRAY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_ARRAY :{WHITE}... napaka v razporeditvi '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}... neskladne NewGRF '{STRING}': podvojitev ID-ja GRF s/z '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND :{WHITE}... ignoriran osnovni grafični set '{STRING}': ni najden
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND :{WHITE}... ignoriran osnovni glasbeni set '{STRING}': ni najden
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND :{WHITE}... ignoriran osnovni zvočni set '{STRING}': ni najden
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF :{WHITE}... neupoštev neveljavne NewGRF '{STRING}': {STRING}
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE :nezdružljivo s to različico OpenTTD
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND :ni najdeno
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM :sistemski NewGRF
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN :neznano
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE :nevarno za statično rabo
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM :{WHITE}... format shranjevanja igre '{STRING}' ni na voljo. Vračanje na '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL :{WHITE}... nivo stiskanja '{STRING}' ni veljaven
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE :{WHITE}... neveljavna vrednost '{STRING}' za '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY :{WHITE}Premalo pomnilnika
 • STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG :{WHITE}Priprava {BYTES} za predpomnilnik sličic ni uspela. Pomnilnik je bil zmanjšan na {BYTES}. To bo zmanjšalo zmogljivost OpenTTD. Za zmanjšanje potrebe po spominu onemogoči podporo za 32 bitne sličice
 • STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS :{WHITE}... zaključnih znakov na koncu nastavitve '{STRING}'
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION :{WHITE}Spremeni proizvodnjo (večkratnik 8, do 2040)
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL :{WHITE}Spremeni nivo proizvodnje (odstotki, do 800%)
 • STR_CONFIG_SETTINGS_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTINGS_NONE :{WHITE}- Brez -
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS :{ORANGE}Katastrofe / Nesreče
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING :{ORANGE}Računi
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS :Uporabi napreden seznam vozil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT :Omogoči uporabo naprednih seznamov vozil za skupine
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS :{ORANGE}Novice/Nasveti
 • STR_CONFIG_SETTING_AI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Tekmeci
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT :Onemogoči letala za računalnik: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT :Če je omogočeno, računalniški tekmec ne more graditi letal.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES :Onemogoči cestna vozila za računalnik: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Če je omogočeno, računalniški tekmec ne more graditi cestnih vozil.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS :Onemogoči ladje za računalnik: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT :Če je omogočeno, računalniški tekmec ne more graditi ladij.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS :Onemogoči vlake za računalnik: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT :Če je omogočeno, računalniški tekmec ne more graditi vlakov.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Dovoli UI v večigralskem načinu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Dovoli UI računalniškim tekmecem sodelovanje v večigralskem načinu.
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Računalniški igralci
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE :Profil privzetih nastavitev: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY :Lahko
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD :Težko
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT :Izberi profil nastavitev za naključne UI ali za začetne vrednosti ob dodajanju UI ali skripta
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM :Srednje težko
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE :Dovoli nakup ekskluzivnih prevoznih dovoljenj: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT :Če podjetje odkupi ekskluzivne transportne pravice v mestu, tekmečeve postaje ne bodo prejemale tovora za 1 leto
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS :Dovoli naložbe v zgradbe: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT :Dovoli družbam vlaganje denarja v mesta za gradnjo novih hiš.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD :Dovoli financiranje obnove lokalnih cest: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT :Dovoli družbam vlaganje denarja v mesta za obnovo cest kot sabotažo cestnih prevozov.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Dovoli pošiljanje denarja drugim podjetjem: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT :Dovoli prenos denarja med družbami v večigralskem načinu.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Dovoli kupovanje delnic od drugih podjetij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Če je omogočeno, se lahko trguje z delnicami podjetij. Na voljo samo po določeni starosti podjetja.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS :Mestom je dovoljena izgradnja istonivojnih prehodov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT :Če je omogočeno, lahko mesta sama gradijo nivojske železniške prehode.
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS :Mesta lahko gradijo ceste: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT :Dovoli mestom gradnjo cest za širjenje. Onemogočeno - mesta sama ne morejo graditi cest.
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY :Samoobnovi najmanj potrebnega denarja za obnovo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT :Minimalna vsota na banki pred upoštevanjem samoobnove
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS :Samoobnovi, ko je vozilo {STRING} obratovalne dobe
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT :Relativna starost, ko se vozilo upošteva za samoobnovo.
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER :{COMMA} mesec{P 0 "" a e ev} pozneje
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE :{COMMA} mesec{P 0 "" a e ev} pred
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE :Samoobnovi vozila, ko se postarajo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT :Če je omogočeno, se vozila ob koncu življenjske dobe avtomatsko zamenjajo pod pogoji samoobnove.
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE :Samodejno shrani: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT :Izberi časovni interval samodejnega shranjevanja igre
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL :Premakni okno, ko je miška na robu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED :Onemogočeno
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT :Vsi pogledi
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT :Če je omogočeno, bo miška na robu slike sama premikala pogled naprej
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT :Glavni pogled
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN :Glavni pogled, samo cel zaslon
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE :Dovoli oblikovanje terena pod objekti, tiri, ipd. (samonaklon): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT :Dovoli spremembo terena pod zgradbami in tiri brez odstranitve
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE :Dovoli podkupovanje mestnih oblasti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT :Dovoli družbam poskus podkupovanja mestne oblasti. Če bo inšpektor odkril podkupovanje, bo družba mirovala v tistem mestu za 6 mesecev.
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT :Dovoli bolj resnični območni zajem postaj: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT :Postaje in letališča različnih tipov imajo različna področja zajema
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES :{BLACK}Prikaži vse rezultate iskanja z nastavitvijo{}{SILVER}Kategorija {BLACK}do {WHITE}{STRING} {BLACK}in {SILVER}Tip {BLACK}do {WHITE}Vsi tipi nastavitev
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES :{BLACK}Prikaži vse rezultate iskanja z nastavitvijo{}{SILVER}Kategorija {BLACK}do {WHITE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL :Odnos mestnega sveta do prestrukturiranja površine: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT :Nastavitev nivoja hrupa in posameznih posegov podjetja na oceno v mestu in nadaljnjo gradnjo
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER :Začetni faktor rasti mesta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT :Povprečna velikost mest relativno gledano na normalna naselja na začetku igre.
 • STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL :{BLACK}Skrči vse
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Barvni časopis se pojavi leta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Leto začetka barvnega časopisa. Pred tem je črno-bel.
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL :Med pavzo dovoli: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS :Vsa dejanja
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION :Vsa negradbena dejanja
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING :Vsa dejanja razen urejanja pokrajine
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT :Izbor operacij, izvedljivih med pavzo.
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS :Nobeno dejanje
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL :Vsa podjetja
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF :Izklop
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN :Lastno podjetje
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY :{ORANGE}Podjetje
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Cene gradnje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Nastavitev cene gradnje in nakupa
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Hitrost gradnje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Nastavitev hitrosti gradnje za UI
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Vse
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL :Samo normalni
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Samo napredni
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Krožni izbor tipa signalov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Izbira tipa signalov za vrtilni-izbor. Ctrl+klik na signal z orodjem za signale.
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES :Uporabi {STRING} format datuma za imena shranjevanja igre
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT :Format datuma v imenih shranjenih iger
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO :ISO (2008-12-31)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG :dolg (31st Dec 2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT :kratek (31-12-2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE :Privzeta vrsta železnice (ob zagonu nove igre): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST :Prvi/a/o/ na izbiro
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT :Tip tirov za izbor pri novi igri ali nalaganju igre. "Prvi na razpolago" je najstarejši tip, "zadnji na razpolago" je najnovejši, "najbolj uporabljen" je, kar je večina uporabe na ozemlju.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST :Zadnji/a/o/ na izbiro
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED :Najbolj uporabljan/a/o
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL :Normalni
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS :Napredni
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY :Enosmerni napredni
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE :Privzet tip signalov za gradnjo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT :Privzet tip signalov
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE :{LTBLUE}Privzeta vrednost: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE :Efekt razdalje na povpraševanje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT :Če je ta vrednost višja od 0, bo razdalja med postajo A nekega tovora in možnim ciljem B, imela efekt na količino poslanega tovora med njima. Dlje kot je B, manj tovora bo poslanega. Višja kot je nastavitev, manj tovora bo poslanega daljnjim postajam, več pa bližnjim..
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE :Količina zavrnjenega tovora v simetričnem načinu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT :Nastavitev pod 100% naredi simetrično razporeditev bolj podobno asimetrični. Manj tovora bo zavrnjenega, če je do postaje poslana določena količina. Nastavljeno na 0% se vede kot asimetrična.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLED :Onemogočeno
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS :Onemogoči električne tire: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT :Če je omogočeno, ni potrebna elektrifikacija železnice za električni pogon.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING :Onemogoči infrastrukurno stavbo, če ni na voljo nobenih ustreznih vozil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT :Če je omogočeno, je samo v primeru vozil na razpolago vidna infrastruktura, za preprečevanje vlaganja časa in denarja v neuporabno infrastrukturo.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS :Nesreče: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT :Preklop med pojavljanjem nesreč
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS :Dovoli združevanje postaj, ki niso v dotiku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT :Dovoli dograjevanje postaje brez direktnega dotika obstoječih delov. Ctrl+klik za postavitev novih delov.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED :Razporedni način za OKLEPNE skupine tovorov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT :The ARMOURED cargo class contains valuables in the temperate, diamonds in the subtropical or gold in subarctic climate. NewGRFs may change that. "symmetric" means that roughly the same amount of that cargo will be sent from a station A to a station B as from B to A. "asymmetric" means that arbitrary of that cargo can be sent in either direction. "manual" means that no automatic distribution will take place for that cargo. It is recommended to set this to asymmetric or manual when playing subarctic, as banks won't send any gold back to gold mines. For temperate and subtropical you can also choose symmetric as banks will send valuables back to the origin bank of some load of valuables.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC :asimetrično
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT :Razporedni način za druge tovorne skupine: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT :"Simetrično" pomeni, da bo skoraj enaka količina tovora poslana med postajo A in B, "asimetrično" pomeni, da bo možna količina tovora poslana med A in B. Ročno pomeni, da ni avtomatske razporeditve tovora. Priporočena je nastavitev "asimetrično" ali "ročno".
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL :Razporedni način za pošto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT :"symmetric" means that roughly the same amount of mail will be sent from a station A to a station B as from B to A. "asymmetric" means that arbitrary amounts of mail can be sent in either direction. "manual" means that no automatic distribution will take place for mail.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL :ročno
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX :Razporedni način za potnike: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT :"symmetric" means that roughly the same number of passengers will go from a station A to a station B as from B to A. "asymmetric" means that arbitrary numbers of passengers can go in either direction. "manual" means that no automatic distribution will take place for passengers.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC :simetrično
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Med vlečenjem postavi signale v razmaku: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT :Razdalja postavitve signalov do naslednjega signala/prepreke pri načinu z vlečenjem.
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE :{COMMA} plošč{P 0 o i e ""}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE :Med vlečenjem drži trajni razmak med signali: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT :Izbira ozadja postavitve signalov s Ctrl+vleko signalov. Če je onemogočeno, se signali postavijo ob predorih in mostih, da se preprečijo dolgi odseki brez signalov. Če je omogočeno, se postavijo signali vsakih Št. polj.
 • STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES :{WHITE}Sprememba teh nastavitev ni mogoča, ko so tam vozila
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY :{WHITE}Eno ali več polj na severnem robu ni praznih
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER :{WHITE}Eno ali več polj na robu ni vodnatih
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI :Omogoči vmesnik signalov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT :Prikaz okna za izbor tipa signalov, namesto brezokenskega vrtečega načina Ctrl+klikanje.
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT :{ORANGE}Okolje
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES :{ORANGE}Oblasti
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Razpored tovora
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Industrije
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS :{ORANGE}Mesta
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION :Trajanje poročila o napaki: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT :Trajanje sporočil o napakah v rdečem kvadratu. Kritična opozorila se ne zaprejo sama po tem času, ampak ročno.
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE :{COMMA} sekund{P 0 o i e ""}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL :{BLACK}Razširi vse
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Prikaži stroške v tabeli financ po skupinah: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Definiraj obliko za okno stroškov podjetja
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE :Dovoli odstanitev mestnih cest in mostov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT :Poenostavi odstranitev infrastrukture in zgradb v lasti mesta
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Sajenje dreves znotraj igre: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL :Povsod
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Nadziraj naključne vrste dreves med igro. To lahko vpliva na industrije, ki so odvisne od rasti dreves, na primer gozdarski obrat.
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE :Nikjer {RED}(onemogoči gozdarski obrat)
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST :Samo v deževnih gozovih
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Procent osnovnega dobička za plačilo v sklade: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Procent prihodkov vložen v srednje sklade, ki omogoča več kontrole nad prihodki.
 • STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtriraj niz:
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS :Koeficient teže tovora za simulacijo težkih vlakov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT :Nastavitev težavnosti vlakov. Višja vrednost pomeni, da tovorni vlak težje pelje tovor, posebno na vzponih.
 • STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD :{ORANGE}Ustvarjanje sveta
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS :{ORANGE}Grafike
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Debelina črt grafov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Debelina črte grafov. Tanjša je bolj natančna, debelejša bolj razločna.
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION :Zasuk višinskega zemljevida: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE :Urina smer
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE :Nasprotno urini smeri
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER :Sredina
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT :Levo
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT :Desno
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY :Prikaz nasvetov orodij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED :Desni klik
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT :Čas do prikaza nasvetov orodij, ko je miška na orodju. Lahko se nasvete vidi tudi z desno tipko miške.
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE :Zadrži za {COMMA} sekund{P 0 o i e ""}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Gostota industrij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Nastavi, koliko industrij naj bi bilo ustvarjenih in kolikšen nivo naj bi se vzdrževal skozi igro
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM :Ravnina okrog industrij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Ravnina okrog industrije. To zagotovi okrog industrije ravnino za gradnjo poti.
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION :Inflacija: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT :Omogoči inflacijo ekonomije, kjer se stroški zvišajo rahlo hitreje kot plačila
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE :Vzdrževanje infrastrukture: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT :Če je omogočeno, infrastruktura upošteva vzdrževalne stroške, ki rastejo skozi čas proporcionalno z velikostjo omrežja.
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE :Obrestna mera: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :Obrestna mera; kontrolira tudi inflacijo, če je omogočena.
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE :{ORANGE}Vmesnik
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION :{ORANGE}Gradnja
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL :{ORANGE}Splošno
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS :{ORANGE}Pogledi
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Pokrajina: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Ozemlja definirajo osnovne načine igranja z različnimi tovori in potrebami za razvoj mest. Vsekakor NewGRF in skripti igre dopuščajo natančnejši nadzor.
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR :Urejevalnik terena: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT :Originalni generator je odvisen od osnovnih grafik in ustvari osnovne oblike pokrajine. TerraGenesis deluje na principu Perlin valovanja z bolj natančnim nadzorom nastavitev
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL :Original
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS :TerraGenesis
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS :Delež naselij, ki bodo postala mesta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED :Noben
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT :Količina naselij, ki bodo postala mesta, ne glede na to, da mesta, ki startajo večja, rastejo hitreje.
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE :1 na {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS :{ORANGE}Omejitve
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY :Natančnost L-G razporeditve: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT :Višja kot je nastavitev, več časa se bo izračunavala vez. Če bo predolg izračun, bo postal sistem počasen. Pri nizki vrednosti pa ne bo razpored natančen in tovor mogoče ne bo šel, kamor je predvideno.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL :Posodobi graf razporeda v razmaku {STRING} d{P 0:2 an neva ni ni}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT :Čas med ponovnimi izračuni za L-G. Vsak preračun izračuna načrte ene komponente grafa. To pomeni da vrednost X za to nastavitev ne pomeni, da bo celotni graf posodobljen vsakih X dni ampak samo nekatere komponente bodo. Krajša nastavitev pomeni več moči za izračun. Daljša pomeni, da bo pozneje tovor razporejen na nove poti.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME :Porabi {STRING} d{P 0:2 an neva neve dni} za preračun grafa razporeda
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT :Čas preračuna za vsak izračun L-G komponent. Ko se zažene preračun, se pojavi nit, ki lahko teče za to število dni. Krajša kot je nastavitev, več je možnosti, da se nit ne dokonča kadar bi se morala. Igra se ustavi do zaključka izračuna. Dlje kot je nastavljeno, dlje se osvežuje razpored, ko je pot spremenjena.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR :Pripni orodje za teren k orodju za gradnjo cest/železnic itd.: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT :Odpiranje orodja za teren poleg vseh orodij za gradnjo poti.
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES :Prikaz znakov podjetij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL :Vsa podjetja
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT :Kontrola uporabe lastnih specifičnih pogonov vozil (nasprotje s specifikami družbe)
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE :Brez
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN :Lastno podjetje
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS :Uporabi pregledno polnenje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT :Izbira prikaza stanja med polnjenjem vozil.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION :{ORANGE}Lokalno
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE :Vlečna moč: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT :Ko bo prikazana vlečna moč na vmesniku, bodo uporabljene izbrane enote.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL :Colsko (lbf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC :Metrično (kgf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI :SI (kN)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT :Višinske enote: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT :Ko je omogočen prikaz višin na vmesniku, bodo prikazane v izbranih enotah.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL :Imperične (ft)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC :Metrične (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI :SI (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Moč vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Ko bo prikazana moč vozil na vmesniku, bodo uporabljene izbrane enote.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL :Colsko (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC :Metrično (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI :SI (kW)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY :Enote hitrosti: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Ko bo prikazana hitrost vozil na vmesniku, bodo uporabljene izbrane enote.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Colsko (mph)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Metrično (km/h)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME :Prostornina: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT :Ko bodo prikazani volumni na vmesniku, bodo uporabljene izbrane enote.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL :Colsko (gal)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC :Metrično (l)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI :SI (m³)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT :Teža: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT :Ko bo prikazana teža na vmesniku, bodo uporabljene izbrane enote.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL :Colsko (na kratko t/tona)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC :Metrično (t/tona)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI :SI (kg)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN :Najvišje začetno posojilo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT :Najvišji znesek, ki si ga podjetje lahko izposodi (ni vključen izračun inflacije)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT :Največ letal na podjetje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT :Največje število letal na družbo.
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT :Najvišja višina mosta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT :Najvišja višina za gradnjo mostov
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH :Največja dolžina mostov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT :Največja dolžina gradnje mostov
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL :Najvišji nivo zemljevida: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT :Nastavi najvišjo dovoljeno višino za gore na ozemlju
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES :Največ cestnih vozil na podjetje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Največje število cestnih vozil na družbo
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS :Največ ladij na podjetje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT :Največje število ladij na družbo.
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS :Največ vlakov na podjetje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT :Največje število vlakov na družbo
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH :Največja dolžina predorov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT :Največja dolžina gradnje predorov
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP :Prikaz merilnega nasveta med uporabo gradbenih orodij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT :Prikaz dolžine in višinskih razlik pri gradnji z vlečenjem.
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN :Dovoli več enakih industrij na mesto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT :Normalno mesta nočejo več kot eno industrije po vrsti. S to nastavitvijo sprejmejo več industrij iste vrste.
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS :Letališča nikoli ne potečejo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT :Če je omogočeno, bo vsak tip letališča ostal omogočen vedno po uvedbi.
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES :Vozila nikoli ne dotrajajo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT :Če je omogočeno, vsi modeli vozil ostanejo omogočeni po uvedbi.
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS :Nesreče / katastrofe: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT :Prikaži novice ko se zgodi nesreča
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE :Nasveti / informacije o vozilih podjetja: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT :Prikaži sporočilo, ko vozila potrebujejo pozornost
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER :Prihod prvega vozila na nasprotnikovo postajo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT :Prikaz časopisa, ko pride prvo vozilo na postajo novega tekmeca.
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN :Prihod prvega vozila na igralčevo postajo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT :Prikaži novice, ko prvo vozilo prispe na novo igralčevo postajo
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE :Spremebe v sprejemanju tovora: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT :Prikaži sporočilo on spremembi sprejemanja nekaterih vrst tovora na postajah
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION :Informacije o podjetju: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT :Prikaz časopisa, ko se ustanovi novo podjetje ali ko se pripravlja na bankrot
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES :Ekonomske spremembe: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT :Prikaz časopisa ob globalnih ekonomskih spremembah
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION :Splošne Informacije: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT :Prikaži časopis o splošnih novicah, kot so nakupi izključih pravic ali financiranja obnov cest
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY :Sprememba proizvodnje industrij v oskrbi podjetja: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT :Prikaži časopis ob spremembi proizvajalne ravni industrij, ki jih servisira podjetje ali tekmeci
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER :Proizvodne spremembe industrij v oskrbi tekmecev: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT :Prikaži časopis ob spremembi proizvajalne ravni industrij, ki jih servisira tekmec
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED :Spremembe proizvodnje drugih industrij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT :Prikaži časopis ob spremembi proizvajalne ravni industrij, ki jih ne servisira podjetje ali tekmeci
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE :Zapiranje industrij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT :Prikaz časopisa ob zaprtju industrij
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN :Odpiranje industrij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT :Prikaz časopisa ob odprtju industrij
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Polno
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF :Izključeno
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY :Povzetek
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES :Nova vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT :Prikaži sporočilo, ko postane novo vozilo na voljo
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES :Subvencije: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT :Prikaz časopis o subvencijskih povezanih dogodkov
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL :Omogoči mestni nadzor hrupa za letališča: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT :Če je onemogočeno, lahko mesta sprejmejo po 2 letališči. Omogočeno - Število letališč se sprejme po hrupu, odvisno od št. prebivalcev, oddaljenosti, velikosti.
 • STR_CONFIG_SETTING_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONE :Brez
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :Novi ukazi so privzeti 'non-stop': {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT :Normalno se vozilo ustavi na vsaki prevoženi postaji. S to opcijo aktivno, se pelje direktno do ciljne postaje. To velja samo za privzeti ukaz novega vozila. Lahko se še vedno določi lokalne ukaze.
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE :Onemogoči servisiranje, če so onemogočene okvare: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT :Če je omogočeno, se vozila ne servisirajo, če ni okvar.
 • STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT :(ni razpoložljive razlage)
 • STR_CONFIG_SETTING_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OFF :Izklopi
 • STR_CONFIG_SETTING_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ON :Vklopi
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW :Pregled ukazov vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT :Da, toda izloči ustavljena vozila
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT :Če je omogočeno, se občasno preverjajo ukazi vozil in ob napaki se prikaže sporočilo.
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF :Ne
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON :Vseh vozil
 • STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL :Originalno
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION :Tipkovnica na zaslonu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED :Onemogočeno
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Dvojni klik
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT :Izberi način odpiranja tipkovnice na zaslonu za vpis teksta z miško
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Enojni klik (takojšnje)
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Enojni klik (ko je izostreno)
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES :Iskalnik poti za vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Iskalnik poti za cestna vozila.
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS :Logaritem poti za ladje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT :Iskalnik poti za ladje.
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS :Iskalnik poti za vlake: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT :Iskalnik poti za vlake.
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Priporočeno)
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME :Avtomatsko pavziraj ob zagonu nove igre: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT :Če je omogočeno, se igra avtomatsko pavzira ob zagonu nove igre, za preučitev ozemlja.
 • STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE :{COMMA}%
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS :Ohrani orodja za gradnjo aktivna po uporabi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT :Ohrani orodja za mostove, predore itd. odprta po uporabi.
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES :Število letalskih nesreč: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL :Normalno
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED :Zmanjšano
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED :Faktor hitrosti na ravnini: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT :Nastavitev relativne hitrosti letal proti ostalim vozilom, za zmanjšanje dobička letal
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE :1 / {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Prikaz števila prebivalcev ob imenu mesta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Prikaz prebivalstva v njihovih oznakah na zemljevidu.
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT :Izberi skupinski pogovor z <ENTER>: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT :Preklopi navezavo internega in javnega pogovora na >ENTER< ali >Ctrl+ENTER<
 • STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION :{WHITE}Spremeni vrednost
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO :Hitro ustvarjanje ukazov vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT :Predizbor operacije "pojdi do", ko se odpre okno ukazov.
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD :Glavni ročni način gradnje industrij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT :Način vlaganja v primarno industrijo. Perspektivna pomeni, da se gradnja izvrši naključno na ozemlju in lahko tudi propade v težavah. Kot ostale industrije pa se gradijo za družbo kjerkoli ji ustreza.
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE :Nobena
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL :Kot ostale industrije
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING :Obetaven
 • STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC :Realistično
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Recesije: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT :Če je omogočeno, se recesije lahko pojavijo vsakih nekaj let. Med recesijo je proizvodnja znatno nižja, povrne se v tek po recesiji.
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED :Napredne nastavitve
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL :Strokovne nastavitve / vse nastavitve
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC :Osnovne nastavitve
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY :{BLACK}Kategorija:
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT :Nastavitve z neprivzeto vrednostjo
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW :Nastavitve drugačne od privzetih za novo igro
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Omeji seznam na prikaz le spremenjenih nastavitev
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE :{BLACK}Tip:
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS :Avtomatično obračanje pri signalih: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT :Dovoli vlakom obračanje na signalih, če so tam čakali že dolgo.
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Emulacija desnega gumba miške: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND :Ukaz-klik
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL :Kontrola-klik
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Izberi način emulacije klika desnega bumba miške
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF :Izklop
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE :Zapri okno z desnim klikom: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT :Število rek: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Izberi koliko rek generirati
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE :Cestna vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT :Izberi stran vožnje
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL :Model pospeškov cestnih vozil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Izberi fizikalni model pospeška cestnih vozil. Originalni model upočasni vsa vozila enako na vzponih, realističen model pa odvisno od lastnosti vozila.
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS :Naklon vzpona za cestna vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Naklon vzpona za cestna vozila. Višja vrednost oteži vzpon.
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Valovitost terena (samo TerraGenesis) : {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT :(Samo TerraGenesis...) Izberi pogostost gričev: Gladke pokrajine imajo manj širokih gričev. Razgibane pokrajine imajo več gričev, ki so lahko videti ponavljajoči.
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Valovit
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH :Zglajen
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Zelo valovit
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH :Zelo zglajen
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Stroški delovanja: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :#opkode pred skripti so zadržane: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :Največje število stopenj izračuna, ki jih skript lahko naredi v enem obratu.
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER :Hitrost premika s kolescem miške: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT :Kontrola občutljivosti miške med pomikom pogleda
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF :Izklopljeno
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL :Premikaj zemljevid
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING :Funkcija kolesca miške: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT :Omogoči pomik z dvodimenzionalnimi kolesci miške
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM :Približaj zemljevid
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Samodejno postavi semaforje pred: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Nastavitev leta, kdaj se prične uporaba električnih signalov. Pred tem so mehanski.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD :Avtomatski servis helikopterjev na pristajališču: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT :Servisiranje helikopterjev po vsakem pristanku, tudi če ni hangarja na letališču.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT :Privzeto servisno obdobje letal: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT :Nastavitev privzetega obdobja servisiranja za letala, razen če ni izjemno nastavljeno obdobje za posamično letalo.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED :Onemogočeno
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT :Obdobja servisiranja so v procentih: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT :Izbira, ali se servisiranje vozil opravlja po pretečenem času ali po padcu zanesljivosti za določen procent od najvišje.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES :Privzeto servisno obdobje cestnih vozil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Nastavitev privzetega obdobja servisiranja za cestna vozila, razen če ni izjemno nastavljeno obdobje za posamično vozilo.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS :Privzeto servisno obdobje ladij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT :Nastavitev privzetega obdobja servisiranja za ladje, razen če ni izjemno nastavljeno obdobje za posamično ladjo.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS :Privzeto servisno obdobje vlakov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT :Nastavitev privzetega obdobja servisiranja za železniška vozila, razen če ni izjemno nastavljeno obdobje za posamično vozilo.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE :{COMMA} d{P 0 an neva dni dni}/%
 • STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT :Višina, do katere sega raven tip terena: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION :Nasičenje kratkih poti pred uporabo zmogljivejših: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT :Večkrat je več možnih poti med postajami. Razpored tovora bo nasičil vedno najkrajšo pot, potem drugo najkrajšo itd... Nasičenje se izračuna glede ne zmogljivost in planirano rabo poti. Če bodo vse zasičene, jih bo prekomerno nasičil. Algoritem ni vedno natančen. Nastavitve določijo procent, do katerega se nasiči pot, preden se išče naslednja. Nastavi procent pod 100, da se izogneš prekomernemu nasičenju postaj.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES :Prikaz okna financ na koncu leta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT :Če je omogočeno, se okno financ odpre vsaki konec leta za lažji pregled.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION :Prikaz posebnih tirov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT :Rezervirani tiri naj bod odruge barve, za pomoč v težavah, ko vlak noče v polje, čez katerega vodi pot.
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE :Prikaz signalov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE :Na strani vožnje
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT :Izberi stran postavitve signalov
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT :Na levi
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT :Na desni
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR :Barva zemlje uporabljena na zemljevidu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN :Temno zelena
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN :Zelena
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT :Barva ozemlja na majhnem zemljevidu
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET :Vijolična
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT :Količina dima/isker vozil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT :Nastavi količino dima in isker, ki jih oddajajo vozila
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Omogoči gladko ekonomijo (več manjših sprememb): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Če je omogočeno, se proizvodnja industrij večkrat spreminja in v manjših razlikah. Nima vpliva na industrije NewGRF.
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING :Gladek premik pogleda: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT :Način pomika pogleda na določen objekt majhnega zemljevida (centriranje pogleda). Omogočeno - pogled drsi, onemogočeno - pogled preskoči.
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS :Območje lepljenja oken: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED :Onemogočeno
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT :Razmak med okni, preden se poravnajo s sosednjim.
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE :{COMMA} piks{P 0 el la le lov}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Nadmorska višina snežne odeje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Nadzor nad višino snega v sub-arktičnem podnebju. Sneg vpliva tudi na rast industrije in mest
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT :Največje število nelepljivih oken: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED :onemogočeno
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT :Število nelepljivih odprtih oken preden se stara začno zapirati.
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE :{COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND :{ORANGE}Zvočni učinki
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT :Okolje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT :Predvajaj okoljske zvočne efekte pokrajin, industrij in mest
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK :Zvok gumbov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT :Zvok ob pritisku na gumb
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM :Gradnja: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT :Predvajaj zvočni efekt ob uspešnih izgradnjah ali drugih dejanjih
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER :Katastrofe/nesreče: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT :Predvajaj zvočne efekte nesreč in katastrof
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS :Časopis: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT :Predvajaj zvok ob prikazu časopisa
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR :Konec leta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT :Predvajaj zvočni efekt na koncu leta ob povzetku uspešnosti podjetja skozi leto v primerjavi s predhodnim letom
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Povzetek novic: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Predvajaj zvok za sporočila o povzetkih novic
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE :Vozila: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT :Predvajaj zvoke vozil
 • STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Začetno leto: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD :Največji razpon postaje: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT :Največja površina na kateri so lahko deli ene postaje. Vzamite v obzir, da lahko visoke vrednosti upočasnijo igro.
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS :Položaj statusne vrstice: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT :Vodoravna pozicija vrstice stanja na dnu zaslona.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Novi ukazi predvidevajo postanek vlaka na {STRING} perona
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END :koncu
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT :Mesto ustavljanja vlaka na postaji. Bližnji rob, sredina, končni rob. Samo za nove ukaze, lokalna nastavitev možna.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE :sredini
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END :začetni strani
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD :Dovoli prevoženja postaj na tekmečevih cestah: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT :Dovoli gradnjo pretočnih postaj na cesti, ki je v lasti druge družbe.
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD :Dovoli prehodne postaje na cestah v lasti mest: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT :Dovoli gradnjo pretočnih postaj na cesti, ki je v lasti mesta.
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Faktor subvencij: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Nastavitev faktorja subvencij
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Tip terena: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(samo TerraGenesis) Hribovitost pokrajine
 • STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH :{COMMA} plošč{P 0 a i e ""}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS :Prikaz urnikov v pikah namesto dneh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT :Prikaži čase potovanja v časovnih tabelah kot enote igre namesto dni.
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE :Prikaži prihod in odhod v urnikih: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT :Prikaži pričakovane čase odhodov in prihodov v časovnih tabelah.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Pozicija glavne orodne vrstice: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT :Vodoravna pozicija glavne orodne vrstice na vrhu zaslona.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN :{WHITE}Ne moreš nastaviti najvišjega nivoja zemljevida na to vrednost. Vsaj ena gora na zemljevidu je višja.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING :Ustanavljanje mest v igri: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED :Dovoljeno
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT :Dovoljeno, oblika mesta po meri
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN :Prepovedano
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT :Če je omogočeno, lahko igralci ustanovijo nova mesta.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH :Hitrost rasti mesta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST :Hitro
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT :Hitrost rasti mest
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE :Brez
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL :Normalno
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW :Počasi
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST :Zelo hitro
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Oblika cest za nova mesta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID :2x2 mreža
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID :3x3 mreža
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS :Boljše ceste
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT :Privzeto
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Postavitev cestnega omrežja mest
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM :Naključno
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL :Model pospeškov vlakov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Izberi fizikalni model pospeška vlakov. Originalni model upočasni vsa vozila enako na vzponih, realističen model pa tudi na ovinkih in odvisno od lastnosti kompozicije.
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH :Največja dolžina vlakov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT :Nastavi največjo dolžino vlakov
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING :Prepovej obračanje vlakov na postajah: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT :Če je omogočeno, se vlaki ne obračajo na vmesnih postajah
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS :Naklon vzpona za vlake: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Naklon vzpona za vlake. Višja vrednost oteži vzpon.
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION :{WHITE}Nastavitve
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Algoritem postavljanja dreves: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT :Izberi razpored dreves po ozemlju: 'Original' posadi drevesa enakomerno razporejena, 'izboljšan' posadi drevesa v skupine
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED :Izboljšan
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Brez
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL :Original
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE :{LTBLUE}Vrsta nastavitve: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT :Nastavitve gosta (ni shranjeno v igrah; vpliva na vse igre)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME :Nastavitve podjetja (shranjeno v igrah, vpliva samo na trenutno podjetje)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU :Nastavitve podjetja (shranjeno v igrah, vpliva samo na nove igre)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL :Vse vrste nastavitev
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT :Nastavitve gostov (se ne zapiše ob shranjevanju; vpliva na vse igre)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME :Nastavitve podjetja (zapisane ob shranjevanju; vplivajo le na trenutno podjetje)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU :Nastavitve podjetja (zapisane ob shranjevanju; vplivajo le na nove igre)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME :Nastavitve igre (zapisane ob shranjevanju; vplivajo le na trenutno igro)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU :Nastavitve igre (zapisane ob shranjevanju; vplivajo le na nove igre)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Omeji spodnji seznam na le določene tipe nastavitev
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME :Nastavitve igre (shranjeno v igrah; vpliva samo na tekočo igro)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU :Nastavitve igre (shranjeno v igrah; vpliva samo na nove igre)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES :{BLACK}Prikaži vse rezultate iskanja z nastavitvijo{}{SILVER}Tip {BLACK}do {WHITE}Vsi tipi nastavitev
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Raznolika distribucija: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT :(TerraGenesis only) Nadzor nad ravninskimi in goratimi predeli ozemlja. Ker to izravna ozemlje, nastavi drugo nastavitev na gorato.
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES :{ORANGE}Vozila
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS :{ORANGE}Fizika
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING :{ORANGE}Usmerjanje
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Okvare vozil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Nastavitev, kako pogosto se nevzdrževana vozila lahko pokvarijo
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS :Omogoči omejitve hitrosti vagonov: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT :Če je omogočeno, se upošteva tudi omejitve hitrosti posameznih vagonov pri najvišji hitrosti vlaka.
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS :Opozori, če je prihodek vozila negativen: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT :Če je omogočeno, se odpre sporočilo, v kolikor neko vozilo ni ustvarilo dobička v koledarskem letu.
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE :Opozori, če se vozilo izgubi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT :Sporočila o vozilih, ki ne najdejo poti do cilja.
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL :Normalno
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X :8x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX :Največja oddaljenost pogleda: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT :Največja pomanjšava pogleda. Večje nastavitve lahko povzročijo slabe učinke.
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN :Največji nivo povečave: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT :Največja povečava pogleda. Prevelika povečava zaseda spomin.
 • STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES :{SILVER}Pod vsebine: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION :{SILVER}Opis: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE :{SILVER}Velikost prenosa: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_DETAIL_NAME
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_NAME :{SILVER}Ime: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF :{SILVER}Izbrana zaradi: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE :{SILVER}To že imaš
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED :{SILVER}Ta podvsebina je bila izbrana za prenos
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST :{SILVER}Ta vsebina je nepoznana in ne more biti prenešena v OpenTTD
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED :{SILVER}To je izbrano za prenos
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED :{SILVER}To ni izbrano za prenos
 • STR_CONTENT_DETAIL_TAGS
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TAGS :{SILVER}Rubrike: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TITLE :{SILVER}VSEBINA PRENOSA
 • STR_CONTENT_DETAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TYPE :{SILVER}Vrsta: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}To je zamenjava za obstoječo {STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_URL :{SILVER}URL: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_VERSION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_VERSION :{SILVER}Verzija: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION :{BLACK}Prenesi
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Požene prenos izbranih vsebin
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE :{WHITE}Prenos zaključen
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE :{WHITE}Trenutno v prenosu {STRING} ({NUM} of {NUM})
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE :{WHITE}Zahteva datotek...
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE :{WHITE}{BYTES} od {BYTES} prenešenih ({NUM} %)
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE :{WHITE}Prenos vsebin...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT :{WHITE}Povezava do strežnika vsebin ni mogoča...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD :{WHITE}Prenos ni uspel...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST :{WHITE}... povezava prekinjena
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE :{WHITE}... datoteka ni zapisljiva
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT :{WHITE}No mogoče razpakiranje prenešene datoteke
 • STR_CONTENT_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_FILTER_TITLE :{BLACK}Oznaka/ime filtra:
 • STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP :{BLACK}Klikni na vrstico za detajle.{}Klikni na okence, de je izbereš za prenos
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION :{BLACK}Ime
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Ime vsebine
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB :{WHITE}OpenTTD je zgrajen brez "zlib" podpore...
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB :{WHITE}... prenos vsebin ni mogoč!
 • STR_CONTENT_OPEN_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL :{BLACK}Obišči spletno stran
 • STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP :{BLACK}Obišči spletno mesto za to vsebino
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL :{BLACK}Poišči zunanje spletne strani
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER :{WHITE}Izjave in pogoji za prenos vsebin iz zunanjih strežnikov se spreminjajo.{}Sklicuj je na zunanje strani za navodila o instalaciji vsebin v OpenTTD.{}Želiš nadaljevati?
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION :{WHITE}Zapuščaš OpenTTD!
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP :{BLACK}Vsebina iskanja ni na voljo v OpenTTD-jevem servisu
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Izberi vse
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Označi vse vsebine za prenos
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION :{BLACK}Izberi nadgradnje
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Označi vse nadgradne vsebine za obstoječe vsebine prenosa
 • STR_CONTENT_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Prenos vsebin
 • STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE :{SILVER}Skupna velikost prenosa: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_TYPE_AI
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI :UI
 • STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY :UI knjižnica
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS :Osnovne grafike
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC :Osnovna glasba
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS :Osnovni zvoki
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION :{BLACK}Vrsta
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Vrsta vsebine
 • STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT :Skripta
 • STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY :GS knjižnica
 • STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP :Višinska karta
 • STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF :NewGRF
 • STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO :Scenarij
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Nobena
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Označi vse, da ne bo prenešeno
 • STR_CRATES
 • (Correct) STR_CRATES :{COMMA} palet{P a i e ""}
 • STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER
 • (Correct) STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER :{BLACK}Zamenjaj parameter valute po meri
 • STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}10000 funtov (£) v tvoji valuti
 • STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Preklopi na euro prej
 • STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Zmanjšaj količino svojega denarja za en funt (£)
 • STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE
 • (Correct) STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE :{LTBLUE}Menjalni tečaj: {ORANGE}{CURRENCY_LONG} = £ {COMMA}
 • STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Preklopi na euro pozneje
 • STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Povečaj količino svojega denarja za en funt (£)
 • STR_CURRENCY_PREFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREFIX :{LTBLUE}Predpona: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_PREVIEW
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREVIEW :{LTBLUE}Predogled: {ORANGE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_CURRENCY_SEPARATOR
 • (Correct) STR_CURRENCY_SEPARATOR :{LTBLUE}Ločitev: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP :{BLACK}Nastavi oznako za svojo valuto
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Nastavi ločilno oznako za svojo valuto
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP :{BLACK}Nastavi pripono svoje valute
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Nastavi leto preklopa na euro
 • STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Nastavi tečaj menjave svoje valute za en funt (£)
 • STR_CURRENCY_SUFFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_SUFFIX :{LTBLUE}Zapona: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO :{LTBLUE}Preklop na Euro: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER :{LTBLUE}Preklop na Euro: {ORANGE}nikoli
 • STR_CURRENCY_WINDOW
 • (Correct) STR_CURRENCY_WINDOW :{WHITE}Valuta po meri
 • STR_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_DATE_CAPTION :{WHITE}Določi datum
 • STR_DATE_DAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_DAY_TOOLTIP :{BLACK}Izberi dan
 • STR_DATE_LONG_SMALL
 • (Correct) STR_DATE_LONG_SMALL :{TINY_FONT}{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_DATE_MONTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_MONTH_TOOLTIP :{BLACK}Izberi mesec
 • STR_DATE_SET_DATE
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE :{BLACK}Določi datum
 • STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP :{BLACK}Uporabi izbrani datum kot začetek urnika
 • STR_DATE_YEAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_YEAR_TOOLTIP :{BLACK}Izbeir leto
 • STR_DAY_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_10TH :10.
 • STR_DAY_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_11TH :11.
 • STR_DAY_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_12TH :12.
 • STR_DAY_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_13TH :13.
 • STR_DAY_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_14TH :14.
 • STR_DAY_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_15TH :15.
 • STR_DAY_NUMBER_16TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_16TH :16.
 • STR_DAY_NUMBER_17TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_17TH :17.
 • STR_DAY_NUMBER_18TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_18TH :18.
 • STR_DAY_NUMBER_19TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_19TH :19.
 • STR_DAY_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_1ST :1.
 • STR_DAY_NUMBER_20TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_20TH :20.
 • STR_DAY_NUMBER_21ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_21ST :21.
 • STR_DAY_NUMBER_22ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_22ND :22.
 • STR_DAY_NUMBER_23RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_23RD :23.
 • STR_DAY_NUMBER_24TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_24TH :24.
 • STR_DAY_NUMBER_25TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_25TH :25.
 • STR_DAY_NUMBER_26TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_26TH :26.
 • STR_DAY_NUMBER_27TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_27TH :27.
 • STR_DAY_NUMBER_28TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_28TH :28.
 • STR_DAY_NUMBER_29TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_29TH :29.
 • STR_DAY_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_2ND :2.
 • STR_DAY_NUMBER_30TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_30TH :30.
 • STR_DAY_NUMBER_31ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_31ST :31.
 • STR_DAY_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_3RD :3.
 • STR_DAY_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_4TH :4.
 • STR_DAY_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_5TH :5.
 • STR_DAY_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_6TH :6.
 • STR_DAY_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_7TH :7.
 • STR_DAY_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_8TH :8.
 • STR_DAY_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_9TH :9.
 • STR_DEFAULT_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_DEFAULT_SIGN_NAME :Znak
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Letalo - desno klikni na letalo za informacije
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo hangarja. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji hangarja
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Novo letalo
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kupi novo letalo
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Povleci letalo sem, da ga prodaš
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Samozamenjaj vsa letala v hangarju
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Avtomatsko zamenjaj vsa cestna vozila v garaži
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Avtomatsko zamenjaj vse ladje v garaži
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Avtomatsko zamenjaj vse vlake v garaži
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION :{WHITE}Orientacija ladjedelnice
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi orientacijo ladjedelnice
 • STR_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_CAPTION :{WHITE}{DEPOT}
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT :{BLACK}Kloniraj letalo
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW :{BLACK}To bo kupilo kopijo letala. Klikni na ta gumb in nato na letalo v ali zunaj hangarja. Ctrl+Klik skopira tudi ukaze. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Kloniraj vozilo
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO :{BLACK}To bo kupilo kopijo vozila. Klikni na ta gumb in nato na vozilo v ali zunaj garaže. Ctrl+Klik skopira tudi ukaze. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP :{BLACK}Kloniraj ladjo
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO :{BLACK}To bo kupilo kopijo ladje. Klikni na ta gumb in nato na ladjo v ali zunaj ladjedelnice. Ctrl+Klik skopira tudi ukaze. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN :{BLACK}Kloniraj vlak
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO :{BLACK}To bo kupilo kopijo vlaka vključno z vsemi vagoni. Klikni na ta gumb in nato na vlak v ali zunaj garaže. Ctrl+Klik skopira tudi navodila. Shift+Klik prikaže predviden strošek brez nakupa
 • STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Potegni lokomotivo sem za prodajo celotnega vlaka
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za zagon vseh cestnih vozil v garaži
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za zagon vseh ladij v garaži
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za zagon vseh vlakov v garaži
 • STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za zagon vseh letal v hangarju
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za ustaviti vsa cestna vozila v garaži
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za ustaviti vse ladje v garaži
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za ustaviti vse vlake v garaži
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za ustaviti vsa letala v hangarju
 • STR_DEPOT_NAME
 • (Correct) STR_DEPOT_NAME :{DEPOT}
 • STR_DEPOT_NO_ENGINE
 • (Correct) STR_DEPOT_NO_ENGINE :{BLACK}-
 • STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION :Preimenuj garažo
 • STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni ime garaže
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vozila - desno klikni na vozilo za informacije
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo cestne garaže. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji cestne garaže
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nova vozila
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kupi novo cestno vozilo
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Povleci cestno vozilo sem, če ga želiš prodati
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Prodaj vsa letala v hangarju
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Prodaj vsa vestna vozila v garaži
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Prodaj vse ladje v garaži
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Prodaj vse vlake v garaži
 • STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Pripravljaš se na prodajo vseh vozil v garaži. Zagotovo?
 • STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Ladje - desno klikni na ladjo za informacije
 • STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo ladjedelnice. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji ladjedelnice
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nove ladje
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kupi novo ladjo
 • STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Povleci novo ladjo sem, če jo želiš prodati
 • STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Vlaki - povleci vozilo z levim klikom za dodajanje/odstranjevanje iz vlaka, desno klikni na vlak za informacije. Držanje Ctrl naredi obe funkciji hkrati
 • STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo železniške garaže. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji zelezniške garaže
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Nova vozila
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Kupi novo železniško vozilo
 • STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Povleci železniško vozilo sem, če ga želiš prodati
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz seznama vseh letal s to garažo na urniku
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz seznama vseh cestnih vozil s to garažo na urniku
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz seznama vseh ladij s to garažo na urniku
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz seznama vlakov s to garažo na urniku
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}{ENGINE}{STRING}
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO :{}{CARGO_LONG} ({CARGO_SHORT})
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN :{BLACK}{NUM} vozil{P o i a ""}{STRING}
 • STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT
 • (Correct) STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT :Simulacija, temelječa na Transport Tycoonu Deluxe
 • STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS
 • (Correct) STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS :{LTBLUE}Največje število tekmecev: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_DISASTER_NONE
 • (Correct) STR_DISASTER_NONE :Brez
 • STR_DISASTER_NORMAL
 • (Correct) STR_DISASTER_NORMAL :Normalno
 • STR_DISASTER_REDUCED
 • (Correct) STR_DISASTER_REDUCED :Zmanjšano
 • STR_EDIT_SIGN_CAPTION
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_CAPTION :{WHITE}Uredi znak
 • STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Pojdi na naslednjo oznako
 • STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Pojdi na predhodno oznako
 • STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE :{BLACK}Vpiši ime za znak
 • STR_EDIT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Uredi ime točke poti
 • STR_EMPTY
 • (Correct) STR_EMPTY :
 • STR_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_ENGINE_NAME :{ENGINE}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT :letalo
 • STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION :{WHITE}Sporočilo od proizvajalca vozila
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Max. hitrost: {VELOCITY}{}Zmogljivost: {CARGO_LONG}{}Cena delovanja: {CURRENCY_LONG}/leto
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Max. hitrost: {VELOCITY}{}Vrsta letala: {STRING}{}Zmogljivost: {CARGO_LONG}{}Stroški obratovanja: {CURRENCY_LONG}/leto
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Teža: {WEIGHT_SHORT}{}Hitrost: {VELOCITY} Moč: {POWER}{}Cena delovanja: {CURRENCY_LONG}/leto{}Zmogljivost: {CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE :{BLACK}Cena: {CURRENCY_LONG} Teža: {WEIGHT_SHORT}{}Hitrost: {VELOCITY} Moč: {POWER} Max. T.E.: {6:FORCE}{}Stroški: {4:CURRENCY_LONG}/yr{}Zmogljivost: {5:CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE :magnetna lokomotiva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE :{GOLD}Na novo smo izdelali {STRING} - ali te zanima enoletna izključna pravica do{}uporabe tega vozila, preden ga ponudimo{}na trgu?
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE :enotirna lokomotiva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE :železniška lokomotiva
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE :cestno vozilo
 • STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP :ladja
 • STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Združi dve ali več postaj
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY :{WHITE}Letalo v napoto
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT :{WHITE}Letalo v letu
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR :{WHITE}... mora biti ustavljeno v hangarju
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Letalo ni na voljo
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE :{WHITE}... letalo nima dovolj dometa
 • STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY
 • (Correct) STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}Okno razhroščevanja UI / skripte je na voljo samo za strežnik
 • STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND :Ni na voljo nobene uporabne UI.{}Ta UI je navidezen in ne bo storil ničesar. UI so na voljo preko 'Prenosa vsebin'
 • STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH
 • (Correct) STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Ena izmed zagnanih UI se je sesula. Prosim, javi to avtorju UI s priloženo sliko zaslona v orodju za razhroščevanje UI
 • STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL :{WHITE}... že na morski gladini
 • STR_ERROR_ALREADY_BUILT
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_BUILT :{WHITE}... že zgrajeno
 • STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED :{WHITE}... je že zravnana
 • STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY :{WHITE}Obstoječi predor v napoto
 • STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER
 • (Correct) STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER :{WHITE}... zemljišče je last drugega podjetja
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT :(denarna meja)
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO :{WHITE}Ni samoobnovitvenih pravil
 • STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Samodejno shranjevanje spodletelo
 • STR_ERROR_BMPMAP
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP :{WHITE}Ni mogoče naložiti pokrajine iz formata BMP...
 • STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... ni mogoče spremeniti tipa slike
 • STR_ERROR_BRIBE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_BRIBE_FAILED :{WHITE}Tvoj poskus podkupovanja je odkril regijski preiskovalec
 • STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT :{WHITE}Priključki mosta niso na enaki višini
 • STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Most bi se končal izven ozemlja
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND :{WHITE}Posledično bi bil most višje previsok.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN :{WHITE}Most je previsok za ta teren.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG :{WHITE}... predolg most
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN :{WHITE}Most je prenizek za teren
 • STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED
 • (Correct) STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED :{WHITE}Najprej mora biti stavba porušena
 • STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY :{WHITE}... boja na poti
 • STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE :{WHITE}... bojo uporablja drugo podjetje!
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE :{WHITE}... lahko se zgradi samo nad snežno mejo
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE :{WHITE}... lahko se zgradi samo pod snežno mejo
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT :{WHITE}... gradnja mogoča samo v puščavi
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS :{WHITE}... gradnja možna samo v nižjih predelih
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST :{WHITE}... gradnja mogoča samo v območju deževnega gozda
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS :{WHITE}... gradnja možna samo v mestih (zamenja hiše)
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200 :{WHITE}... gradnja mogoča samo v mestih z vsaj 1200 ljudmi
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER :{WHITE}... gradnja možna samo blizu centra naselij
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED :{WHITE}... mogoče zgraditi samo ob robu zemljevida
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER :{WHITE}... vozilo ne more do tiste postaje
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED :{WHITE}... vozilo, ki ima skupni ukaz, ne more do tiste postaje
 • STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY :{WHITE}Ni mogoča izposoja več denarja...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi letališča...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi akvedukta...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi mostu...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi avtobusne postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi kanalov...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi tovorne tramvaj postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS :{WHITE}Ni mogoče zgraditi sedeža podjetja...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi pomola...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi {STRING}...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi zapornic...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT :{WHITE}Ni mogoče zgraditi objekta...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL :{WHITE}... ni možna gradnja v kanalu
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER :{WHITE}... ni možna gradnja na reki
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA :{WHITE}... ni možna gradnja na odprtem morju
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER :{WHITE}... nemogoča gradnja na vodi
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi potniške tramvaj postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi železniške postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi železniških tirov...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi garaže...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi ceste...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi ladjedelnice...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi signalov...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi železniške garaže...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Tukaj ni mogoče postaviti točke poti...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi tramvaja...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi tramvaj garaže...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi tovorne postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi predora...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS :{WHITE}Ni mogoče kupiti 25% delnic tega podjetja...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT :{WHITE}Ni mogoče kupiti letala...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY :{WHITE}Ne moreš kupiti podjetja...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče kupiti cestnega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP :{WHITE}Ni mogoče kupiti ladje...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN :{WHITE}Ni mogoče kupiti vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME :{WHITE}Ni mogoče spremeniti imena podjetja...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT :{WHITE}Ni mogoče spremeniti direktorjevega imena...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING :{WHITE}Ni mogoče spremeniti obdobja servisiranja...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME :{WHITE}Ne moreš spremeniti imena znaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Ni mogoče preimenovati točke poti...
 • STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA :{WHITE}Ni mogoče očistiti tega področja...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi tega tipa industrije...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL :{WHITE}Tukaj ni mogoče spremeniti tipa železnice...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST :{WHITE}Ni mogoče skopirati urnika...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER :{WHITE}... vozilo ne more do vseh postaj
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN :{WHITE}Ni mogoče zbrisati znaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER :{WHITE}Ni mogoče izbrisati ukaza...
 • STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS :{WHITE}Ni izvedljivo...
 • STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN :{WHITE}Ni mogoče širiti mesta...
 • STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče zgraditi mesta...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES :{WHITE}Ni mogoče zgraditi industrij...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN :{WHITE}Ni mogoče zgraditi mest
 • STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER :{WHITE}Ni mogoče vstaviti novega ukaza...
 • STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče izravnati zemlje...
 • STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče nižanje terena...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN :{WHITE}Cestno vozilo ne more obrniti...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL :{WHITE}Ni mogoče, da vlak v nevarnosti pelje mimo signalov...
 • STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER :{WHITE}Ni mogoče spreminjati ukaza...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER :{WHITE}Ni možen premik tega ukaza...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče premakniti vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS :{WHITE}Tukaj ni mogoča postavitev rek...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE :{WHITE}Tukaj ne moreš postaviti znaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE :{WHITE}Tukaj ne moreš posaditi drevesa...
 • STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče postaviti boje...
 • STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND :{WHITE}Ni mogoče kupiti tega zemljišča...
 • STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE :{WHITE}Tukaj ni možen dvig terena...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT :{WHITE}Ni mogoča preureditev letala...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Ni možna preureditev cestnega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP :{WHITE}Ni mogoče preurediti ladje...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN :{WHITE}Ni mogoče preurediti vlaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti avtobusne postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti tovorne tramvaj postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION :{WHITE}Ni mogoče odstraniti dela postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti potniške tramvaj postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti železniških tirov...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti ceste...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti signalov...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti točke poti...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti tramvaja...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION :{WHITE}Tukaj ni mogoče odstraniti tovorne postaje...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT :{WHITE}Ni mogoče poimenovati letala...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE :{WHITE}Ni mogoče preimenovati letala...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT :{WHITE}Ni mogoče preimenovati garaže...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče poimenovati cestnega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE :{WHITE}Ni mogoče preimenovati cestnega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP :{WHITE}Ni mogoče poimenovati ladje...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE :{WHITE}Ni mogoče preimenovati ladje...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION :{WHITE}Ni mogoče preimenovati postaje
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN :{WHITE}Ne moreš preimenovati mesta...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN :{WHITE}Ni mogoče poimenovati vlaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE :{WHITE}Ni mogoče preimenovati železniškega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN :{WHITE}Ni mogoče odplačati posojila...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče spremeniti smeri vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS :{WHITE}... sestavljen iz večih enot
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN :{WHITE}Ni mogoče spremeniti smeri vlaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN :{WHITE}Ni mogoče prodati 25% delnic tega podjetja...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT :{WHITE}Ni mogoče prodati letala...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče prodati cestnega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP :{WHITE}Ni mogoče prodati ladje...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN :{WHITE}Ni mogoče prodati železniškega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR :{WHITE}Ni mogoče poslati letala v hangar...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT :{WHITE}Ni mogoče poslati vozila v garažo...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT :{WHITE}Ni mogoče poslati ladje v garažo...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT :{WHITE}Vlaka ni mogoče poslati v garažo...
 • STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST :{WHITE}Ni mogoče deliti navodil...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER :{WHITE}Ni mogoče preskočiti trenutnega ukaza...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER :{WHITE}Ni mogoče preskočiti na izbran ukaz...
 • STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON :{WHITE}Ni mogoče začeti in končati v isti točki
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST :{WHITE}Ni mogoče prenehati deljenja ukazov...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT :{WHITE}Ni mogoče ustaviti/zagnati letala...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče ustaviti/zagnati cestnega vozila...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP :{WHITE}Ni mogoče ustaviti/zagnati ladje...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN :{WHITE}Ni mogoče ustaviti/zagnati vlaka...
 • STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče določiti časa vozilu...
 • STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED :{WHITE}... dosežena omejitev čiščenja terena
 • STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN
 • (Correct) STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN :{WHITE}... sedež podjetja na poti
 • STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN :{WHITE}Ustvarjanje ozemlja prekinjeno...{}... ni primernih lokacij za mesta
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL :{WHITE}Istonivojna križišča niso dovoljena za ta tip železnice
 • STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD :{WHITE}Cesta je enosmerna ali blokirana
 • STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED :{WHITE}... potrebuješ {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE :Napačna vrsta garaže
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER :{WHITE}... postanki ne smejo imeti vogalov
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION :{WHITE}... cesta je obrnjena napačno
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION :{WHITE}... postanki ne smejo imeti odcepov
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD :{WHITE}... ta cesta je last mesta
 • STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH
 • (Correct) STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH :{WHITE}... oba priključka mostu morata biti na kopnem
 • STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE
 • (Correct) STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE :{WHITE}Izkop bi lahko poškodoval predor...
 • STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED :{WHITE}Potrebno je ravno zemljišče
 • STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED
 • (Correct) STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED :{WHITE}... gozd je mogoče posaditi samo nad nivojem snežne odeje
 • STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED :{WHITE}Celozaslonski način spodletel
 • STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED :{WHITE}Nalaganje igre ni uspelo{}{STRING}
 • STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED :{WHITE}Shranjevanje igre ni uspelo{}{STRING}
 • STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}{1:STRING} na poti
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče dodati izmenljivega vozila v skupino...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE :{WHITE}Ni mogoče dodati vozila v to skupino...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE :{WHITE}Ni mogoče ustvariti skupine...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE :{WHITE}Ni mogoče zbrisati te skupine...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES :{WHITE}Ni mogoče odstraniti vseh vozil iz te skupine...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME :{WHITE}Ni mogoče preimenovati skupine...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT :{WHITE}Ni mogoče nastaviti višje skupine...
 • STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE
 • (Correct) STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE :{WHITE}... slika je prevelika
 • STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION
 • (Correct) STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION :{WHITE}Nemogoča kombinacija tirnic
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES :Nezdružljiv tip tirov
 • STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE
 • (Correct) STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE :{WHITE}... preblizu drugi industriji
 • STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS
 • (Correct) STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS :{WHITE}Ni mogoča oddaja denarja, ki je izposojen od banke...
 • STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION :{WHITE}Teren nagnjen v napačno smer
 • STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED
 • (Correct) STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED :{WHITE}... ni posojila za odplačati
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT :{WHITE}{TOWN} mestni svet prepoveduje gradnjo še enega letališča v tem mestu
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE :Lokalne oblasti mesta {WHITE}{TOWN} ne dovolijo gradnje letališča zaradi hrupa
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS :{WHITE}{TOWN} mestna oblast tega ne dovoli
 • STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN :{WHITE}... najvišje dovoljeno posojilo je {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION :{YELLOW}Sporočilo
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY :{YELLOW}Sporočilo od/iz {STRING}
 • STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER :{WHITE}... mora biti zgrajeno na vodi
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti letališče
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti most
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti avtobusno postajo
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti kanal
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti tovorno tramvaj postajo
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti pristanišče
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti potniško tramvaj postajo
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD :{WHITE}Najprej moraš porušiti postajo
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti tovorno postajo
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST :{WHITE}Najprej moraš porušiti predor
 • STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST :{WHITE}... najprej je potrebno zgraditi mesto
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Najprej moraš odstraniti tračnice
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST :{WHITE}Najprej moraš odstraniti točko poti
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST :{WHITE}Najprej moraš odstraniti železniško postajo
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST :{WHITE}Najprej moraš odstraniti cesto
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST :{WHITE}Najprej moraš odstraniti cestno postajo
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST :{WHITE}Najprej moraš odstraniti signale
 • STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE
 • (Correct) STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE :{WHITE}Ime mora biti edinstveno
 • STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED :{WHITE}Ni dovoljeno med pavzo
 • STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY :{WHITE}Premalo denarja - potrebuješ {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS :{WHITE}Ni več prostora za ukaze
 • STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN :{WHITE}... ni več prostora na zemljevidu
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES :{WHITE}Tam ni bilo primernih mest za postavitev industrije '{STRING}'
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION :{WHITE}Spremeni način ustvarjanja ozemlja, da dobiš boljše ozemlje
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Ni primernih tračnic
 • STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO
 • (Correct) STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO :{WHITE}... ni mest na ozemlju
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL :{WHITE}Sploh ni razpoložljivih vozil
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION :{WHITE}Zamenjaj svojo NewGRF konfiguracijo
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET :{WHITE}Ni še vozil na razpolago.
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION :{WHITE}Začni novo igro po {DATE_SHORT} ali uporabi NewGRF, ki vsebuje zgodnja vozila
 • STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}Ovira na poti
 • STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Čez rob zemljevida
 • STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION :{WHITE}... enosmerne poti ne morejo imeti odcepov
 • STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN :{WHITE}... samo en primerek na mesto dovoljen
 • STR_ERROR_OWNED_BY
 • (Correct) STR_ERROR_OWNED_BY :{WHITE}... v lasti {STRING}
 • STR_ERROR_PNGMAP
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP :{WHITE}Ni mogoče naložiti ozemlja iz PNG...
 • STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND :{WHITE}... datoteke ni mogoče najti
 • STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... ni mogoče pretvoriti vrste slike. Potrebna je 8 ali 24-bit PNG slika
 • STR_ERROR_PNGMAP_MISC
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_MISC :{WHITE}... nekaj je narobe (najbrž nepopolna datoteka)
 • STR_ERROR_PROTECTED
 • (Correct) STR_ERROR_PROTECTED :{WHITE}Podjetje še ni dovolj staro, da bi lahko trgovalo z lastnimi delnicami...
 • STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Vozilo ni na voljo
 • STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT
 • (Correct) STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT :{WHITE}Zadnja lokomotiva vedno sledi prvi
 • STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED :{WHITE}Nalaganje seznama podprtih resolucij ni uspelo
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY :{WHITE}Cestno vozilo na poti
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... mora biti ustavljeno v garaži cestnih vozil
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Vozilo ni na voljo
 • STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS :{WHITE}Cestna dela napredujejo
 • STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS :{WHITE}Shranjevanje poteka,{}Prosim počakaj, da se zaključi!
 • STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Zajemanje slike ni uspelo!!!
 • STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY :{WHITE}Ladja v napoto
 • STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... mora biti ustavljena in v garaži
 • STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Ladja ni na voljo
 • STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE :{WHITE}Tukaj ni mogoče spremeniti vrste signalov...
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE :{WHITE}... neprimerna lokacija
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL :{WHITE}Lokacija neprimerna za vhod v predor
 • STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN :{WHITE}Začetek in konec morata biti na isti višini
 • STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT
 • (Correct) STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT :{WHITE}... postaja preveč razširjena
 • STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE
 • (Correct) STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE :{WHITE}... ni primernega mesta za kip v centru tega mesta
 • STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED :{WHITE}... dosežena omejitev izdelave terena
 • STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS :{WHITE}... ni signalov
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK :{WHITE}... ni železniške proge
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD :{WHITE}... ni ceste
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION :{WHITE}... ni postaje
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY :{WHITE}... ni tramvaj proge
 • STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE :{WHITE}To vozilo se ne ustavlja na tej postaji
 • STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS :{WHITE}Vozila lahko čakajo le na postajah
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT :{WHITE}Preblizu sosednjemu letališču
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK :{WHITE}Preblizu drugemu pristanišču
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN :{WHITE}... preblizu drugemu mestu
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT :{WHITE}Preblizu drugi točki poti
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Preblizu roba zemljevida
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB :{WHITE}... preblizu roba zemljevida
 • STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION :{WHITE}... predaleč od prejšnjega cilja
 • STR_ERROR_TOO_HIGH
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_HIGH :{WHITE}... previsoko
 • STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS :{WHITE}Preveč avtobusnih postaj
 • STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES :{WHITE}... preveliko število industrij
 • STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS :{WHITE}... preveč objektov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS :{WHITE}Preveč ukazov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS :{WHITE}... preveč znakov
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING :{WHITE}Preveč postaj na zemljevidu
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS :{WHITE}Preveč delov železniške postaje
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS :{WHITE}... preveliko število mest
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS :{WHITE}Preveč tovornih postaj
 • STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME :{WHITE}Preveč vozil v igri
 • STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE :{WHITE}Ni mogoče zbrisati mesta...{}Postaja ali garaža se nanaša na to mesto ali pa področje v lastnini mesta ne more biti odstranjeno
 • STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS :{WHITE}Mesta ne bodo gradila cest. Lahko omogočiš gradnjo cest v Napredne nastavitve->Ekonomija->Mesta
 • STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT :{WHITE}Vlaki so lahko spremenjeni šele, ko stojijo v garaži
 • STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY :{WHITE}Vlak v napoto
 • STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... mora biti ustavljen v garaži
 • STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :Vlak nima napajanja
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG :{WHITE}Vlak je predolg
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT :{WHITE}{VEHICLE} je predolgo po zamenjavi
 • STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE :{WHITE}... drevo je že posajeno
 • STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED :{WHITE}... dosežena meja sajenja dreves
 • STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE :{WHITE}... napačen teren za to vrsto drevesa
 • STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Predor bi se končal izven ozemlja
 • STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG :{WHITE}... predolg predor
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE :{WHITE}Datoteke ni mogoče zbrisati
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND :{WHITE}Ni mogoče izkopati zaključka predora na drugi strani
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT :{WHITE}Ni mogoče najti najbližje garaže
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO :{WHITE}Ni mogoče najti poti do najbližje garaže
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE :{BLACK}Pogona ni mogoče prebrati
 • STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED
 • (Correct) STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED :{WHITE}... vozilo je uničeno
 • STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Združi z več kot eno obstoječo točko poti
 • STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT
 • (Correct) STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT :{WHITE}... imaš ga že v lasti!
 • STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE :{WHITE}Pogled {COMMA}
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT :{BLACK}Kopiraj lokacijo splošnega pogleda v ta pogled
 • STR_FACE_ADVANCED
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED :{BLACK}Napredno
 • STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP :{BLACK}Napredna izbira obraza
 • STR_FACE_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_AFRICAN :{BLACK}Afriški
 • STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Prekliči izbiro novega obraza
 • STR_FACE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_CAPTION :{WHITE}Izbira obraza
 • STR_FACE_CHIN
 • (Correct) STR_FACE_CHIN :Brada:
 • STR_FACE_CHIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CHIN_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni brado
 • STR_FACE_COLLAR
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR :Ovratnik:
 • STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni ovratnik
 • STR_FACE_EARRING
 • (Correct) STR_FACE_EARRING :Uhani:
 • STR_FACE_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_EUROPEAN :{BLACK}Evropski
 • STR_FACE_EYEBROWS
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS :Obrvi:
 • STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni obrvi
 • STR_FACE_EYECOLOUR
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR :Barva oči:
 • STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni barvo oči
 • STR_FACE_FACECODE
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE :{BLACK}Obraz igralca št.
 • STR_FACE_FACECODE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_CAPTION :{WHITE}Prikaži in/ali nastavi številko direktorjevega obraza
 • STR_FACE_FACECODE_ERR
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_ERR :{WHITE}Ni mogoče nastaviti številke direktorjevega obraza - izbor mogoč med 0 in 4,294,967,295!
 • STR_FACE_FACECODE_SET
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_SET :{WHITE}Nova koda številke obraza je nastavljena
 • STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP :{BLACK}Prikaži in/ali nastavi številko direktorjevega obraza
 • STR_FACE_FEMALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_BUTTON :{BLACK}Ženska
 • STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi ženske slike
 • STR_FACE_GLASSES
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES :Očala:
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP :{BLACK}Vklopi očala
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2 :{BLACK}Spremeni očala
 • STR_FACE_HAIR
 • (Correct) STR_FACE_HAIR :Lasje:
 • STR_FACE_HAIR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_HAIR_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni lase
 • STR_FACE_JACKET
 • (Correct) STR_FACE_JACKET :Jakna:
 • STR_FACE_JACKET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_JACKET_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni jakno
 • STR_FACE_LIPS
 • (Correct) STR_FACE_LIPS :Ustnice:
 • STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni ustnice ali brke
 • STR_FACE_LOAD
 • (Correct) STR_FACE_LOAD :{BLACK}Naloži
 • STR_FACE_LOAD_DONE
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_DONE :{WHITE}Tvoj priljubljen obraz je bil naložen iz OpenTTD konfiguracije
 • STR_FACE_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Naloži piljubljen obraz
 • STR_FACE_MALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_MALE_BUTTON :{BLACK}Moški
 • STR_FACE_MALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MALE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi moške slike
 • STR_FACE_MOUSTACHE
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE :Brke:
 • STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Vklop brk ali uhanov
 • STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Nov obraz
 • STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Naredi naključno novo sliko
 • STR_FACE_NO
 • (Correct) STR_FACE_NO :Ne
 • STR_FACE_NOSE
 • (Correct) STR_FACE_NOSE :Nos:
 • STR_FACE_NOSE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NOSE_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni nos
 • STR_FACE_OK_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_OK_TOOLTIP :{BLACK}Sprejmi nov obraz
 • STR_FACE_RANDOM
 • (Correct) STR_FACE_RANDOM :{BLACK}Naključno
 • STR_FACE_SAVE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE :{BLACK}Shrani
 • STR_FACE_SAVE_DONE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_DONE :{WHITE}Ta obraz bo shranjen kot tvoj priljubljen v konfiguracijo OpenTTD
 • STR_FACE_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Shrani priljubljen obraz
 • STR_FACE_SELECT_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_AFRICAN :{BLACK}Izbor afriških obrazov
 • STR_FACE_SELECT_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_EUROPEAN :{BLACK}Izbor evropskih obrazov
 • STR_FACE_SIMPLE
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE :{BLACK}Enostavno
 • STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP :{BLACK}Enostavna izbira obraza
 • STR_FACE_TIE
 • (Correct) STR_FACE_TIE :Kravata:
 • STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni kravato ali uhane
 • STR_FACE_YES
 • (Correct) STR_FACE_YES :Da
 • STR_FEEDER
 • (Correct) STR_FEEDER :{YELLOW}Prenos: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST
 • (Correct) STR_FEEDER_COST :{YELLOW}Pretovori: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_COST_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Pretovori: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME :{YELLOW}Pretovori: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Prihodek: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Pretovori: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Prihodek: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Prenos: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FILE_MENU_EXIT
 • (Correct) STR_FILE_MENU_EXIT :Izhod
 • STR_FILE_MENU_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_LOAD_GAME :Naloži igro
 • STR_FILE_MENU_QUIT_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_QUIT_GAME :Zapusti igro
 • STR_FILE_MENU_SAVE_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SAVE_GAME :Shrani igro
 • STR_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE :{WHITE}Bančno stanje
 • STR_FINANCES_BORROW_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_BUTTON :{BLACK}Izposoja {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP :{BLACK}Povečaj višino posojila. Ctrl+Klik izposodi največ, kar je mogoče
 • STR_FINANCES_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Finance {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE :{WHITE}Stroški/dohodek
 • STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Infrastruktura
 • STR_FINANCES_LOAN_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_LOAN_TITLE :{WHITE}Posojilo
 • STR_FINANCES_MAX_LOAN
 • (Correct) STR_FINANCES_MAX_LOAN :{WHITE}Meja posojila: {BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME :{BLACK}-{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME :{BLACK}+{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_BUTTON :{BLACK}Vračilo {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP :{BLACK}Odplačaj del posojila. Ctrl+Klik odplača največ, kar je mogoče
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME :{GOLD}Prihodek letal
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cene delovanja letal
 • STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION :{GOLD}Gradnja
 • STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST :{GOLD}Obresti posojila
 • STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES :{GOLD}Nova vozila
 • STR_FINANCES_SECTION_OTHER
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_OTHER :{GOLD}Drugo
 • STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE :{GOLD}Vzdrževanje lastnine
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME :{GOLD}Prihodek cestnih vozil
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cene delovanja cestnih vozil
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME :{GOLD}Prihodek ladij
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cene delovanja ladij
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME :{GOLD}Prihodek vlakov
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cene delovanja vlakov
 • STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION :{WHITE}Skupaj:
 • STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY :{BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_YEAR
 • (Correct) STR_FINANCES_YEAR :{WHITE}{NUM}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME :{TOWN} Boja
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :{TOWN} Boja #{COMMA}
 • STR_FORMAT_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(Podjetje {COMMA})
 • STR_FORMAT_DATE_ISO
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_ISO :{2:NUM}-{1:STRING}-{0:STRING}
 • STR_FORMAT_DATE_LONG
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_LONG :{STRING} {STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_SHORT :{STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_TINY
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_TINY :{STRING}-{STRING}-{NUM}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT :{STATION} Hangar
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE :{TOWN} Cestna garaža
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :{TOWN} Cestna garaža #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP :{TOWN} Ladijska garaža
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :{TOWN} Ladijska garaža #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN :{TOWN} Železniška garaža
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL :{TOWN} Železniška garaža #{COMMA}
 • STR_FORMAT_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_GROUP_NAME :Skupina {COMMA}
 • STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{TOWN} {STRING}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Točka poti {TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Točka poti {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FOUND_TOWN_CAPTION
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CAPTION :{WHITE}Generator mest
 • STR_FOUND_TOWN_CITY
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY :{BLACK}Mesto
 • STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP :{BLACK}Mesta rastejo hitreje kot navadna naselja{}Odvisno od nastavitev, so večja, ko so ustanovljena
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON :{BLACK}Veliko
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON :{BLACK}Srednje
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON :{BLACK}Majhno
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE :{YELLOW}Velikost mesta:
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi velikost mesta
 • STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS :{BLACK}Več naključnih mest
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP :{BLACK}Klikni in vnesi ime mesta
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE :{BLACK}Vnesi ime mesta
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON :{BLACK}Naključno ime
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP :{BLACK}Zgeneriraj novo naključno ime
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE :{YELLOW}Ime mesta:
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON :{BLACK}Novo mesto
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Zgradi novo mesto. Shift+Klik prikaže predviden strošek
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP :{BLACK}Postavi na ozemlje naključna mesta
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON :{BLACK}Naključno mesto
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Zgradi mesto na naključni lokaciji
 • STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT :{YELLOW}Oblika mestnih cest:
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID :{BLACK}2x2 mreža
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID :{BLACK}3x3 mreža
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS :{BLACK}Boljše ceste
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL :{BLACK}Original
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM :{BLACK}Naključno
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT :{BLACK}Izberi obliko cest za to mesto
 • STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM :{BLACK}Naključno
 • STR_FUNDING_ONLY
 • (Correct) STR_FUNDING_ONLY :Samo financiranje
 • STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Zgradi
 • STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Odpri novo industrijo
 • STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Ustanovi
 • STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST :{BLACK}Cena: {YELLOW}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES :Več naključnih industrij
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP :{BLACK}Postavi na ozemlje naključno industrijo
 • STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Obetajoča
 • STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi primerno industrijo iz tega seznama
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS :Vsakih 12 mesecev
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH :Vsak mesec
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS :Vsake 3 mesece
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS :Vsakih 6 mesecev
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF :Izključeno
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Izberi časovni interval samodejnega shranjevanja igre
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME :{BLACK}Samodejno shrani
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF :{BLACK}Osnovni komplet grafik
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Dodatne informacije o osnovnem kompletu grafik
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS :{RED}{NUM} manjkajoč{P a i e ih}/okvarjen{P a i e ih} datotek{P a i e ""}
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP :{BLACK}Izberi osnovni komplet grafik za uporabo
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC :{BLACK}Osnovni komplet glasbe
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Dodatne informacije o osnovnem kompletu glasbe
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS :{RED}{NUM} poškodovan{P a i e ih} datotek{P a i e ""}
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP :{BLACK}Izberi osnovni komplet glasbe za uporabo
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX :{BLACK}Osnovni komplet zvokov
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Dodatne informacije o osnovnem kompletu zvokov
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP :{BLACK}Izberi osnovni komplet zvokov za uporabo
 • STR_GAME_OPTIONS_CAPTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CAPTION :{WHITE}Možnosti Igre
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS :Avstrijski Šiling (ATS)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF :Belgijski Frank (BEF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL :Brazilski Real (BRL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF :Švicarski Frank (CHF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM :Po meri...
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK :Češka Krona (CZK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM :Nemška Marka (DEM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK :Danska Krona (DKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK :estonske krone (EEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP :Pezeta (ESP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR :Euro (€)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM :Finska Marka (FIM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF :Frank (FRF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP :Funt (£)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL :Gruzijski Lari (GEL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD :Grška Drahma (GRD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF :Madžarski Forint (HUF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR :Iranski Rial (IRR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK :Islandska Krona (ISK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL :Italijanska Lira (ITL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY :Jen (¥)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW :Južnokorejski Won (KRW)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL :Litvijske Lite (LTL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG :Nizozemski Gulden (NLG)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK :Norveška Krona (NOK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN :Poljski Zlot (PLN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON :Romunski Lej (RON)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR :Ruski Rubelj (RUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK :Švedska Krona (SEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT :Slovenski tolar (SIT)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK :Slovaška krona (SKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY :Turška lira (TRY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Izbira valut
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME :{BLACK}Valute
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD :Dolar ($)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR :Južnoafriški Rant (ZAR)
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN :{BLACK}Cel zaslon
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP :{BLACK}Označi to okno za igro v celozaslonskem načinu
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Dvojna velikost
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Velikost kvadrata
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Normalno
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Izberi velikost elementa vmesnika
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Velikost vmesnika
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE :{BLACK}Jezik
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi jezik vmesnika
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Ločljivost
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :drugo
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi ločljivost zaslona
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Vožnja po levi
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Vožnja po desni
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Izberi smer vožnje cestnih vozil
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Cestna vozila
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Izberi slog imena mest
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Imena mest
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH :Angleška (Dodatna)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN :Avstrijska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Katalonska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH :Češka
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH :Danska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH :Nizozemska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH :Finska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH :Francoska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN :Nemška
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN :Madžarska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN :Italijanska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN :Latinsko-Ameriška
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN :Norveška
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH :Angleška (Originalna)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH :Poljska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN :Romunska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY :Butasta
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK :Slovaška
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH :Švedska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS :Švicarska
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH :Turška
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR :Interna napaka: {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME :Napaka v shranjeni igri - {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED :Preverba podatkov ni uspela
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE :Datoteke ni mogoče brati
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE :V datoteko ni mogoče pisati
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME :Igra je bila shranjena z novejso razlicico
 • STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE :<ni na voljo>
 • STR_GENERATION_ABORT
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT :{BLACK}Opusti
 • STR_GENERATION_ABORT_CAPTION
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_CAPTION :{WHITE}Opusti ustvarjanje sveta
 • STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE :{YELLOW}Zares zapuščaš ustvarjanje?
 • STR_GENERATION_CLEARING_TILES
 • (Correct) STR_GENERATION_CLEARING_TILES :{BLACK}Generiranje grobih in skalnatih tal
 • STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION :{BLACK}Ustvarjanje zgradbe
 • STR_GENERATION_PREPARING_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_GAME :{BLACK}Priprave igre
 • STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT :{BLACK}Poganjam skripto
 • STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP :{BLACK}Zagnano ponavljanje polj
 • STR_GENERATION_PROGRESS
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS :{WHITE}{NUM}% narejeno
 • STR_GENERATION_PROGRESS_NUM
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS_NUM :{BLACK}{NUM} / {NUM}
 • STR_GENERATION_RIVER_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_RIVER_GENERATION :{BLACK}Ustvarjanje reke
 • STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME :{BLACK}Nastavljanje igre
 • STR_GENERATION_TREE_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_TREE_GENERATION :{BLACK}Ustvarjanje dreves
 • STR_GENERATION_WORLD
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD :{WHITE}Ustvarjanje sveta...
 • STR_GENERATION_WORLD_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD_GENERATION :{BLACK}Ustvarjanje sveta
 • STR_GOALS_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Cilji
 • STR_GOALS_COMPANY_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_COMPANY_TITLE :{BLACK}Cilji podjetja:
 • STR_GOALS_GLOBAL_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_GLOBAL_TITLE :{BLACK}Globalni cilji:
 • STR_GOALS_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_NONE :{ORANGE}- Brez -
 • STR_GOALS_PROGRESS
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE :{GREEN}{STRING}
 • STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Globalni cilji
 • STR_GOALS_SPECTATOR_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_NONE :{ORANGE}- Ni izvedljivo -
 • STR_GOALS_TEXT
 • (Correct) STR_GOALS_TEXT :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER
 • (Correct) STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Klikni na cilj za pogled na industrijo/mesto/polje. Ctrl+Klik odpre novo okno na industrijo/mesto/polje
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT :Potrdi
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL :Prekliči
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE :Zapri
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE :Nadaljuj
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE :Zavrni
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO :Pojdi
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE :Zanemari
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT :Naslednji
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO :Ne
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK :OK
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE :Preloži
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS :Prejšnji
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART :Ponovni zagon
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY :Poskusi znova
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START :Poženi
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP :Ustavi
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER :Predaja
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES :Da
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :Napaka
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :Informacije
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :Vprašanje
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :Opozorilo
 • STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION :{WHITE}Enot dostavljenega tovora
 • STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Onemogoči vse
 • STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Omogoči vse
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO :{TINY_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION :{WHITE}Cene tovora
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Plačilo za dostavo 10 enot (ali 10.000 litrov) tovora za razdaljo 20 kvadratkov
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL :{TINY_FONT}{BLACK}Dni v tranzitu
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Prikaži graf za tip tovora vključen/izključen
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL :{BLACK}Ne prikaži tovora na grafu plačil
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL :{BLACK}Prikaži ves tovor na grafu plačil
 • STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION :{WHITE}Ocene uspeha podjetja (max=1000)
 • STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION :{WHITE}Vrednosti podjetij
 • STR_GRAPH_INCOME_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_INCOME_CAPTION :{WHITE}Graf prihodkov
 • STR_GRAPH_KEY_BUTTON
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_BUTTON :{BLACK}Ključ
 • STR_GRAPH_KEY_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_CAPTION :{WHITE}Ključi grafov podjetij
 • STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Klikni sem za vklop/izklop prikaza grafov podjetja
 • STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP :{BLACK}Prikaži ključe grafov
 • STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES :Graf plačila za tovore
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE :Tabela lige podjetij
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH :Graf vrednosti podjetja
 • STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH :Graf dostavljenega tovora
 • STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING :Podrobna ocena uspeha
 • STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE :Tabela najboljših rezultatov
 • STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH :Graf prihodkov
 • STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH :Graf dobička
 • STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH :Graf zgodovine uspeha
 • STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION :{WHITE}Graf čistega dobička
 • STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz detajliranih ocen uspeha
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}{}{NUM}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER :{TINY_FONT}{COMMA}
 • STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP :{BLACK}Skupine - Klikni na skupino za seznam vseh vozil v skupini
 • STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE :Vsa izmenljiva vozila
 • STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS :Vsa letala
 • STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES :Vsa cestna vozila
 • STR_GROUP_ALL_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_SHIPS :Vse ladje
 • STR_GROUP_ALL_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_TRAINS :Vsi vlaki
 • STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za ustvarit skupino
 • STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS :Letala brez skupine
 • STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES :Cestna vozila brez skupine
 • STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS :Ladje brez skupine
 • STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS :Vlaki brez skupine
 • STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT :{WHITE}Zagotovo želiš izbrisati to skupino in vse njene podskupine?
 • STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Izbriši izbrano skupino
 • STR_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_GROUP_NAME :{GROUP}
 • STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES :Odstrani vsa vozila
 • STR_GROUP_RENAME_CAPTION
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_CAPTION :{BLACK}Preimenuj eno skupino
 • STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Preimenuj izbrano skupino
 • STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP :{BLACK}Klikni za zaščito skupine pred splošno samoobnovo
 • STR_HIDDEN_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_HIDDEN_ENGINE_NAME :{ENGINE} (skrito)
 • STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{BLACK}{COMPANY} dosega naslov '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_NAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_NAME :{PRESIDENT_NAME}, {COMPANY}
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :Poslovnež
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST :Kapitalist
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :Podjetnik
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST :Industrijalec
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE :Magnat
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL :Glavar
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY :Velekapitalist stoletja
 • STR_HIGHSCORE_POSITION
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_POSITION :{BIG_FONT}{BLACK}{COMMA}.
 • STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{WHITE}{PRESIDENT_NAME} iz podjetja {COMPANY} prejema naslov '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_STATS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_STATS :{BIG_FONT}'{STRING}' ({COMMA})
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME :{BIG_FONT}{BLACK}Seznam najboljših podjetij v {NUM}
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Najboljša podjetja, ki so dosegla {NUM}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST :{RED}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL :{TINY_FONT}{RED}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME :{GREEN}Prihodki: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL :{TINY_FONT}{GREEN}Prihodki: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION :{WHITE}Industrijska veriga za tovor {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}Klikni na tovor za ogled strank in dobaviteljev
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS :{WHITE}Sprejemajoče industrije
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES :{WHITE}Hiše
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Industrijska veriga za industrijo {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Klikni na industrijo za ogled strank in dobaviteljev
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP :{BLACK}Poveži z zemljevidom
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP :{BLACK}Izberi prikazane industrije tudi na zemljevidu
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS :{WHITE}Proizvajalne industrije
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO :{BLACK}Izberi tovor
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Izberi tovor za prikaz
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY :{BLACK}Izberi industrijo
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Izberi industrijo za prikaz
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Industrije
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Imena industrij - klikni na ime za pogled na industrijo. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji industrije
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Brez -
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN :{BLACK}Prikaži verigo
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP :{BLACK}Prikaži oskrbo s tovorom in pripadajoče industrije
 • STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY :Financiraj novo industrijo
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN :Industrijske verige
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY :Imenik industrij
 • STR_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME :{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK :Banka
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK.r :Banke
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC :Banka
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC.r :Banke
 • STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM :Farma baterij
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM.r :Farme baterij
 • STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR :Generator mehurčkov
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR.r :Generatorja mehurčkov
 • STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY :Tovarna slaščic
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY.r :Tovarne slaščic
 • STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE :Premogovnik
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE.r :Premogovnika
 • STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS :Izvir cockte
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS.r :Izvira cockte
 • STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE :Rudnik bakra
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE.r :Rudnika bakra
 • STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST :Gozd sladkorne pene
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST.r :Gozda sladkorne pene
 • STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE :Rudnik diamantov
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE.r :Rudnika diamantov
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY :Tovarna
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY.d :Tovarni
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY.r :Tovarne
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2 :Tovarna
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2.d :Tovarni
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2.r :Tovarne
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM :Kmetija
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM.d :Kmetiji
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM.r :Kmetije
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2 :Kmetija
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2.d :Kmetiji
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2.r :Kmetije
 • STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY :Tovarna gaziranih pijač
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY.r :Tovarne gaziranih pijač
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT :Prehrambeni obrat
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT.d :Prehrambenem obratu
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT.r :Prehrambenega obrata
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST :Gozd
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST.r :Gozda
 • STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION :Sadovnjak
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION.r :Sadovnjaka
 • STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE :Rudnik zlata
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE.r :Rudnika zlata
 • STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE :Rudnik železove rude
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE.r :Rudnika železove rude
 • STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL :Gozdarski obrat
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL.d :Gozdarskem obratu
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL.r :Gozdarskega obrata
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY :Naftna rafinerija
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY.r :Naftne rafinerije
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG :Naftna ploščad
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG.r :Naftne ploščadi
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS :Naftni vrelci
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS.r :Naftnih vrelcev
 • STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL :Papirnica
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL.r :Papirnice
 • STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS :Vrelci plastike
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS.r :Vrelcev plastike
 • STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION :Termo elektrarna
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION.r :Termo elektrarne
 • STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS :Tiskarna
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS.r :Tiskarne
 • STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION :Plantaža kavčuka
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION.r :Plantaže kavčuka
 • STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL :Žaga
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL.d :Žagi
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL.r :Žage
 • STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL :Jeklarna
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL.r :Jeklarne
 • STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :Rudnik sladkorja
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE.r :Rudnika sladkorja
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY :Jama karamele
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY.r :Jame karamele
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY :Tovarna igrač
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY.r :Tovarne igrač
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP :Trgovina z igračami
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP.r :Trgovine z igračami
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY :Vodno zajetje
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY.r :Vodnega zajetja
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER :Vodni stolp
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER.r :Vodnega stolpa
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}Industrija je napovedala zaprtje!
 • STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo industrije. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji industrije
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE :{BLACK}Proizvodnja prejšnjega meseca:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Nivo proizvodnje: {YELLOW}{COMMA}%
 • STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED :{YELLOW}{CARGO_LONG}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% prepeljano)
 • STR_INTRO_CAPTION
 • (Correct) STR_INTRO_CAPTION :{WHITE}OpenTTD {REV}
 • STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Nastavitve
 • STR_INTRO_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_GAME_OPTIONS :{BLACK}Možnosti
 • STR_INTRO_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_HIGHSCORE :{BLACK}Tabela najboljših rezultatov
 • STR_INTRO_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_LOAD_GAME :{BLACK}Naloži igro
 • STR_INTRO_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_MULTIPLAYER :{BLACK}Več igralcev
 • STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}NewGRF nastavitve
 • STR_INTRO_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_NEW_GAME :{BLACK}Nova igra
 • STR_INTRO_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Preveri razpoložljive vsebine
 • STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Igraj višinsko karto
 • STR_INTRO_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Igraj scenarij
 • STR_INTRO_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_QUIT :{BLACK}Izhod
 • STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Urejevalnik ozemlja
 • STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}UI / Nastavitve skriptov igre
 • STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Nastavitve zaslona
 • STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS :{BLACK}Prikaži možnosti igre
 • STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE :{BLACK}Prikaži tabelo najboljših rezultatov
 • STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME :{BLACK}Naloži shranjeno igro
 • STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER :{BLACK}Poženi večigralsko igro
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Prikaži nastavitve NewGRF
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME :{BLACK}Začni novo igro. Ctrl+Klik preskoči konfiguracijo sveta
 • STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Preveri posodobljene vsebine na strežniku,{} ki so na voljo za prenos
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Začni novo igro z uporabo višinske karte za pokrajino
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Začni novo igro po scenariju
 • STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT :{BLACK}Izhod iz 'OpenTTD'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Ustvari svet/scenarij po meri
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Prikaži UI in Nastavitve skriptov igre
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :{BLACK}Izberi sub-arktični tip podnebja
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :{BLACK}Izberi subtropski tip podnebja
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE :{BLACK}Izberi zmeren tip podnebja
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE :{BLACK}Izberi ozemlje v svetu igrač
 • STR_INTRO_TRANSLATION
 • (Correct) STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}Temu prevodu manjka {NUM} vnos{P "" a i ov}. Prosimo pomagaj izboljšati OpenTTD in se vpiši za prevajanje. Preveri readme.txt za podrobnosti.
 • STR_INVALID_ORDER
 • (Correct) STR_INVALID_ORDER :{RED} (Neveljaven ukaz)
 • STR_INVALID_VEHICLE
 • (Correct) STR_INVALID_VEHICLE :<neveljavno vozilo>
 • STR_ITEMS
 • (Correct) STR_ITEMS :{COMMA} glav{P a i e ""}
 • STR_JOIN_STATION_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CAPTION :{WHITE}Združi postaje
 • STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION :{YELLOW}Izgradnja ločene postaje
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION :{WHITE}Združi točke poti
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT :{YELLOW}Zgradi ločeno točko poti
 • STR_JUST_BIG_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_BIG_RAW_STRING :{BIG_FONT}{STRING}
 • STR_JUST_CARGO
 • (Correct) STR_JUST_CARGO :{CARGO_LONG}
 • STR_JUST_CARGO_LIST
 • (Correct) STR_JUST_CARGO_LIST :{CARGO_LIST}
 • STR_JUST_CHECKMARK
 • (Correct) STR_JUST_CHECKMARK :{CHECKMARK}
 • STR_JUST_COMMA
 • (Correct) STR_JUST_COMMA :{COMMA}
 • STR_JUST_CURRENCY_LONG
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_LONG :{CURRENCY_LONG}
 • STR_JUST_CURRENCY_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_SHORT :{CURRENCY_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_ISO
 • (Correct) STR_JUST_DATE_ISO :{DATE_ISO}
 • STR_JUST_DATE_LONG
 • (Correct) STR_JUST_DATE_LONG :{DATE_LONG}
 • STR_JUST_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_DATE_SHORT :{DATE_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_TINY
 • (Correct) STR_JUST_DATE_TINY :{DATE_TINY}
 • STR_JUST_INT
 • (Correct) STR_JUST_INT :{NUM}
 • STR_JUST_NOTHING
 • (Correct) STR_JUST_NOTHING :Nič
 • STR_JUST_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_RAW_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING_STRING :{STRING}{STRING}
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT :Akvedukt
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL :Železniški most z jeklenim obokom
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE :Betonski železniški most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL :Železniški most z jeklenimi križi
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE :Ojačan viseč betonski železniški most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL :Viseč jeklen železniški most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL :Cevast železniški most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN :Lesen železniški most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL :Cestni most z jeklenim obokom
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE :Betonski cestni most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL :Cestni most z jeklenimi križi
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE :Ojačan viseč betonski cestni most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL :Viseč jeklen cestni most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL :Cevast cestni most
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN :Lesen cestni most
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND :Gola tla
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT :Puščava
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS :Polja
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS :Trava
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS :Kamenje
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND :Neravna tla
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND :Zasnežen teren
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS :Sedež podjetja
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND :Ozemlje v lasti podjetja
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE :Svetilnik
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER :Oddajnik
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD :Cesta
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING :Cestno/železniško križišče
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Garaža
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS :Cesta z razsvetljavo
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY :tramvaj
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD :Drevored
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR :Hangar
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT :Letališče
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY :Boja
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION :Avtobusna postaja
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION :Železniška postaja
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK :Pristanišče
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA :Tovorna postaja
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT :Točka poti
 • STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION :{STRING} (v izgradnji)
 • STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS :Kaktusi
 • STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST :Deževni gozd
 • STR_LAI_TREE_NAME_TREES
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_TREES :Drevesa
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD :Železniški predor
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD :Cestni predor
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL :Kanal
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK :Obala ali nabrežje
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK :Zapornica
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER :reka
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT :Ladjedelnica
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER :Voda
 • STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP :{BLACK}Zravnaj zemljo na višino prvega izbranega kota. Ctrl izbere diagonalno območje. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING :Oblikovanje terena
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN :Postavi znak
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES :Posadi drevesa
 • STR_LANDSCAPING_TOOLBAR
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLBAR :{WHITE}Izdelava terena
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Znižaj rob terena. Vlečenje zniža izbrani kot in izravna višino. Ctrl izbere diagonalno območje. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND :{BLACK}Kupi zemljišče za prihodnjo rabo. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Zvišaj rob terena. Vlečenje zviša izbrani kot in poravna na enako višino. Ctrl izbere diagonalno območje. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME :{BLACK}Ime področja letališča: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS :{BLACK}Vrsta letališča: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME :{BLACK}Ime letališča: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE :{BLACK}Zgrajeno: {LTBLUE}{DATE_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Informacije o zemljišču
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED :{BLACK}Sprejet tovor: {LTBLUE}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS :({COMMA}/8 {STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}Cena za čiščenje: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}Cena za čiščenje: {LTBLUE}Ni na voljo
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS :{BLACK}Koordinate: {LTBLUE}{NUM} x {NUM} x {NUM} ({STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY :{BLACK}Lokalna oblast: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE :Brez
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME :{BLACK}NewGRF: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER :{BLACK}Lastnik: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A :Ni na voljo
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER :{BLACK}Lastnik železnice: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Dohodek ob čiščenju: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER :{BLACK}Lastnik ceste: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS :{BLACK}Razred postaje: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE :{BLACK}Vrsta postaje: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER :{BLACK}Lastnik tramvaj proge: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT :{BLACK}Omejitev hitrosti vlakov: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT :{BLACK}Omejitev hitrosti na cestah: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL :{BLACK}Vse
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION :{BLACK}Legenda pretoka tovora
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE :{BLACK}Brez
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED :{TINY_FONT}{BLACK}prenasičeno
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED :{TINY_FONT}{BLACK}nasičeno
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES :{BLACK}Izberi podjetja, ki bodo prikazana
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED :{TINY_FONT}{BLACK}neuporabljeno
 • STR_LIST_FILTER_OSKTITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_OSKTITLE :{BLACK}Vnesite niz za filtriranje
 • STR_LIST_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TITLE :{BLACK}Filtriraj niz:
 • STR_LIST_FILTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TOOLTIP :{BLACK}Vnesite ključno besedo, s katero se bo filtriral seznam
 • STR_LITERS
 • (Correct) STR_LITERS :{COMMA} lit{P er ra ri rov}
 • STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz barvnih shem letal
 • STR_LIVERY_BUS
 • (Correct) STR_LIVERY_BUS :Avtobus
 • STR_LIVERY_CAPTION
 • (Correct) STR_LIVERY_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Barvna shema
 • STR_LIVERY_DEFAULT
 • (Correct) STR_LIVERY_DEFAULT :Standardni pogon
 • STR_LIVERY_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_DIESEL :Diesel lokomotiva
 • STR_LIVERY_DMU
 • (Correct) STR_LIVERY_DMU :DMU
 • STR_LIVERY_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_ELECTRIC :Električna lokomotiva
 • STR_LIVERY_EMU
 • (Correct) STR_LIVERY_EMU :EMU
 • STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP :Tovorna ladja
 • STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM :Tovorni tramvaj
 • STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON :Tovorni vagon
 • STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz glavnih barvnih shem
 • STR_LIVERY_HELICOPTER
 • (Correct) STR_LIVERY_HELICOPTER :Helikopter
 • STR_LIVERY_LARGE_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_LARGE_PLANE :Veliko letalo
 • STR_LIVERY_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_MAGLEV :Magnetna lokomotiva
 • STR_LIVERY_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_MONORAIL :Enotirna lokomotiva
 • STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP :{BLACK}Izberi barvno shemo za zamenjati ali več shem s Ctrl+Klik. Klikni na okno za preklop sheme
 • STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP :Potniška ladja
 • STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM :Potniški tramvaj
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL :Potniški vagon (za diesel vlake)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC :Potniški vagon (za električne vlake)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV :potniški vagon (maglev)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL :potniški vagon (enotirni)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM :Potniški vagon (za parne vlake)
 • STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP :{BLACK}Izberi glavno barvo za izbrano shemo. Ctrl+klik nastavi to barvo za vse sheme.
 • STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz barvnih shem cestnih vozil
 • STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP :{BLACK}Izberi drugo barvo za izbrano shemo. Ctrl+klik izbere to barvo za vse sheme
 • STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz barvnih shem ladij
 • STR_LIVERY_SMALL_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_SMALL_PLANE :majhno letalo
 • STR_LIVERY_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_STEAM :Parna lokomotiva
 • STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz barvnih shem vlakov
 • STR_LIVERY_TRUCK
 • (Correct) STR_LIVERY_TRUCK :Tovornjak
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Storitve na voljo:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP :{BLACK}Seznam stvari, ki jih lahko narediš v tem mestu - klikni na predmet za podrobnosti
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE :Podkupi lokalno oblast
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT :Kupi eksluzivne transportne pravice
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN :Velika reklamna kampanija
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN :Srednje velika reklamna kampanija
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS :Sponzoriraj nove stavbe
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION :Financiraj obnovo cest
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN :Majhna reklamna kampanija
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY :Zgradi spomenik lastniku podjetja
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Podkupi lokalno oblast za izboljšavo svojih ocen kljub tveganju resnih kazni ob odkritju.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Kupi enoletno izključno pravico do transporta v mestu. Lokalne oblasti bodo dovolile potnikom in tovoru do uporabe izključno tvojih transportnih storitev.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Izvrši veliko reklamno kampanijo z namenom privabiti več potnikov in tovora podjetju.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING :{YELLOW}Izvrši srednje-veliko reklamno kampanijo z namenom privabiti več potnikov in tovora podjetju.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW}Financiraj izgradnjo novih poslovnih stavb v mestu.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Financiraj obnovo cest. S tem nastanejo motnje prometa do 6 mesecev.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING :{YELLOW}Izvrši majhno reklamno kampanijo z namenom privabiti več potnikov in tovora podjetju.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Zgradi spomenik v čast podjetju.{}Cena: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}{TOWN} mestni svet
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Ocene prevoznega podjetja:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON :{BLACK}Stori to
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP :{BLACK}Izvrši izbrano storitev na zgornjem seznamu
 • STR_LORRY
 • (Correct) STR_LORRY :{BLACK}{LORRY}
 • STR_LTBLUE_STRING
 • (Correct) STR_LTBLUE_STRING :{LTBLUE}{STRING}
 • STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM :{BLACK}Poljubno
 • STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}Ročno
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM :{BLACK}Naključno
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE :{BLACK}Naključno
 • STR_MAPGEN_BORDER_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_TYPE :{BLACK}Robovi ozemlja:
 • STR_MAPGEN_BORDER_WATER
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_WATER :{BLACK}Voda
 • STR_MAPGEN_BY
 • (Correct) STR_MAPGEN_BY :{BLACK}*
 • STR_MAPGEN_DATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_DATE :{BLACK}Datum:
 • STR_MAPGEN_GENERATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_GENERATE :{WHITE}Ustvari
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Ime višinskega zemljevida:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION :{BLACK}Zasuk višinskega zemljevida:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE :{ORANGE}{NUM} x {NUM}
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL :{BLACK}Velikost:
 • STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR :{BLACK}Ustvarjalec terena:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE :{BLACK}Velikost ozemlja:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi velikost zemljevida v ploščah. Število plošč na voljo bo nekoliko nižje.
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL :{BLACK}Maksimalna višina mape:
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN :{BLACK}Znižanje največje višine gora na ozemlju za 1
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT :{WHITE}Spremeni maksimalno višino mape
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP :{BLACK}Zvišanje največje višine gora na ozemlju za 1
 • STR_MAPGEN_NORTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHEAST :{BLACK}Severovzhod
 • STR_MAPGEN_NORTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHWEST :{BLACK}Severozahod
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES :{BLACK}Število industrij:
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS :{BLACK}Število mest:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS :{BLACK}Reke:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES :{BLACK}Morska gladina:
 • STR_MAPGEN_SMOOTHNESS
 • (Correct) STR_MAPGEN_SMOOTHNESS :{BLACK}Glajenje:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN :{BLACK}Premik snežne meje eno enoto nižje
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT :{BLACK}Višina snežne meje:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT :{WHITE}Spremeni višino snežne meje
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP :{BLACK}Premik snežne meje eno enoto višje
 • STR_MAPGEN_SOUTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHEAST :{BLACK}Jugovzhod
 • STR_MAPGEN_SOUTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHWEST :{BLACK}Jugozahod
 • STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Spremeni začetno leto
 • STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE :{BLACK}Tip terena:
 • STR_MAPGEN_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_MAPGEN_TREE_PLACER :{BLACK}Algoritem dreves:
 • STR_MAPGEN_VARIETY
 • (Correct) STR_MAPGEN_VARIETY :{BLACK}Raznolika distribucija:
 • STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION
 • (Correct) STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Ustvarjanje sveta
 • STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT
 • (Correct) STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT :Dodaten pogled
 • STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND
 • (Correct) STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND :Legenda pretoka tovora
 • STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD
 • (Correct) STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD :Zemljevid sveta
 • STR_MAP_MENU_SIGN_LIST
 • (Correct) STR_MAP_MENU_SIGN_LIST :Seznam napisov
 • STR_MEASURE_AREA
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA :{BLACK}Površina: {NUM} x {NUM}
 • STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF :{BLACK}Površina: {NUM} x {NUM}{}Višinska razlika: {HEIGHT}
 • STR_MEASURE_LENGTH
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH :{BLACK}Dolžina: {NUM}
 • STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF :{BLACK}Dolžina: {NUM}{}Višinska razlika: {HEIGHT}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST :{WHITE}Ocenjeni stroški: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME :{WHITE}Predvideni prihodki: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_HISTORY
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY :{WHITE}Arhiv sporočil
 • STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP :{BLACK}Seznam zadnjih novic
 • STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT
 • (Correct) STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT :{STRING} - {STRING}
 • STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY
 • (Correct) STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Slika je uspešno zajeta kot{} '{STRING}'
 • STR_MINIMAL
 • (Correct) STR_MINIMAL :Minimalno
 • STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT :{BLACK}Ne, zapusti OpenTTD
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION :{WHITE}Manjkajoče grafike
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}OpenTTD potrebuje grafike za delovanje, a ni nobenih najdenih. Dovoliš OpenTTD-ju da prenese in namesti te grafike?
 • STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD :{BLACK}Da, prenesi grafike
 • STR_MONTH_ABBREV_APR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_APR :Apr
 • STR_MONTH_ABBREV_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_AUG :Avg
 • STR_MONTH_ABBREV_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_DEC :Dec
 • STR_MONTH_ABBREV_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_FEB :Feb
 • STR_MONTH_ABBREV_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JAN :Jan
 • STR_MONTH_ABBREV_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUL :Jul
 • STR_MONTH_ABBREV_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUN :Jun
 • STR_MONTH_ABBREV_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAR :Mar
 • STR_MONTH_ABBREV_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAY :Maj
 • STR_MONTH_ABBREV_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_NOV :Nov
 • STR_MONTH_ABBREV_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_OCT :Okt
 • STR_MONTH_ABBREV_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_SEP :Sep
 • STR_MONTH_APR
 • (Correct) STR_MONTH_APR :April
 • STR_MONTH_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_AUG :Avgust
 • STR_MONTH_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_DEC :December
 • STR_MONTH_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_FEB :Februar
 • STR_MONTH_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_JAN :Januar
 • STR_MONTH_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_JUL :Julij
 • STR_MONTH_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_JUN :Junij
 • STR_MONTH_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_MAR :Marec
 • STR_MONTH_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_MAY :Maj
 • STR_MONTH_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_NOV :November
 • STR_MONTH_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_OCT :Oktober
 • STR_MONTH_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_SEP :September
 • STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Glasnost zvokov
 • STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION
 • (Correct) STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION :{WHITE}Jazz Gramofon
 • STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Glasnost glasbe
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Vse
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1 :{TINY_FONT}{BLACK}Po meri 1
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2 :{TINY_FONT}{BLACK}Po meri 2
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET :{TINY_FONT}{BLACK}Poulična
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Novi stil
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Star stil
 • STR_MUSIC_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Program
 • STR_MUSIC_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_SHUFFLE :{TINY_FONT}{BLACK}Mešano
 • STR_MUSIC_TITLE_NAME
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NAME :{TINY_FONT}{DKGREEN}"{STRING}"
 • STR_MUSIC_TITLE_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}------
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC :{BLACK}Premikaj drsnike za nastavitev glasnosti glasbe in zvokov
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM :{BLACK}Izberi glasbeni program 'vse skladbe'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED :{BLACK}Izberi glasbeni program 'po meri 1'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED :{BLACK}Izberi glasbeni program 'po meri 2'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE :{BLACK}Izberi 'Poulični' glasbeni program
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC :{BLACK}Izberi glasbeni program 'novi stil'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC :{BLACK}Izberi glasbeni program 'stari stil'
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION :{BLACK}Prikaži okno z izborom glasbe
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION :{BLACK}Preskoči na naslednjo skladbo v izboru
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK :{BLACK}Skoči na prejšnjo skladbo v izboru
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Predvajaj glasbo
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Ustavi glasbo
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE :{BLACK}Preklapljaj mešan program vključeno/izključeno
 • STR_MUSIC_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK :{TINY_FONT}{BLACK}Skladba
 • STR_MUSIC_TRACK_DIGIT
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_DIGIT :{TINY_FONT}{DKGREEN}{ZEROFILL_NUM}
 • STR_MUSIC_TRACK_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}--
 • STR_MUSIC_XTITLE
 • (Correct) STR_MUSIC_XTITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Naslov
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL :[Vsi] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION :[Vsi] :
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT :[Zasebno] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION :[Zasebno] {STRING}:
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY :[Skupina] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION :[Skupina] :
 • STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE :{BLACK}Vpiši tekst za mrežni pogovor
 • STR_NETWORK_CHAT_SEND
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_SEND :{BLACK}Pošlji
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT :[Zasebno] Za {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY :[Skupina] Za {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENT :Gost
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN :Blokiraj
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY :Daj denar
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK :Brcni
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL :Pogovor vsem
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT :Zasebno sporočilo
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY :Pogovor podjetju
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Seznam gostov
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY :Novo podjetje
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE :Opazuj
 • STR_NETWORK_CONNECTING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_1 :{BLACK}(1/6) Povezujem...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_2 :{BLACK}(2/6) Pooblaščam...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_3
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_3 :{BLACK}(3/6) Čakam...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_4
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_4 :{BLACK}(4/6) Prenašam zemljevid...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_5
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_5 :{BLACK}(5/6) Obdelujem podatke...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_6
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_6 :{BLACK}(6/6) Registriram...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION :{WHITE}Povezujem...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1 :{BLACK}{BYTES} prenešenih
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2 :{BLACK}{BYTES} / {BYTES} prenešenih
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1 :{BLACK}Iščem informacije o igri...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2 :{BLACK}Iščem informacije o podjetju...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING :{BLACK}{NUM} gost{P "" a i ov} je pred tabo
 • STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT :{BLACK}Odklopi
 • STR_NETWORK_ERROR_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Goljufanje ni dovoljeno na tem strežniku
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER :je poskusil/a uporabiti goljufanje
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH :napačna oznaka podjetja v DoCommand
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST :povezava prekinjena
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC :desinhronizacijska napaka
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL :splošna napaka
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION :{WHITE}Zadnj{P 0 o i e ih} {NUM} sekund{P o i e ""} ni bilo prejetih nobenih podatkov s strežnika
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION :{WHITE}Povezava je mogoče prekinjena
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED :brcnjen od gostitelja
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE :ime je že v uporabi
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH :NewGRF neskladje
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED :nepooblaščen
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED :sprejet je bil neveljaven oz. nepričakovan paket
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR :napaka protokola
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME :ni mogoče naložiti zemljevida
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL :gostitelj zaseden
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}Povezava ni mogoča
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER :čas je potekel
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN :obdelava ozemlja je trajala predolgo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP :prenos ozemlja je trajal predolgo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD :ni bilo pravočasno prejetega gesla
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS :je pošiljal preveč ukazov
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD :napačno geslo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION :napačna različica
 • STR_NETWORK_ERROR_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_DESYNC :{WHITE}Sinhronizacija mrežne igre ni uspela
 • STR_NETWORK_ERROR_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Brcnjen/a si bil/a iz igre
 • STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION :{WHITE}Povezava mrežne igre je padla
 • STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH :{WHITE}Povezava ni mogoča zaradi neskladja datotek NewGRF
 • STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION :{WHITE}Strežnik ni odgovoril zahtevi
 • STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER :{WHITE}Ni mogoče najti mrežnih iger
 • STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR :{WHITE}Ni mogoče naložiti shranjene igre
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Izvrzen/a si iz tega streznika
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}Narejena je bila napaka protokola in povezava je bila prekinjena
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Strežnik je zaseden
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START :{WHITE}Strežnika ni mogoče zagnati
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}Povezava #{NUM} je potekla
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER :{WHITE}Tvoj računalnik je prepočasen in ne dohiteva strežnika
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN :{WHITE}Priklop na strežnik je trajal predolgo
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP :{WHITE}Tvoj prenos ozemlja je trajal predolgo
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Tvoj čas za vnos gesla je bil predolg
 • STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Pošiljal si preveč ukazov strežniku
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Napačno geslo
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}Različica tega gosta je neskladna s strežnikovo razlicico
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION :{WHITE}Seje večigralskih iger
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO :{SILVER}PODATKI O PODJETJU
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam podjetij trenutno v tej igri. Lahko se pridružiš eni ali poženeš novo, če je kako mesto za podjetje prosto
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME :{SILVER}Ime podjetja: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE :{SILVER}Trenutno stanje: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR :{SILVER}Ustanovljeno: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY :{BLACK}Pridruži se podjetju
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Pomagaj upravljati podjetje
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME :{SILVER}Lanski dohodek: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY :{BLACK}Novo podjetje
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Ustvari novo podjetje
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE :{SILVER}Ocene: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS :{SILVER}Igralci: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN :{BLACK}Priprava na vstop: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME :{BLACK}Ogled igre
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP :{BLACK}Sodeluj kot gledalec
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS :{SILVER}Postaje: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE :{SILVER}Vrednost podjetja: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES :{SILVER}Vozila: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION :{WHITE}Vpiši znesek denarja za darovanje
 • STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS :Afriški
 • STR_NETWORK_LANG_ANY
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ANY :Kakršen koli
 • STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN :Brazilski
 • STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN :Bolgarski
 • STR_NETWORK_LANG_CATALAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CATALAN :Katalonski
 • STR_NETWORK_LANG_CHINESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CHINESE :Kitajski
 • STR_NETWORK_LANG_CROATIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CROATIAN :Hrvaški
 • STR_NETWORK_LANG_CZECH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CZECH :Češki
 • STR_NETWORK_LANG_DANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DANISH :Danski
 • STR_NETWORK_LANG_DUTCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DUTCH :Nizozemski
 • STR_NETWORK_LANG_ENGLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ENGLISH :Angleški
 • STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO :Esperanto
 • STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN :Estonski
 • STR_NETWORK_LANG_FINNISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FINNISH :Finski
 • STR_NETWORK_LANG_FRENCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FRENCH :Francoski
 • STR_NETWORK_LANG_GALICIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GALICIAN :Galijski
 • STR_NETWORK_LANG_GERMAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GERMAN :Nemški
 • STR_NETWORK_LANG_GREEK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GREEK :Grški
 • STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN :Madžarski
 • STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC :Islandski
 • STR_NETWORK_LANG_ITALIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ITALIAN :Italijanski
 • STR_NETWORK_LANG_JAPANESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_JAPANESE :Japonski
 • STR_NETWORK_LANG_KOREAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_KOREAN :Korejski
 • STR_NETWORK_LANG_LATVIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LATVIAN :Latvijski
 • STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN :Litvijski
 • STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN :Norveški
 • STR_NETWORK_LANG_POLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_POLISH :Poljski
 • STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE :Portugalski
 • STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN :Romunski
 • STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN :Ruski
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVAK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVAK :Slovaški
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN :Slovenski
 • STR_NETWORK_LANG_SPANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SPANISH :Španski
 • STR_NETWORK_LANG_SWEDISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SWEDISH :Švedski
 • STR_NETWORK_LANG_TURKISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_TURKISH :Turški
 • STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN :Ukrajinski
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN :*** {STRING} se pridružuje podjetju #{2:NUM}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW :*** {STRING} na novo ustvarja podjetje (#{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE :*** {STRING} se pridružuje opazovalcem
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED :*** {STRING} pristopa k igri
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID :*** {STRING} se je pridružil igri (Gost #{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING :zapušča
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT :*** {STRING} odstopa od igre ({2:STRING})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** Podjetju {1:STRING} je bil podarjen znesek {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} je podarilo tvojemu podjetju {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE :*** {STRING} je opravil/a spremembo imena v {STRING}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Strežnik se zaganja...{}Prosim počakaj...
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Strežnik je zaprl sejo
 • STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Podjetje je zaščiteno. Vnesi geslo
 • STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Strežnik je zaščiten.Vnesi geslo
 • STR_NETWORK_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER :Strežnik
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Dodaj strežnik
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Doda strežnik na seznam, ki bo vedno preverjen za pognane igre
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED :{BLACK}Oglaševano
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO :Ne
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP :{BLACK}Izberi med oglaševano (internet) in neoglaševano (Local Area Network, LAN) igro
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES :Da
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Več igralcev
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT :{BLACK}Klikni na igro v seznamu, da jo izbereš
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST :{BLACK}Klikni za izbiro zadnjič obiskanega strežnika
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS :{SILVER}Gosti: {WHITE}{COMMA} / {COMMA} - {COMMA} / {COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION :{BLACK}Gosti
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Gosti na zvezi / največ gostov{}Podjetja na zvezi / največ podjetij
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Tekoči datum: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION :{BLACK}Datum
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tekoči datum
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP :{BLACK}Vnesi naslov gostitelja
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}To je ime, po katerem te prepoznajo drugi igralci
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER :{BLACK}Najdi strežnik
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Poišči strežnik na mreži
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO :{SILVER}IGRA - INFO
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME :{BLACK}Ime
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Ime igre
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE :{BLACK}{COMMA}/{COMMA} - {COMMA}/{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH :{SILVER}NESKLADJE GRAFIK
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP :{BLACK}Jezik, različica strežnika, itd.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Pridruži se igri
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}Pokrajina: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE :{SILVER}Jezik: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER :{BLACK}Zadnjič obiskani strežnik:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}Velikost ozemlja: {WHITE}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION :{BLACK}Velikost ozemlja
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Velikost ozemlja igre{}Klikni za sortiranje po območju
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT :{BLACK}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Zaščiten z geslom!
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Ime igralca:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Vpiši tvoje ime
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Osveži strežnik
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Osveži informacije strežnika
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Naslov strežnika: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}STREŽNIK POLN
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}STREŽNIK IZKLJUČEN
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Različica strežnika: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Začetni datum: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Poženi strežnik
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Poženi lasten streznik
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH :{SILVER}NESKLADJE RAZLIČIC
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION :{BLACK}Leta
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Število let{}kar teče igra
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE :*** {1:STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED :Igra je prekinjena ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :povezujem goste
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT :skripta
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL :ročno
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :število igralcev
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Igra je še vedno prekinjena ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Igra je še vedno prekinjena ({STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Igra je še vedno prekinjena ({STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :Igra je še vedno ustavljena ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Igra ponovno teče ({STRING})
 • STR_NETWORK_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_SPECTATORS :Gledalci
 • STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED :Da
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Poženi novo igro za več igralcev
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} gost{P "" a i ov}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT :{BLACK}{NUM} podjet{P je ji ja ij}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN :{BLACK}Govorni jezik:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Drugi igralci bodo lahko vedeli, kateri jezik se govori na strežniku
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME :{BLACK}Ime igre:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Vpiši ime za mrežno igro
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Ime bo prikazano drugim igralcem na večigralskem seznamu
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Dovoljeno število gostov:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP :{BLACK}Izberite največje število gostov. Ni potrebno, da so vsi prisotni
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES :{BLACK}Dovoljeno število podjetij:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP :{BLACK}Omeji strežnik na določeno število podjetij
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS :{BLACK}Največje število opazovalcev:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP :{BLACK}Omeji strežnik na določeno število opazovalcev
 • STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Zaščiti igro z geslom, če želiš preprečiti dostop nepovabljenim
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Nastavi geslo
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT :{BLACK}{NUM} opazoval{P ec ca ci cev}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED :Ne
 • STR_NEWGRF_BROKEN
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}Ozadje NewGRFa '{0:STRING}' lahko povzroči desinhronizacijo in sesutje igre
 • STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Spremenila se je zmogljivost vozila za '{1:ENGINE}' ko ni v garaži ali predelavi
 • STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}Vozilo '{1:ENGINE}' je spremenilo status obratovanja, ko ni znotraj garaže
 • STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Spremenila se je dolžina vozila za '{1:ENGINE}' ko ni v garaži
 • STR_NEWGRF_BUGGY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}NewGRF '{STRING}' javlja napačno informacijo
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Informacija o preureditvi tovornih zmogljivosti za '{1:ENGINE}' je različna od seznama nakupa po konstrukciji. To lahko povzroči, da bi samoobnova ne uspela pravilno
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' hrošč je povzročil neskončen povratni ciklus proizvodnje
 • STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Povratni klic {1:HEX} je odgovoril z neznanim/neveljavnim rezultatom {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED :{ORANGE}Ustrezna datoteka ni najdena (naložen je kompatibilni GRF)
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING :{WHITE}Kompatibilni GRF-ji so naloženi namesto manjkajočih datotek
 • STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Pripravljaš se narediti spremembe na zagnani igri. To lahko sesuje OpenTTD ali okvari trenutno igro. Ne prijavljajte hroščev v zvezi s temi napakami.{}Si zagotovo želiš tega?
 • STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING :{WHITE}Manjkajoče GRF datoteke so bile onemogočene
 • STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}Ne morem dodati datoteke: podvojen GRF ID
 • STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE :GRF datoteka je bila narejena za prevod
 • STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE :{YELLOW}{STRING} vsebuje eno poškodovano sličico. Vse poškodovane sličice se bodo prikazale kot rdeči vprašaji (?)
 • STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS :{1:STRING} je za {STRING} različico TTD-ja
 • STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP :{WHITE}Zgodila se je usodna NewGRF napaka:{}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED :{1:STRING} je bil izklopljen zaradi {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED :Zahtevani viri GRF niso na voljo (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID :Poskus uporabe neveljavnega ID (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER :Neveljavna nastavitev za {1:STRING}: nastavitev {STRING} ({NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT :Neveljaven/neznan format zapisa sličic (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER :{1:STRING} je potrebno naložiti po {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE :{1:STRING} je potrebno naložiti pred {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR :{RED}Napaka: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL :{RED}Usodno: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO :{SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING :{RED}Pozor: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8 :Vsebuje več Ukaz 8 vnosov (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER :{1:STRING} potrebuje OpenTTD različico {STRING} ali boljšo
 • STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS :Prebrana datoteka preko meje za sličice (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC :Nalaganje {1:STRING} kot statični NewGRF z/s {STRING} lahko povzroči desinhronizacijo
 • STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED :Preveč NewGrf-jev je naloženih
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE :Nepričakovana sličica (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY :Neznan ukaz 0 lastnost {4:HEX} (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH :{1:STRING} je izdelano za uporabo v {STRING} kombinaciji
 • STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER :{1:STRING} ne deluje s TTDPatch različico prijavljeno v OpenTTD
 • STR_NEWGRF_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_FILTER_TITLE :{ORANGE}Filtrirna vrstica:
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION :{WHITE}Preglej - {STRING}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT :{STRING} na {HEX}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT :Zgradba
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE :Tip železnice
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON :{BLACK}Starševski objekt
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP :{BLACK}Preglej starševski objekt
 • STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION :{WHITE}NewGRF spremenljivka 60+x parameter (hexadecimal)
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO :<neveljaven tovor>
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV :??
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY :{COMMA} od <neveljaven tovor>
 • STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE :<neveljaven model vozila>
 • STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE :<neveljavna industrija>
 • STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND :Vse datoteke so prisotne
 • STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE :{YELLOW}Najdene ujemajoče datoteke
 • STR_NEWGRF_LIST_MISSING
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_MISSING :{RED}Manjkajoče datoteke
 • STR_NEWGRF_LIST_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_NONE :Brez
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION :{WHITE}Spremeni NewGRF parametre
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE :{BLACK}Zapri
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME :Parameter {NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM :{LTBLUE}Število parametrov: {ORANGE}{NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET :{BLACK}Ponastavi
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Ponastavi vse nastavitve na privzeto
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION :{WHITE}Pozor!
 • STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES :Iskanje arhivov
 • STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION :{WHITE}Preiskava NewGRF-jev
 • STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE :{BLACK}Preiskujem NewGRF-je. Odvisno od količine lahko traja nekaj časa...
 • STR_NEWGRF_SCAN_STATUS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_STATUS :{BLACK}{NUM} NewGRF{P "" ja ji jev} preiskanih od ocenjenih {NUM} NewGRF{P "" ja ji jev}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST :{WHITE}Aktivne NewGRF datoteke
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD :{BLACK}Dodaj
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Doda izbrano NewGRF datoteko tvoji konfiguraciji
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES :{BLACK}Potrdi spremembe
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}NewGRF nastavitve
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED :{RED}Onemogočeno
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME :{BLACK}Ime datoteke: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Seznam nameščenih NewGRF datotek.
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON :{BLACK}Najdi manjkajoče vsebine
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP :{BLACK}Preveri manjkajoče vsebine, če so dosegljive na strežniku
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID :{BLACK}GRF ID: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST :{WHITE}Neaktivne NewGRF datoteke
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE :{RED}Nekompatibilno s to različico OpenTTD
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE :{WHITE}Podrobna NewGRF informacija
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}MD5sum: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}Min. kompatibilna različica: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN :{BLACK}Premakni dol
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Premakne izbrano NewGRF dol po seznamu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP :{BLACK}Premakni gor
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP :{BLACK}Premakne izbrano NewGRF gor po seznamu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND :{RED}Ni ujemajoče datoteke
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Ni informacij
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Parametri: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE :{BLACK}Izbriši prednastavitev
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Brisanje trenutno izbrane prednastavitve
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Naloži izbrano prednastavitev
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE :{BLACK}Shrani prednastavitev
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY :{BLACK}Vpisi ime za prednastavitev
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Shrani tekoči seznam kot prednastavitev
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE :{BLACK}Odstrani
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP :{BLACK}Odstrani izbrano NewGRF datoteko iz seznama
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES :{BLACK}Ponovno preišči
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP :{BLACK}Posodobi seznam moznih NewGRF datotek
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET :{ORANGE}Izberi prednastavitev:
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS :{BLACK}Nastavi parametre
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS :{BLACK}Prikaži parametre
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE :{BLACK}Preklop palete
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP :{BLACK}Preklopi paleto izbranega NewGRF.{}To je potrebno storiti, če grafike iz NewGRF dobijo rožnato barvo
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE :{BLACK}Nadgradi
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP :{BLACK}Nadgradi NewGRF datoteke, za katere imaš nameščeno novejšo različico
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Različica: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS
 • (Correct) STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS :{WHITE}Nemogoče dodati datoteko: Meja NewGRF datoteke je dosežena
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING :{WHITE}Izklop pavze lahko sesuje OpenTTD. Ne poročaj o napaki zaradi takih problemov.{}Zagotovo želiš izklopiti pavzo?
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE :{YELLOW}Manjkajoče GRF datoteke
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Letalska nesreča!{}{COMMA} mrt{P ev va vi vih} v plamenih na letališču {STATION}
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR :{WHITE}{VEHICLE} ne more do naslednjega cilja, ker je predaleč
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaka v letališkem hangarju
 • STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Svetovna recesija!{}{}Ekonomisti se bojijo najhujšega ob trenutnem poteku dogodkov!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} je bilo zaprto s strani investitorjev, ki so prodali vse imetje!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Tvoje podjetje je bankrotiralo!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} bo prodano ali rezglašeno za bankrotirano, če se stanje kaj kmalu ne izboljša!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Prevozno podjetje v težavah!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} začenja z gradnjo blizu mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Ustanovljeno novo prevozno podjetje!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} je bilo prodano podjetju {STRING} za {CURRENCY_LONG}!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Združitev prevoznih podjetij!
 • STR_NEWS_CUSTOM_ITEM
 • (Correct) STR_NEWS_CUSTOM_ITEM :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY :{BIG_FONT}{BLACK}Eksplozija naftne rafinerije blizu mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}'NLP' pristal blizu mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE :{BIG_FONT}{BLACK}Rudnik premoga pušča opustošenje v okolici mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE :{BIG_FONT}{BLACK}Poplave!{}Vsaj {COMMA} pogrešanih, najverjetneje mrtvih po močnih neurjih!
 • STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY :{BIG_FONT}{BLACK}Tovarna uničena v sumljivih okoliščinah blizu mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Cestno vozilo uničeno v trku z 'NLP'!
 • STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Nesreča cepelina na letališču {STATION}!
 • STR_NEWS_END_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_END_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Konec recesije!{}{}Izboljšanje trgovanja povečuje zaupanje domače industrije, gospodarstvo napreduje!
 • STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Evropska denarna združitev!{}{}Evro je uveden kot edina valuta za trgovske transakcije v državi!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Lokalna oblast kraja {TOWN} je podpisala pogodbo s/z {STRING} o eno letni izključni pravici za transport.
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Transportni monopol!
 • STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Prebivalci praznujejo . . .{}Prvo letalo pristalo na letališču {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Prebivalci praznujejo . . .{}Prihod prvega avtobusa na postajo {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Proslava meščanov . . .{}Prvi tovorni tramvaj je pripeljal na postajo {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Meščani proslavljajo . . .{}Prvi potniški tramvaj je prispel na postajo {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Prebivalci praznujejo . . .{}Prva ladja prispela na postajo {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Prebivalci praznujejo . . .{}Prvi vlak je slovesno pripeljal{}na postajo {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Prebivalci praznujejo . . .{}Prihod prvega tovornjaka na postajo {STATION}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} napoveduje preteče zapiranje!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES :{BIG_FONT}{BLACK}Zaradi pomanjkanja bližnjih dreves, {STRING} napoveduje stečajni postopek!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS :{BIG_FONT}{BLACK}Zaradi težav z dobavo zalog, {STRING} napoveduje preteč stečaj!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Na novo se gradi {STRING} blizu mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED :{BIG_FONT}{BLACK}Postavlja se {STRING} blizu mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Insekti so povzročili opustošenje v {INDUSTRY.d}!{}Proizvodnja zmanjšana za 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY.d} proizvodnja upada za 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH :Proizvodnja {BIG_FONT}{BLACK}{STRING.r} v {INDUSTRY.d} upada za {COMMA}%!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL :{BIG_FONT}{BLACK}Nova žila premoga odkrita v {INDUSTRY}!{}Pričakuje se podvojitev proizvodnje!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Izboljšane metode pridelovanja v {INDUSTRY.r} naj bi podvojile proizvodnjo!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} povečuje proizvodnjo!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL :{BIG_FONT}{BLACK}Nove rezerve nafte odkrite v {INDUSTRY}!{}Predvidena podvojitev proizvodnje!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH :Proizvodnja {BIG_FONT}{BLACK}{STRING.r} v {INDUSTRY.d} narašča za {COMMA}%!
 • STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT :Zadnje sporočilo/novica
 • STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU :Zgodovina sporočil
 • STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} je bilo prevzeto s strani {STRING}!
 • STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION :{WHITE}Sporočilo
 • STR_NEWS_NEW_TOWN
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN :{BLACK}{BIG_FONT}{STRING} sponzorirana gradnja novega mesta {TOWN}!
 • STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED :{BLACK}{BIG_FONT}Novo mesto z imenom {TOWN} je bilo zgrajeno!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLACK}Novo! {STRING} sedaj na razpolago!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Novo! {STRING} sedaj na razpolago! - {ENGINE}
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
 • STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED
 • (Correct) STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Ponudba subvencije potekla:{}{}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING} ni več subvencioniran
 • STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED :{WHITE}{VEHICLE} je ustavljen zaradi neuspele preureditve
 • STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Letalska nesreča!{}Letalu je zmanjkalo goriva, {COMMA} mrt{P ev va vi vih} v ognjenih zubljih
 • STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}{VEHICLE} ima v ukazih letališče, katerega steza je prekratka
 • STR_NEWS_ROAD_REBUILDING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Prometni kaos v mestu {TOWN}!{}{}Obnovitvena dela, ki jih financira podjetje {STRING},{}bodo prinesla 6 mesecev nevšečnosti{}voznikom motornih vozil!
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Prometna nesreča!{}{COMMA} mrt{P ev va vi vih} v plamenih ob trku z vlakom.
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Prometna nesreča!{}Voznik umrl v plamenih po trku z vlakom.
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaka v garaži
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Podjetje {STRING} je prejelo subvencijo!{}{}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING} bo prinesel dvakratni prihodek{}za naslednje leto!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Subvencija podeljena podjetju {STRING}!{}{}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING} bo prinesel 50% večji prihodek{}za naslednje leto!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvencija podeljena podjetju{STRING}!{}{}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING} bo prinesel štirikratni prihodek{}za naslednje leto!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvencija odobrena podjetju {STRING}!{}{}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING} bo prinesel trikratni prihodek{}za naslednje leto!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Nova ponujena subvencija:{}{}Prvi prevoz {STRING.r} od {STRING.r} do {STRING.r} bo{}subvencioniran s strani mestnega sveta!
 • STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaka v ladjedelnici
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} sedaj sprejema {STRING.t}
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION} sedaj sprejema {STRING.t} in {STRING.t}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} ne sprejema več {STRING.r}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}{STATION} ne sprejema več {STRING.r} ali {STRING.r}
 • STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE
 • (Correct) STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Subvencija zaključena:{}{}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING} ni več subvencioniran
 • STR_NEWS_TRAIN_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Železniška nesreča!{}{COMMA} ponesrečen{P ec ca ci cev} {P je sta so je} umrl{P "" a i o} v plamenih po trku
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK :{WHITE}{VEHICLE} ne najde poti za nadaljevanje
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} čaka v garaži
 • STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED :{WHITE}Samoobnova ni uspela na {VEHICLE}{}{STRING}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} ima podvojene ukaze
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} ima eno neveljavno postajo na urniku
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS :{WHITE}{VEHICLE} ima premalo ukazov na urniku
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER :{WHITE}{VEHICLE} ima prazen ukaz
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD :{WHITE}{VEHICLE} se stara
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD :{WHITE}{VEHICLE} podlega iztrošenosti
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND :{WHITE}{VEHICLE} nima več zanesljivosti in nujno potrebuje zamenjavo
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST :{WHITE}Vozilo {VEHICLE} je izgubljeno
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE :{WHITE}{VEHICLE} povzroča izgubo. Lanski dobiček je bil {CURRENCY_LONG}
 • STR_NONE
 • (Correct) STR_NONE :Brez
 • STR_NULL
 • (Correct) STR_NULL :
 • STR_NUM_CUSTOM
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM :Po meri
 • STR_NUM_CUSTOM_NUMBER
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM_NUMBER :Po meri ({NUM})
 • STR_NUM_HIGH
 • (Correct) STR_NUM_HIGH :Veliko
 • STR_NUM_LOW
 • (Correct) STR_NUM_LOW :Malo
 • STR_NUM_NORMAL
 • (Correct) STR_NUM_NORMAL :Normalno
 • STR_NUM_VERY_LOW
 • (Correct) STR_NUM_VERY_LOW :Zelo malo
 • STR_OBJECT_BUILD_CAPTION
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CAPTION :{WHITE}Izbor zgradbe
 • STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP :{BLACK}Izberi vrsto objekta za gradnjo
 • STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}Predogled zgradbe
 • STR_OBJECT_BUILD_SIZE
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_SIZE :{BLACK}Velikost: {GOLD}{NUM} x {NUM} polj
 • STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP :{BLACK}Izberi zgradbo za postavitev. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_OBJECT_CLASS_LTHS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_LTHS :Svetilniki
 • STR_OBJECT_CLASS_TRNS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_TRNS :Oddajniki
 • STR_ORANGE_INT
 • (Correct) STR_ORANGE_INT :{ORANGE}{NUM}
 • STR_ORANGE_STRING
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING :{ORANGE}{STRING}
 • STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE :{ORANGE}{STRING}{LTBLUE}
 • STR_ORANGE_STRING1_WHITE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_WHITE :{ORANGE}{STRING}{WHITE}
 • STR_ORDERS_CAPTION
 • (Correct) STR_ORDERS_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Ukazi)
 • STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP :{BLACK}Izbriši vse ukaze
 • STR_ORDERS_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_BUTTON :{BLACK}Izbriši
 • STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Zbriši izbran ukaz
 • STR_ORDERS_END_OF_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_ORDERS :- - Konec ukazov - -
 • STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS :- - Konec ukazov v skupni rabi - -
 • STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON :{BLACK}Pojdi do
 • STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Vstavi nov ukaz pred izbranega ali pa ga dodaj na konec seznama. Ctrl naredi ukaze postaj 'napolni kakršenkoli tovor', ukaze točk poti 'non-stop' in ukaze garaž 'servis'. 'Deli ukaze' ali Ctrl deli ukaze z drugim izbranim vozilom. Klik na vozilo kopira ukaze
 • STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam navodil - klikni na ukaz, da ga izbereš. CTRL+Klik premakne na destinacijo
 • STR_ORDERS_SKIP_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_BUTTON :{BLACK}Preskoči
 • STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP :{BLACK}Preskoči trenutni ukaz in začni naslednjega. CTRL + klik preskoči na izbran ukaz
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON :{BLACK}Prenehaj deljenje
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP :{BLACK}Prenehaj z deljenjem ukazov. Ctrl+Klik dodatno izbriše vse ukaze tega vozila
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW :{BLACK}Urnik
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP :{BLACK}Preklop na pogled urnikov
 • STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz vseh vozil, ki si delijo ta urnik
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT :(Samo-predelaj za {STRING})
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY :tovor na voljo
 • STR_ORDER_CONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL :Pogojni preskok ukaza
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE :Starost (leta)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS :je enaka
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE :nedejavno
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE :dejavno
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS :je manjša ali enaka kot
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN :je manjša kot
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS :je večja ali enaka kot
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN :je večja kot
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS :ni enaka kot
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Kako primerjati podatke vozila na podano vrednost
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE :Procenti polnjenja
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY :Največja zanesljivost
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED :Najvišja hitrost
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM :Skoči na ukaz {COMMA}, ko je {STRING} {STRING} {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY :Zanesljivost
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME :Preostala življenjska doba (let)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE :Potrebuje servis
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE :Skoči na ukaz {COMMA}, ko je {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL :Skoči na ukaz {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY :Vedno
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT :{WHITE}Vnesi primerjalno vrednost
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP :{BLACK}Primerjalna vrednost za podatke vozila
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP :{BLACK}Podatki vozila na osnovni preskok
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL :Napolni ves tovor
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY :Napolni kakršenkoli tovor
 • STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT :Vedno pojdi
 • STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT :Stop
 • STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE :Napolni, če je na voljo
 • STR_ORDER_DROP_NO_LOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_LOADING :Brez polnjenja
 • STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING :Ne razloži
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO :Določen tovor
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY :Tovor na voljo
 • STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT :Servisiraj po potrebi
 • STR_ORDER_DROP_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_TRANSFER :Pretovori
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD :Razloži vse
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED :Razloži, če je sprejeto
 • STR_ORDER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD :(Napolni)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY :(Napolni kakršenkoli tovor)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Napolni katerikoli tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT :(Naporni in samo-predelaj za {STRING})
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO :Pojdi non-stop do
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT :Pojdi non-stop skozi {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA :Pojdi non-stop preko
 • STR_ORDER_GO_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO :Pojdi do
 • STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT :{STRING} {DEPOT}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT :Pojdi v najbližjo garažo
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR :Pojdi v najbližji hangar
 • STR_ORDER_GO_TO_STATION
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT :Pojdi skozi {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_VIA :Pojdi preko
 • STR_ORDER_IMPLICIT
 • (Correct) STR_ORDER_IMPLICIT :(Implicitno)
 • STR_ORDER_INDEX
 • (Correct) STR_ORDER_INDEX :{COMMA}:{NBSP}
 • STR_ORDER_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_DEPOT :najbližjo
 • STR_ORDER_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_HANGAR :najbližji hangar
 • STR_ORDER_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_NON_STOP :{BLACK}Non-stop
 • STR_ORDER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_LOAD :(Brez polnjenja)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD :(Ne razloži in vzemi tovor)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD :(Ne razloži in počakaj na polno)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Ne razloži in počakaj na polno česarkoli)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Brez raztovarjanja počakaj na katerikoli tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Brez raztovarjanja počakaj na tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD :(Ne razloži in ne naloži)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT :(Brez raztovarjanja napolni tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_OUT_OF_RANGE
 • (Correct) STR_ORDER_OUT_OF_RANGE :{RED} (Naslednji cilj je izven dosega)
 • STR_ORDER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT :{BLACK}Preuredi
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO :{BLACK}Samo-predelava
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP :{BLACK}Izberi kateri tip tovora se bo uporabil v tem ukazu. Ctrl+Klik za odstranitev ukaza samo-predelave. Samo-predelava bo izvedena le, če vozilo to dovoli
 • STR_ORDER_REFIT_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_ORDER :(Preuredi za {STRING})
 • STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(Preuredi v {STRING} in zaustavi)
 • STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Izberi preureditev za vrsto tovora, ki ga želiš. Ctrl+Klik za odstranitev ukaza preureditve
 • STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Cestna garaža
 • STR_ORDER_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE :{BLACK}Servis
 • STR_ORDER_SERVICE_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_AT :Na servis v
 • STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Na servis non-stop v
 • STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP :{BLACK}Preskoči ta ukaz, razen če je potreben servis
 • STR_ORDER_SHARE
 • (Correct) STR_ORDER_SHARE :Deli ukaze
 • STR_ORDER_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_SHIP_DEPOT :Ladijska garaža
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END :[konec]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE :[sredina]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END :[začetna stran]
 • STR_ORDER_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_ORDER :(Stop)
 • STR_ORDER_TEXT
 • (Correct) STR_ORDER_TEXT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD :{BLACK}Napolni vse vrste tovora
 • STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD :{BLACK}Razloži vse
 • STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD :{BLACK}Spremeni način polnjenja označenega ukaza
 • STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP :{BLACK}Spremeni način ustavljanja za označen ukaz
 • STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD :{BLACK}Spremeni način praznjenja označenega ukaza
 • STR_ORDER_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_TRAIN_DEPOT :Železniška garaža
 • STR_ORDER_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER :(Pretovori in vzemi tovor)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD :(Pretovori in počakaj na polno)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY :(Pretovori in počakaj na polno česarkoli)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Pretovori in počakaj na katerikoli tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT :(Pretovori in počakaj na tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD :(Pretovori in pusti prazno)
 • STR_ORDER_TRANSFER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_REFIT :(Pretovori in napolni tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD :(Razloži in vzemi tovor)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD :(Razloži in počakaj na polno)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Razloži in počakaj na polno česarkoli)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Raztovori in počakaj na katerikoli tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Raztovori in počakaj na polni tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD :(Razloži in pusti prazno)
 • STR_ORDER_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_REFIT :(Raztovori in napolni tovor s samo-predelavo za {STRING})
 • STR_ORDINAL_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_10TH :10.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_11TH :11.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_12TH :12.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_13TH :13.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_14TH :14.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_15TH :15.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_1ST :1.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_2ND :2.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_3RD :3.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_4TH :4.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_5TH :5.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_6TH :6.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_7TH :7.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_8TH :8.
 • STR_ORDINAL_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_9TH :9.
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :¸1234567890'+qwertzuiopšđasdfghjklčćž<yxcvbnm,.-
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS :¨!"#$%&/()=?*QWERTZUIOPŠĐASDFGHJKLČĆŽ>YXCVBNM;:_
 • STR_OSNAME_HAIKU
 • (Correct) STR_OSNAME_HAIKU :Haiku
 • STR_OSNAME_OS2
 • (Correct) STR_OSNAME_OS2 :OS/2
 • STR_OSNAME_OSX
 • (Correct) STR_OSNAME_OSX :OS{NBSP}X
 • STR_OSNAME_SUNOS
 • (Correct) STR_OSNAME_SUNOS :SunOS
 • STR_OSNAME_UNIX
 • (Correct) STR_OSNAME_UNIX :Unix
 • STR_OSNAME_WINDOWS
 • (Correct) STR_OSNAME_WINDOWS :Windows
 • STR_PASSENGERS
 • (Correct) STR_PASSENGERS :{COMMA} potnik{P "" a i ov}
 • STR_PERCENT_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN :{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_NONE
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_NONE_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_UP
 • (Correct) STR_PERCENT_UP :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL :{WHITE}Detajlirana ocena uspeha
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY :{BLACK}({CURRENCY_SHORT}/{CURRENCY_SHORT})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT :{BLACK}({COMMA}/{COMMA})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO :{BLACK}Tovor:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Število tipov tovora dostavljenega v zadnji četrtini
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED :{BLACK}Dostavljeno:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP :{BLACK}Enote tovora, dostavljene v zadnjih 4 četrtinah
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY :{BLACK}Detajl
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN :{BLACK}Posojilo:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP :{BLACK}Znesek posojila podjetja
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME :{BLACK}Max. prihodek:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Znesek denarja v četrtini z najvišjim dobičkom zadnjih 12 četrtin
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME :{BLACK}Min. prihodek:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Znesek denarja v četrtini z najnižjim dobičkom od zadnjih 12 četrtin
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT :{BLACK}Min. dobiček:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP :{BLACK}Dobiček vozila z najnižjim prihodkom (samo vozila, starejša od 2 let)
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY :{BLACK}Denar:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}Znesek denarja podjetja na banki
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Podrobnosti o podjetju
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS :{BLACK}Postaje:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP :{BLACK}Število nedavno servisiranih postaj. Železniške postaje, avtobusne postaje, letališča in ostale vrste postaj so štete ločeno, čeprav spadajo pod isto postajo
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL :{BLACK}Skupaj:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP :{BLACK}Skupno točk od vseh možnih
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES :{BLACK}Vozila:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Število vozil, ki so imela zadnje leto dobiček. Všteta so cestna vozila, vlaki, ladje in letala
 • STR_PLANE
 • (Correct) STR_PLANE :{BLACK}{PLANE}
 • STR_PLANT_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_CAPTION :{WHITE}Drevesa
 • STR_PLANT_TREE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi vrsto drevesa za sajenje. Če polje že vsebuje drevesa, bodo dodatna drevesa mešanega tipa neodvisno od izbire
 • STR_PLAYLIST_CLEAR
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CLEAR :{TINY_FONT}{BLACK}Zbriši
 • STR_PLAYLIST_PROGRAM
 • (Correct) STR_PLAYLIST_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Program - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Zbriši trenutni glasbeni program (samo po meri 1 in 2)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Klikni na skladbo, če jo želiš dodati na trenutni program (samo po meri 1 in 2)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Klikni na skladbo, če jo želiš odstraniti iz programa (samo Poljubno1 ali Poljubno2)
 • STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX :{TINY_FONT}{BLACK}Kazalo skladb
 • STR_PLAYLIST_TRACK_NAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_NAME :{TINY_FONT}{LTBLUE}{ZEROFILL_NUM} "{STRING}"
 • STR_PRESIDENT_NAME
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME :{PRESIDENT_NAME}
 • STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER :{BLACK}{PRESIDENT_NAME}{}(Direktor)
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY :{BLACK}Zmogljivost: {GOLD}{CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE :{BLACK}Domet: {GOLD}{COMMA} polj
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT :Vse, razen {CARGO_LIST}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES :Vse vrste tovora
 • STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY :{BLACK}Zmogljivost: {GOLD}{CARGO_LONG} {STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Hitrost: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT :{BLACK}Cena: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Teža: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE :{BLACK}Zasnova: {GOLD}{NUM}{BLACK} Življ. doba: {GOLD}{COMMA} let{P o i a ""}
 • STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE :{BLACK}Največja vlečna moč: {GOLD}{FORCE}
 • STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT :{BLACK}Pogonski vagoni: {GOLD}+{POWER}{BLACK} Teža: {GOLD}+{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE :(spremenljivo)
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO :{BLACK}Preureditve za: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY :{BLACK}Max. zanesljivost: {GOLD}{COMMA}%
 • STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST :{BLACK}Cena delovanja: {GOLD}{CURRENCY_LONG}/leto
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED :{BLACK}Hitrost: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL :{BLACK}Hitrost po kanalu/reki: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN :{BLACK}Hitrost po morju: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER :{BLACK}Hitrost: {GOLD}{VELOCITY}{BLACK} Moč: {GOLD}{POWER}
 • STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT :{BLACK}Teža: {GOLD}{WEIGHT_SHORT} ({WEIGHT_SHORT})
 • STR_QUANTITY_BATTERIES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BATTERIES :{COMMA} baterij{P a i e ""}
 • STR_QUANTITY_BUBBLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BUBBLES :{COMMA} balonč{P ek ka ki kov}
 • STR_QUANTITY_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_QUANTITY_CANDYFLOSS :{WEIGHT_LONG} sladkorne pene
 • STR_QUANTITY_COAL
 • (Correct) STR_QUANTITY_COAL :{WEIGHT_LONG} premoga
 • STR_QUANTITY_COLA
 • (Correct) STR_QUANTITY_COLA :{VOLUME_LONG} Cockte
 • STR_QUANTITY_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} bakrove rude
 • STR_QUANTITY_DIAMONDS
 • (Correct) STR_QUANTITY_DIAMONDS :{COMMA} vreč{P a i e ""} diamantov
 • STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS :{COMMA} gaziran{P a i e ih} pijač{P a i e ""}
 • STR_QUANTITY_FOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_FOOD :{WEIGHT_LONG} hrane
 • STR_QUANTITY_FRUIT
 • (Correct) STR_QUANTITY_FRUIT :{WEIGHT_LONG} sadja
 • STR_QUANTITY_GOLD
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOLD :{COMMA} vreč{P a i e ""} zlata
 • STR_QUANTITY_GOODS
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOODS :{COMMA} palet{P a i e ""} izdelkov
 • STR_QUANTITY_GRAIN
 • (Correct) STR_QUANTITY_GRAIN :{WEIGHT_LONG} žita
 • STR_QUANTITY_IRON_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_IRON_ORE :{WEIGHT_LONG} železove rude
 • STR_QUANTITY_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_QUANTITY_LIVESTOCK :{COMMA} glav{P a i e ""} živine
 • STR_QUANTITY_MAIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIL :{COMMA} vreč{P a i e ""} pošte
 • STR_QUANTITY_MAIZE
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIZE :{WEIGHT_LONG} koruze
 • STR_QUANTITY_NOTHING
 • (Correct) STR_QUANTITY_NOTHING :
 • STR_QUANTITY_N_A
 • (Correct) STR_QUANTITY_N_A :Ni na voljo
 • STR_QUANTITY_OIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_OIL :{VOLUME_LONG} nafte
 • STR_QUANTITY_PAPER
 • (Correct) STR_QUANTITY_PAPER :{WEIGHT_LONG} papirja
 • STR_QUANTITY_PASSENGERS
 • (Correct) STR_QUANTITY_PASSENGERS :{COMMA}{NBSP}potnik{P "" a i ov}
 • STR_QUANTITY_PLASTIC
 • (Correct) STR_QUANTITY_PLASTIC :{VOLUME_LONG} plastike
 • STR_QUANTITY_RUBBER
 • (Correct) STR_QUANTITY_RUBBER :{VOLUME_LONG} kavčuka
 • STR_QUANTITY_STEEL
 • (Correct) STR_QUANTITY_STEEL :{WEIGHT_LONG} jekla
 • STR_QUANTITY_SUGAR
 • (Correct) STR_QUANTITY_SUGAR :{WEIGHT_LONG} sladkorja
 • STR_QUANTITY_SWEETS
 • (Correct) STR_QUANTITY_SWEETS :{COMMA} vreč{P a i e ""} sladkarij
 • STR_QUANTITY_TOFFEE
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOFFEE :{WEIGHT_LONG} karamele
 • STR_QUANTITY_TOYS
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOYS :{COMMA} igrač{P a i e ""}
 • STR_QUANTITY_VALUABLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_VALUABLES :{COMMA} vreč{P a i e ""} vrednosti
 • STR_QUANTITY_WATER
 • (Correct) STR_QUANTITY_WATER :{VOLUME_LONG} vode
 • STR_QUANTITY_WHEAT
 • (Correct) STR_QUANTITY_WHEAT :{WEIGHT_LONG} pšenice
 • STR_QUANTITY_WOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_WOOD :{WEIGHT_LONG} lesa
 • STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION :{WHITE}Izbriši skupino
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION :{WHITE}Poimenuj letalo
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION :{WHITE}Preimenuj letalo
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION :{WHITE}Poimenuj cestno vozilo
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION :{WHITE}Preimenuj cestno vozilo
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION :{WHITE}Poimenuj ladjo
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION :{WHITE}Preimenuj ladjo
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION :{WHITE}Poimenuj vlak
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION :{WHITE}Preimenuj železniško vozilo
 • STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION :{WHITE}Zbriši pokrajino
 • STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD
 • (Correct) STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}Zagotovo želiš zapustiti igro in se vrniti v {STRING}?
 • STR_QUIT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Izhod
 • STR_QUIT_NO
 • (Correct) STR_QUIT_NO :{BLACK}Ne
 • STR_QUIT_YES
 • (Correct) STR_QUIT_YES :{BLACK}Da
 • STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION :Gradnja elektrificirane železnice
 • STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION :Magnetna železnica
 • STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION :Enotirna železnica
 • STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION :Gradnja železnice
 • STR_RAIL_NAME_ELRAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL :Električna železnica
 • STR_RAIL_NAME_MAGLEV
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV :Magnetna železnica
 • STR_RAIL_NAME_MONORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL :Enotirna železnica
 • STR_RAIL_NAME_RAILROAD
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD :Železnica
 • STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Gradnja elektrificirane železnica
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION :Gradnja magnetne železnice
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Gradnja enotirne železnice
 • STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :Gradnja železnice
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL :{BLACK}Gradi tire s pomočjo Samodejne gradnje. Ctrl preklopi gradnja/rušenje za gradnjo železnice. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE :{BLACK}Zgradi žel. most. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS :{BLACK}Zgradi železniško signalizacijo. Ctrl preklopi semaforje/svetlobne signale{}Vlečenje zgradi signale po ravni črti. Ctrl zgradi signale do naslednjega križišča{}Ctrl+Klik odpre izbiro signala. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION :{BLACK}Zgradi žel. postajo. Ctrl omogoči združevanje postaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK :{BLACK}Zgradi tračnice. Ctrl preklopi gradnja/rušenje za gradnjo železnice. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL :{BLACK}Zgradi žel. predor. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING :{BLACK}Zgradi žel. garažo (za izdelavo in servis vlakov). Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL :{BLACK}Pretvori/nadgradi tip tirov. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT :{BLACK}Pretvori tire v točko poti. Ctrl omogoči združevanje točk poti. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR :{BLACK}Preklopi gradnja/rušenje železniških prog, signalov, točk poti in postaj. Držanje Ctrl odstrani tudi tire s točk poti in postaj
 • STR_RED_COMMA
 • (Correct) STR_RED_COMMA :{RED}{COMMA}
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Izberi tip tovora
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON :{BLACK}Preuredi letalo
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Preuredi tovorni prostor letala za izbran tovor
 • STR_REFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_REFIT_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Preuredi)
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Nova zmogljivost: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Cena preureditve: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT :{BLACK}Nova zmogljivost: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Cena preureditve: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Nova zmoljivost: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Prihodek iz preureditve: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT :{BLACK}Nova zmogljivost: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Prihodek iz preureditve: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Izberi tip tovora, ki ga bo vozilo prevažalo
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON :{BLACK}Preuredi cestno vozilo
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Preuredi cestno vozilo za prevoz označenega tipa tovora
 • STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Izberi vozila za preureditev. Povleci z miško, da izbereš več vozil. Klik na prazen prostor bo izbral celotno vozilo. Ctrl+Klik bo izbral vozilo in tista, ki mu sledijo
 • STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Izberi tip tovora
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON :{BLACK}Preuredi ladjo
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Preuredi tovorni prostor ladje za izbrani tovor
 • STR_REFIT_TITLE
 • (Correct) STR_REFIT_TITLE :{GOLD}Izberi tip tovora:
 • STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Izberi nov tip tovora za prevoz z vlakom
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON :{BLACK}Preuredi vlak
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Preuredi tovorni prostor vlaka za označen tip tovora
 • STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES :Električna tirna vozila
 • STR_REPLACE_ENGINES
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINES :Lokomotive
 • STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP :{BLACK}Preklop med okni za menjavo lokomotiv in vagonov
 • STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY :{BLACK}Izberi tip lokomotive za zamenjati
 • STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE :{BLACK}Izberi tip tirov, za katere želiš menjati lokomotive
 • STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB :{BLACK}Prikaz tipa lokomotive, s katero bo zamenjana levo označena
 • STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY :{BLACK}Izberi vrsto lokomotive, ki jo hočeš prestaviti na levo označeno mesto
 • STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON :{BLACK}Pritisni za začetek menjave levo označenega tipa lokomotive s tistim na desni.
 • STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON :{BLACK}Pritisni za zaustavitev zamenjave na levi izbranega tipa lokomotive
 • STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES :Magnetna tirna vozila
 • STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES :Enotirna vozila
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING :{BLACK}Ni menjave
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED :{BLACK}Ni izbranih vozil
 • STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES :Tirna vozila
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON :{BLACK}Odstranitev vagonov: {ORANGE}{STRING}
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}Dovoli samozamenjavi, da z odstranitvijo vagonov, začenši na začetku, ohrani isto dolžino vlaka, če bi ga menjava lokomotive podaljšala
 • STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD :{ENGINE} ko se postara
 • STR_REPLACE_VEHICLES_NOW
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_NOW :Zamenjaj vsa vozila zdaj
 • STR_REPLACE_VEHICLES_START
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_START :{BLACK}Začni menjavo vozil
 • STR_REPLACE_VEHICLES_STOP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_STOP :{BLACK}Ustavi menjavo vozil
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD :Zamenjaj samo stara vozila
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE :{WHITE}Zamenjaj {STRING} - {STRING}
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT :Letalo
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES :{YELLOW}Vozila na razpolago
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Stolpec z vozili na voljo za zamenjavo
 • STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :Cestno vozilo
 • STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP :Ladja
 • STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN :Vlak
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE :{YELLOW}Vozila v uporabi
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP :{BLACK}Stolpec z vozili, ki jih imaš v lasti
 • STR_REPLACE_WAGONS
 • (Correct) STR_REPLACE_WAGONS :Vagoni
 • STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}Zagotovo želiš odstraniti vso lastnino podjetja?
 • STR_RIVERS_FEW
 • (Correct) STR_RIVERS_FEW :Malo
 • STR_RIVERS_LOT
 • (Correct) STR_RIVERS_LOT :Mnogo
 • STR_RIVERS_MODERATE
 • (Correct) STR_RIVERS_MODERATE :Srednje
 • STR_RIVERS_NONE
 • (Correct) STR_RIVERS_NONE :Brez
 • STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION :Gradnja ceste
 • STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION :Gradnja tramvaj proge
 • STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Cestne gradnje
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD :{BLACK}Gradnja cestnega odseka v avtomatskem načinu. Ctrl preklopi gradnja/rušenje za gradnjo ceste. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM :{BLACK}Gradnja tramvaj proge v avtomatskem načinu. Ctrl preklopi gradnja/rušenje za gradnjo proge za tramvaje. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION :{BLACK}Zgradi avtobusno postajo. Ctrl mogoči združevanje postaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{BLACK}Zgradi tovorno tramvaj postajo. Ctrl omogoči združevanje postaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{BLACK}Zgradi potniško tramvaj postajo. Ctrl omogoči združevanje postaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE :{BLACK}Zgradi cestni most. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION :{BLACK}Zgradi cestni odsek. Ctrl preklopi gradnja/rušenje za gradnjo ceste. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL :{BLACK}Zgradi cestni predor. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Zgradi garažo cestnih vozil (za izdelavo in servis vozil). Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE :{BLACK}Zgradi most za tramvaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION :{BLACK}Zgradi odsek proge. Ctrl preklopi gradnja/rušenje za gradnjo proge za tramvaje. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL :{BLACK}Zgradi predor za tramvaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Zgradi tramvaj garažo (za izdelavo in servisiranje vozil). Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY :{BLACK}Zgradi tovorno postajo. Ctrl omogoči združevanje postaj. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD :{BLACK}Preklopi gradnja/rušenje cestnih konstrukcij
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS :{BLACK}Preklop gradi/odstrani za tramvaj progo
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD :{BLACK}Omogoči/onemogoči enosmerne ceste
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Gradnja tramvaj proge
 • STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT :{COMPANY}, {STRING}
 • STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR :Gledalec, {1:STRING}
 • STR_SAVELOAD_BYTES_FREE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_BYTES_FREE :{BLACK}{BYTES} prosto
 • STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON :{BLACK}Izbriši
 • STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Izbriši trenutno izbrano shranjeno igro
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION :{BLACK}Podrobnosti igre
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX :{SILVER}{COMMA}: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS :{SILVER}NewGRF: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE :{BLACK}Ni informacij na voljo
 • STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Trenutno izbrano ime za shranjevanje
 • STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON :{BLACK}Klikni tukaj za skok v mapo shrani/naloži
 • STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam pogonov, map in shranjenih iger
 • STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON :{BLACK}Naloži
 • STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION :{WHITE}Naloži igro
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP :{WHITE}Naloži višinsko karto
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP :{BLACK}Naloži višinsko karto
 • STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO :{WHITE}Naloži scenarij
 • STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Naloži izbrano igro
 • STR_SAVELOAD_OSKTITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OSKTITLE :{BLACK}Vpiši ime za shranjeno igro
 • STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON :{BLACK}Shrani
 • STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION :{WHITE}Shrani igro
 • STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP :{WHITE}Shrani višinsko karto
 • STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO :{WHITE}Shrani scenarij
 • STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Shrani trenutno igro z izbranim imenom
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL :{BLACK}Prekliči
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Ne spremeni prednastavitve
 • STR_SAVE_PRESET_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CAPTION :{WHITE}Shrani prednastavitev
 • STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Trenutno izbrano ime za shranjevanje prednastavitev
 • STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seznam prednastavitev na voljo, izberi eno, da jo skopiraš kot ime za shranjevanje spodaj
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE :{BLACK}Shrani
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Shrani prednastavitev k trenutno izbranemu imenu
 • STR_SAVE_PRESET_TITLE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_TITLE :{BLACK}Vpiši ime za prednastavitev
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP :Naloži višinsko karto
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO :Naloži scenarij
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT :Izhod
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR :Izhod iz urejevalnika
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP :Shrani višinsko karto
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO :Shrani scenarij
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION :{BLACK}Generator industrije
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION :{BLACK}Generator pokrajine
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD :{YELLOW}OpenTTD
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT :{BLACK}Postavi objekt. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN :{BLACK}Postavi znak
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES :{BLACK}Posadi drevesa. Shift preklaplja med izgradnjo in predvidenimi stroški
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION :{BLACK}Gradnja cest
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR :{YELLOW}Urejevalnik scenarijev
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY :{BLACK}Prikaži zemljevid, imenik mest
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD :{BLACK}Premakni začetni datum za 1 leto nazaj
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD :{BLACK}Premakni začetni datum za 1 leto naprej
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO :{BLACK}Shrani, naloži scenarij, zapusti urejevalnik scenarijev, izhod
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE :{BLACK}Klikni in vnesi začetno leto
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION :{BLACK}Generator mest
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM :Po meri
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE :Po meri ({NUM}%)
 • STR_SEA_LEVEL_HIGH
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_HIGH :Veliko
 • STR_SEA_LEVEL_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_LOW :Malo
 • STR_SEA_LEVEL_MEDIUM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_MEDIUM :Srednje
 • STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW :Zelo Nizko
 • STR_SELECT_BRIDGE_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY} {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Izbira mostu - klikni na željeni most za izgradnjo
 • STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Izberi železniski most
 • STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Izberi cestni most
 • STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni presledek tipa servisiranja
 • STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE :Nastavitve
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION :Popolne animacije
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL :Vse podrobnosti
 • STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS :Možnosti igre
 • STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS :NewGRF nastavitve
 • STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :UI/Nastavitve skriptov igre
 • STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS :Tekmečevi znaki in imena prikazana
 • STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED :Sporočila prikazana
 • STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED :Imena postaj prikazana
 • STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED :Imena mest prikazana
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS :Nastavitve prozornega pogleda
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS :Prosojne stavbe
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS :Prosojni napisi postaj
 • STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED :Prikazane točke poti
 • STR_SE_MAPGEN_CAPTION
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_CAPTION :{WHITE}Tip ozemlja
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD :{WHITE}Raven teren
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT :{BLACK}Višina ravnega terena:
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN :{BLACK}Premik višine ravnega terena eno enoto nižje
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT :{WHITE}Spremeni višino ravnega terena
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP :{BLACK}Premik višine ravnega terena eno enoto višje
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP :{BLACK}Ustvari raven teren
 • STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND :{WHITE}Naključni teren
 • STR_SHIP
 • (Correct) STR_SHIP :{BLACK}{SHIP}
 • STR_SHORT_DATE
 • (Correct) STR_SHORT_DATE :{WHITE}{DATE_TINY}
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT :{BLACK}Prikaži skrito
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Z vklopom tega gumba bodo prikazana skrita letala
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Prikaži skrito
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Z vklopom tega gumba bodo prikazana tudi skrita cestna vozila.
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP :{BLACK}Prikaži skrito
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Z vklopom tega gumba, bodo prikazane tudi skrite ladje
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN :{BLACK}Prikaži skrito
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Z vklopom tega gumba bodo prikazana skrita železniška vozila
 • STR_SIGN_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Seznam oznak - {COMMA} oznak{P a i e ""}
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE :{BLACK}Ujemanje začetnic
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Vključi ujemanje začetnic pri primerjanju imen znakov s filtrom
 • STR_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_SIGN_NAME :{SIGN}
 • STR_SMALLMAP_CAPTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CAPTION :{WHITE}Zemljevid - {STRING}
 • STR_SMALLMAP_CENTER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CENTER :{BLACK}Centrira majhen zemljevid na trenutno lokacijo
 • STR_SMALLMAP_COMPANY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_COMPANY :{TINY_FONT}{COMPANY}
 • STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL :{BLACK}Onemogoči vse
 • STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL :{BLACK}Omogoči vse
 • STR_SMALLMAP_INDUSTRY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_INDUSTRY :{TINY_FONT}{STRING} ({NUM})
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT :{TINY_FONT}{BLACK}Letala
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT :{TINY_FONT}{BLACK}Letališče/Pristajališče
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Gola tla
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Stavbe/Industrije
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Avtobusna postaja
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT :{TINY_FONT}{BLACK}Puščava
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{TINY_FONT}{BLACK}Pristanišče
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Polja
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Gozd
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Travnata tla
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Industrije
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER :{TINY_FONT}{BLACK}Brez lastnika
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Železnice
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Železniška postaja
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Ceste
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Cestna vozila
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Kamni
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Valovita tla
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS :{TINY_FONT}{BLACK}Ladje
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW :{TINY_FONT}{BLACK}Sneg
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Postaje/Letališča/Pristanišča
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS :{TINY_FONT}{BLACK}Mesta
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS :{TINY_FONT}{BLACK}Vlaki
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES :{TINY_FONT}{BLACK}Transportne poti
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES :{TINY_FONT}{BLACK}Drevesa
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY :{TINY_FONT}{BLACK}Tovorni terminal
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Vozila
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER :{TINY_FONT}{BLACK}Voda
 • STR_SMALLMAP_LINKSTATS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LINKSTATS :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Prikaži višino
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION :{BLACK}Klikni na tovor za preklop prikaza lastnosti. Ctrl+klik izključi vse tovore razen izbranega.
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION :{BLACK}Klikni na podjetje za preklop vidljivosti njenih nepremičnin. Ctrl+Klik onemogoči vsa podjetja razen izbranega. Ctrl+Klik še enkrat omogoči vsa podjetja
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Prikaz brez tovorov na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Ne prikaži lastnine podjetja na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Na zemljevidu ne prikaži nobene industrije
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Prikaz vseh tovorov na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Prikaži vso lastnino podjetja na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Na zemljevidu prikaži vse industrije
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION :{BLACK}Klikni na tip industrije za preklop vidljivosti. Ctrl+Klik onemogoči vse tipe razen izbranega. Ctrl+Klik še enkrat omogoči vse tipe
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Preklopi vidljivost višinske karte
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP :{BLACK}Prikaži industrije na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP :{BLACK}Prikaži načrt terena na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP :{BLACK}Prikaži lastnike terena na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP :{BLACK}Prikaz pretoka tovora na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON :{BLACK}Prikaži transportne poti na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP :{BLACK}Prikaži vegetacijo na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP :{BLACK}Prikaži vozila na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF :{BLACK}Vključi/izključi imena mest na zemljevidu
 • STR_SMALLMAP_TOWN
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOWN :{TINY_FONT}{WHITE}{TOWN}
 • STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS :Oblika
 • STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES :Industrije
 • STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS :Lastniki
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP :Pretok tovora
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES :Poti
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION :Rastlinje
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES :Vozila
 • STR_SORT_BY_AGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_AGE :Starost
 • STR_SORT_BY_CAPTION_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_DATE :{BLACK}Datum
 • STR_SORT_BY_CAPTION_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_NAME :{BLACK}Ime
 • STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Zmogljivost tovora
 • STR_SORT_BY_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_COST :Cena
 • STR_SORT_BY_ENGINE_ID
 • (Correct) STR_SORT_BY_ENGINE_ID :ID motorja (klasično urejanje)
 • STR_SORT_BY_FACILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_FACILITY :Vrsta postaje
 • STR_SORT_BY_INTRO_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_INTRO_DATE :Datum uvedbe
 • STR_SORT_BY_LENGTH
 • (Correct) STR_SORT_BY_LENGTH :Dolžina
 • STR_SORT_BY_LIFE_TIME
 • (Correct) STR_SORT_BY_LIFE_TIME :Preostala življenjska doba
 • STR_SORT_BY_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_SORT_BY_MAX_SPEED :Največja hitrost
 • STR_SORT_BY_MODEL
 • (Correct) STR_SORT_BY_MODEL :Model
 • STR_SORT_BY_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_NAME :Ime
 • STR_SORT_BY_NUMBER
 • (Correct) STR_SORT_BY_NUMBER :Število
 • STR_SORT_BY_POPULATION
 • (Correct) STR_SORT_BY_POPULATION :Prebivalstvo
 • STR_SORT_BY_POWER
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER :Moč
 • STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST :Moč/Cena delovanja
 • STR_SORT_BY_PRODUCTION
 • (Correct) STR_SORT_BY_PRODUCTION :Proizvodnja
 • STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR :Dobiček v zadnjem letu
 • STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR :Letošnji dobiček
 • STR_SORT_BY_RANGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_RANGE :Domet
 • STR_SORT_BY_RATING
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING :Ocena
 • STR_SORT_BY_RATING_MAX
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MAX :Najvišja ocena tovora
 • STR_SORT_BY_RATING_MIN
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MIN :Najnižja ocena tovora
 • STR_SORT_BY_RELIABILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_RELIABILITY :Zanesljivost
 • STR_SORT_BY_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_RUNNING_COST :Cena delovanja
 • STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY
 • (Correct) STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY :Zamuda urnika
 • STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE :Skupna zmogljivost po tipu tovora
 • STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT :Vlečna moč
 • STR_SORT_BY_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRANSPORTED :Prepeljano
 • STR_SORT_BY_TYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TYPE :Vrsta
 • STR_SORT_BY_VALUE
 • (Correct) STR_SORT_BY_VALUE :Vrednost
 • STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE :Tovor na razpolago
 • STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL :Ves tovor na čakanju
 • STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION :{WHITE}Uravnavam sličico {COMMA} ({STRING})
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON :{BLACK}Pojdi na sličico
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION :{WHITE}Pojdi na sličico
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP :{BLACK}Pojdi na določeno sličico. Če sličica ni navadna, nadaljuj na naslednjo navadno sličico
 • STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP :{BLACK}Premakni sličico naokrog s spreminjanjem X in Y osi. Ctrl-Klik za premik sličice 8 enot v koraku
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON :{BLACK}Naslednja sličica
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP :{BLACK}Nadaljuj k naslednji navadni sličici, zanemari vse navidezne/pobarvane/besedilne sličice in okvir na koncu
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS :{BLACK}X odmik: {NUM}, Y odmik: {NUM} (Absolutno)
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_REL
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_REL :{BLACK}X odmik: {NUM}, Y odmik: {NUM} (Relativno)
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_BUTTON :{BLACK}Izberi sličico
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PICKER_TOOLTIP :{BLACK}Izberi sličico kjerkoli na zaslonu
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_BUTTON :{BLACK}Prejšnja sličica
 • STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_PREVIOUS_TOOLTIP :{BLACK}Nadaljuj k prejšnji navadni sličici, zanemari vse navidezne/pobarvane/besedilne sličice in okvir na koncu
 • STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_BUTTON :{BLACK}Resetiraj relativno
 • STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Resetiraj zdajšne relativne odmike
 • STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_SPRITE_TOOLTIP :{BLACK}Predstavitev trenutno izbrane sličice. Zamik je zanemarjen pri risanju te sličice
 • STR_STATION_BUILD_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_ACCEPTS_CARGO :{BLACK}Sprejema: {GOLD}{CARGO_LIST}
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CAPTION :{WHITE}Izbira letališča
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CLASS_LABEL
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_CLASS_LABEL :{BLACK}Vrsta letališča
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_LAYOUT_NAME
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_LAYOUT_NAME :{BLACK}Oblika {NUM}
 • STR_STATION_BUILD_AIRPORT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_AIRPORT_TOOLTIP :{BLACK}Izbira velikosti/tipa letališča
 • STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION :{WHITE}Orientacija avtobusne postaje
 • STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_BUS_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi orientacijo železniške postaje
 • STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION :{WHITE}Orijentacija tovorne postaje
 • STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_CARGO_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izbor orijentacije tovorne tramvaj postaje
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Ne osvetli zajemnega območja predvidene lokacije
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_ON_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_ON_TOOLTIP :{BLACK}Osvetli zajemno območje predvidene lokacije
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_TITLE
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_AREA_TITLE :{BLACK}Osvetlitev območja zajema
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_OFF
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_OFF :{BLACK}Izključeno
 • STR_STATION_BUILD_COVERAGE_ON
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_COVERAGE_ON :{BLACK}Vključeno
 • STR_STATION_BUILD_DOCK_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DOCK_CAPTION :{WHITE}Pristanišče
 • STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP :{BLACK}Vleci in spusti
 • STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_DRAG_DROP_TOOLTIP :{BLACK}Zgradi postajo s povleci in spusti
 • STR_STATION_BUILD_NOISE
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NOISE :{BLACK}Efektivni hrup: {GOLD}{COMMA}
 • STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS :{BLACK}Število peronov
 • STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_NUMBER_OF_TRACKS_TOOLTIP :{BLACK}Izberi število peronov železniške postaje
 • STR_STATION_BUILD_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_ORIENTATION :{BLACK}Orientacija
 • STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION :{WHITE}Orijentacija tramvaj potniške postaje
 • STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PASSENGER_TRAM_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izbor orijentacije potniške tramvaj postaje
 • STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH :{BLACK}Dolžina perona
 • STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_PLATFORM_LENGTH_TOOLTIP :{BLACK}Izberi dolžino železniške postaje
 • STR_STATION_BUILD_RAILROAD_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_RAILROAD_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi orientacijo železniške postaje
 • STR_STATION_BUILD_RAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_RAIL_CAPTION :{WHITE}Izbira železniške postaje
 • STR_STATION_BUILD_STATION_CLASS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_STATION_CLASS_TOOLTIP :{BLACK}Izberi vrsto postaje za prikaz
 • STR_STATION_BUILD_STATION_TYPE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_STATION_TYPE_TOOLTIP :{BLACK}Izberi vrsto postaje za gradnjo
 • STR_STATION_BUILD_SUPPLIES_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_SUPPLIES_CARGO :{BLACK}Dobavlja: {GOLD}{CARGO_LIST}
 • STR_STATION_BUILD_TRUCK_ORIENTATION
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_TRUCK_ORIENTATION :{WHITE}Orientacija tovorne postaje
 • STR_STATION_BUILD_TRUCK_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_BUILD_TRUCK_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Izberi orientacijo tovorne postaje
 • STR_STATION_CLASS_DFLT
 • (Correct) STR_STATION_CLASS_DFLT :Privzeta postaja
 • STR_STATION_CLASS_WAYP
 • (Correct) STR_STATION_CLASS_WAYP :Točke poti
 • STR_STATION_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_LIST_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - {COMMA} Postaj{P a i e ""}
 • STR_STATION_LIST_NONE
 • (Correct) STR_STATION_LIST_NONE :{YELLOW}- Brez -
 • STR_STATION_LIST_NO_WAITING_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_LIST_NO_WAITING_CARGO :{BLACK}Noben tovor ne čaka
 • STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_FACILITIES
 • (Correct) STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_FACILITIES :{BLACK}Izberi vse pripomočke
 • STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_STATION_LIST_SELECT_ALL_TYPES :{BLACK}Izberi vse vrste tovora (vključno s tovorom, ki ne čaka)
 • STR_STATION_LIST_STATION
 • (Correct) STR_STATION_LIST_STATION :{YELLOW}{STATION} {STATION_FEATURES}
 • STR_STATION_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Imena postaj - klikni na ime za pogled na postajo. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji postaje
 • STR_STATION_LIST_USE_CTRL_TO_SELECT_MORE
 • (Correct) STR_STATION_LIST_USE_CTRL_TO_SELECT_MORE :{BLACK}Drži Ctrl za izbor več stvari
 • STR_STATION_LIST_WAYPOINT
 • (Correct) STR_STATION_LIST_WAYPOINT :{YELLOW}{WAYPOINT}
 • STR_STATION_NAME
 • (Correct) STR_STATION_NAME :{STATION}
 • STR_STATION_VIEW_ACCEPTS_BUTTON
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_ACCEPTS_BUTTON :{BLACK}Sprejema
 • STR_STATION_VIEW_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_ACCEPTS_CARGO :{BLACK}Sprejema: {WHITE}{CARGO_LIST}
 • STR_STATION_VIEW_ACCEPTS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_ACCEPTS_TOOLTIP :{BLACK}Prikaži seznam sprejetega tovora
 • STR_STATION_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_CAPTION :{WHITE}{STATION} {STATION_FEATURES}
 • STR_STATION_VIEW_CARGO_SUPPLY_RATING
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_CARGO_SUPPLY_RATING :{WHITE}{STRING}: {YELLOW}{COMMA} / {STRING} ({COMMA}%)
 • STR_STATION_VIEW_CENTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Osredotoči pogled na lokacijo postaje. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji postaje
 • STR_STATION_VIEW_CLOSE_AIRPORT
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_CLOSE_AIRPORT :{BLACK}Zapri letališče
 • STR_STATION_VIEW_CLOSE_AIRPORT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_CLOSE_AIRPORT_TOOLTIP :{BLACK}Prepreči letalom pristajanje na tem letališču
 • STR_STATION_VIEW_EN_ROUTE_FROM
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_EN_ROUTE_FROM :{YELLOW}({CARGO_SHORT} na poti iz {STATION})
 • STR_STATION_VIEW_EXCLUSIVE_RIGHTS_COMPANY
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_EXCLUSIVE_RIGHTS_COMPANY :{YELLOW}{COMPANY}{BLACK} je odkupilo ekskluzivne prevozne pravice v tem mestu.
 • STR_STATION_VIEW_EXCLUSIVE_RIGHTS_SELF
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_EXCLUSIVE_RIGHTS_SELF :{BLACK}Ta postaja ima ekskluzivne pravice v tem mestu.
 • STR_STATION_VIEW_FROM
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_FROM :{YELLOW}{CARGO_SHORT} na poti iz {STATION}
 • STR_STATION_VIEW_FROM_ANY
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_FROM_ANY :{RED}{CARGO_SHORT} na poti iz neznane postaje
 • STR_STATION_VIEW_FROM_HERE
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_FROM_HERE :{GREEN}{CARGO_SHORT} iz te postaje
 • STR_STATION_VIEW_GROUP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP :{BLACK}Grupiraj po
 • STR_STATION_VIEW_GROUP_D_S_V
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP_D_S_V :Cilj-Izvor-Pot
 • STR_STATION_VIEW_GROUP_D_V_S
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP_D_V_S :Cilj-Pot-Izvor
 • STR_STATION_VIEW_GROUP_S_D_V
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP_S_D_V :Izvor-Cilj-Pot
 • STR_STATION_VIEW_GROUP_S_V_D
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP_S_V_D :Izvor-Pot-Cilj
 • STR_STATION_VIEW_GROUP_V_D_S
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP_V_D_S :Pot-Cilj-Izvor
 • STR_STATION_VIEW_GROUP_V_S_D
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_GROUP_V_S_D :Pot-Izvor-Cilj
 • STR_STATION_VIEW_NONSTOP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_NONSTOP :{YELLOW}{CARGO_SHORT} brez postanka
 • STR_STATION_VIEW_PLANNED_AMOUNT
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_PLANNED_AMOUNT :Količina: Planirano
 • STR_STATION_VIEW_PLANNED_STATION
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_PLANNED_STATION :Postaja: Planirano
 • STR_STATION_VIEW_RATINGS_BUTTON
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_RATINGS_BUTTON :{BLACK}Ocene
 • STR_STATION_VIEW_RATINGS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_RATINGS_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz ocen postaje
 • STR_STATION_VIEW_RENAME_STATION_CAPTION
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_RENAME_STATION_CAPTION :Preimenuj postajo
 • STR_STATION_VIEW_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Spremeni ime postaje
 • STR_STATION_VIEW_RESERVED
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_RESERVED :{YELLOW}({CARGO_SHORT} rezervirano za nalaganje
 • STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz vseh letal, ki imajo to postajo na urniku
 • STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_ROAD_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_ROAD_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz vseh cestnih vozil, ki imajo to postajo na urniku
 • STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_SHIPS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_SHIPS_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz vseh ladij, ki imajo to postajo na urniku
 • STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_TRAINS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_SCHEDULED_TRAINS_TOOLTIP :{BLACK}Prikaz vsah vlakov, ki imajo to postajo na urniku
 • STR_STATION_VIEW_SUPPLY_RATINGS_TITLE
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_SUPPLY_RATINGS_TITLE :{BLACK}Mesečna oskrba in lokalne ocene:
 • STR_STATION_VIEW_TO
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_TO :{YELLOW}{CARGO_SHORT} do {STATION}
 • STR_STATION_VIEW_TO_ANY
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_TO_ANY :{RED}{CARGO_SHORT} do katerekoli postaje
 • STR_STATION_VIEW_TO_HERE
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_TO_HERE :{GREEN}{CARGO_SHORT} na to postajo
 • STR_STATION_VIEW_VIA
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_VIA :{YELLOW}{CARGO_SHORT} skozi {STATION}
 • STR_STATION_VIEW_VIA_ANY
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_VIA_ANY :{RED}{CARGO_SHORT} skozi katerokoli postajo
 • STR_STATION_VIEW_VIA_HERE
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_VIA_HERE :{GREEN}{CARGO_SHORT} se ustavi na tej postaji
 • STR_STATION_VIEW_WAITING_AMOUNT
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_WAITING_AMOUNT :Količina: Čaka
 • STR_STATION_VIEW_WAITING_CARGO
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_WAITING_CARGO :{WHITE}{CARGO_LONG}
 • STR_STATION_VIEW_WAITING_STATION
 • (Correct) STR_STATION_VIEW_WAITING_STATION :Postaja: Čaka
 • STR_STATUSBAR_AUTOSAVE
 • (Correct) STR_STATUSBAR_AUTOSAVE :{RED}Samodejno shranjevanje
 • STR_STATUSBAR_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_STATUSBAR_COMPANY_NAME :{SILVER}- - {COMPANY} - -
 • STR_STATUSBAR_PAUSED
 • (Correct) STR_STATUSBAR_PAUSED :{YELLOW}* * PAVZA * *
 • STR_STATUSBAR_SAVING_GAME
 • (Correct) STR_STATUSBAR_SAVING_GAME :{RED}* * SHRANJEVANJE * *
 • STR_STATUSBAR_TOOLTIP_SHOW_LAST_NEWS
 • (Correct) STR_STATUSBAR_TOOLTIP_SHOW_LAST_NEWS :{BLACK}Prikaži zadnje sporočilo ali novico
 • STR_STORY_BOOK_CAPTION
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} Zgodovinska knjiga
 • STR_STORY_BOOK_GENERIC_PAGE_ITEM
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_GENERIC_PAGE_ITEM :Stran {NUM}
 • STR_STORY_BOOK_INVALID_GOAL_REF
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_INVALID_GOAL_REF :{RED}Neveljavna ciljna referenca
 • STR_STORY_BOOK_NEXT_PAGE
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_NEXT_PAGE :{BLACK}Naslednja
 • STR_STORY_BOOK_NEXT_PAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_NEXT_PAGE_TOOLTIP :{BLACK}Pojdi na naslednjo stran
 • STR_STORY_BOOK_PREV_PAGE
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_PREV_PAGE :{BLACK}Prejšnja
 • STR_STORY_BOOK_PREV_PAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_PREV_PAGE_TOOLTIP :{BLACK}Pojdi na prejšnjo stran
 • STR_STORY_BOOK_SEL_PAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_SEL_PAGE_TOOLTIP :{BLACK}Skoči na določeno stran izbrano na tem seznamu.
 • STR_STORY_BOOK_SPECTATOR_CAPTION
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Globalna zgodovinska knjiga
 • STR_STORY_BOOK_TITLE
 • (Correct) STR_STORY_BOOK_TITLE :{YELLOW}{STRING}
 • STR_SUBSIDIES_CAPTION
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_CAPTION :{WHITE}Subvencije
 • STR_SUBSIDIES_MENU_SUBSIDIES
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_MENU_SUBSIDIES :Subvencije
 • STR_SUBSIDIES_NONE
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_NONE :{ORANGE}- Brez -
 • STR_SUBSIDIES_OFFERED_FROM_TO
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_OFFERED_FROM_TO :{ORANGE}Prevoz {STRING.r} iz {STRING} v {STRING}{YELLOW} (do {DATE_SHORT})
 • STR_SUBSIDIES_OFFERED_TITLE
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_OFFERED_TITLE :{BLACK}Ponudba subvencije za storitev:
 • STR_SUBSIDIES_SUBSIDISED_FROM_TO
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_SUBSIDISED_FROM_TO :{ORANGE}Prevoz {STRING.r} od {STRING} do {STRING}{YELLOW} ({COMPANY}{YELLOW}, do {DATE_SHORT})
 • STR_SUBSIDIES_SUBSIDISED_TITLE
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_SUBSIDISED_TITLE :{BLACK}Že subvencionirane storitve:
 • STR_SUBSIDIES_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER
 • (Correct) STR_SUBSIDIES_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Klikni na storitev za pogled na industrijo/mesto. Ctrl+Klik odpre nov pogled na lokaciji industrije/mesta
 • STR_SUBSIDY_X1_5
 • (Correct) STR_SUBSIDY_X1_5 :x1,5
 • STR_SUBSIDY_X2
 • (Correct) STR_SUBSIDY_X2 :x2
 • STR_SUBSIDY_X3
 • (Correct) STR_SUBSIDY_X3 :x3
 • STR_SUBSIDY_X4
 • (Correct) STR_SUBSIDY_X4 :x4
 • STR_SV_AIRCRAFT_NAME
 • (Correct) STR_SV_AIRCRAFT_NAME :Letalo {COMMA}
 • STR_SV_EMPTY
 • (Correct) STR_SV_EMPTY :
 • STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME
 • (Correct) STR_SV_ROAD_VEHICLE_NAME :Cestno vozilo {COMMA}
 • STR_SV_SHIP_NAME
 • (Correct) STR_SV_SHIP_NAME :Ladja {COMMA}
 • STR_SV_STNAME
 • (Correct) STR_SV_STNAME :{STRING}